Banner

CÔNG VĂN SỐ 89/CV-BCĐ.HMTN, NGÀY 19/10/2017

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/10/2017 05:54 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Về việc tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện
 UBND HUYỆN NĂM CĂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ VẬN ĐỘNG HMTN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       

   Số: 89/CV-BCĐHMTN                                     Năm Căn, ngày 19 tháng 10 năm 2017
 
 
V/v tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện
 
 
 
 
 

                             
                         Kính gửi:
                                        - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện;
                                        - Các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
                                        - Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các xã, thị trấn Năm Căn.
 
Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG, ngày 15/9/2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; để tôn vinh, động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích trong hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn hướng dẫn việc xét và đề nghị khen thưởng hiến máu tình nguyện hàng năm như sau:
I. Đối tượng khen thưởng
1. Tập thể: Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.
2. Cá nhân: Người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện và người vận động hiến máu tình nguyện.
3. Gia đình: Người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam, có từ 02 người trở lên, có quan hệ ruột thịt (Ông bà, bố mẹ, con cháu không nhất thiết cùng chung một hộ khẩu) tham gia hiến máu tình nguyện.
II. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng
1. Đối với cá nhân người tham gia hiến máu
1.1. Hiến máu tình nguyện lần đầu, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện hoặc cơ sở tiếp nhận máu tặng “Giấy chúng nhận hiến máu tình nguyện” và Phù hiệu “Nghĩa cử cao đẹp” (nếu có).
1.2. Hiến máu tình nguyện lần thứ 3, Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.
1.3. Hiến máu tình nguyện lần thứ 5, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh xét tặng bộ (6 chiếc) Ly thủy tinh màu đồng hoặc hiện vật khác phù hợp.
1.4. Hiến máu tình nguyện lần thứ 10, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh xét tặng bộ (6 chiếc) Ly thủy tinh màu bạc hoặc hiện vật khác phù hợp.
1.5. Hiến máu tình nguyện lần thứ 15, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh xét tặng bộ (6 chiếc) Ly thủy tinh màu vàng hoặc hiện vật khác phù hợp
1.6. Hiến máu tình nguyện lần thứ 20, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Phù hiệu cá nhân 20 lần hiến máu.
1.7. Hiến máu tình nguyện lần thứ 30, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu cá nhân 30 lần hiến máu và Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN xét tặng Bằng khen.
1.8. Hiến máu tình nguyện lần thứ 40, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu cá nhân 40 lần hiến máu và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương.
1.9. Hiến máu tình nguyện lần thứ 50, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu đồng và Phù hiệu cá nhân 50 lần hiến máu. Riêng đối với người có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu lần thứ 50, Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu bạc và Phù hiệu cá nhân 50 lần hiến máu; đồng thời cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
1.10. Hiến máu tình nguyện lần thứ 70, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu bạc, Phù hiệu cá nhân 70 lần hiến máu và cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Riêng đối với người có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu lần thứ 70, Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu vàng và Phù hiệu cá nhân 70 lần hiến máu; đồng thời đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, tuyên dương tại Lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Việt Nam nhân dịp “Ngày Quốc tế Người hiến Máu”-14/6.
1.11. Hiến máu tình nguyện lần thứ 100, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu vàng, Phù hiệu cá nhân 100 lần hiến máu và đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, tuyên dương tại Lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Việt Nam nhân dịp “Ngày Quốc tế Người hiến Máu”-14/6.
1.12. Ngoài các tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng nêu trên, mỗi lần hiến máu tình nguyện, cá nhân được nhận “Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện” từ cơ sở tiếp nhận máu.
2. Đối với gia đình tham gia hiến máu
2.1. Hiến máu tình nguyện lần thứ 3, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xét tặng Giấy khen.
2.2. Hiến máu tình nguyện lần thứ 5, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu đồng hoặc hiện vật khác phù hợp.
2.3. Hiến máu tình nguyện lần thứ 10, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu bạc.
 2.4. Hiến máu tình nguyện lần thứ 15, đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu vàng.
2.5. Hiến máu tình nguyện lần thứ 20, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu gia đình 20 lần hiến máu.
2.6. Hiến máu tình nguyện lần thứ 30, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu gia đình 30 lần hiến máu và Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN xét tặng Bằng khen.
2.7. Hiến máu tình nguyện lần thứ 40, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Phù hiệu gia đình 40 lần hiến máu và Bộ Y tế xét tặng Bằng khen.
2.8. Hiến máu tình nguyện lần thứ 50, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu đồng và Phù hiệu gia đình 50 lần hiến máu. Riêng đối với gia đình có nhóm máu hiếm Rh(-) đã hiến máu lần thứ 50 (trong đó, các thành viên đã tham gia hiến máu đạt bình quân tối thiểu 7 lần/người), đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu bạc và Phù hiệu gia đình 50 lần hiến máu; đồng thời cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.
2.9. Hiến máu lần thứ 70, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu bạc, Phù hiệu gia đình 70 lần hiến máu (trong đó, các thành viên đã tham gia hiến máu đạt bình quân tối thiểu 10 lần/người); đồng thời cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.
2.10. Hiến máu lần thứ 100, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Khánh màu vàng, Phù hiệu gia đình 100 lần hiến máu và đề nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, tuyên dương tại Lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Việt Nam nhân dịp “Ngày Quốc tế Người hiến Máu”-14/6.
2.11. Trường hợp phục vụ cấp cứu, tai nạn lớn, thảm họa hoặc vì mục đích an ninh quốc phòng cần huy động cá nhân, gia đình, tập thể ở cấp xã, cấp huyên, cấp tỉnh hoặc liên tỉnh tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia xét tôn vinh, khen thưởng kịp thời và xứng đáng với sự đóng góp của cá nhân, gia đình và tập thể.
3. Đối với Ban Chỉ đạo vận động HMTN xã, thị trấn, huyện, cơ quan, đơn vị
3.1. Vượt chỉ tiêu từ 20% trở lên kế hoạch năm được giao, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xét tặng Giấy khen khen và Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Đĩa màu đồng.
3.2. Vượt chỉ tiêu từ 30% trở lên kế hoạch năm được giao, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo quốc gia tặng Đĩa màu bạc.
3.3. Vượt chỉ tiêu từ 50% trở lên kế hoạch năm được giao, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Đĩa màu vàng và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Bằng khen.
3.4. Vượt chỉ tiêu từ 50% trở lên kế hoạch được giao trong 3 năm liên tục, cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.
4. Đối với cá nhân tham gia vận động hiến máu tình nguyện
4.1. Vận động được từ 50 lượt người trở lên hiến máu/năm, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xét tặng Giấy khen.
4.2. Vận động được từ 100 lượt người trở lên hiến máu/năm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen.
4.3. Vận động được từ 200 lượt người trở lên hiến máu/năm, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Đĩa màu đồng và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Bằng khen.
4.4. Vận động được từ 300 lượt người trở lên hiến máu/năm, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Đĩa màu bạc và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương.
4.5. Liên tục 3 năm liền vận động được từ 300 lượt người trở lên hiến máu trong mỗi năm, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xét tặng Đĩa màu vàng và cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.
III. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện
1. Tờ trình đề nghị tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện của Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cá nhân, gia đình, tập thể.
2. Biên bản họp xét đề nghị tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện của Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cá nhân, gia đình, tập thể.
3. Danh sách tập thể, cá nhân, gia đình đề nghị tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện kèm theo Tờ trình (lập riêng đề nghị từng cấp tôn vinh, khen thưởng).
4. Báo cáo thành tích của cá nhân, gia đình, tập thể đề nghị tôn vinh, khen thưởng (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
5. Bản photo giấy chứng nhận và các hình thức đã được khen thưởng về HMTN.
Trên đây là hướng dẫn xét, đề nghị tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện; đề nghị Ban Chỉ đạo vận động máu tình nguyện xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị tôn vinh, khen thưởng về Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện (Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, kèm theo file về địa chỉ hoichuthapdonamcan@gmail.com) chậm nhất ngày 30/11 hàng năm.
 
Nơi nhận:                                                                            KT. TRƯỞNG BAN                                                     
- Như kính gửi;                                                                                  PHÓ TRƯỞNG BAN
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                  
- UBND huyện Năm Căn;         để báo cáo
- Phòng Nội vụ (để phối hợp);                                                            
- Lưu VT.
 
                                                                                       Nguyễn Quang Sơn
                                                                     Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Mẫu số 1a
                                           
    ĐƠN VỊ CẤP TRÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                  
                                         BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
                                  Đề nghị tặng ...................  của...............................
                                                Về thành tích hiến máu tình nguyện

I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH
1. Họ và  tên cá nhân:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt);
2. Sinh ngày, tháng, năm:                                                Giới tinh:             ;
3. Quê quán (Xã, huyện, tỉnh):
4. Trú quán (Xã, huyện, tỉnh):
5. Đơn vị công tác:
6. Chức vụ, chức danh:
- Đảng:
- Chính quyền:
- Đoàn thể:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
8. Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA CÁ NHÂN
1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định  nơi cư trú; đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
2. Việc tham gia hiến máu tình nguyện và tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (nếu có)
3. Kết quả tham gia hiến máu tình nguyện
- Số lần đã hiến máu tình nguyện (Số đơn vị máu toàn phần và số đơn vị máu thành phần) kèm theo bản sao “Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện”.
- Thống kê các lần tham gia hiến máu tình nguyện
Lần Ngày hiến máu     Nơi hiến máu Số lượng (ml)  Số giấy chứng nhận
         
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện vận động người tham gia hiến máu
- Thuận lợi:
- Khó khăn:
3. Các giải pháp đã thực hiện để giải quyết khó khăn trên
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tặng, phong tặng)
1. Danh hiệu thi đua
 Năm    Danh hiêu
     thi đua
 Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
2. Hình thức khen thưởng
 Năm     Hình thức
  khen thưởng
      Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
          
Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đề nghị tặng..............của................ về thành tích hiến máu tình nguyện.                                                         
        
        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                           ................, ngày... tháng ...năm 201...
          XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                             NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
                (Ký, đóng dấu)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)
 
  
 
 
 
 BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                                                                 
                                                  (Ký, đóng dấu)
 
                                                                                                                
                                                                                                                
 
 
             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
                                                            (Ký, đóng dấu)
                       
                                                                                                                             
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Mẫu số 1b
                                           
    ĐƠN VỊ CẤP TRÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
TÊN ĐƠN VỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                 
                                         BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
                            Đề nghị tặng .............................  của...............................
                Về thành tích vận động hiến máu tình nguyện năm ......hoặc 3 năm (...)
 
 
 

I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH
1. Họ và  tên cá nhân:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt);
2. Sinh ngày, tháng, năm:                                                Giới tinh:             ;
3. Quê quán (Xã, huyện, tỉnh):
4. Trú quán (Xã, huyện, tỉnh):
5. Đơn vị công tác:
6. Chức vụ, chức danh:
- Đảng:
- Chính quyền:
- Đoàn thể:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
8. Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁ NHÂN VỀ VẬN ĐỘNG HMTN
1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định  nơi cư trú; đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
2. Việc tham gia hiến máu tình nguyện (số lần trực tiếp hiến máu) và tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
3. Kết quả vận động số lượt người tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm) do chính mình vận động kèm theo xác nhận của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp quản lý trực tiếp cá nhân được đề nghị xét khen thưởng.
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện vận động người tham gia hiến máu
- Thuận lợi:
- Khó khăn:
3. Các giải pháp đã thực hiện để giải quyết khó khăn trên
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tặng, phong tặng)
1. Danh hiệu thi đua
 Năm    Danh hiêu
     thi đua
 Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
2. Hình thức khen thưởng
 Năm     Hình thức
  khen thưởng
      Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
          
Trên đây là báo cáo thành tích của cá nhân, đề nghị tặng..............của................ về thành tích vận động hiến máu tình nguyện năm ...... hoặc 3 năm, từ năm ... đến năm... (nếu là báo cáo 3 năm).                                                         
        
        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                           ................, ngày... tháng ...năm 201...
          XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                          CÁ NHÂN BÁO CÁO THÀNH TÍCH
                (Ký, đóng dấu)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)
 
  
 
 
 
 BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                                                                 
                                                  (Ký, đóng dấu)
 
                                                                                                                 
                                                                                                               
 
 
             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
                                                            (Ký, đóng dấu)
                       
                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                              Mẫu số 2
                                            
    ĐƠN VỊ CẤP TRÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     
  TÊN ĐƠN VỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                 
                                         BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
                            Đề nghị tặng .............................  của...............................
                Về thành tích vận động hiến máu tình nguyện năm ......hoặc 3 năm (...)
 
 
 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tên tập thể:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
2. Đặc điểm, tình hình:
3. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, địa chỉ trang tin điện tử:
4. Quá trình thành lập và phát triển:
5. Những đặc điểm chính của đơn vị:
- Về điều kiện tự nhiên, xã hội;
-  Cơ cấu tổ chức;
- Cơ sở vật chất.
6. Chức năng, nhiệm vụ:
- Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao:
- Chức năng, nhiệm vụ về vận động hiến máu tình nguyện.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Thành tích trong thực hiện các chỉ tiêu vân động, tiếp nhận máu được giao:
- Số người tham gia hiến máu trong năm hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm).
- Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại (lần 2 trở lên) trong năm đạt       % (    /      người hiến máu) hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm).
- Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện trong năm đạt      % (     /     người hiến máu) hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm).
- Tỷ lệ dân số hiến máu tình nguyện trong năm đạt     % (      /        dân số của địa phương) hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm).
- Chỉ tiêu  giao hiến máu tình nguyện trong năm hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm)
- Vượt chỉ tiêu được giao trong năm     %  hoặc 3 năm liên tục (ghi rõ từng năm nếu là báo cáo 3 năm)       
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu vân động, tiếp nhận máu
- Thuận lợi:
- Khó khăn
3. Các giải pháp đã thực hiện để giải quyết khó khăn trên
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tặng, phong tặng)
1. Danh hiệu thi đua
 Năm    Danh hiêu
     thi đua
 Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
2. Hình thức khen thưởng
 Năm     Hình thức
  khen thưởng
      Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
          
Trên đây là báo cáo thành tích của tập thể, đề nghị tặng..............của................ về thành tích vận động hiến máu tình nguyện năm ...... hoặc 3 năm, từ năm ... đến năm... (nếu là báo cáo 3 năm).                                                         
    
      BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN           ................, ngày... tháng ...năm 201...
HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                 (Ký, đóng dấu)                                                             (Ký, đóng dấu)
                                                                          
                    
 
                                                                                                                
                                                                                                               
 
 
             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
                                                            (Ký, đóng dấu)
                       
                                                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                          Mẫu số 3
                                           
    ĐƠN VỊ CẤP TRÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TÊN ĐƠN VỊ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                  
                                 
                                        BÁO CÁO THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH
                                  Đề nghị tặng ...................  của...............................
                                              Về thành tích hiến máu tình nguyện
 
 
 

I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH
1. Họ và  tên chủ hộ gia đình:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt);
2. Sinh ngày, tháng, năm:                                                Giới tinh:             ;
3. Quê quán (Xã, huyện, tỉnh):
4. Trú quán (Xã, huyện, tỉnh):
5. Đơn vị công tác:
6. Chức vụ, chức danh:
- Đảng:
- Chính quyền:
- Đoàn thể:
7. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
8. Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA GIA ĐÌNH
1. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; địa phương và quy định  nơi cư trú của gia đình; trường hợp chủ hộ gia đình là CB, CC, VC thì ghi rõ việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.
2. Việc tham gia hiến máu tình nguyện và tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (nếu có);
3. Kết quả tham gia hiến máu tình nguyện
3.1. Danh sách từng thành viên trong gia đình và mối quan hệ với người đại diện:
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:        
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                  
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                 
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:        
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                 
-                                     , sinh ngày:                ; địa chỉ:                                 
 3.2. Số lần đã hiến máu tình nguyện (Số đơn vị máu toàn phần và số đơn vị máu thành phần) kèm theo bản sao “Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện”.
Lần Ngày hiến máu     Nơi hiến máu Số lượng (ml)  Số giấy chứng nhận
         
2. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện vận động người tham gia hiến máu
- Thuận lợi:
- Khó khăn:
3. Các giải pháp đã thực hiện để giải quyết khó khăn trên
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tặng, phong tặng)
1. Danh hiệu thi đua
 Năm    Danh hiêu
     thi đua
 Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
2. Hình thức khen thưởng
 Năm     Hình thức
  khen thưởng
      Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
           
Trên đây là báo cáo thành tích của gia đình, đề nghị tặng..............của................ về thành tích hiến máu tình nguyện.                                                         
        
        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                           ................, ngày... tháng ...năm 201...
          XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                             NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
                (Ký, đóng dấu)                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)
 
  
BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HMTN HUYỆN NĂM CĂN XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                                                                                 
                                                  (Ký, đóng dấu)
 
                                                                                                                 
        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
                                                            (Ký, đóng dấu)
                                                                                                                                       
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Từ khóa:

khen thưởng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 333
  • Tháng hiện tại: 12573
  • Tổng lượt truy cập: 2346314