Banner

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Đăng lúc: Thứ hai - 06/02/2017 03:47 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
       Số 96/CTr-HCTĐ                  Năm Căn, ngày 05 tháng 10 năm 2016
 
                        CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
            của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện
    Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
       
      Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU, ngày 17-7-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình hành động số 15-CTr/HU, ngày 31-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Chương trình hành động thực hiên Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cụ thể như sau:
         I. Mục tiêu
         1. Mục tiêu tổng quát
         a) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.
          b) Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội, các giá trị nhân đạo của Hội nhằm thu hút đối tác tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo ở địa phương, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội và nâng cao vị thế của Hội.
           c) Thực hiện 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương.
           2. Chỉ tiêu chủ yếu
           a) Nhóm chỉ tiêu về tổ chức
                - 100% tổ chức Hội quản lý cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đúng quy định;
                - 100% tổ chức Hội được kiểm tra định kỳ và tập huấn nhiệm vụ công tác Hội;
                - 50% tổ chức Hội cơ sở trở lên đạt danh hiệu Hội cơ sở vững mạnh trở lên;
                - Huyện Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm;
                - Phát triển hội viên tăng 5% hàng năm.
           b) Nhóm chỉ tiêu về thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”
                - 100% đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ được khảo sát, lập hồ sơ quản lý;
                -  25% đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2016 lên 50% năm 2020 được trợ giúp thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ;
                - 100% đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ quà từ phong trào “Tết vì người nghèo” hàng năm.
                - Xây dựng 10 căn nhà Chữ thập đỏ trở lên (bình quân 2 căn/năm);
             c) Nhóm chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng
                - 100% tổ chức Hội có Đội sơ cấp cứu ban đầu và được tập huấn nghiệp vụ;
                - 10.000 lượt người trở lên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hàng năm;
                - 100% người khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xe lăn.
             d) Nhóm chỉ tiêu về vận động hiến máu tình nguyện
                - Tuyên truyền đến 25% dân số năm 2016 lên 50% vào năm 2020;
                - Hiến máu tình nguyện đạt 0,9% dân số năm 2016 lên 1,5% vào năm 2020.
             e) Nhóm chỉ tiêu về vận động nguồn lực và xây dựng quỹ Hội
                - Vận động nguồn lực của 2 cấp Hội (huyện và cơ sở) đạt 20 tỷ đồng trở lên (4 tỷ đồng trở lên/năm);
                - Quỹ dự trữ hàng năm của Hội cơ sở có số dư từ 20 triệu đồng trở lên; Huyện hội có số dư 50 triệu đồng trở lên;
                - 100% hội viên đóng đủ hội phí hàng năm.
              g) Nhóm chỉ tiêu về phát triển quan hệ đối tác trong công tác nhân đạo
                - Mỗi tổ chức Hội vận động có ít nhất 6 địa chỉ (tổ chức, cá nhân) nhân đạo là đối tác tham gia công tác nhân đạo trên địa bàn;
                - Vận động 100% tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức cộng đồng trên địa bàn là đối tác chiến lược của Hội trong hoạt động nhân đạo.
               II. Nhiệm vụ và giải pháp
             1. Tiếp tục triển khai thực hiện 4 ưu tiên chiến lược của Hội về công tác xã hội nhân đạo; hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó với thảm họa; hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.
             2. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ Hội (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng) vừa đảm bảo trước mắt và ổn định lâu dài với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX).
              3. Đẩy mạnh tuyên truyền truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nhân đạo; các phong trào, cuộc vận động nhân đạo, các mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh của tổ chức Hội.
             4. Vận động, từng bước tạo dựng nguồn lực bền vững cho hoạt động Hội trên cơ sở phát huy vai trò và sự đóng góp của Hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân; mở rộng quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân thành đối tác chiến lược bền vững của Hội trong hoạt động nhân đạo.
              5. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động nhân đạo; đề xuất chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội và những vướng mắc về cơ chế trong tổ chức, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.
             6. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tôn chỉ, mục đích; thực hiện đồng bộ việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động, tổ chức lồng ghép các hoạt động để chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình và khen thưởng qua các phong trào.
              III. Tổ chức thực hiện
              1. Thường trực Hội tổ chức quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Hội đến Hội cơ sở và tuyên truyền đến cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, nhân dân.
              2. Trên cơ sở Chương trình hành động Hội cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ hàng năm.
              3. Hàng năm, tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội và sơ kết theo định kỳ.
       
             Thường trực Huyện hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Hội Chữ thập đỏ vững mạnh xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, hết lòng vì người nghèo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Nơi nhận:                                          CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;
- Huyện ủy Năm Căn;                                                                 
- UBND huyện Năm Căn;                     (đã ký)
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT;
- Lưu VT.
                                                    Nguyễn Quang Sơn
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11409
  • Tổng lượt truy cập: 2345150