Banner

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Đăng lúc: 04-01-2017 03:23:23 PM | Đã xem: 376 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN

Bầu Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 12-09-2016 02:43:04 PM | Đã xem: 526 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN

Bầu Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 12-09-2016 02:33:02 PM | Đã xem: 680 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN

Bầu Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 12-09-2016 02:28:17 PM | Đã xem: 1405 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN

Bầu Trưởng, Phó Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 12-09-2016 02:23:33 PM | Đã xem: 756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ VI

Đăng lúc: 12-09-2016 08:43:34 AM | Đã xem: 475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN

Bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 12-09-2016 08:40:24 AM | Đã xem: 434 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 09-09-2016 02:36:31 PM | Đã xem: 2277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 09-09-2016 02:22:23 PM | Đã xem: 437 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

DIỄN VĂN BẾ MẠC

Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn Ngày 30 tháng 8 năm 2016

Đăng lúc: 09-09-2016 02:13:21 PM | Đã xem: 1572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

DIỄN VĂN KHAI MẠC

Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV trình bày tại Đại hội ngày 30 tháng 8 năm 2016

Đăng lúc: 09-09-2016 02:08:04 PM | Đã xem: 1840 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Công đoàn năm 2016

Đăng lúc: 23-11-2015 02:11:28 PM | Đã xem: 474 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BÁO CÁO

Hoạt động Công đoàn năm 2015

Đăng lúc: 23-11-2015 10:00:18 AM | Đã xem: 590 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BÁO CÁO

Đánh giá chất lượng công đoàn cơ sở năm 2015

Đăng lúc: 18-11-2015 09:36:34 AM | Đã xem: 618 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BÁO CÁO

Hoạt động tháng 10 và Chương trình công tác tháng 11 năm 2015

Đăng lúc: 18-11-2015 09:28:47 AM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BÁO CÁO

Hoạt động tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10 năm 2015

Đăng lúc: 18-11-2015 09:19:30 AM | Đã xem: 443 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

BÁO CÁO

Hoạt động tháng 8 và Chương trình công tác tháng 9 năm 2015

Đăng lúc: 09-09-2015 02:15:11 PM | Đã xem: 426 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

QUY CHẾ

Phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS và Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động

Đăng lúc: 20-07-2015 09:59:57 AM | Đã xem: 647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng lúc: 20-07-2015 09:14:12 AM | Đã xem: 431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng lúc: 15-07-2015 02:44:15 PM | Đã xem: 962 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản liên quan
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1715
  • Tháng hiện tại: 1908
  • Tổng lượt truy cập: 2270191