Banner

Đăng lúc: 06-11-2018 03:05:36 AM | Đã xem: 60 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo
Đăng lúc: 06-11-2018 03:05:35 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO CHĂM SÓC SỨC KHỎE NĂM 2018

Hoạt động khám, chữa bệnh, hỗ trợ nhân đạo trị giá 1.042,653 triệu đồng; tuyên truyền trị giá 3,8 triệu đồng; sơ cấp cứu và an toàn giao thông trị giá 57,35 triệu đồng.

Đăng lúc: 04-11-2018 09:08:13 PM | Đã xem: 34 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO SỐ: 49/BC-HCTĐ, NGÀY 31-5-2018

Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 02-08-2018 11:12:42 PM | Đã xem: 169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO SỐ: 34/BC-HCTĐ, NGÀY 19-4-2018

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ

Đăng lúc: 02-08-2018 10:22:25 PM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

KẾ HOẠCH SỐ: 115/KH-HCTĐ, NGÀY 27-11-2017

Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018

Đăng lúc: 23-07-2018 04:52:18 AM | Đã xem: 104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

KẾ HOẠCH SỐ: 117/KH-HCTĐ, NGÀY 27-11-2017

Tổ chức phong trào thi đua năm 2018

Đăng lúc: 23-07-2018 04:47:27 AM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2017

Đăng lúc: 28-09-2017 02:52:16 AM | Đã xem: 1143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO THAM LUẬN

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN – CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VỚI CÔNG TÁC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Đăng lúc: 21-12-2016 02:28:43 AM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả 5 năm phối hợp giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”

Đăng lúc: 29-09-2015 03:40:03 AM | Đã xem: 1028 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO

Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ quí 1 năm 2015

Đăng lúc: 24-03-2015 10:34:47 PM | Đã xem: 1612 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015 và nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: 24-03-2015 09:13:22 PM | Đã xem: 5046 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2015

Đăng lúc: 22-03-2015 09:43:09 PM | Đã xem: 988 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2015

Đăng lúc: 22-03-2015 09:36:07 PM | Đã xem: 1367 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015

Đăng lúc: 22-03-2015 09:29:17 PM | Đã xem: 1282 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Vận động hiến máu tình nguyện năm 2015

Đăng lúc: 22-03-2015 09:21:06 PM | Đã xem: 944 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

QUY CHẾ

Thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ

Đăng lúc: 20-03-2015 04:24:56 AM | Đã xem: 1185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Quy chế

QUY CHẾ

Văn hóa cơ quan Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn

Đăng lúc: 20-03-2015 04:12:07 AM | Đã xem: 1283 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Quy chế

QUY CHẾ

Làm việc của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn

Đăng lúc: 20-03-2015 02:44:43 AM | Đã xem: 2828 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Quy chế

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua năm 2015

Đăng lúc: 19-03-2015 11:10:54 PM | Đã xem: 1160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 1715
  • Tháng hiện tại: 1850
  • Tổng lượt truy cập: 2270133