Banner

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 27/11/2018 15:40 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018
 HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
     Số: 118/BC-HCTĐ                                                 Năm Căn, ngày 07 tháng 11  năm 2018
                                                                  BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018
       
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2018; Thường trực Huyện hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết quả đạt được như sau:
I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Xây dựng tổ chức Hội
- Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
- Thành viên Ban Chấp hành 179, giảm 3 so với đầu nhiệm kỳ; trong đó:
+ Hội cơ sở 154, giảm 1;
+ Huyện hội 25, giảm 2).
- Cán bộ chuyên trách công tác hội 12 người (Huyện hội 4, Hội cơ sở 8);
- Chi hội trực thuộc Hội cơ sở 102 (giảm 3); Ban Chấp hành Chi hội 309 (giảm 9);
- Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (2,085 triệu đồng người/tháng);
- Hội viên 1895 hội viên (giảm 114), Tình nguyện viên 314/13 đội, Thanh niên Chữ thập đỏ 93, Thiếu  niên Chữ thập đỏ 230.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát hội viên và củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở: hiệp y nhân sự, chỉ đạo bầu bổ sung; công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông đối với ông Trương Thanh Mộng.
- Tiếp nhận, phân công 01 công chức, 02 viên chức được điều động đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan Thường trực Huyện hội; trình xin chủ trương bầu bổ sung 04 Ủy viên BCH, 02 Ủy viên BTV và 02 Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Bầu bổ sung 04 Ủy viên BCH (trong đó có 01 Chủ tịch Hội cơ sở), 02 Ủy viên Ban Thường vụ và 02 chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau công nhận tại Quyết định số: 22/QĐ-HCTĐ, ngày 07/8/2018 và Quyết định số: 31/QĐ-HCTĐ, ngày 26/10/2018.
2. Công tác xã hội nhân đạo trị giá 3.303,67 triệu đồng, trong đó Hội vận động 3.095,57 triệu đồng.
2.1. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vận động trị giá 1.030,05 triệu đồng/2.756 suất (Hội trực tiếp vận động trị giá 821,95 triệu đồng 2016 suất).
a) Công tác triển khai thực hiện phong trào
- Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng Kế hoạch số: 116/KH-HCTĐ, ngày 27/11/2017 triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018.
- Tổ chức triển khai Kế hoạch số: 116/KH-HCTĐ đến thành viên Ban Chấp hành, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
- Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đối tác tham gia hỗ trợ; giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp; tổ chức tiếp nhận và trao trực tiếp đến đối tượng cần trợ giúp.
b) Kết quả vận động, tiếp nhận trao 2.756 suất quà, trị giá 1030,05 triệu đồng; chia ra:
- Hai cấp Hội trực tiếp vận động 2.016 suất quà, trị giá 821,95 triệu đồng:
+ Tại thị trấn Năm Căn: Chùa Cẩm Phong trao 131 suất quà/39,3 triệu đồng; Trường Tiểu học Thành Công trao 10 suất quà/10,0 triệu đồng; Báo tuổi trẻ trao 229 suất quà/114,5 triệu đồng; Ngân hàng DVDI trao 40 suất quà/20,0 triệu đồng; Cảnh sát biển trao 5 suất quà/2,5 triệu đồng; Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/15,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cửa hàng điện máy Giang Sơn trao 10 suất quà/2,5 triệu đồng. Tổng cộng trao 505 suất quà, trị giá 212,8 triệu đồng.
+ Tại xã Lâm Hải: Đài Tiếng nói Tp.HCM trao 100 suất quà/90,0 triệu đồng; Báo Tuổi trẻ hỗ trợ 276 suất/138,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 376 suất quà, trị giá 228,0 triệu đồng.
+ Tại xã Đất Mới: Họ đạo trao 65 suất quà/16,25 triệu đồng; Xã đoàn vận động trao 60 suất quà/12,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 125 suất quà, trị giá 28,25 triệu đồng.
+ Tại xã Hàm Rồng: Ông Dương Văn Mến trao 30 suất quà,/9,0 triệu đồng; ông Nguyễn Hồng Thắm trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; tổ chức Công giáo trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 190 suất quà, trị giá 57,0 triệu đồng.
+ Tại xã Hàng Vịnh: Họ đạo trao 40 suất quà/11,2 triệu đồng, Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/10,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 90 suất quà, trị giá 21,2 triệu đồng.
+ Tại xã Hiệp Tùng: Hội Bếp ăn từ thiện tỉnh Bình Dương trao 40 suất quà/12,0 triệu đồng; Ông Phạm Quang Quyền trao 1,2 tấn gạo/60 suất/14,4 triệu đồng. Tổng cộng trao 100 suất quà, trị giá 26,4 triệu đồng
+ Tại xã Tam Giang: Đài Phát thanh Tp.HCM trao 96 suất quà/86,4 triệu đồng; xã vận động 5,8 tấn gạo/290 suất/75,4 triệu đồng; Ông Võ Quốc Tín trao 19 suất quà/5,7 triệu đồng. Tổng cộng trao 405 suất quà, trị giá 167,5 triệu đồng
+ Tại xã Tam Giang Đông: Cty CPXNKTS Năm Căn trao 30 suất quà/7,8 triệu đồng; Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 suất quà/25,0 triệu đồng). Tổng cộng trao 180 suất quà, trị giá 62,8 triệu đồng.
+ Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động trong cán bộ, giáo viên, hội viên trao 15 suất quà/4,5 triệu đồng cho hộ khó khăn tại Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn.
+ Huyện hội vận động trao 10 suất quà/3,0 triệu đồng cho trẻ em đặc biệt khó khăn, trao 5 suất quà/1,5 triệu đồng tặng cán bộ Huyện hội nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đã nghỉ chính sách; tiếp nhận 15 suất quà/9,0 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao cho 15 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng cộng 30 suất, trị giá 13,5 triệu đồng.
- Huyện hội phối hợp vận động trao 740 suất quà; trị giá 208,1 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động trao 186 suất quà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam; trị giá 47,31 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi vận động trao 390 suất quà cho đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi; trị giá 117,0 triệu đồng.
+ Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH vận động trao 64 suất quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ; trị giá 13,8 triệu đồng.
+ Phối hợp với Huyện đoàn vận động trao 100 suất quà cho đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; trị giá 30.0 triệu đồng.
2.2. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trị giá 1.309,37 triệu đồng.
a) Hỗ trợ thường xuyên: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn hỗ trợ 03 gia đình (01 hộ tại xã Đất Mới 20kg gạo/tháng và 02 hộ tại xã Lâm Hải 500.000đồng/tháng) nâng tổng số hộ được hỗ trợ thường xuyên 278 hộ/387 hộ, chiếm 71,83% số hộ được điều tra, rà soát; trị giá 670,2 triệu đồng, chia ra:
- 256 hộ được hỗ trợ 200.000đ/tháng (10 kg gạo, 4 bình nước và tiền);
- 05 hộ được hỗ trợ 250.000 đ/tháng (10 kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm);
- 14 hộ được hỗ trợ 150.000đ/tháng (10 kg gạo/tháng);
- 01 hộ được hỗ trợ 300.000đ/tháng (20 kg gạo/tháng);
- 02 hộ được hỗ trợ 500.000đ/tháng (tiền mặt).
b) Hỗ trợ đột xuất 1.222 suất quà, 18.220 kg gạo, 215 thùng mì, 108,82 triệu tiền mặt, 01 bộ dụng cụ sinh hoạt gia đình; trị giá 639,17 triệu đồng/2.755 lượt hộ;
- Thi trấn Năm Căn vận động hỗ trợ 2150 kg gạo, 170 suất quà, 101,82 triệu tiền mặt và 01 bộ dụng cụ sinh hoạt gia đình/6,7 triệu đồng; trị giá 175,82 triệu đồng:
+ Cửa hàng Thức ăn thủy sản Kiên Cường hỗ trợ 2.000 kg gạo, Bà Hồng Đào khóm 7 hỗ trợ 150 kg gạo cho 215 lượt hộ (10 kg/hộ), trị giá 25,8 triệu đồng.
+ Chi hội Chữ thập đỏ Khóm 6, thị trấn Năm Căn vận động trao 50 suất quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho hộ khó khăn tại khóm 6; trị giá 17,50 triệu đồng (350.000 đồng/suất).
+ Chi hội Chữ thập đỏ Khóm 1, thị trấn Năm Căn vận động trao 120 suất quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho hộ khó khăn tại khóm 1; trị giá 24,0 triệu đồng (200.000 đồng/suất).
+ Chương trình Khát vọng sống vận động hỗ trợ hộ ông Lữ Quốc Chiếm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổng trị giá 108,52 triệu đồng (tiền mặt 101,82 triệu đồng và tivi, bộ xoong, ấm siêu tốc, bếp ga trị giá 6,7 triệu đồng).
- Tại xã Lâm Hải vận động hỗ trợ 2500 kg gạo, 100 suất quà; trị giá 70,0 triệu đồng
+ Cửa hàng xăng dầu Việt Khang và ông Chín Quang hỗ trợ 1.500 kg gạo cho 100 hộ (15kg/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng
+ Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 1.000kg gạo cho 66 hộ (64 hộ/15kg và 02 hộ/20kg), trị giá 13,0 triệu đồng;
+ Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà (375.000 đồng/suất); trị giá 37,5 triệu đồng.
- Tại xã Đất Mới vận động hỗ trợ 2.620 kg gạo cho 131 hộ; trị giá 33,85 triệu đồng
+ Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 2200 kg gạo cho 110 hộ (20 kg/hộ); trị giá 28,6 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 420 kg gạo cho 21 hộ (20kg/hộ) có hoàn cảnh khó khăn; trị giá 5,25 triệu đồng;
- Tại xã Hàm Rồng vận động hỗ trợ 1.800 kg gạo, 170 suất quà cho 260 hộ; trị giá 49,1 triệu đồng.
- Tại xã Hàng Vịnh vận động hỗ trợ 6200 kg gạo, 234 suất quà, trị giá 97,4 triệu đồng
+ Các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, Hội Từ thiện – Từ Tâm hỗ trợ 5.200 kg gạo cho 520 lượt hộ (10 kg/hộ), trị giá 85,4 triệu đồng
+ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau và Hội LHTN Việt Nam huyện vận động trao 200 suất quà (đường, sữa, trà) cho đối tượng được khám bệnh, trị giá 12,0 triệu đồng.
- Tại xã Hiệp Tùng vận động hỗ trợ 500 kg gạo, 52 suất quà; trị giá 13,0 triệu đồng.
+ Ông Phạm Quang Quyền hỗ trợ 500 kg gạo/25 hộ (20kg/hộ), trị giá 7,0 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 52 suất quà (100.000 đ/suất và 500.000đ/2 suất), trị giá 6,0 triệu đồng.
- Tại xã Tam Giang vận động hỗ trợ 1.450 kg gạo, 135 suất quà; trị giá 47,0 triệu đồng.
+ Bà Nguyễn Hồng Nhiếp hỗ trợ 950 kg gạo, Ông Triệu Quang Lợi hỗ trợ 500 kg gạo cho 145 hộ (10 kg/hộ); trị giá 17,4  triệu đồng.
+ Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế và mạnh thường quân) trao 115 suất/240.000 đồng và 20 suất/100.000 đồng cho hộ nghèo; trị giá 29,6 triệu đồng.
- Tại xã Tam Giang Đông vận động hỗ trợ 1.000 kg gạo, 100 thùng mì, 350 suất quà; trị giá 146,0 triệu đồng
+ Cty chế biến XNK Cảng cá Cà Mau hỗ trợ 1.000 kg gạo và 100 thùng mì cho 100 hộ (10 kg gạo và 01 thùng mì/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông vận động trao 350 suất quà (gạo, nhu yếu phẩm) cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Vinh Hoa và ấp Mai Hoa; trị giá 126,5 triệu đồng.
 - Hội Chữ thập đỏ Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển vận động hỗ trợ thầy Trần Quang Vân trị bệnh; trị giá 7,0 triệu đồng.
2.3. Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 585,30 triệu đồng:
- Mô hình xây dựng Nhà Chữ thập đỏ được 07 căn nhà, trị giá 365,00 triệu đồng:
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho bà Võ Thị Đẹt, ấp Chống Mỹ A, xã Hàm Rồng; trị giá 32,0 triệu đồng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ 32 triệu);
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho ông Lê Văn Em, ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 45,00 triệu đồng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 32 triệu đồng, thân nhân hỗ trợ 13 triệu đồng).
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho hộ ông Tiêu Văn Vui, ấp 4 xã Hiệp Tùng; trị giá 40,0 triệu đồng (BCĐ Tây Nam Bộ hỗ trợ 32,0 triệu đồng và thân nhân hỗ trợ 8,0 triệu đồng).
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho hộ bà Huỳnh Thị Thu Thủy, ấp 5, xã Hiệp Tùng; trị giá 40,0 triệu đồng (BCĐ Tây Nam Bộ hỗ trợ 32,0 triệu đồng, thân nhân hỗ trợ 8,0 triệu đồng).
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho hộ bà Võ Thị Gấm, ấp Nhà Hội, xã Tam Giang; trị giá 60,0 triệu đồng (CT Khát vọng sống hỗ trợ 20 triệu đồng, địa phương 40 triệu đồng).
+ Xây dựng căn nhà cho bà: Lê Thị Anh, ấp 1, xã Hàng Vịnh là đối tượng Người tàn tật; trị giá 43,0 triệu đồng; trong đó: Hội Bảo trợ Người tàn tật&TMC (Huyện 10 triệu đồng, xã 16 triệu đồng), UBND xã 05 triệu đồng, thân nhân hỗ trợ 12 triệu đồng.
+ Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho bà Đỗ Thị Thu Hiền là nạn nhân chất động da cam, ấp Chà Là, xã Tam Giang; trị giá 105,0 triệu đồng (Quỹ NNCĐDC huyện 5,0 triệu đồng, Cty. CPXNKTS Năm Căn 30,0 triệu đồng và thân nhân gia tốc 70,0 triệu đồng);
  - Mô hình “Con heo đất trong trường học” trợ giúp trị giá 15,3 triệu đồng:
+ Trường THCS xã Tam Giang Đông hỗ trợ 09 em học sinh mỗi tháng 10kg gạo trong 10 tháng/năm học, trị giá 11,7 triệu đồng.
+ Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng hỗ trợ 03 em học sinh (02 em 10kg x 10 tháng/năm học và 01 em x100.000 đồng x 10 tháng/năm học), trị giá 3,6 triệu đồng.
- Chương trình nước sạch, vận động khoan 41 giếng nước ngọt, trị giá 205 triệu đồng:
+ Hỗ trợ khoan 21 giếng nước ngọt cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn nơi chưa có nguồn nước máy tại xã Hàm Rồng do Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau tài trợ; trị giá 105,00 triệu đồng.
+ Hỗ trợ khoan 20 giếng nước ngọt cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn nơi chưa có nguồn nước máy tại xã Hiệp Tùng do Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau tài trợ; trị giá 100,0 triệu đồng.
2.4. Kết quả hỗ trợ khác trị giá 378,95 triệu đồng
- Thị trấn Năm Căn vận động trao 20 suất quà Trung thu/2,0 triệu đồng, 13 bộ SGK/1,3 triệu đồng, 1.470 cuốn tập/8,35 triệu đồng, 02 xe đạp/2,0 triệu đồng, 19 chiếc cặp và 124 suất học bổng/42,4 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi; trị giá 56,05 triệu đồng.
- Xã Lâm Hải vận động trao 360 suất quà Trung thu/21,8 triệu đồng, 10 bộ đồng phục/0,5 triệu đồng, 500 cuốn tập/3,0 triệu đồng và 21 suất học bổng/10,5 triệu đồng và 10 thùng quần áo; trị giá 40,8 triệu đồng.
- Xã Đất Mới vận động trao 320 suất quà trung thu/21,35 triệu đồng, 650 cuốn tập/4,05 triệu đồng và 05 suất học bổng/6,0 triệu đồng, hỗ trợ 02 áo quan và mai táng phí cho (bà Nguyễn Thị Nga ấp Trại Lưới A và ông Đinh Văn Đặng ấp Xóm Mới)/9,3 triệu đồng; trị giá 40,7 triệu đồng.
- Xã Hàm Rồng vận động trao 10 bộ đồng phục/1,5 triệu đồng, 3.000 cuốn tập/24,0 triệu đồng và 04 suất học bổng/2,0 triệu đồng; hỗ trợ 02 áo quan, 1 phần đất, mai táng phí (ông Trần Văn Việt, ấp Chống Mỹ B/12,2 triệu đồng, ông La Văn Muội, ấp Chống Mỹ B/6,5 triệu đồng); trị giá 46,20 triệu đồng.
- Xã Hàng Vịnh vận động trao 15 bộ đồng phục/1,35 triệu đồng, 1.300 cuốn tập/9,1 triệu đồng, 01 xe đạp/1,2 triệu đồng, hỗ trợ mua BHYT 04 học sinh/0,64 triệu đồng; hỗ trợ 01 phần đất/6,0 triệu đồng an táng ông Phùng Phước Mao, ấp Một; trị giá 18,29 triệu đồng;
- Xã Hiệp Tùng vận động trao 1.900 cuốn tập/11,4 triệu đồng và 13 suất học bổng/6,5 triệu đồng; trị giá 17,90 triệu đồng.
- Xã Tam Giang vận động trao 15 xe đạp/18,75 triệu đồng, 60 áo phao/5,5 triệu đồng, 04 bộ sách/0,35 triệu đồng, 2.835 cuốn tập/17,41 triệu đồng và 07 suất học bổng/3,5 triệu đồng và 17 thùng quần áo/8,5 triệu đồng; trị giá 54,01 triệu đồng.
- Xã Tam Giang Đông vận động trao 40 chiếc xe đạp/56,0 triệu đồng và 08 thùng quần áo/4,0 triệu đồng; trị giá 60,0 triệu đồng.
- Hội Danh nhân họ Trần tại Tp.HCM trao 20 chiếc xe đạp và 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Phan Ngọc Hiển; trị giá 45,0 triệu đồng;
3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trị giá 15,2 triệu đồng
- Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 23/KH-HCTĐ, ngày 22/3/2018 của Hội về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa năm 2018 đến Hội cơ sở; tham gia tập huấn, huấn luyện thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Kế hoạch số 40/KH-BCĐ, ngày 22/5/2018 của huyện.
- Tham dự tập huấn giới thiệu Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình cứu trợ tiền mặt cho thành viên Đội ứng phó nhanh cấp tỉnh tại thành phố Cần Thơ từ ngày 03 – 06/01/2018.
- Tham gia tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các xã Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển); hỗ trợ tư vấn diễn tập phòng, chống thiên tai tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh từ ngày 26-27/3/2018 và tập huấn Dự án phòng ngừa thảm họa dựa vào cộng đồng (CADRE) tại xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời từ ngày 18-21/9/2018 theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
- Tham gia tập huấn về quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổ khí hậu cho các cộng đồng dể bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển từ ngày 10-13/10/2018 và 18-21/10/2018.
- Tham gia hoạt động Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện; triển khai công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018; kiểm tra, khảo sát địa điểm diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN huyện năm 2018 đối với 8/8 xã, thị trấn Năm Căn và thực hành diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Tam Giang.
- Hoạt động hỗ trợ 29 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở đất: 2 hộ bị sập nhà sau và 24 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở ven sông Kênh Tắc thuộc khóm 8, thị trấn Năm Căn và 03 hộ dân ven sông Kênh 5 thuộc ấp 5, xã Hiệp Tùng di dời và sửa chữa lại nhà; trị giá 9,3 triệu đồng. Sửa 470m lộ bê tông bị sạt lở (380m tại ấp Xóm Mới xã Đất Mới và 90m tại ấp 5 xã Hiệp Tùng); trị giá 5,9 triệu đồng
4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 1.015,053 triệu đồng
4.1.Công tác chỉ đạo, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh
- Triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng gắn kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện đến Hội cơ sở; tiếp tục thực hiện Chương trình: “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Quỹ Thiện Tâm tài trợ phẫu thuật tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmcc” thuộc Tập đoàn Vingroup; rà soát đối tượng bị cụt chân có nhu cầu hỗ trợ chân giả theo Chương trình hợp tác ba bên giữa Bộ Lao động-TBXH, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ICRC-MOVEABILITY.
- Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Hội Đông y, Phòng Y tế vận động nguồn lực, nhân lực tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam hưởng ứng Chương trình “Một triệu lượt người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong năm” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.
- Xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng triển khai đến Hội cơ sở; phối hợp với các cơ quan đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện triển khai công tác  phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay – chân - miệng trong các trường học, thả cá bảy màu diệt lăng quăng tại hộ gia đình.
- Tuyên truyền tại các buổi tư vấn sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc miễn phí đến 7.828 lượt người; đăng 7 tin, bài; phát trên loa, đài tuyên truyền 7 buổi; mở 01 lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Trạm Y tế và Hội Chữ thập đỏ; phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn (nhắc lại) kỹ năng sơ cấp cứu cho 186 người gồm: 70 Tổ trưởng Tổ Y tế, 70 Tình nguyện viên Chữ thập đỏ khóm, ấp; 08 Trưởng Trạm Y tế; 08 Chủ tịch Hội CTĐ cơ sở và 30 người dân tại xã Tam Giang Đông.
4.2. Kết quả hoạt động cụ thể
- Thông tin đến 18 bệnh nhân mắc bệnh tim liên hệ Trung tâm Y tế đăng ký, khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau theo Chương trình Nhịp tim Việt Nam của Quỹ tài trợ VinaCapital và Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM; lập hồ sơ giới thiệu 01 bệnh nhân (Trần Văn Út, sinh năm 1984, địa chỉ: Ấp 1, xã Hành Vịnh) bệnh tim bẩm sinh gửi về Chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmcc do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế vận động nguồn lực; hỗ trợ y, bác sĩ tổ chức 03 đợt tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại 03 xã: Tam Giang Đông, Lâm Hải, Tam Giang cho 855 lượt người (Siêu âm 158ca, xét nghiệm đường huyết 419 ca, điện tim 222 ca, thử đàm 41 ca) và cấp thuốc miễn phí trị giá 108,525 triệu đồng.
- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Tp. Hồ Chí Minh tổ chức 02 đợt khám sàng bệnh về mắt cho 453 người thuộc đối tượng bệnh nhân nghèo và mổ đục thủy tinh thể miễn phí 145 ca tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; trị giá 452,95 triệu đồng.
- Phối hợp với Huyện đoàn Năm Căn, Phòng Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau, Thầy thuốc tình nguyện Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai tổ chức 03 đợt tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại 03 xã: Tam Giang, Hàng Vịnh, Hàm Rồng cho 501 người và cấp thuốc miễn phí trị giá 82,43 triệu đồng.
- Phối hợp Hội Đông y, Phòng chẩn trị Đông y khám, chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 6.409 lượt người (không dùng thuốc 3.550 lượt người), hốt 11.976 thang thuốc miễn phí (tặng 475 thang cho 95 người cao tuổi tai Hội nghị biểu dương Người cao tuổi và kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi); trị giá miễn phí 208,510 triệu đồng.
- Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn vận động, quyên góp, tiếp nhận sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm 55,841 triệu đồng và hơn một tấn gạo; tổ chức nấu cháo phát cho bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn 30.132 suất cháo và 4.421 bình nước sôi, trị giá 162,638 triệu đồng.
5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 209,4 triệu đồng
5.1. Việc phát triển nguồn hiến máu tình nguyện
- Triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động HMTN năm 2018 cho các xã, thị trấn;, xét chọn 01 tình nguyện viên dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu toàn quốc, tham gia các hoạt động tại Hành trình đỏ năm 2018.
- Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo HMTN, 4 Câu Lạc bộ Hiến máu tình nguyện và hiến máu dự bị; thành lập mới 01 Câu lạc bộ Gia đình hiến máu tình nguyện; nâng tổng số lên 05 Câu Lạc bộ với 130 thành viên/49nữ.
+ Câu Lạc bộ HMTN Huyện đoàn Năm Căn 26 thành viên/06 nữ;
+ Câu Lạc bộ HMDB Bệnh viện Đa khoa Năm Căn 28 thành viên/20 nữ;
+ Câu Lạc bộ HMTN Hội Chữ thập đỏ Năm Căn 27 thành viên/09 nữ;
+ Câu Lạc bộ HMTN thị trấn Năm Căn 31 thành viên/05 nữ;
+ Câu Lạc bộ Gia đình HMTN huyện Năm Căn 18 thành/09 nữ thành lập mới).
5.2. Công tác tuyên truyền, vận động
- Tổ chức 01 cuộc mit tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018 có 315 người tham dự; phát 700 tờ rơi tại buổi mít tinh và 02 buổi tiếp nhận máu của Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn.
- Treo 06 tấm Băng rol tuyên truyền về hiến máu tình nguyện trong đợt mít tinh, tổ chức tiếp nhận máu và 02 Băng rol tuyên truyền về Hành trình đỏ năm 2018 - Kết nối dòng máu Việt với chủ đề “Giọt Hồng Đất Mũi” 2018.
- Viết 04 bài đăng trên Website: hoichuthapdonamcan.org, 03 bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn, 03 bài đăng trên Website của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
- Cộng tác xây dựng 01 phóng sự, 3 tin và bài phát trên sóng Đài Truyền thanh phát huyện Năm căn và Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn; treo 09 Băng tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.
5.3. Tập huấn tuyên truyền viên, tình nguyện viên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ HMTN
- Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn cử 02 cán bộ tham dự tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tổ chức.
- Huyện hội tập huấn gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác Hội tại cơ sở cho 15 cán bộ Hội Chữ thập đỏ; tập huấn gắn Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội quý I, 6 tháng và quý III/2018 có 41 lượt cán bộ Hội Chữ thập đỏ tham dự.
5.4. Kết quả thực hiện các chiến dịch và các sự kiện
   - Ngày 10/01/2018, tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” năm 2018 có 181 người của 28 đơn vị tham gia hiến máu (79 đơn vị máu/250ml, 102 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 23/5/2018, tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu có 136 người của 23 đơn vị tham gia hiến máu (49 đơn vị máu/250ml, 87 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 14/6/2018, tham dự Hành trình đỏ 2018 – Giọt Hồng Đất Mũi tại thành phố Cà Mau có 13 tình nguyện viên của 02 Câu Lạc bộ tham gia hiến máu (03 đơn vị máu/250ml, 10 đơn vị máu/350ml).
- Ngày 29/8/2018, tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2018 có 116 người của 28 đơn vị tham gia hiến máu (40 đơn vị máu/250ml, 76 đơn vị máu/350ml).
- Thành viên Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện và Câu Lạc bộ hiến máu dự trữ tham gia hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; kết quả đã tiếp nhận 58 đơn vị máu/250ml.
5.5. Kết quả vận động và tiếp nhận máu
- Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Cần Thơ tiếp nhận 3 đợt 433 người hiến máu (250 ml/168 đơn vị, 350 ml/265 đơn vị).
- Hiến máu tại Hành trình đỏ - Giọt Hồng Đất Mũi có 13 người hiến máu (250 ml/03 đơn vị, 350 ml/10 đơn vị).
- Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tiếp nhận 58 đv máu/250ml phục vụ ca cấp cứu.
- Tổng số người hiến máu tình nguyện là 504 người.
- Số người hiến máu lần 2 trở lên là 456/504 người đạt 90,48% 
- Số đơn vị máu quy đổi là 614,0 đơn vị máu/250ml.
- Tỷ lệ người hiến máu so với dân số đạt 0,76% (504/66.087).
- So với kế hoạch năm tỉnh giao (quy đổi) hiến máu đạt 115,20% (614,0/533);
- Tỷ lệ đơn vị máu 250ml so với dân số đạt 0,93% (614,0/66.087).
5.6. Trị giá công tác hiến máu tình nguyện là 209,4 triệu đồng; trong đó:
- Công tác tuyên truyền trị giá 25,2 triệu đồng.
- Hiến 614 đv máu/250ml trị giá 184,2 triệu đồng.
6. Công tác tuyên truyền
- Triển khai thực hiện phong trào tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018, hiến máu tình nguyện.
- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo gắn với thực hiện Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện và ghi nhận tấm lòng vàng của các đối tác tham gia trợ giúp nhân đạo.
- Đăng 19 bài về hoạt động: Sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam”, tư vấn sức khỏe, khám bệnh nhân đạo, trao quà, hoạt động của Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện.
- Khảo sát, giới thiệu 27 địa chỉ nhân đạo thuộc 8/8 xã, thị trấn Năm Căn đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org nâng tổng số có 45 địa chỉ được giới thiệu vân động trợ giúp và 01 hồ sơ bệnh nhân (Trần Văn Út, sinh năm 1984, địa chỉ: Ấp 1, xã Hành Vịnh) bệnh tim bẩm sinh gửi về Chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmcc do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ.
7. Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.282,5 triệu đồng
7.1.  Vận động xây dựng lộ nông thôn trị giá 78,5 triệu đồng
- San lấp 600m lộ đất đen tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 6,0 triệu đồng;
- Sửa chữa 50m lộ bê tông tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 7,50 triệu đồng;
- Đắp 4.220m lộ đất đen, 4900m bờ ngăn tràn tại xã Hàm Rồng; trị giá 45,0 triệu đồng.
- Làm mới 70m lộ bê tông tại ấp Một, xã Hàng Vịnh; trị giá 20,0 triệu đồng.
7.2. Vận động xây dựng 7 cây cầu; trị giá 1.204,0 triệu đồng:
- Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 150,00 triệu đồng (Nhà Thờ Kênh Nước Lên hỗ trợ 120 triệu đồng và nhân dân đóng góp 30 triệu đồng).
- Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Cái Nai xã Hàm Rồng; trị giá 104,0 triệu đồng (Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 64,0 triệu đồng và nhân dân đóng góp 40,0 triệu đồng).
- Xây dựng 01 cây cầu Kinh Ba Cột, ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng; trị giá 150,0 triệu đồng (Chùa Phước Tùng, Q9, Tp.HCM tài trợ 120,0 triệu đồng và nhân dân 30 triệu đồng).
- Xây dựng 01 cây cầu tại Kinh Rạch Dược, ấp7B, xã Hiệp Tùng; trị giá 200 triệu đồng (Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 140 triệu đồng và nhân dân đóng góp 60 triệu đồng);
- Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Bến Dựa, xã Tam Giang; trị giá 300,0 triệu đồng (Bệnh viện Chương Dương Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ).
- Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông; trị giá 150,0 triệu đồng (Chùa Phật Tổ phường 4, Tp. Cà Mau hỗ trợ).
- Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Mai Hoa xã Tam Giang Đông; trị giá 150,0 triệu đồng (Chùa Phật Tổ phường 4, Tp. Cà Mau hỗ trợ).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
- Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp hơn; ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động và làm công tác nhân đạo.
- Kết quả Hội vận động 5.823,377 triệu đồng; trong đó:
+ Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 3.095,57 triệu đồng;
+ Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trị giá 15,2 triệu đồng;
+ Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 1.015,053 triệu đồng;
+ Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 209,4 triệu đồng;
+ Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng;trị giá 1.282,5 triệu đồng;
+ Quỹ hội 205,654 triệu đồng (Huyện 99,864 triệu đồng, Hội cơ sở 105,79 triệu đồng).
- Ngân sách nhà nước cấp năm 2018 là 520,65 triệu đồng; trong đó:
+ Huyện hội 326,25 triệu đồng;
+ Hội cơ sở 194,40 triệu đồng.
- Hiệu quả hoạt động:
+ Vận động nguồn lực 5.823,377/4.000 triệu đồng, đạt 145,58% kế hoạch năm 2018.
+ Vượt 45,58% kế hoạch, tăng 11,87% (5.8523,37/5.205,638) so với năm 2017
+ Tỷ suất hoạt động đạt 11,18 làn (5.823,377/520,65)
2. Hạn chế
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tổ chức Hội chưa sâu rộng; năng lưc đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội ở cơ sở chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo nhất là việc lập hồ sơ quản lý của tổ chức Hội.
- Công tác tuyên truyền, sự phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo của Hội ở cơ sở chưa đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu, chưa làm rõ hình ảnh của Hội và thực sự là cầu nối trong hoạt động nhân đạo.
3. Nguyên nhân
- Nguyên nhân đạt được: Chỉ đạo, điều hành cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, trong đó chú trọng 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xu hướng xã hội ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện..
- Nguyên nhân của hạn chế: Cán bộ Hội biến động, chậm dược bổ sung; tình trạng kiêm nhiệm kéo dài, chế độ chính sách còn nhiều bất câp, thiếu quan tâm nên chưa được thu hút, động viên được người tham gia làm công tác hội.
Trên đây là kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.
Nơi nhận:                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;             B/c                                                             
- Ban Dân vận Huyện ủy;                                                                                 
- Ủy ban MTTQ VN huyện;                                                                          
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT. PNH;
- Ủy viên BCH Huyện hội;                                                                 
- Lưu .                                                                                             Nguyễn Thanh Sơn                                                                                                                                                       
Tác giả bài viết: HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN
Nguồn tin: HÔI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 417
  • Tháng hiện tại: 114518
  • Tổng lượt truy cập: 2221918