Banner

BÁO CÁO SỐ 80/BC-HCTĐ, ngày 20/9/2017

Đăng lúc: Thứ năm - 28/09/2017 03:19 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
    Số: 80/BC-HCTĐ                                       Năm Căn, ngày 20  tháng 9 năm 2017
                                                           
                                                              BÁO CÁO
                                       Kết quả thực hiện Cuộc vận động
        “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2017
       
        Thực hiện Công văn số 94/HCTĐ-VP, ngày 11/9/2017 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về việc báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2017; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả thực hiện như sau:
      I. Tổng hợp danh sách khảo sát và địa chỉ nhân đạo được trợ giúp năm 2017
     1. Số địa chỉ được khảo sát lập hồ sơ  tại Hội Chữ thập đỏ cơ sở là 387 hộ
     2. Số địa chỉ đã được trợ giúp thường xuyên 275 hộ, đạt tỷ lệ 71,06%
     3. Biểu tổng hợp danh sách khảo sát và địa chỉ đã được trợ giúp thường xuyên
 
TT Đơn vị Số hộ được lập hồ so Số hộ được trợ giúp Tổng số giá trị trợ giúp Tỷ lệ % được trợ giúp Ghi chú
1 Thị trấn Năm Căn 139 136 243,615 97,84  
2 Xã Hàm Rồng 33 30 54,0 90,91  
3 Xã Đất Mới 44 41 73,8 93,18  
4 Xã Lâm Hải 39 5 11,25 12,82  
5 Xã Hàng Vịnh 48 45 81,0 93,75  
6 Xã Hiệp Tùng 15 2 3,6 13,33  
7 Xã Tam Giang 32 2 3,6 6,25  
8 Xã Tam Giang Đông 34 14 18,9 41,18  
9 THPT. Phan Ngọc Hiển 3 0 0 0  
Tổng cộng 387 275 492,765 71,06  
II. Kết quả thực hiện Chuyên mục “Chia sẻ yêu thương” của Huyện hội
1. Số địa chỉ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khảo sát giới thiệu đăng trên mục “Chia sẻ yêu thương” của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn là 18 hộ:
1.1. Hộ ông Trần Ngọc Thái Bình tại khóm 1, thị trấn Năm Căn cần hỗ trợ xây dựng căn nhà ở.
1.2. Hộ bà Phạm Thị Ánh (hộ độc thân) tại khóm 7, thị trấn Năm Căn cần hỗ trợ nhà và tiền điều trị bệnh ung thư vú;
1.3. Hộ bà Hồng Thị Bé Bảy tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn cần hỗ trợ hàng tháng và trợ giúp cho 2 cháu đến trường (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2);
1.4. Hộ bà Nguyễn Thị Nương tại khóm 7, thị trấn Năm Căn cần trợ giúp thường xuyên và hỗ trợ xây dựng căn nhà;
1.5. Hộ ông Phạm Ngọc Hiếu tại khóm 8, thị trấn Năm Căn cần trợ giúp thường xuyên và hỗ trợ xây dựng căn nhà;
1.6. Hộ ông Thạch Huỳnh Na tại ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải cần hỗ trợ xây dựng căn nhà và trợ giúp thường xuyên;
1.7. Hộ bà Trương Hồng Thắm tại ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải cần hỗ trợ xây dựng căn nhà và trợ giúp thường xuyên (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 1);
1.8. Hộ ông Tạ Văn Công tại ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên (nay đã chuyển đi nơi khác sinh sống);
1.9. Hộ bà Phạm Kim Ngân tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên (nay cả hai vợ chồng đã lên chùa ở làm công quả);
1.10. Hộ ông Hồng Khị, ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên;
1.11. Hộ ông Đặng Hoàng Ca (bà Bùi Hồng Miền) tại ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng cần hỗ trợ nhà và vốn để chăn nuôi (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2);
1.12. Hộ bà Nguyễn Thị Rớt (hộ độc thân) tại ấp 5, xã Hiệp Tùng cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2);
1.13. Hộ bà Võ Thị Sơ (hộ độc thân) tại ấp 7B, xã Hiệp Tùng cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên;
1.14. Hộ bà Trịnh Thị Nghiêm tại ấp Kinh 17, xã Tam Giang cần hỗ trợ xây dựng nhà và tiền để điều trị bệnh tai biến cho chồng;
1.15. Hộ bà Võ Thị Gấm tại ấp Nhà Hội, xã Tam Giang cần hỗ trợ xây dựng nhà, trợ giúp thường xuyên và tiền để điều trị bệnh;
1.16. Hộ bà Võ Kim Sáng tại ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên;
1.17. Hộ bà Trần Thị Út Lớn tại ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông cần hỗ trợ sửa chữa căn nhà và trợ giúp thường xuyên;
1.18. Hộ bà Nguyễn Thị Ba tại ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông cần hỗ trợ sửa chữa căn nhà và trợ giúp thường xuyên;
2. Số địa chỉ đăng trong mục “Chia sẻ yêu thương” của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đã được trợ giúp 11 hộ (Thường xuyên 09 hộ, đột xuất 02 hộ) đạt 61,11%:
1.1. Hộ ông Trần Ngọc Thái Bình tại khóm 1, thị trấn Năm Căn đã được hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng lại căn nhà bị sập do mưa dông từ nguồn vận động của Hôi Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn, hoàn thành tháng 10/2016.
1.2. Hộ bà Phạm Thị Ánh (hộ độc thân) tại khóm 7, thị trấn Năm Căn đã được tổ chức Công giáo hỗ trợ thường xuyên (10kg gạo, nước tương, dầu ăn, bột nêm) trị giá 200.000 đồng/tháng, từ tháng 01/2017.
1.3. Hộ bà Hồng Thị Bé Bảy tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2) đã được ông Bình (Việt Kiều Mỹ) hỗ trợ một suất quà (gạo, thùng mì, nước tương, dầu ăn, bột nêm, tiền), trị giá 350.000 đồng vào tháng 5/2017.
1.4. Hộ bà Nguyễn Thị Nương tại khóm 7, thị trấn Năm Căn đã được tổ chức Công giáo hỗ trợ thường xuyên (10kg gạo, nước tương, dầu ăn, bột nêm) trị giá 200.000 đồng/tháng, từ tháng 01/2017.
1.5. Hộ ông Phạm Ngọc Hiếu tại khóm 8, thị trấn Năm Căn đã được ông Bình (Việt Kiều Mỹ) hỗ trợ một suất quà (gạo, thùng mì, nước tương, dầu ăn, bột nêm, tiền), trị giá 350.000 đồng vào tháng 5/2017.
1.6. Hộ bà Trương Hồng Thắm tại ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 1) đã được cửa hàng Xăng dầu Việt Khang hỗ trợ thường xuyên (20kg gạo/tháng), trị giá 300.000 đồng/tháng, từ tháng 01/2017.
1.7. Hộ ông Hồng Khị, ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng đã được hỗ trợ 40 triêu đồng từ nguồn vận động của Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng xây dựng căn nhà hoàn thành tháng 10/2016.
1.8. Hộ bà Nguyễn Thị Rớt (hộ độc thân) tại ấp 5, xã Hiệp Tùng (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2) đã được Chi bộ ấp 5 xã Hiệp Tùng hỗ trợ thường xuyên (10kg gạo/tháng), trị giá 150.000 đồng, từ tháng 01/2017.
1.9. Hộ bà Võ Thị Gấm tại ấp Nhà Hội, xã Tam Giang đã được cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Tam Giang hỗ trợ thường xuyên (10kg gạo, bột ngọt, đường trị) giá 150.000 đồng/tháng, từ tháng 01/2017.
1.10. Hộ bà Võ Kim Sáng tại ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông đã được cửa hàng quần áo Trần Văn Sơn ấp Vinh Hoa hỗ trợ thường xuyên (20kg gạo/tháng), trị giá 300.000 đồng/tháng, từ tháng 5/2017.
1.11. Hộ bà Nguyễn Thị Ba tại ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông đã được cửa hàng quần áo Trần Văn Sơn ấp Vinh Hoa hỗ trợ thường xuyên (20kg gạo/tháng), trị giá 300.000 đồng/tháng, từ tháng 5/2017.
III. Kết quả thực hiện Tập san “Chia sẻ yêu thương ” của Tỉnh hội
1. Số địa chỉ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khảo sát giới thiệu
1.1. Tập san “Chia sẻ yêu thương 1” 05 hộ
1.2. Tập san “Chia sẻ yêu thương 2” 05 hộ
2. Số địa chỉ được đăng trong Tập san “Chia sẻ yêu thương” 04 hộ; trong đó:
2.1.Tập san “Chia sẻ yêu thương 1” 01 hộ
Hộ bà Trương Hồng Thắm tại ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải cần trợ giúp thường xuyên hàng tháng.
2.1. Tập san “Chia sẻ yêu thương 2” 03 hộ
- Hộ bà Hồng Thị Bé Bảy tại khóm 8, thị trấn Năm Căn cần hỗ trợ hàng tháng và trợ giúp cho 2 cháu đi học;
- Hộ ông Đặng Hoàng Ca tại ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng cần hỗ trợ nhà và vốn để chăn nuôi;
- Hộ bà Nguyễn Thị Rớt (hộ độc thân) tại ấp 5, xã Hiệp Tùng cần hỗ trợ nhà và trợ giúp thường xuyên.
3. Số địa chỉ đăng trong Tập san của Tỉnh hội đã được trợ giúp 03/04 đạt 75,00% 
3.1. Hộ bà Hồng Thị Bé Bảy tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2) đã được ông Bình (Việt Kiều Mỹ) hỗ trợ một suất quà (gạo, thùng mì, nước tương, dầu ăn, bột nêm, tiền), trị giá 350.000 đồng vào tháng 5/2017.
3.2. Hộ bà Trương Hồng Thắm tại ấp Biện Trượng, xã Lâm Hải đã được (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 1) đã được cửa hàng Xăng dầu Việt Khang hỗ trợ thường xuyên (20kg gạo/tháng), trị giá 300.000 đồng/tháng, từ tháng 01/2017.
3.3. Hộ bà Nguyễn Thị Rớt (hộ độc thân) tại ấp 5, xã Hiệp Tùng (đăng trên Tập san Chia sẻ yêu thương 2) đã được Chi bộ ấp 5, xã Hiệp Tùng hỗ trợ thường xuyên 10kg gạo/tháng, trị giá 150.000 đồng, từ tháng 01/2017.
IV. Đánh giá chung
1. Thuận lợi
- Cuộc vận động đã được các cấp Hội triển khai đồng bộ với thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương.
- Nhận thức trong xã hội về trợ giúp đối tượng dễ bị tổn thương được sự chia sẻ của cộng đồng, xã hội.
2.  Khó khăn, hạn chế
- Trình độ, năng lực của cán bộ hội cơ sở còn hạn chế nên công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, cập nhật thông tin không kịp thời.
- Chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách hội còn nhiều bất cập chưa động viên được người làm công tác hội.
3. Đề xuất và kiến nghị
- Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Hội Chữ thập đỏ theo Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.
- Thực hiện quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Hội Chữ thập đỏ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.
Trên đây là báo cáo của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2017./.
Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH                                                                                     
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                                                                                               
- Hội cơ sở;                                                                                      Đã ký                         
- Lưu VT.                                                                        
                                    
                                                                                                Nguyễn Quang Sơn

 
DANH SÁCH
Đối tượng đặc biệt khó khăn cần trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
Kèm theo Báo cáo sô 80/BC-HCTĐ, ngày 20/9/2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2017
 
   

TT
Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Hoàn cảnh gia đình Nhu cầu trợ giúp Tháng, năm
được trợ giúp
Nguồn trợ giúp Tháng, năm lập Hồ sơ
khảo sát
Ghi chú
Nam Nữ
I Thị trấn Năm Căn                  
1 Trần Ngọc Thái Bình 1989   Khóm 1 Hộ nghèo, 4 nhân khẩu, làm thuê, không đất SX Hỗ trợ xây dựng nhà 10/2016 Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn vận động 4/2016 11 lần 40.000.000 động
2 PhạmThị Ánh   1937 Khóm 7 Hộ nghèo, người già cô đơn, bệnh ung thư vú Hỗ trợ xây dựng nhà và tiền điều trị bệnh 01/2017 Tổ chức Công Giáo thị trấn Năm Căn 4/2016 200.000 đồng/tháng
3 Hồng Thị Bé Bảy   1960 Khóm 8 Hộ nghèo, 6 nhân khẩu, làm thuê, bán bưng Hỗ trợ thường xuyên 05/2017 Ông Tô Hán Bình Việt Kiều Mỹ 4/2017 1 lần 350.000 động
4 Nguyễn Thị Nương   1939 Khóm 7 Hộ nghèo, người già cô đơn, sống làm thuê Hỗ trợ xây dựng nhà và  trợ giúp thường xuyên 01/2017 Tổ chức Công  Giáo thị trấn Năm Căn 4/2016 200.000 đồng/tháng
5 Phạm Ngọc Hiếu 1968   Khóm 8 Hộ nghèo, 4 nhân khẩu, làm thuê, bị bệnh gan Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên 05/2017 Ông Tô Hán Bình Việt Kiều Mỹ 4/2017 1 lần 350.000 động
II Xã Lâm Hải                  
1 Thạch Huỳnh Na 1980   Ấp Biện Trượng Hộ nghèo, 5 nhân khẩu, làm thuê, không đất SX Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên     4/2016  
2 Trương Thị Thắm   1955 Ấp Biện Trượng Hộ nghèo, 3 nhân khẩu, làm thuê, không đất SX Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên 01/2017 Cửa hàng Xăng dầu Việt Khang 4/2016 200.000 đồng/tháng
3 Tạ Văn Công 1977   Ấp Trại Lướ B Hộ nghèo, 5 nhân khẩu, làm thuê, không đất SX Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên     4/2017  
III Xã Hàm Rồng                  
1 Phạm Kim Ngân   1986 Ấp Kinh Tắc Hộ nghèo, 4 nhân khẩu, chồng bệnh thần kinh Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên     4/2016 Cả 2 vợ chồng đã lên chùa ở làm công quả
2 Hồng Khị 1964   Ấp Kinh Tắc Hộ nghèo, 4 nhân khẩu, làm thuê, bệnh tai biến Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên 10/2016 Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng vận động 4/2016 11 lần 40.000.000 động
3 Bùi Hồng Miền
(Đặng Hoàng Ca )
  1982 Ấp Chống Mỹ B Hộ nghèo, 5 nhân khẩu, chồng bệnh động kinh Hỗ trợ xây dựng nhà và vốn để chăn nuôi     4/2017  
IV Xã Hiệp Tùng                  
1 Nguyễn Thị Rớt   1946 Ấp 5 Hộ nghèo, người già cô đơn, sống làm thuê  Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên 01/2017 Chi bộ Ấp 5, Đảng bộ xã Hiệp Tùng 4/2016 150.000 đồng/tháng
2 Võ Thị Sơ   1949 Ấp 7B Hộ nghèo, người già cô đơn, Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên     4/2017  
V Tam Giang                  
1 Trịnh Thị Nghiêm   1961 Ấp Kinh 17 Hộ nghèo, 3 nhân khẩu, bán bưng, chồng  bệnh Hỗ trợ xây dựng nhà và tiền điều trị bệnh     4/2017  
2 Võ Thị Gấm   1940 Ấp Nhà Hội Hộ nghèo, 3 nhân khẩu già, không đất sản xuất Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên 01/2017 CB, VC, VN Trạm Y tế xã Tam Giang 4/2016 150.000 đồng/tháng
VI Xã Tam Giang Đông                  
1 Võ Kim Sáng   1954 Ấp Kinh Ba Hộ nghèo, 3 nhân khẩu già, không đất sản xuất Hỗ trợ xây dựng nhà và trợ giúp thường xuyên 05/2017 Shop quần áo Sơn ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông 4/2017 300.000 đồng/tháng
2 Trần Thị Út Lớn   1968 Ấp Hố Gùi Hộ nghèo, 4 nhân khẩu, không đất sản xuất Hỗ trợ sửa căn nhà và trợ giúp thường xuyên     4/2017  
3 Nguyễn Thị Ba   1939 Ấp Hố Gùi Hộ nghèo, 2 nhân khẩu già, không đất sản xuất Hỗ trợ sửa căn nhà và trợ giúp thường xuyên 05/2017 Shop quần áo Sơn ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông 4/2017 300.000 đồng/tháng
                                                                                                 


Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 283
  • Tháng hiện tại: 12523
  • Tổng lượt truy cập: 2346264