Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/03/2015 21:21 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Vận động hiến máu tình nguyện năm 2015
          Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) tỉnh Cà Mau; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn xây dựng Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 như sau:
           I. MỤC TIÊU
          1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người và tham gia hiến máu tình nguyện.
           2. Khơi dậy phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện và tăng dần số người đủ sức khỏe tham gia hiến 670 đơn vị máu đạt tỷ lệ 1% dân số tham gia hiến máu năm 2015.
          II. CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
          1. Chỉ tiêu vận động hiến máu
 
TT
 
Đơn vị
Dân số
(Người)
Chỉ tiêu
(Số người hiến)
Chia ra
Đợt 1 Đợt 2
01 Thị trấn Năm Căn 18.911 113 57 56
02 Xã Lâm Hải 8.641 52 26 26
03 Xã Đất Mới 8.093 49 25 24
04 Xã Hàm Rồng 6.232 37 19 18
05 Xã Hàng Vịnh 6.219 37 19 18
06 Xã Hiệp Tùng 5.332 32 16 16
07 Xã Tam Giang 8.591 52 26 26
08 Xã Tam Giang Đông 4.782 29 15 14
 09 Cơ quan ban, ngành, đoàn thể   269 135 134
Tổng cộng 66.881 670 338 332
          2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, tổ chức tập huấn công tác vận động hiến máu nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện mục tiêu về hiến máu tình nguyện.
          3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt, vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý (kể cả đơn vị trực thuộc) đăng ký, tham dự mít tinh và tham gia hiến máu  tình nguyện.
          4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo quán triệt, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thuộc phạm vi quản lý đăng ký, tham dự mít tinh và tham gia hiến máu theo chỉ tiêu được phân bổ.
          5. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo với các cơ quan thông tin truyền thông, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị Y tế trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, tổ chức mít tinh và thu gom máu.
          6. Tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác hiến máu tình nguyện năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức của các tình nguyện viên trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Trình Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến tổ chức và ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và ngành dọc đóng trên địa bàn huyện thực hiện.
          2. Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, xã; củng cố Câu Lạc bộ “Hiến máu tình nguyện”; thành lập Câu Lạc bộ “Ngân hàng máu sống”.
          3. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
          4. Các đơn vị lập danh sách cá nhân đăng ký hiến máu tình nguyện gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn):
           - Đợt 1 vào ngày 05/01/2015;
           - Đợt 2 vào ngày 03/8/2015.
          5. Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện:
          - Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn cho 100 tình nguyện viên; trình Ủy ban nhân dân huyện xin kinh phí mở lớp; liên hệ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau hỗ trợ giảng viên.
- Đăng ký với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Khu vực Cần Thơ và phối hợp với Bệnh viện Da khoa Khu vực Năm Căn tổ chức mít tinh và thu gom máu:
          + Đợt 1 vào  ngày 09/01/2015;
          + Đợt 2 vào ngày 06/8/2015.
          - Tổng hợp danh sách đăng ký hiến máu, phát hành Thư mời dự mít tinh phát động hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng và hưởng ứng  Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2015.
          - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xét và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tham gia hiến máu tình nguyện.
          Trên đây là Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2015; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt.        
                                                                                                                                                            
Nơi nhận:                                                                                                                                                   KT. TRƯỞNG BAN
- Thường trực Ban CĐVĐHMTN tỉnh Cà Mau;                                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN
- Bệnh viện Truyền máu Huyết học Khu vực Cần Thơ;
- Thường trực Huyện uỷ;
- HĐND, UBND huyện;                                                                                                                                       (đã ký)
- Ủy ban MTTQVN huyện;                                                                     
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                                    
- Các cơ quan, đơn vị, ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;                 
- Thành viên BCĐ VĐHMTN huyện;                                                                                                      Nguyễn Quang Sơn
- UBND các xã, thị trấn;                                                                                                                      Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
- Lưu VT.                                                                                                                                                                                  
 

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

tình nguyện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11531
  • Tổng lượt truy cập: 2345272