Banner

BÁO CÁO SỐ: 49/BC-HCTĐ, NGÀY 31-5-2018

Đăng lúc: Thứ năm - 02/08/2018 23:12 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2018
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
      Số: 49/BC-HCTĐ                                                 Năm Căn, ngày 31 tháng 5 năm 2018
                                                           
                                                                  BÁO CÁO
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2018
       
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; Thường trực Huyện hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Xây dựng tổ chức Hội
- Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
- Thành viên Ban Chấp hành 177 (Hội cơ sở 154, giảm 1; Huyện hội 22, giảm 5);
- Cán bộ chuyên trách công tác hội 10 người (Huyện hội 2, Hội cơ sở 8);
- Chi hội trực thuộc Hội cơ sở là 105; Ban Chấp hành Chi hội 315;
- Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (1,95 triệu đồng người/tháng);
- Hội viên 1.935 hội viên (giảm 114 hội viên sau khi rà soát lại), Tình nguyện viên 314 (192/8 đội thuộc Hội cơ sở, 112/4 Câu Lạc bộ HMTN và 10/1 Câu Lạc bộ nấu cháo từ thiện), Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 323 thuộc 09 Hội cơ sở;
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát hội viên và củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở: hiệp y thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội, công nhận kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông.
- Tiếp nhận 02 viên chức được điều động, chuyển đến; lập Tờ trình xin chủ trương bầu bổ sung 05 ủy viên Ban Chấp hành, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và 01 chức danh Phó Chủ tích Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Công tác xã hội nhân đạo trị giá 1.889,89 triệu đồng, trong đó Hội vận động 1.681,79 triệu đồng.
2.1. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, trị giá 1.030,05 triệu đồng/2.756 suất; trong đó Hội trực tiếp vận động 2.016 suất, trị giá 821,95 triệu đồng
a) Công tác triển khai thực hiện phong trào
- Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng Kế hoạch số 116/KH-HCTĐ, ngày 27/11/2017 triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018.
- Tổ chức triển khai Kế hoạch số 116/KH-HCTĐ đến thành viên Ban Chấp hành, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
- Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đối tác tham gia hỗ trợ, giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp; tổ chức tiếp nhận và trao trực tiếp đến đối tượng cần trợ giúp.
b) Kết quả vận động 2.756 suất quà, trị giá 1.030,05 triệu đồng; trong đó:
- Hai cấp Hội trực tiếp vận động 2.016 suất quà, trị giá 821,95 triệu đồng:
+ Tại thị trấn Năm Căn: Chùa Cẩm Phong trao 131 suất quà/39,3 triệu đồng; Trường Tiểu học Thành Công trao 10 suất quà/10,0 triệu đồng; Báo tuổi trẻ trao 229 suất quà/114,5 triệu đồng; Ngân hàng DVDI trao 40 suất quà/20,0 triệu đồng; Cảnh sát biển trao 5 suất quà/2,5 triệu đồng; Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/15,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cửa hàng điện máy Giang Sơn trao 10 suất quà/2,5 triệu đồng. Tổng cộng trao 505 suất quà, trị giá 212,8 triệu đồng.
+ Tại xã Lâm Hải: Đài Tiếng nói Tp HCM trao 100 suất quà/90,0 triệu đồng; Báo Tuổi trẻ hỗ trợ 276 suất/138,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 376 suất quà, trị giá 228,0 triệu đồng.
+ Tại xã Đất Mới: Họ đạo trao 65 suất quà/16,25 triệu đồng; Xã đoàn vận động trao 60 suất quà/12,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 125 suất quà, trị giá 28,25 triệu đồng.
+ Tại xã Hàm Rồng: Ông Dương Văn Mến trao 30 suất quà,/9,0 triệu đồng; ông Nguyễn Hồng Thắm trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; tổ chức Công giáo trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 190 suất quà, trị giá 57,0 triệu đồng.
+ Tại xã Hàng Vịnh: Họ đạo trao 40 suất quà/11,2 triệu đồng, Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/10,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 90 suất quà, trị giá 21,2 triệu đồng.
+ Tại xã Hiệp Tùng: Hội Bếp ăn từ thiện tỉnh Bình Dương trao 40 suất quà/12,0 triệu đồng; Ông Phạm Quang Quyền trao 1,2 tấn gạo/60 suất/14,4 triệu đồng. Tổng cộng trao 100 suất quà, trị giá 26,4 triệu đồng
+ Tại xã Tam Giang: Đài Phát thanh Tp HCM trao 96 suất quà/86,4 triệu đồng; xã vận động 5,8 tấn gạo/290 suất/75,4 triệu đồng; Ông Võ Quốc Tín trao 19 suất quà/5,7 triệu đồng. Tổng cộng trao 405 suất quà, trị giá 167,5 triệu đồng
+ Tại xã Tam Giang Đông: Cty CPXNKTS Năm Căn trao 30 suất quà/7,8 triệu đồng; Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 suất quà/25,0 triệu đồng). Tổng cộng trao 180 suất quà, trị giá 62,8 triệu đồng.
+ Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động trong cán bộ, giáo viên, hội viên trao 15 suất quà/4,5 triệu đồng cho hộ khó khăn tại Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn.
+ Huyện hội vận động trao 10 suất quà/3,0 triệu đồng cho trẻ em đặc biệt khó khăn, trao 5 suất quà/1,5 triệu đồng tặng cán bộ Huyện hội nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đã nghỉ chính sách; tiếp nhận 15 suất quà/9,0 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao cho 15 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng cộng 30 suất, trị giá 13,5 triệu đồng.
- Huyện hội phối hợp vận động trao 740 suất quà; trị giá 208,1 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động trao 186 suất quà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam; trị giá 47,31 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi vận động trao 390 suất quà cho đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi; trị giá 117,0 triệu đồng.
+ Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH vận động trao 64 suất quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ; trị giá 13,8 triệu đồng.
+ Phối hợp với Huyện đoàn vận động trao 100 suất quà cho đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; trị giá 30.0 triệu đồng.
2.2 Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trị giá 631,20 triệu đồng.
a) Hỗ trợ thường xuyên: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn hỗ trợ 03 gia đình (01 hộ tại xã Đất Mới 20kg gạo/tháng và 02 hộ tại xã Lâm Hải 500.000đồng/tháng) nâng tổng số hộ được hỗ trợ thường xuyên 278 hộ/387 hộ, chiếm 71,83% số hộ được điều tra, rà soát; trị giá 335,10 triệu đồng, chia ra:
- 256 hộ được hỗ trợ 200.000đ/tháng (10 kg gạo, 4 bình nước và tiền);
- 05 hộ được hỗ trợ 250.000 đ/tháng (10 kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm);
- 14 hộ được hỗ trợ 150.000đ/tháng (10 kg gạo/tháng).
- 01 hộ được hỗ trợ 300.000đ/tháng (20 kg gạo/tháng).
- 02 hộ được hỗ trợ 500.000đ/tháng (tiền mặt).
b) Hỗ trợ đột xuất 450 suất quà, 16.800 kg gạo, 100 thùng mì, 7 triệu tiền mặt; trị giá 296,1 triệu đồng/1822 lượt hộ, trị giá 296,10 triệu đồng.
- Tại thi trấn Năm Căn vận động hỗ trợ trị giá 43,3 triệu đồng:
+ Cửa hàng Thức ăn thủy sản Kiên Cường hỗ trợ 2.000 kg gạo; Bà Hồng Đào, khóm 7 thị trấn Năm Căn hỗ trợ 150 kg gạo cho 215 lượt hộ (10 kg/hộ), trị giá 25,8 triệu đồng.
+ Chi hội Chữ thập đỏ Khóm 6, thị trấn Năm Căn vận động trao 50 suất quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho hộ khó khăn tại khóm 4 và khóm 6; trị giá 17,50 triệu đồng (350.000 đồng/suất).
- Tại xã Lâm Hải vận động hỗ trợ 70,0 triệu đồng
+ Cửa hàng xăng dầu Việt Khang và ông Chín Quang hỗ trợ 1.500 kg gạo cho 100 hộ (15kg/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng
+ Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 1.000kg gạo, trao cho 66 hộ (64 hộ/15kg và 02 hộ/20kg), trị giá 13,0 triệu đồng;
+ Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà (375.000 đồng/suất); trị giá 37,5 triệu đồng.
- Tại xã Đất Mới vận động các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ 2.200 kg gạo cho 110 hộ (20 kg/hộ); trị giá 28,6 triệu đồng.
- Tại xã Hàm Rồng vận động các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ 1.800 kg gạo cho 90 hộ (20 kg/hộ); trị giá 21,6 triệu đồng.
- Tại xã Hàng Vịnh vận động hỗ trợ trị giá 76,7 triệu đồng
+ Các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, Hội Từ thiện – Từ Tâm hỗ trợ 5.200 kg gạo cho 520 lượt hộ (10 kg/hộ), trị giá 64,7 triệu đồng
+ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau và Hội LHTN Việt Nam huyện vận động trao 200 suất quà (đường, sữa, trà) cho đối tượng được khám bệnh, trị giá 12,0 triệu đồng.
- Tại xã Hiệp Tùng vận động hỗ trợ trị giá 12,0 triệu đồng.
+ Ông Phạm Quang Quyền hỗ trợ 500 kg gạo/25 hộ (20kg/hộ), trị giá 7,0 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 50 suất quà (100.000 đ/suất), trị giá 5,0 triệu đồng.
- Tại xã Tam Giang bà Nguyễn Hồng Nhiếp, hỗ trợ 950 kg gạo, Ông Triệu Quang Lợi hỗ trợ 500 kg gạo cho 145 hộ (10 kg/hộ); trị giá 17,4  triệu đồng.
- Tại xã Tam Giang Đông: Cty chế biến XNK Cảng cá Cà Mau hỗ trợ 1.000 kg gạo và 10 thùng mì cho 100 hộ (10 kg gạo và 01 thùng mì/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng.
- Hội Chữ thập đỏ Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển vận động hỗ trợ thầy Trần Quang Vân trị bệnh; trị giá 7,0 triệu đồng.
2.3. Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 212,00 triệu đồng:
- Mô hình “nuôi cua” cua mê và cua thịt tại xã Đất Mới đang trong giai đoạn thu hồi vốn được 30,00 triệu đồng (để hoàn vốn lại cho Tỉnh hội là 50,0 triệu đồng).
- Mô hình xây dựng Nhà Chữ thập đỏ được 02 căn nhà, trị giá 77,00 triệu đồng:
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho bà Võ Thị Đẹt, ấp Chống Mỹ A, xã Hàm Rồng; trị giá 32,0 triệu đồng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ 32 triệu);
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho ông Lê Văn Em, ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 45,00 triệu đồng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 32 triệu đồng, thân nhân hỗ trợ 13 triệu đồng).
- Chương trình nước sạch: Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ khoan 21 giếng nước ngọt cho hộ hoàn cảnh khó khăn  tại xã Hàm Rồng; trị giá 105,00 triệu đồng.
2.4. Kết quả hỗ trợ khác trị giá 16,64 triệu đồng
- Thị trấn Năm Căn vận động trao 19 chiếc cặp cho học sinh (60.000 đông/chiếc); trị giá 1,14 triệu đồng/19 học sinh.
- Xã Hàm Rồng vận động hỗ trợ 01 áo quan và mai táng phí cho ông La Văn Muội, ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng; trị giá 6,5 triệu đồng;
- Xã Hàng Vịnh vận động hỗ trợ 01 phần đất an táng cho ông Phùng Phước Mao, ấp Một, xã Hàng Vịnh; trị giá 6,0 triệu đồng.
 - Tại xã Tam Giang vận động Đoàn thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau tặng 40 áo phao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 3,0 triệu đồng.
3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai
- Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 23/KH-HCTĐ, ngày 22/3/2018 của Hội về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa năm 2018 đến Hội cơ sở; chuẩn bị tham gia tập huấn, huấn luyện thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Kế hoạch số 40/KH-BCĐ, ngày 22/5/2018 của huyện.
- Tham gia tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các xã Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển) tỉnh Cà Mau và hỗ trợ tư vấn diễn tập phòng, chống thiên tai tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau từ ngày 26-27/3/2018.
- Tham dự tập huấn giới thiệu Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình cứu trợ tiền mặt cho thành viên Đội ứng phó nhanh cấp tỉnh tại thành phố Cần Thơ từ ngày 03 – 06/01/2018.
- Tham gia hoạt động Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện; triển khai công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018; tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo ứng phó với cơ bão số 16 năm 2017 (Bão Tembin); hỗ trợ 26 hộ dân di dời (2 hộ bị sập nhà sau và 24 hộ bị ảnh hưởng) do sạt lở ven sông Kênh Tắc thuộc khóm 8, thị trấn Năm Căn.
4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 385,177 triệu đồng
- Thông tin đến 18 bệnh nhân mắc bệnh tim liên hệ Trung tâm Y tế đăng ký, khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau theo Chương trình Nhịp tim Việt Nam của Quỹ tài trợ VinaCapital và Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM.
- Chỉ đạo điều tra, rà soát đối tượng người cụt chân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhu cầu hỗ trợ chân giả theo chương trình phối hợp ba bên giữa Bộ Lao động - TBXH, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ICRC-MOVEABILITI.
- Tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh Tây y trị giá 181,685 triệu đồng
+ Ngày 23&24/01/2018, Viện Mắt Trung ương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn khám sàng lọc bệnh mắt cho 200 bệnh nhân nghèo (31.000 đồng/ca); mổ đục thủy tinh thể miễn phí  80 ca, trị giá 28,0 triệu đồng (3,5 triệu đồng/ca); tổng trị giá 34,2 triệu đồng.
+ Ngày 02/02/2018, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại xã Tam Giang Đông cho 308 người: Xét nghiệm đường huyết 152ca, điện tim 78 ca, siêu âm 60 ca, thử đàm 28 ca và cấp thuốc miễn phí trị giá 48,855 triệu đồng.      + Ngày 21/4/2018, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại xã Lâm Hải cho 284 người: Xét nghiệm đường huyết 120 ca, điện tim 50 ca, siêu âm 36 ca, thử đàm 16 ca và cấp thuốc miễn phí trị giá 28,2 triệu đồng.
+ Ngày 29/4/2018, Đoàn Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau tổ chức tư vân sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo tại xã Tam Giang; trị giá 40,0 triệu đồng;
+ Ngày 27/5/2018, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc tây y miễn phí cho 181 người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàng Vịnh; trị giá 30,43 triệu đồng;
- Hội Đông y và Tổ chẩn trị đã khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 3.837 lượt người, trong đó không dùng thuốc 2.068 lượt (châm cứu, xoa bóp và bấm huyệt), hốt 6.945 thang thuốc (Nam – Bắc) miễn phí; trị giá 111,795 triệu đồng.
- Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn và Tổ Từ thiện thị trấn hỗ trợ 17.095 suất cháo và 2.362 bình nước sôi cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; trị giá 91,697 triệu đồng.
5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 146,48 triệu đồng
- Triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động HMTN năm 2018 cho các xã, thị trấn; tuyên truyền HMTN nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng 2018, Ngày toàn dân HMTN, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, xét chọn 01 tình nguyện viên dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu toàn quốc; trị giá công tác tuyên truyền 17,0 triệu đồng.
- Kết quả vận động 356 người tham gia hiến 431,6đv/250ml (quy đổi), đạt 80,98% (431,6/533) kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh giao năm 2018, trị giá 129,48 triệu đồng; trong đó:
+ Ngày 10/01/2018, tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng – 2018 có 181 người tham gia (250ml/79 người, 350ml/102 người) hiến 221,8 đơn vị máu/250ml; trị giá 66,54 triệu đồng.
+ Ngày 23/5/2018, hưởng ứng "Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế" - 8/5, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu có 136 người tham gia hiến máu (250ml/49 người, 350ml/87 người) hiến 170,8 đơn vị máu/250ml; trị giá 51,24 triệu đồng.
+  Vân động tình nguyện viên Câu Lạc bộ hiến máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tham gia hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, kết quả đã tiếp nhận 39 đơn vị máu/250ml; trị giá 11,70 triệu đồng.
6. Công tác tuyên truyền, huấn luyện.
- Triển khai thực hiện phong trào tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018, hiến máu tình nguyện.
- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo gắn với thực hiện Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện và ghi nhận tấm lòng vàng của các đối tác tham gia trợ giúp nhân đạo.
- Đăng 14 bài về hoạt động: Sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, tư vấn sức khỏe, khám bệnh nhân đạo, trao quà, hoạt động của Câu Lạc bộ nấu cháo từ thiện.
- Khảo sát, giới thiệu 21 địa chỉ nhân đạo (Thị trấn Năm Căn, Lâm Hải, Đất Mới, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Tam Giang Đông) đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org nâng tổng số lên 39 địa chỉ được giới thiệu để vân động trợ giúp..
7. Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng đã xây dựng 03 cây cầu, sửa chữa 50m lộ bê tông, đắp 4.220m lộ đất đen, 4.900m bờ bao; trị giá 656,5 triệu đồng
- Tại xã Hiệp Tùng: Vận động xây dựng 01 cây cầu tại Kinh Rạch Dược ấp7B; trị giá 200 triệu đồng (tổ chức từ thiện CANAĐA thông qua Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 140 triệu đồng và nhân dân địa phương đống góp 60 triệu đồng)
- Tại xã Hàm Rồng:
+ Vận động đắp 4.220m lộ đất đen, 4900m bờ ngăn tràn vuông tôm của bà con nhân dân trên địa bàn xã Hàm Rồng; trị giá 45,0 triệu đồng.
+ Vận động xây dựng 01 cây cầu tại ấp Cái Nai xã Hàm Rồng; trị giá 104,0 triệu đồng (tổ chức từ thiện CANAĐA thông qua Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 64,0 triệu đồng và nhân dân địa phương đóng góp 40,0 triệu đồng).
+ Vận động xây dựng 01 cây cầu tại Kinh Ba Cột nối ấp Chống Mỹ B với ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng; trị giá 150,0 triệu đồng (Thầy Nhật An, Chùa Phước Tùng, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh tài trợ 120,0 triệu đồng và nhân dân đóng góp 30 triệu đồng).
- Tại xã Đất Mới:
+ Vận động nhân dân ấp Xóm Mới sửa chũa 50m lộ bê tông tại ấp Xóm Mới, trị giá 7,50 triệu đồng.
+ Vận động xây dựng 01 cây cầu tại ấp Xóm Mới; trị giá 150,00 triệu đồng (Nhà Thờ Kênh Nước Lên hỗ trợ 120 triệu đồng và nhân dân đóng góp 30 triệu đồng).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp hơn; ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân làm công tác nhân đạo.
- Kết quả Hội vận động 2.905,374 triệu đồng, đạt 72,63% kế hoạch năm 2018; chia ra:
+ Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 1.681,79 triệu đồng.
+ Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 385,177 triệu đồng;
+ Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 146,48 triệu đồng;
+ Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 656,5 triệu đồng.
+ Vân động quỹ nhân đạo (dự trữ) Huyện hội 35,427 triệu đồng.
2. Hạn chế
-  Năng lưc đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội ở cơ sở chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo nhất là việc lập hồ sơ quản lý của tổ chức Hội.
- Công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động của Hội cơ sở chưa đi vào chiều sâu, chưa làm rõ hình ảnh của Hội và là cầu nối trong hoạt động nhân đạo.
3. Nguyên nhân
- Nguyên nhân đạt được: Chỉ đạo, điều hành cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, trong đó chú trọng 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
- Nguyên nhân của hạn chế: Cán bộ Hội biến động, chế độ chính sách còn nhiều bất câp, thiếu quan tâm nên chưa được thu hút, động viên được người tham gia làm công tác hội.
III. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.
1. Tiếp tục rà soát hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ gắn với củng cố kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở, Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyên, Bếp cháo từ thiện và các Đội ứng phó thảm họa thiên tai.
2. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, tổ chức Hội, các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện của Hội và các Câu Lạc bộ trên thông tin đại chúng, Website của Hội.
3. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, rà soát, giới thiệu địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ và vận động đối tác tham gia trợ giúp.
4. Tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tư vấn sức khỏe, khám bệnh nhân đạo, hiến máu tình nguyện và tham gia xây dựng tổ chức Hội.
5. Nghiên cứu triển khai, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ cơ sở gắn với công tác dân vận khéo và thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 05-6-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..
Trên đây là kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;     
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;              BC                                                
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;                                                                          
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT. PNH;
- Ủy viên BCH Huyện hội;                                                                 Nguyễn Quang Sơn
- Lưu .                                                                                                                          
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 224
  • Tháng hiện tại: 12464
  • Tổng lượt truy cập: 2346205