Banner

NGHỊ QUYẾT SỐ: 12/NQ-TWHCTD, NGÀY 25-01-2016

Đăng lúc: Thứ ba - 22/05/2018 05:09 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2016)
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 12/NQ-TƯHCTĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016
 
NGHỊ QUYẾT
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
(23/11/1946 - 23/11/2016)
 

          Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được thành lập ngày 23/11/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ đã phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
          Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Nghị quyết về Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2016) như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Ôn lại lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
          2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, góp phần củng cố tổ chức và nâng cao vị thế, hình ảnh của tổ chức Hội. 
           3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương; chú trọng triển khai tốt một số hoạt động cao điểm, tạo dấu ấn từ cơ sở, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí và phô trương hình thức.
          II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
          1. 100% cấp Hội quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
          2. 100% tổ chức Hội phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội.
          3. 100% tổ chức Hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016.
          4. 100% cấp Hội có công trình nhân đạo hoặc việc làm có ý nghĩa thiết thực chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hội.
          5. 100% tổ chức Hội hướng ứng các cuộc thi do Trung ương Hội tổ chức.
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI
          1. Tổ chức phát động Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện”.
          2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về những đóng góp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tấm gương cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ tiêu biểu và những cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Hội và sự nghiệp nhân đạo.
          3. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2016[1].
          4. Tổ chức cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” với một số chủ đề chính: i) Bác Hồ với sự nghiệp nhân đạo; ii) truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Hội; iii) ôn lại truyền thống của Hội qua những câu chuyện, bài viết của cán bộ Chữ thập đỏ về các Chủ tịch Danh dự của Hội và những kỷ niệm sâu sắc về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua các thời kỳ; các câu chuyện, bài viết về các tấm gương cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân hết lòng vì sự nghiệp nhân đạo; iv) Sáng tác ca khúc về hoạt động Hội gắn với các lĩnh vực: tham gia phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hiến máu nhân đạo, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe…
          5. Tổ chức viết lịch sử, truyền thống, kỷ yếu về Hội, xây dựng phim tài liệu về lịch sử 70 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, xuất bản sách tấm gương trong hoạt động của Hội, nâng cấp phòng truyền thống, nơi lưu giữ những kỷ niệm, dấu ấn về Hội phục vụ công tác giáo dục truyền thống.
          6. Tổ chức tốt việc tôn vinh, khen thưởng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội và sự nghiệp nhân đạo, gồm: i) Bình xét, lựa chọn để đề nghị các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và của Hội; ii) Trao giải thưởng “Vì sự nghiệp Nhân đạo cao cả[2] và Danh hiệu “Cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc[3].
          7. Tổ chức tốt đại hội các cấp của Hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội. Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội tại các địa phương cần tổ chức trang trọng, thiết thực, gắn với Đại hội Hội cấp tỉnh.
         8. Một số hoạt động cấp Trung ương
         8.1. Phát động Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện” trong toàn quốc và chỉ đạo thực hiện.
         8.2. Tổ chức cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” trong phạm vi toàn quốc.
         8.3. Xét tặng Giải thưởng "Vì sự nghiệp nhân đạo cao cả".
         8.4. Cải tạo, nâng cấp Nhà truyền thống của Hội tại Đình Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.
         8.5. Chỉ đạo triển khai công trình nhân đạo của toàn Hội tại một địa bàn đặc biệt khó khăn (gồm: 70 ngôi nhà, 70 con bò sinh sản, 70 giếng nước).
         8.6. Tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội (theo kế hoạch riêng).
         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Trung ương Hội
        1.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động ở cấp Trung ương; tham mưu trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
        1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị quyết; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội.
        1.3. Biên soạn tài liệu tuyên truyền về Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, thiết kế logo về Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội để phổ biến tới các địa phương.
        1.4. Tổng hợp hoạt động toàn Hội chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, tổ chức tốt công tác truyền thông tại cấp Trung ương.
        2. Các tỉnh, thành Hội
        2.1. Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội.
        2.2. Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội ở cấp mình.
        2.3. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức Hội cấp dưới xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội.
        2.4. Tổng hợp tình hình kết quả hoạt động thông tin tuyên truyền tại địa phương và báo cáo về Trung ương Hội.
        2.5. Tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng công trình nhân đạo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
        2.6. Phát động toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏ tham gia các cuộc thi do Trung ương Hội tổ chức.
 
         Căn cứ nội dung Nghị quyết, Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội, các ban, đơn vị Trung ương Hội triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Đ/c Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, Chủ tịch
  Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, UVBCT, Chủ tịch Ủy ban
  Trung ương MTTQ Việt Nam (để b/c);
- Đ/c Trương Thị Mai, UVBCT, Bí thư TW Đảng,
  Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Thị Doan, Phó CTN (để b/c);
- Đ/c Đỗ Mười, nguyên TBT (để b/c);
- Đ/c Trần Đức Lương, nguyên CTN (để b/c);
- VP TW Đảng; VP CTN; VP QHội; VPCP;
- Ban Dân vận, Tổ chức, Tuyên Giáo TW Đảng;
 Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Đối ngoại TW Đảng;
- Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam;
- Bộ Nội vụ, Tài chính;
- Các Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội;
- Các tỉnh, thành Hội; các ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu VT, TH.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Xuân Thu


[1]  Gồm: vận động, trao tặng ít nhất một triệu suất quà Tết cho người nghèo; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho ít nhất một triệu người có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện; ít nhất một triệu hồ sơ địa chỉ nhân đạo được lập và có từ 700 ngàn “địa chỉ nhân đạo” được trợ giúp thường xuyên; mỗi tổ chức Hội có ít nhất 1 công trình nhân đạo hoặc một việc làm có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội.
[2] Giải thưởng “Vì sự nghiệp Nhân đạo cao cả” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; được xét tặng cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp nhân đạo, các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội; các công trình nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong công tác nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh.
[3] Danh hiệu “Cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh” do các tỉnh xét duyệt và trao nhân 70 năm Ngày thành lập Hội hoặc Đại hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh.

Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Văn bản Trung ương
Từ khóa:

kỷ niệm, thành lập

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11413
  • Tổng lượt truy cập: 2345154