Banner

NGHỊ QUYẾT

Đăng lúc: Thứ tư - 04/01/2017 03:23 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
     Số: 167/NQ-HCTĐ                                     Năm Căn, ngày 30 tháng 12  năm 2016
 
                                                 NGHỊ QUYẾT
                 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn vào ngày 30 tháng 12 năm 2016 tại Văn phòng Huyện hội; Hội nghị đã nghe: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo tổng hợp ý kiến đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng đơn vị trong hoạt động.
           Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua:
          1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ; Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và phát động thi đua năm 2017.
          2. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017.
          3. Báo cáo tổng hợp ý kiến đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng đơn vị trong hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
          4. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị tiếp thu giao Ban lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; vận động cán bộ, công chức, viên chức, tham gia thực hiện có hiệu quả nội dung giao ước thi đua:
          - Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao về: Công tác xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; tham gia chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động nguồn lực, quỹ Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
          - Thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các quy định về an toàn giao thông và tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định.
          - Thực hiện đúng các quy định về công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý, sắp xếp phân công sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khoa học phát huy được hiệu quả tổ chức bộ máy; thực hiện tốt các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý sử dụng ngân sách, nguồn vận động.
          - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động đơn vị.
          - Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua thường xuyên trong tổ chức Hội theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng các cấp.
          5. Ban Thanh tra nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết này.
         
          Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.
 
Nơi nhận                                              TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;                           CHỦ TỊCH
- Công đoàn cơ sở;
- Công chức, viên chức hội;
- Lưu VT.                                                          (đã ký)
 
                                                                            
                                                                 Nguyễn Quang Sơn
                                                                                     
 
                
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 217
  • Tháng hiện tại: 12457
  • Tổng lượt truy cập: 2346198