Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ tư - 02/12/2015 20:17 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       
      Số: 139/KH-HCTĐ                                         Năm Căn, ngày 01 tháng 12 năm 2015
                                               KẾ HOẠCH
                 Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016 
          Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và nhiệm vụ công tác của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2011 – 2016; Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch năm 2016 như sau:
         
        I. MỤC TIÊU CHUNG

        1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ; các hoạt động xã hội nhân đạo; các giá trị nhân đạo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
        2. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; các hoạt động trợ giúp, cứu trợ xã hội; phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe; hiến máu tình nguyện.
        3. Củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ huyện đến cơ sở với phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.
        4. Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo; mở rộng quan hệ với các tổ chức xã hội từ thiện thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
        5. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Hội; thường xuyên kiểm tra công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa phương gắn với xét thi đua, khen thưởng tổ chức Hội, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
         II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
        1. Công tác tuyên truyền, huấn luyện
        - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2016), các giá trị nhân đạo, hoạt động nhân đạo, kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.
        - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai và sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các Hội cơ sở, Chi hội ấp, khóm, trường học.
        2. Công tác xã hội nhân đạo
        - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016; nhân rộng mô hình: Bếp ăn từ thiện, xây dựng Nhà Chữ thập đỏ, nuôi cua.
       - Mở rộng quan hệ, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể trong việc triển khai vận động các nguồn lực để thực hiện trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội, phát triển cộng đồng.
        - Tăng cường tham mưu cho Cấp ủy, Ủy ban nhân dân trong việc triển khai vận động quỹ dự phòng để kịp thời trợ giúp khẩn cấp cho đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa xảy ra.
       - Phấn đấu năm 2016 hai cấp hội vận động và phối hợp vận động đạt 5 tỷ đồng, trong đó Hội trực tiếp vận động đạt 4 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật khó khăn về đời sống, nhà ở,...
        3. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai
       - Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai gắn với công tác phòng, chống lụt, bão của huyện; phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông và đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai.
       - Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho Đội ứng phó thảm họa Hội Chữ thập đỏ các xã: Lâm Hải, Đất Mới, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng và tham gia dự án “Quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng-Thích ứng biến đổi khí hậu” triển khai tại các xã tuyến Biển Tây.
       - Tham mưu trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Đội ứng phó thảm họa Chữ thập đỏ đi đôi với việc quản lý, tổ chức các hoạt động của Đội khi có tình huống, thiên tai xảy ra.
        4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng
        - Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện, cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, thực hiện các Chương trình Y tế quốc gia.
        - Phối hợp với các cơ quan Y tế trên địa bàn, các tổ chức từ thiện, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật; tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh...
        - Phối hợp với Hội người cao tuổi, cơ quan, đơn vị Y tế trên địa bàn tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho người cao tuổi thực hiện Chương trình “ Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật”.
        5. Công tác hiến máu tình nguyện
       - Tăng cường hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức và đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đạt mục tiêu 0,80% dân số tham gia hiến máu.
       - Phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan Y tế trên dịa bàn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn cho 80 cán bộ tuyên truyền viên về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.
        - Tham mưu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị Y tế trên địa bàn huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Bệnh viện Truyền máu Huyết học Khu vực Cần Thơ tổ chức mít tinh và thu gom máu 3 đợt/năm đạt 525 đơn vị máu.
         6. Công tác vận động các nguồn lực phát triển cộng đồng
        - Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội từ thiện vận động tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng các thiết chế văn hóa ở địa phương; xây dựng sửa chữa cầu, lộ giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường.
         - Tiếp tục tham gia quản lý các dự án do Hội Chữ thập đỏ Thụy Sỹ tài trợ trên địa bàn về hỗ trợ sinh kế, quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng – Thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
        - Vận động xây dựng quỹ dự trữ thường xuyên của Hội: Huyện hội đạt 50 triệu đồng, Hội cơ sở đạt 25 triệu đồng/hội để thực hiện hỗ trợ khẩn cấp kịp thời khi có thiên tai, thảm họa xảy ra; thu hội phí đạt 100% để phục vụ hoạt động, khen thưởng của Hội.
         7. Công tác xây dựng tổ chức hội
        - Thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở; thay đổi bổ sung thành viên Ban Chấp hành đảm bảo số lượng cơ cấu theo quy định của Điều lệ Hội  nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam.
        - Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên; rà soát đối tượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; lập sổ bộ quản lý hội viên theo quy định của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
        - Xây dựng nền nếp hành chính của cơ quan Thường trực Hội; chế độ hội họp định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện hội và Hội cơ sở nhằm kịp thời đánh giá công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của địa phương, triển khai chương trình công tác theo định kỳ.
        - Chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016-2021: Chi hội ấp, khóm, trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hoàn thành trong Quý I/2016; Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển hoàn thành trong Quý II/2016; Hội Chữ thập đỏ huyện hoàn thành trong Quý III/2016.
        8. Công tác kiểm tra
        - Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên theo định kỳ trong  tổ chức Hội nhằm đánh giá được thực chất công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; đồng thời có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp.
        - Nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội, chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và công tác tham mưu, phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
        - Coi trọng hình thức tự kiểm tra của tổ chức Hội theo định kỳ gắn với việc thực hiện báo cáo kết quả hoạt động quý trong Ban Chấp hành, đối với Hội cấp trên và Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức kiểm tra của Huyện hội đối với các Hội cơ sở theo chuyên đề và đánh giá tổng kết năm.
        9. Công tác thi đua khen thưởng
        - Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, huyện.
       - Tiếp tục triển khai, quán triệt Quy chế Thi đua – Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐVN ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
        - Tổ chức phát động thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
       - Tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2016; xét, đề nghị khen thưởng kịp thời các tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016.
        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Quán triệt Kế hoạch đến các tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
        2. Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thực hiện từng quý đến Hội cơ sở; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về UBND huyện, Tỉnh hội theo quy định.
        3. Hội cơ sở xây dựng kế hoạch năm, cụ thể kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Huyện hội, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo định kỳ.
       
       Trên đây là Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.  
 
Nơi nhận:                                                           CHỦ TỊCH                                                                            
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                                                                                                                                                                                                                          
- Uỷ ban nhân dân huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;                                        (đã ký)
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
- Ông Phan Thanh Phương – CT danh dự;
- Thành viên BCH Huyện hội;
- Lưu                                                             Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

công tác, phong trào

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11558
  • Tổng lượt truy cập: 2345299