Banner

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ: 21/CTPH-HCTĐ-GDĐT-ĐTN, NGÀY 06-3-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 24/07/2018 15:01 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Giữa Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Năm Căn về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2017 - 2021
   HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT- HUYỆN ĐOÀN                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                                 
 Số: 21/CTPH-HCTĐ-GDĐT-ĐTN                         Năm Căn, ngày 06 tháng 3 năm 2018
 
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Giữa Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Năm Căn
về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2017 - 2021
 
 

           Thực hiện Chương trình phối hợp số 188/CTPH-HCTĐ-GDĐT-TWĐ, ngày 22/7/2016 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hoạt động Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2016 – 2021; Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học trong thời gian tới; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn và Huyện đoàn Năm Căn thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ giai đoạn 2017 – 2022 như sau: 
I. Mục đích yêu cầu
1. Nhằm phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; trang bị cho thanh niên, thiếu niên những kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp; vận động và tổ chức cho thanh, thiếu niên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; qua đó, tập hợp và giáo dục lòng nhân ái cho thanh, thiếu niên.
2. Công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong Chương trình phối hợp đảm bảo thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu, sở thích của thanh thiếu niên trong và ngoài trường học; kết hợp phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong triển khai các hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
II. Nội dung
1. Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên trong các trường học về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
 - Giáo dục truyền thống của dân tộc và lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện…
- Nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục được lồng ghép trong các giờ ngoại khóa, buổi sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn, chi hội, chi đội gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc, địa phương, ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, ngày truyền thống của Đoàn, Đội, Hội…
- Chỉ tiêu mỗi Chi hội thực hiện trong năm học từ 1 – 2 đợt tuyên truyền.
2. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo
- Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở từng lớp, trong từng trường; vận động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ, hội viên, giáo viên đăng ký trợ giúp các đối tượng cụ thể bằng hình thức thiết thực thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
- Vận động thanh, thiếu niên tham gia các cuộc vận động, phong trào tương thân, tương ái do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động; hướng dẫn tổ chức hoạt động gây quỹ Chữ thập đỏ, nuôi heo đất, đặt thùng nhân đạo tại các trường học; quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho bạn nghèo; tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.
- Chỉ tiêu mỗi Chi hội Chữ thập đỏ trợ giúp thường xuyên từ 1 địa chỉ trở lên.
3. Phối hợp tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường và kỹ năng hoạt động cho thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ
- Phổ biến kiến thức, kỹ năng về vệ sinh dinh dưỡng học đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, ma túy; hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa ứng phó thảm họa; kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh, thiếu niên tại cộng đồng; củng cố và phát triển vườn thuốc nam trong trường học; huấn luyện về kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động thanh thiếu niên.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học với địa bàn dân cư và các trường học; phối hợp tham gia các hoạt động thanh, thiếu niên trường học do các cấp tổ chức góp phần rèn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động xã hội, ứng phó tình huống khẩn cấp, sơ cấp cứu, kỹ năng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tập thể cho thanh, thiếu niên.
- Chỉ tiêu mỗi năm tổ chức từ 1 đến 2 hội thi, tập huấn, hội trại.
4. Phối hợp củng cố và phát triển tổ chức thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ
- Củng cố và phát triển tổ chức thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học và địa bàn dân cư; đội, nhóm, tổ hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các tệ nạn xã hôi, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, các hoạt động sơ cấp cứu, văn hóa, thể thao, gây quỹ Chữ thập đỏ.
- Thống nhất quản lý công tác thanh, thiếu niên chữ thập đỏ; thực hiện Quy chế thanh thiếu niên chữ thập đỏ đồng phục, phù hiệu, thẻ, nghi thức hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ; thời gian hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong chương trình ngoại khóa; đội ngũ phụ trách công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.
- Chỉ tiêu 100% trường học có Chi hội Chữ thập đỏ, đội, nhóm, tổ tuyên truyền
 
III. Trách nhiệm phối hợp
1. Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
- Cung cấp tài liệu tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tài liệu hướng dẫn kỹ năng hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
- Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong trường học; hướng dẫn xây dựng góc Chữ thập đỏ, tủ thuốc Chữ thập đỏ, vườn cây thuốc nam trong các trường học.
- Hướng dẫn xây dựng tổ chức và hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học; thực hiện quy chế thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, quy định đồng phục, phù hiệu, thẻ, nghi thức hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ do Trung ương Hội Chữ thập đỏ ban hành.
- Chủ trì tổ chức các hoạt động phong trào và tham gia cuộc vận động, hội thi do Hội cấp trên tổ chức; tập huấn, hướng dẫn về phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, .
- Tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp vào năm 2019 và tổng kết Chương trình phối hợp vào năm 2021 khi kết thúc Chương trình.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn
- Chỉ đạo các trường trực thuộc (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn phát triển tổ chức Chi hội Chữ thập đỏ trong trường học và tạo điều kiện thuận lợi để Chi hội hoạt động có hiệu quả.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung  và thời gian hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong chương trình ngoại khóa; quy định đội ngũ phụ trách công tác thanh niên, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động về công tác Chữ thập đỏ cấp huyện và tham gia hoạt động do Tỉnh hội, Trung ương Hội tổ chức; phối hợp chỉ đạo, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong chương trình ngoại khóa của lớp học.
- Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tham gia các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ tổ chức.
3. Huyện đoàn Năm Căn
- Chỉ đạo tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong, ngoài các trường học chủ trì và làm nòng cốt tham gia công tác Chữ thập đỏ, đưa nội dung công tác Chữ thập đỏ vào sinh hoạt chuyên đề thuộc tổ chức mình.
- Vận động thanh, thiếu niên hưởng ứng và tham gia cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các hoạt động khác do Hội Chữ thập đỏ phát động.
- Phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tổ chức các hoạt động về công tác Chữ thập đỏ; hướng dẫn nghi thức, kỹ năng hoạt động của thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở cơ sở.
4. Kinh phí hoạt động
- Tổ chức hoạt động thường xuyên theo trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thi cơ quan, đơn vị chủ trì hỗ trợ kinh phí để thực hiện.
- Hoạt động phối hợp tổ chức quy mô cấp huyện và tham gia hoạt động do cấp trên tổ chức thì Hội Chữ thập đỏ tham mưu trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Chương trình này được triển khai thực hiện theo từng năm học, bắt đầu từ năm học 2017 - 2018.
2. Căn cứ Chương trình, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn chủ động triển khai thực hiện.
3. Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ chủ trì họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn để rút kinh nghiệm.
4. Tiến hành thực hiện sơ kết Chương trình vào năm 2019 và tổng kết Chương trình vào năm 2021.
T/M BTV HUYỆN ĐOÀN       TM. PHÒNG GD&ĐT       TM. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                                                                            
                 BÍ THƯ               TRƯỞNG PHÒNG                    CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
                                                           
 Phan Thị Trang Phượng              Phan Thanh Việt                 Nguyễn Quang Sơn
 
 
Nơi nhân:
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;  
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau;
- Tỉnh đoàn Cà Mau;
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;
- Ủy ban MTTQVN huyện Năm Căn;
- Ban Dân vận Huyện ủy Năm Căn;
- Các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS;
- Lưu: Hội CTĐ, Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn.
                      
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 402
  • Tháng hiện tại: 114503
  • Tổng lượt truy cập: 2221903