Banner

KẾ HOẠCH SỐ 84/KH - HCTĐ, NGÀY 02-10-2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/10/2017 14:22 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN NĂM CĂN                                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                 
    Số: 84/KH-HCTĐ                                            Năm Căn, ngày 02 tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
 
 Căn cứ Chương trình công tác Hội năm 2017, Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 như sau:  
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện và cơ sở để làm cơ sở xét, đề nghị khen thưởng đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa phương.
2. Công tác kiểm tra phải thể hiện tính toàn diện bám sát nhiệm vụ của Hội, đánh gía đúng thực chất công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở cơ sở, của huyện trong năm 2017; đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo trong thời gian tới.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết, chấp hành Điều lệ Hội, chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.
2. Việc xây dựng Quy chế làm việc; Chương trình, Kế hoạch; công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào của Hội.
3. Kết quả hoạt động của Hội
3.1. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
- Số thành viên Ban Chấp hành; số lượng thay đổi, bổ sung (nếu có);
- Số Chi hội; số thành viên Ban Chấp hành; số lượng thay đổi, bổ sung;
- Số hội viên, tăng giảm so với đầu năm; số phát triển mới trong năm;
- Số tình nguyện viên Chữ thập đỏ; tăng giảm so với đầu năm;
- Số thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; tăng giảm so với đầu năm;
- Số thành viên Đội ứng phó thảm họa Chư thập đỏ (thành lập mới);
- Thu hội phí;
- Vận động Quỹ dự trữ.
3.2. Công tác xã hội nhân đạo
- Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”;
- Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”;
- Triển khai, phát triển các mô hình, xây dưng công trình nhân đạo;
- Hoạt động trợ giúp khác.
3.3. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai
- Hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, thiên tai;
- Thực hiện trợ giúp hộ bị hỏa hoạn, thiên tai trên địa bàn;
- Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục bão số 10 năm 2017.
3.4. Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu ban đầu
- Tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bênh, các chương trình y tế quốc gia;
- Triển khai thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng;
- Phối hợp tổ chức hoạt động các điểm sơ cấp cứu ban đầu, kết quả cụ thể.
3.5. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
- Hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện;
- Kết quả số người tham gia hiến máu, số đơn vị máu, tỷ lệ % dân số hiến máu.
* Hiệu quả hoạt động đạt (Tổng kinh phí Hội trực tiếp vận động/Kinh phí chi trả phụ cấp và hoạt động) lần
4. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và phối hợp giữa Hội với các ban, ngành, đoàn thể, Hội ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
5. Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đơn vị được kiểm tra
- Hội Chữ thập đỏ huyện;
- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn;
- Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển.
2. Thành phần dự kiểm tra
- Đoàn Kiểm tra Huyện hội gồm: Thường trực Huyện hội, Ban Kiểm tra;
- Mời đại diện lãnh đạo:
+ Đảng ủy, UBND, Khối vận và MTTQ  đối với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn;
+ Chi ủy, Ban Giám hiệu, CĐCS, Đoàn ủy đối với Trường THPT.Phan Ngọc Hiển.
- Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cơ sở .
3. Tổ chức kiểm tra
- Đối với Huyện hội:
+ Tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của cơ quan Thường trực;
+ Tổ chức Đoàn Kiểm tra đối với Hội cơ sở;
+ Tổng hợp đánh giá về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện.
- Đối với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển:
+ Báo cáo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về kế hoạch kiểm tra
+ Xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra;
+ Bố trí nơi làm việc, chuẩn bị hồ sơ liên quan phục vụ cho kiểm tra;
+ Mời thành phần tham dự làm việc với Đoàn Kiểm tra.
4. Thời gian kiểm tra (đơn vị kiểm tra theo thứ tự sáng, chiều)
- Ngày 09/10/2016: Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn và xã Lâm Hải;
- Ngày 10/10/2016: Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng và xã Đất mới;
- Ngày 11/10/2016: Hội Chữ thập đỏ và xã Hiệp Tùng Vịnh và xã Hàng Vịnh;
- Ngày 12/10/2016: Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông và xã Tam Giang;
- Ngày 13/10/2016: Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017; Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện đề nghị Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả.                                                      
Nơi nhận:                                                                                                CHỦ TỊCH                   
- Hội Chữ thập đỏ tỉnhCà Mau;                                                                                               
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;                                                                        (Đã ký)
- Thành viên BCH, Ban Kiểm tra;                                                                       
- Lưu VP.                                                                                         
                                                                                                 
                                                                                                        Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 586
  • Tháng hiện tại: 114687
  • Tổng lượt truy cập: 2222087