Banner

BÁO CÁO THAM LUẬN

Đăng lúc: Thứ tư - 21/12/2016 02:28 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN – CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VỚI CÔNG TÁC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
                                HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN – CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC
                                          VỚI CÔNG TÁC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN
 
                                                            Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
                                                          
               Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái của mỗi người đối với cộng đồng, nêu cao tinh thần “Tương thân tương ái”, “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg, ngày 07/4/2000 về việc vận động và khuyến khích người dân hiến máu tình nguyện theo đó lấy ngày 07 tháng 4 hàng năm là ngày “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện”.
               Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện đã tham mưu thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từ huyện đến cơ sở; xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty, xí nghiệp, và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa của Hiến máu tình nguyện nhằm đạt mục tiêu về tỷ lệ dân số tham gia hiến máu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về hiến máu tình nguyện.
               Trước hết, Hội xác định công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện là một hoạt động xã hội, một hành động nhân ái, một nghĩa cử cao đẹp phù hợp với truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam mang tính nhân văn sâu sắc “Hiến máu cứu người”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Vì vậy, đòi hỏi người làm công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện không chỉ có lòng nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, bền bỉ và kiên trì, mà phải được trang bị những kiến thức chuyên môn về máu, an toàn truyền máu, được rèn luyện những kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng công tác xã hội nhằm xóa đi nhận thức sai lệch của một bộ phận trong xã hội chưa hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu  và sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi cho máu, sợ lây bệnh...
                1. Kết quả thực hiện mục tiêu hiến máu tình nguyện 5 năm (2011-2016)
               - Cơ quan Thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện; thành lập “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn và Huyện đoàn Năm Căn; thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đối với 8/8 xã, thị trấn vào năm 2013 vừa đảm bảo lực lượng tham gia hiến máu tại các cuộc mít tinh và cung cấp máu trự tiếp cho các cas cấp cứu tại Bệnh viện.
               - Xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời công tác hiến máu tình nguyện hàng năm; phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho đội ngũ thành viên Ban Chỉ đạo, Câu lạc bộ, cộng tác viên tuyên truyền hiến máu tình nguyện đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thu hút được đông đảo đối tượng tham gia.
                - Công tác vận động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia hiến máu luôn chú trọng đối tượng vận động hiến máu nhắc lại (lần 2 trở lên) nhằm nâng cao chất lượng vận động đi đôi với phát triển tình nguyện viên mới để xây dựng phong trào.
              - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, trên Websile của Hội Chữ thập đỏ huyện (hoichuthapdonamcan.org) về “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4; truyền đi thông điệp “Một giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”, “Hiến máu cứu người – Xin đừng thờ ơ”, “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, “Máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý” đã tạo được sự chuyển biến nhận thức về máu và thu hút người tham gia hiến máu.
               - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị Y tế trên địa bàn, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Cần Thơ tổ chức mít tinh “Lễ hội Xuân Hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Tháng ra quân huấn luyện”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” tiếp nhận máu vào thời điểm thích hợp đã đăng ký.
               - Kết quả trong 5 năm 2011 – 2016 huyện Năm Căn đã vận động được 2.130 lượt người tham gia hiến 2.333 đơn vị máu/250ml; tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện và đã trở thành phong trào từ 0,35% (233đv/66.261 người) dân số tham gia hiến máu năm 2011lên 0,89% (587đv/65.638 người) dân số tham gia hiến máu năm 2016 và đạt 154,81% (692/447) kế hoạch Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh giao.
             - Thành tích của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn trong phong trào hiến máu tình nguyện được ghi nhận: Ủy ban nhân dân huyện tặng 123 giấy khen, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng 78 giấy khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 18 Bằng khen, Ủy ban quốc gia hiến máu tình nguyện tặng 12 Bằng khen; có 3 nhân điển hình, tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được vinh dự tham gia chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tôn vinh những người đã từng hiến giọt máu hồng của mình để cứu người.
               2. Biện pháp, giải pháp thực hiện
             - Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, xã thành lập, đi đôi với việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện hàng năm; xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc vận động hiến máu tình nguyện với việc tổ chức “Lễ hội Xuân Hồng”, “Tháng ra quân huấn luyện”, “Những giọt máu hồng hè” và “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” hàng năm.
             - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động trong Ban Chỉ đạo, các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo, trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân tạo sự nhận thức và tham gia hiến máu tình nguyện hàng năm.
             - Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo huyện với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Bệnh viện Truyền máu Huyết học Cần Thơ trong việc tổ chức mít tinh và tiếp nhận máu tại huyện trong đó có sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan Y tế cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự và các ngành đoàn thể.
             - Ban Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác hiến máu tình nguyện hàng năm; xét đề nghị các cấp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và tham gia hiến máu tình nguyện; đồng thời gắn kết quả tham gia của các cơ quan đơn vị với hoạt động từ thiện nhân đạo trong xét thi đua khen thưởng.
              3. Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện
             - Một là, coi trọng việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đảm bảo tính kịp thời; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động và triển khai thực hiện phải sát mục tiêu về tỷ lệ dân số tham gia hiến máu/dân số của địa phương.
           - Hai là, tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động phải thường xuyên, đa dạng về hình thức nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và thu hút được đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện bằng sự nhiệt huyết và với nghĩa cử cao đẹp.   
            - Ba là, công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động hiến máu tình nguyện phải tiến hành kịp thời có sự kết hợp chặt chẽ giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện trong thực hiện chủ trương về hiến máu tình nguyện.      
             4. Đề xuất, kiến nghị
            - Ban Chỉ đạo tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện cho thành viên Ban Chỉ đạo và lực lượng cộng tác viên tuyên truyền, vận động hiến máu tại cơ sở.
            - Đề xuất mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu ưu tiên cho cơ sở nên phân chia tỷ lệ: tỉnh 30%, huyện 30%, xã 40%.
 
 
 
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11411
  • Tổng lượt truy cập: 2345152