Banner

ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2016

Đăng lúc: Thứ tư - 24/02/2016 20:34 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     
   Số: 23/ĐKTĐ-HCTĐ                                 Năm Căn, ngày 19 tháng 02 năm 2016
 
                           ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2016
                          Đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn 
          Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Quyết định số 312/QĐ-TƯHCTĐVN ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Năm Căn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về công tác thi đua khen thưởng. Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đăng ký giao ước thi đua năm 2016 với những nội dung cơ bản như sau:
          I. Nội dung thi đua
        1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động xây dựng quỹ hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
        2. Thực hiện các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; các quy định về an toàn giao thông và tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, công tác xã hội từ thiện.
         3. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền, ngành đến tổ chức Hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan có hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách.
          4. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai học tập chuyên đề năm 2016; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị.
          5. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng các cấp; tổ chức tốt việc phát động, đăng ký giao ước thi đua, tổng kết phong trào thi đua trong tổ chức Hội.
          II. Đăng ký thi đua
         1. Danh hiệu thi đua
         a) Tập thể
          - Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016
          - Đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016
          - Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2016
          b) Cá nhân
           - Cán bộ Hội xuất sắc 01 người
           - Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 01 người
           - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 người
           - Lao động tiên tiến 04 người
           - Cán bộ Công đoàn xuất sắc 02 cán bộ công đoàn;
           - Đoàn viên Công đoàn xuất sắc 03 đoàn viên;
           - Nữ “Hai giỏi” 02 người.
           2. Hình thức khen thưởng
           a) Tập thể: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016.
           b) Cá nhân
           - Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 03 người;
           - Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau 01 người;
           - Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau 02 người;
           - Giấy khen Liên đoàn Lao động huyện Năm Căn 01 người.
         
          Trên đây là đăng ký giao ước thi đua năm 2016 của đơn vị Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn kính trình và đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp huyện ghi nhận và theo dõi kết quả thực hiện phong trào thi đua của đơn vị Hội Chữ thập đỏ (gửi kèm theo danh sách đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân).

Nơi nhận                                                               CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- Uỷ ban nhân dân huyện;
- Hội đồng TĐ-KT huyện (Phòng Nội vụ);              (đã ký)
- Khối trưởng TĐKT các đơn vị sự nghiệp;
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;           Nguyễn Quang Sơn
- Lưu VT.                       
            
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11427
  • Tổng lượt truy cập: 2345168