Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ tư - 28/09/2016 03:38 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                 
     Số: 92/KH-HCTĐ                                  Năm Căn, ngày 29 tháng 9 năm 2016
 
                                            KẾ HOẠCH
                    Kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016

            Căn cứ Chương trình công tác Hội năm 2016, Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016 như sau:  
           
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện để làm cơ sở xét, đề nghị khen thưởng đơn vị, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa phương.
          2. Công tác kiểm tra phải thể hiện tính toàn diện bám sát nhiệm vụ của Hội, đánh gía đúng thực chất công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở cơ sở, của huyện trong năm 2016; đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo.

           II. NỘI DUNG KIỂM TRA
          1. Triển khai thực hiện Nghị quyết, chấp hành Điều lệ Hội, chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.
           2. Việc xây dựng Quy chế làm việc; Chương trình phối hợp; Kế hoạch (năm, quý, tháng); kiểm tra, đánh giá thực hiện nhiệm vụ và các phong trào của Hội.
          3. Kết quả hoạt động của Hội
          - Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh;
          - Công tác xã hội nhân đạo:
          + Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”;
          + Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”;
          + Triển khai, phát triển các mô hình;
          + Hoạt động trợ giúp khác
           - Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai;
           - Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu ban đầu;
           - Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện;
           - Kết quả vận động nguồn lực
           + Công tác xã hội nhân đạo;
           + Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai;
           + Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu ban đầu;
           + Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện;
           + Vận động quỹ dự trữ, hội phí, quỹ xây dựng công trình nhân đạo
            - Hiệu quả hoạt động đạt    lần (Tổng kinh phí Hội trực tiếp vận động/ Kinh phí chi trả lương và hoạt động).
            4. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và phối hợp giữa Hội với các ban, ngành, đoàn thể, Hội ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
            5. Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị.
         
           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Đơn vị được kiểm tra
            - Hội Chữ thập đỏ huyện;
            - Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn;
            - Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển.
            2. Thành phần dự kiểm tra
            - Đoàn Kiểm tra Huyện hội gồm: Lãnh đạo Huyện hội, Ban Kiểm tra;
            - Mời đại diện lãnh đạo:
            + Đảng ủy, UBND, Khối vận và MTTQ  đối với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn;
             + Chi ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
             - Ban Chấp hành Hội cơ sở.
             3. Tổ chức kiểm tra
             - Đối với Huyện hội:
             + Tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của cơ quan Thường trực;
             + Tổ chức Đoàn Kiểm tra đối với Hội cơ sở;
              + Tổng hợp đánh giá về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện.
              - Đối với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển:
              + Báo cáo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị về kế hoạch kiểm tra
              + Xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra;
              + Bố trí nơi làm việc, chuẩn bị hồ sơ liên quan phục vụ cho kiểm tra;
              + Mời thành phần tham dự làm việc với Đoàn Kiểm tra.
              4. Thời gian kiểm tra
               - Ngày 17/10/2016: Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn và xã Lâm Hải;
               - Ngày 18/10/2016: Hội Chữ thập đỏ xã Đất Mới và xã Hàm Rồng;
               - Ngày 19/10/2016: Hội Chữ thập đỏ và xã Hàng Vịnh và xã Hiệp Tùng;
               - Ngày 20/10/2016: Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang và xã Tam Giang Đông;
               - Ngày 21/10/2016: Hội Chữ thập đỏ Trường THPT. Phan Ngọc Hiển.

              Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016; Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện đề nghị Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển triển khai thực hiện và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả.                                                     
 
Nơi nhận:                                                      CHỦ TỊCH                  
- Hội Chữ thập đỏ tỉnhCà Mau;                                                                                  
- Uỷ ban nhân dân huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;                             (đã ký)                              
- Uỷ ban MTTQ huyện;                                                                                                          
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
- Đ/c Lê Văn Đức-Chủ tịch danh dự;
- Thành viên BCH, Ban Kiểm tra;
- Lưu VP.                                                 Nguyễn Quang Sơn     
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11399
  • Tổng lượt truy cập: 2345140