Banner

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Đăng lúc: 24-03-2017 02:50:08 PM | Đã xem: 286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Đăng lúc: 20-03-2017 08:57:14 AM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Đăng lúc: 14-03-2017 03:24:09 PM | Đã xem: 182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 06-02-2017 03:18:15 PM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiêm vụ của Chi bộ năm 2017

Đăng lúc: 06-02-2017 03:02:03 PM | Đã xem: 265 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đăng lúc: 06-02-2017 02:50:27 PM | Đã xem: 310 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 1715
  • Tháng hiện tại: 1993
  • Tổng lượt truy cập: 2270276