Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ hai - 14/11/2016 03:25 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
  Số: 120/KH-HCTĐ                                         Năm Căn, ngày 10 tháng 11 năm 2016
 
                                        KẾ HOẠCH
           Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 
           Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 như sau:
           
          I. MỤC TIÊU CHUNG

          1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau; các hoạt động xã hội nhân đạo, các giá trị nhân đạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           2. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; mở rộng quan hệ thu hút đối tác tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu - 2017; các hoạt động trợ giúp, cứu trợ xã hội; phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và vận động hiến máu tình nguyện.
           3. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ huyện đến cơ sở với phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ gắn với chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh theo Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ, ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX.
           4. Tiếp tuc thực hiện đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường công tác kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa phương gắn với xét thi đua, đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ.
            II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
            1. Công tác tuyên truyền, huấn luyện
             a) Công tác tuyên truyền
            - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, hoạt động nhân đạo của Hội chào mừng Đại hội lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và Đại hội lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gắn với kỷ niệm các ngày lễ, hội năm 2017 và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
            - Hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị triển khai, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Chữ thập đỏ; đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; đưa tin, bài, ảnh về hoạt động của Hội trên Website của Huyện hội, Trang thông tin điện tử của UBND huyện và Tỉnh hội, Báo nhân đạo...
             b) Công tác huấn luyện
             - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai và sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các Hội cơ sở, Chi hội ấp, khóm, trường học.
             - Hình thức tổ chức thông qua tổ chức triển khai nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Hội, Đội, Câu lạc bộ; phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động xã hội nhân đạo và tham các hoạt động huấn luyện do trung ương Hội, Tỉnh hội triệu tập.
             2. Công tác xã hội nhân đạo
             - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017; nhân rộng mô hình: Bếp ăn từ thiện, xây dựng Nhà Chữ thập đỏ, nuôi cua và tham gia Chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.
             - Mở rộng quan hệ thu hút đối tác chiến lược, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể trong việc triển khai vận động nguồn lực để thực hiện trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội và xây dựng, triển khai các mô hình.
             - Phấn đấu năm 2017 hai cấp hội vận động và phối hợp vận động đạt 4 tỷ đồng, trong đó: Quà tết 550 suất trở lên (300.000đồng/suất), 30% hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dược lập hồ sơ trợ giúp thường xuyên; phát triển mô hình hỗ trợ sinh kế 10 hộ trở lên, xây dựng 02 căn nhà...
             3. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai
             - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai gắn với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện; phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông và đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai.
             - Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho hoạt động của Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ các xã: Lâm Hải, Đất Mới, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng và tập huấn nhắc lại cho các Đội của xã: Tam Giang Đông, Tam Giang và thị trấn Năm Căn đi đôi với việc quản lý, tổ chức các hoạt động của Đội tham gia ứng phó với thiên tai.
             - Tham mưu cho Cấp ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo việc triển khai vận động quỹ dự phòng và trang bị phương tiện phục vụ cho hoạt động của Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ các xã, thị trấn để kịp thời ứng phó, trợ giúp khẩn cấp khi có tình huống xảy ra.
             4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng
             - Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện, cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và các Chương trình Y tế quốc gia.
             - Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật”, “Một triệu lượt người được khám bệnh cấp thuốc miễn phí” và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh bệnh trên địa bàn.
             - Phối hợp với các cơ quan Y tế trên địa bàn thành lập đội sơ cấp; tổ chức khám, chữa bệnh Đông - Tây y – Vật lý trị liệu, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật; tổ chức bếp ăn từ thiện; vận động trao xe lăn cho người khuyết tật đạt 10.000 lượt người được hỗ trợ..
              5. Công tác hiến máu tình nguyện
              - Tăng cường hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức và đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đạt mục tiêu 1,0% dân số tham gia hiến máu.
              - Phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan Y tế trên dịa bàn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ tuyên truyền viên về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.
              - Tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị Y tế trên địa bàn huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Cần Thơ tổ chức mít tinh và thu gom máu 3 đợt/năm đạt 700 đơn vị/250ml máu.
              6. Công tác xây dựng tổ chức hội
              - Xây dựng nền nếp hành chính gắn với thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và hiệu quả hoạt động của Hội.
               - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên; rà soát đối tượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; lập sổ bộ quản lý hội viên theo quy định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
               - Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (khóa IX) về xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.  
               - Vận động xây dựng quỹ dự trữ thường xuyên của Hội: Huyện hội đạt 50 triệu đồng, Hội cơ sở đạt 25 triệu đồng/hội để kịp thời thực hiện hỗ trợ khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra; thu hội phí đạt 100% phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của Hội.
                7. Công tác kiểm tra
                 - Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên theo định kỳ trong  tổ chức Hội nhằm đánh giá được thực chất công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện, cơ sở theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp.
                 - Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội, chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội và công tác tham mưu, phối hợp giữa Hội với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
                - Coi trọng hình thức tự kiểm tra của Hội theo định kỳ gắn với việc thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quý trong Ban Chấp hành, Hội cấp trên và Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức kiểm tra đối với Hội cơ sở theo chuyên đề và đánh giá tổng kết năm.
                8. Công tác thi đua khen thưởng
                 - Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Quy chế Thi đua – Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐVN ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng các cấp.
                 - Phát động phong trào thi đua với phương châm: “ Hiệu quả phong trào là động lực – Chất lượng hoạt động là mục đích – Tổ chức Hội vững mạnh là hàng đầu”; đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
                - Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ VI và Đại hội Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 và kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2017); xét, đề nghị khen thưởng các tổ chức, tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017.
                III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
                1. Quán triệt Kế hoạch đến các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
                 2. Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện từng quý đến Hội cơ sở; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về UBND huyện, Tỉnh hội theo quy định.
                 3. Hội cơ sở xây dựng kế hoạch năm, cụ thể hàng tháng, quý, 6 tháng và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Huyện hội, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo định kỳ.
                 
                Trên đây là Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.  
 
Nơi nhận:                                                        CHỦ TỊCH                                                                            
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;
- Huyện ủy Năm Căn;                                                                                                                                                                                                                                          
- Uỷ ban nhân dân huyện;                                 (đã ký)
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
- Ông Lê Văn Đức – CT danh dự;
- Thành viên BCH Huyện hội;
- Lưu VT./.                                               Nguyễn Quang Sơn    
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

công tác, phong trào

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 203
  • Tháng hiện tại: 12443
  • Tổng lượt truy cập: 2346184