Banner

THÔNG BÁO SỐ:06 /TB-TƯHCTĐ, NGÀY 07-01-2009

Đăng lúc: Thứ ba - 22/05/2018 16:18 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Về mức thu, quản lý và sử dụng hội phí
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 /TB-TƯHCTĐ Hà Nội, ngày 07 tháng 01  năm 2009
 
 
THÔNG BÁO
Về mức thu, quản lý và sử dụng hội phí
 
 
          Căn cứ khoản 2, Điều 5 chương II, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Hội tại kỳ họp thứ III về công tác quản lý, phát triển hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội quy định mức thu, quản lý và sử dụng hội phí như sau:
         1.     Mức thu và thời gian thu hội phí
          - Mức thu hội phí từ mỗi hội viên là: 1000 đồng (một ngàn đồng)/1 tháng được thực hiện kể từ ngày 01/01/2009.
          - Thời gian thu và số lần thu trong năm do Hội cơ sở quy định.
          - Miễn đóng hội phí đối với những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do Ban Chấp hành Hội cơ sở xét và quyết định. Số lượng hội viên được miễn đóng hội phí không vượt quá 10% tổng số hội viên của đơn vị.
         2.     Việc trích nộp hội phí
         - Hội phí được giữ lại chủ yếu ở cấp cơ sở, không trích nộp về Trung ương. Tỷ lệ trích nộp hội phí được quy định như sau:
         - Chi hội được giữ lại: 50% (tương đương 6.000đ/ 1 hội viên/năm);
         - Cấp cơ sở giữ lại: 30% (tương đương 3.600đ/1 hội viên/năm);
         - Trích nộp về Hội cấp huyện: 10% (tương đương 1.200đ/hội viên/năm);
         - Trích nộp về Hội cấp tỉnh: 10% (tương đương 1.200đ/1 hội viên/năm).
        Căn cứ vào số lượng hội viên của mỗi Hội cấp huyện, định kỳ hàng năm, Hội cấp tỉnh giao chỉ tiêu thu và trích nộp hội phí theo quy định trên đây, theo đó: hội phí thu được từ mỗi hội viên được giữ lại ở chi hội là 6.000đ; giữ lại ở Hội cấp xã là 3.600đ; trích nộp lên Hội cấp huyện là 1.200đ/người/năm và số hội phí do Hội cấp huyện trích nộp lên Hội cấp tỉnh được tính theo số hội viên trong huyện là 600đ/người/năm.
         3. Quản lý hội phí
         - Hội phí được quản lý theo đúng các quy định về tài chính của Nhà nước. Cấp Hội mở sổ riêng để ghi chép việc thu, chi hội phí. Số hội phí thu được có thể gửi ở ngân hàng hoặc trong tài khoản tập thể. Các khoản chi và mức chi do người có thẩm quyền được Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ uỷ quyền duyệt chi, thanh toán và phải đảm bảo đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp lệ.
        - Hàng năm, cấp Hội báo cáo tình thu, trích nộp, quản lý và sử dụng hội phí tại hội nghị Ban Chấp hành cấp mình.
        - Các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Hội cấp dưới thực hiện tốt việc thu, trích nộp , quản lý và sử dụng hội phí.
       4. Sử dụng hội phí
       - Hội phí được sử dụng trong công tác thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Chữ thập đỏ.
      - Làm thẻ hội viên, mua huy hiệu của Hội cấp cho những hội viên mới.
      - Mua báo chí của Hội và văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của Hội.
      - Chi thăm hỏi cán bộ, hội viên khi ốm đau, hiếu hỷ.
      Việc thu, quản lý và sử dụng hội phí là trách nhiệm của các cấp Hội, thể hiện tính tổ chức của Hội và nhiệm vụ tham gia xây dựng Hội của mỗi hội viên. Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội nghiêm chỉnh thực hiện quy định này, góp phần quản lý tốt hội viên, xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
 
 
  
Nơi nhận:
- Các tỉnh, thành Hội (để t/h);
- Các ban, đơn vị TƯ Hội (để t/h);
- Các vị Uỷ viên BCH TƯ Hội (để c/đ);
- Ban Kiểm tra TƯ Hội (để giám sát t/h);
- Lưu VT, TCKT, TCCB.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ
 
 
 
 
 
 
Đoàn Văn Thái

Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Văn bản Trung ương
Từ khóa:

quản lý, sử dụng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 590
  • Tháng hiện tại: 114691
  • Tổng lượt truy cập: 2222091