Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ tư - 04/01/2017 03:19 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017
 UBND HUYỆN NĂM CĂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ VẬN ĐỘNG HMTN                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
        Số: 125/KH-BCĐ                                     Năm Căn, ngày 18 tháng 11 năm 2016
                                      KẾ HOẠCH
                 Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 
             Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) tỉnh Cà Mau; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn xây dựng Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 như sau:
             I. MỤC TIÊU
            1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và tham gia hiến máu tình nguyện.
            2. Khơi dậy phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện và tăng dần số người đủ sức khỏe tham gia hiến 659 đơn vị máu toàn phần đạt tỷ lệ 1,0% dân số tham gia hiến máu năm 2017.
 
              II. CHỈ TIÊU
 
           
TT
 
Đơn vị
Dân số
(Người)
Chỉ tiêu
(Số người hiến)
Ghi chú
 
01 Thị trấn Năm Căn 18.991 133 - Tổng chỉ tiêu số người tham gia hiến máu chiếm 1,0% dân số của huyện;
- Chỉ tiêu giao cho các xã, thị trấn là 0,7% dân số tham gia hiến máu;
- Chỉ tiêu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chiếm 30,05% tổng chỉ tiêu.
02 Xã Lâm Hải   8.521  60
03 Xã Đất Mới   7.631  53
04 Xã Hàm Rồng   6.198  43
05 Xã Hàng Vịnh   5.879  41
06 Xã Hiệp Tùng   5.358  38
07 Xã Tam Giang   8.442  59
08 Xã Tam Giang Đông   4.884 34
 09 Ngành, đoàn thể huyện   198
Tổng cộng 65.904 659
 
              III. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
             1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, tổ chức tập huấn công tác vận động hiến máu nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện mục tiêu về hiến máu tình nguyện.
            2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý tham dự mít tinh và tham gia hiến máu.
            3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo quán triệt, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thuộc phạm vi quản lý đăng ký, tham dự mít tinh và tham gia hiến máu theo chỉ tiêu được phân bổ.
            4. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo với cơ quan thông tin truyền thông, phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, tổ chức mít tinh và thu gom máu.
            5. Tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia.
 
             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Trình Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến tổ chức và ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và ngành dọc đóng trên địa bàn huyện thực hiện.
            2. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, xã; củng cố, kiện toàn Câu Lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn và Huyện đoàn Năm Căn.
            3. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của Hội; trong các cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
            4. Các đơn vị lập danh sách cá nhân đăng ký hiến máu tình nguyện gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn):
              - Đợt 1 vào ngày  06/01/2017;
              - Đợt 2 vào ngày 01/3/2017;
              - Đợt 3 vào ngày 01/8/2017.
              5. Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện:
            - Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn cho 80 tuyên truyền viên; trình Ủy ban nhân dân huyện xin kinh phí mở lớp; liên hệ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau hỗ trợ giảng viên.
            - Đăng ký với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ và phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn tổ chức mít tinh và thu gom máu:
            + Đợt 1: Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân Hồng” vào tháng 01 năm 2017;
            + Đợt 2: Tổ chức mit tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện” vào tháng 3 năm 2017;
             + Đợt 3: Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” vào tháng 8 năm 2017.
            - Tổng hợp danh sách đăng ký hiến máu, phát hành Thư mời dự mít tinh phát động hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng”, hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện”, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2017.
            - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xét và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tham gia hiến máu tình nguyện.
           
           Trên đây là Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2017; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt.
 
Nơi nhận:                                                                                    KT. TRƯỞNG BAN
-Thường trực Ban CĐVĐHMTN tỉnh Cà Mau;                    PHÓ TRƯỞNG BAN
- Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Cần Thơ;
- Thường trực Huyện uỷ;                                     (Báo cáo)
- TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện;                                  (đã ký)         
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                                    
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện;          
- Thành viên BCĐ VĐHMTN huyện;                                    Nguyễn Quang Sơn
- UBND các xã, thị trấn;                                                      Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
- Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn;
- Lưu VT.   
 
 
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

tình nguyện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 199
  • Tháng hiện tại: 12439
  • Tổng lượt truy cập: 2346180