Banner

QUY CHẾ

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/07/2015 22:59 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS và Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động
LĐLĐ HUYỆN NĂM CĂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       

 Số: 05/QCPH-CĐCS-HCTĐ                                          Năm Căn, ngày 20  tháng 7  năm  2015
                                                                QUY CHẾ
           
Phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS và Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động  
 

          Căn cứ Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động như sau:
          Điều 1. Nguyên tắc phối hợp
         1. Việc phối hợp trên nguyên tắc: hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau cùng hướng tới mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.
         2. Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức.
           Điều 2. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan
          1. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan tháng, quý, năm, từng giai đoạn và phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trong cơ quan.
          2. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức phát động sâu rộng phong trào “Thi đua lao động giỏi” và các phong trào thi đua khác trong công chức, viên chức nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, sơ tổng kết phong trào thi đua.
           Điều 3. Phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, của cơ quan và Công đoàn
          1. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan và Công đoàn. Chủ trì phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức đầu năm; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, ký hợp đồng lao động.
          2. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế trong cơ quan; cử đại diện tham gia vào các cuộc họp tại cơ quan theo quy định của Nhà nước (tuyển dụng, nâng ngạch, xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, hòa giải).
         3. Khi có yêu cầu, khiếu nại của công chức, viên chức Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Công đoàn cơ sở để thống nhất nội dung và phương pháp giải quyết. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất thì Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo lên cơ quan chức năng thẩm quyền và Công đoàn cấp trên để xem xét xử lý.
           4. Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện chế độ nghỉ ngơi, dưỡng sức đối với công chức, viên chức; đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
          Điều 4. Phối hợp thực hiện công tác tổ chức cán bộ
        1. Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định của Nhà nước có liên quan đến công chức, viên chức.
        2. Việc điều động, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật, cho thôi việc đối với công chức, viên chức là cán bộ công đoàn, phải trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trước khi quyết định.
         Điều 5. Quan hệ và chế độ làm việc
        1. Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức thì nhất thiết phải thỏa thuận thống nhất trước khi quyết định.
        2. Khi quyết định vấn đề tiền lương, tiền thưởng, thi hành kỷ luật đến mức buộc thôi việc công chức, viên chức thì Thủ trưởng cơ quan phải thảo luận nhất trí với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; nếu không đạt được sự thống nhất thì mỗi bên phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
       3. Định kỳ vào đầu mỗi quý, tổ chức họp liên tịch giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoạt động của tổ chức công đoàn, việc thực hiện chế độ chính sách, những đề xuất, kiến nghị của công chức, viên chức và chủ trương, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.
        Điều 6. Tổ chức thực hiện
        1. Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên được biết và giám sát quá trình thực hiện.
        2. Quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc bất cập thì, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trao đổi, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.
        3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
      HỘI CHỮ THẬP ĐỎ         HỘI ĐÔNG Y           TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
            CHỦ TỊCH                 PHÓ CHỦ TỊCH                    CHỦ TỊCH
 
            (đã ký)                            (đã ký)                              (đã ký)
 

   Nguyễn Quang Sơn       Hồ Phước Thọ           Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 314
  • Tháng hiện tại: 12554
  • Tổng lượt truy cập: 2346295