Banner

BÁO CÁO SỐ:18/CB-HCTĐ, NGÀY 02-03-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 24/07/2018 03:39 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Quý I năm 2018
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
HUYỆN NĂM CĂN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
      Số: 18/BC-HCTĐ                                          Năm Căn, ngày 01 tháng 3 năm 2018
                                                           
                                                                  BÁO CÁO
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Quý I năm 2018
       
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; Thường trực Huyện hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả như sau:
1. Xây dựng tổ chức Hội
- Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
- Thành viên Ban Chấp hành 178 (Hội cơ sở 155, Huyện hội 23)
- Cán bộ chuyên trách công tác hội 10 người (Huyện hội 2, Hội cơ sở 8);
- Chi hội trực thuộc Hội cơ sở là 105; Ban Chấp hành Chi hội 315;
- Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (1,95 triệu đồng người/tháng);
- Hội viên 1938 hội viên (giảm 111 hội viên của đơn vị Hàm Rồng sau khi rà soát lại), Tình nguyện viên 192/8 đội, TTN Chữ thập đỏ 1.556.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát hội viên và củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở; hiệp y nhân sự thay đổi, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông.
2. Công tác xã hội nhân đạo trị giá 1.403,84 triệu đồng, trong đó Hội vận động 1.195,74 triệu đồng.
2.1. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, trị giá 1030,05 triệu đồng/2756 suất; trong đó Hội trực tiếp vận động 2016 suất, trị giá 821,95 triệu đồng
a) Công tác triển khai thực hiện phong trào
+ Hội Chữ thập đỏ huyện Xây dựng Kế hoạch số 116/KH-HCTĐ, ngày 27/11/2017 triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018;
+ Tổ chức triển khai Kế hoạch số 116/KH-HCTĐ đến thành viên Ban Chấp hành, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện;
+ Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đối tác tham gia hỗ trợ, giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp; tổ chức tiếp nhận và trao trực tiếp đến đối tượng cần trợ giúp.
b). Kết quả vận động 2756 suất quà, trị giá 1030,05 triệu đồng; trong đó:
- Hai cấp Hội trực tiếp vận động 2016 suất quà, trị giá 821,95 triệu đồng:
+ Tại thị trấn Năm Căn: Chùa Cẩm Phong trao 131 suất quà/39,3 triệu đồng; Trường Tiểu học Thành Công trao 10 suất quà/10,0 triệu đồng; Báo tuổi trẻ trao 229 suất quà/114,5 triệu đồng; Ngân hàng DVDI trao 40 suất quà/20,0 triệu đồng; Cảnh sát biển trao 5 suất quà/2,5 triệu đồng; Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/15,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cửa hàng điện máy Giang Sơn trao 10 suất quà/2,5 triệu đồng. Tổng cộng trao 505 suất quà, trị giá 212,8 triệu đồng.
+ Tại xã Lâm Hải: Đài Tiếng nói Tp HCM trao 100 suất quà/90,0 triệu đồng; Báo Tuổi trẻ hỗ trợ 276 suất/138,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 376 suất quà, trị giá 228,0 triệu đồng.
+ Tại xã Đất Mới: Họ đạo trao 65 suất quà/16,25 triệu đồng; Xã đoàn vận động trao 60 suất quà/12,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 125 suất quà, trị giá 28,25 triệu đồng.
+ Tại xã Hàm Rồng: Ông Dương Văn Mến trao 30 suất quà,/9,0 triệu đồng; ông Nguyễn Hồng Thắm trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; tổ chức Công giáo trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 190 suất quà, trị giá 57,0 triệu đồng.
+ Tại xã Hàng Vịnh: Họ đạo trao 40 suất quà/11,2 triệu đồng, Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/10,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 90 suất quà, trị giá 21,2 triệu đồng.
+ Tại xã Hiệp Tùng: Hội Bếp ăn từ thiện tỉnh Bình Dương trao 40 suất quà/12,0 triệu đồng; Ông Phạm Quang Quyền trao 1,2 tấn gạo/60 suất/14,4 triệu đồng. Tổng cộng trao 100 suất quà, trị giá 26,4 triệu đồng
+ Tại xã Tam Giang: Đài Phát thanh Tp HCM trao 96 suất quà/86,4 triệu đồng; xã vận động 5,8 tấn gạo/290 suất/75,4 triệu đồng; Ông Võ Quốc Tín trao 19 suất quà/5,7 triệu đồng. Tổng cộng trao 405 suất quà, trị giá 167,5 triệu đồng
. + Tại xã Tam Giang Đông: Cty CPXNKTS Năm Căn trao 30 suất quà/7,8 triệu đồng; Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 suất quà/25,0 triệu đồng). Tổng cộng trao180 suất quà, trị giá 62,8 triệu đồng.
+ Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động trong cán bộ, giáo viên, hội viên trao 15 suất quà/4,5 triệu đồng cho hộ khó khăn tại Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn.
+ Huyện hội vận động trao 10 suất quà/3,0 triệu đồng cho trẻ em đặc biệt khó khăn, trao 5 suất quà/1,5 triệu đồng tặng cán bộ Huyện hội nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đã nghỉ chính sách; tiếp nhận 15 suất quà/9,0 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao cho 15 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng cộng 30 suất, trị giá 13,5 triệu đồng.
- Huyện hội phối hợp vận động trao 740 suất quà; trị giá 208,1 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động trao 186 suất quà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam; trị giá 47,31 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi vận động trao 390 suất quà cho đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi; trị giá 117,0 triệu đồng.
+ Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH vận động trao 64 suát quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ; trị giá 13,8 triệu đồng.
+ Phối hợp với Huyện đoàn vận động trao 100 suất quà cho đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; trị giá 30.0 triệu đồng.
2.2 Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trị giá 372.65 triệu đồng.
a) Hỗ trợ thường xuyên: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn hỗ trợ 03 gia đình ( 01 hộ tại xã Đất Mới 20kg gạo/tháng và 02 hộ tại xã Lâm Hải 500.000đồng/tháng) nâng tổng số hộ được hỗ trợ thường xuyên 278 hộ/387 hộ, chiếm 71,83 số hộ được điều tra, rà soát; trị giá 167,55 triệu đồng, chia ra:
+ 256 hộ được hỗ trợ 200.000đ/tháng (10 kg gạo, 4 bình nước và tiền);
+ 05 hộ được hỗ trợ 250.000 đ/tháng (10 kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm);
+ 14 hộ được hỗ trợ 150.000đ/tháng (10 kg gạo/tháng).
+ 01 hộ được hỗ trợ 300.000đ/tháng (20 kg gạo/tháng).
+ 02 hộ được hỗ trợ 500.000đ/tháng (tiền mặt).
b) Hỗ trợ đột xuất 15.800 kg gạo, 100 thùng mì; trị giá 205,1 triệu đồng/1305 lượt hộ
+ Tại thi trấn Năm Căn: Cửa hàng Thức ăn thủy sản Kiên Cường hỗ trợ 2.000 kg gạo, Bà Hồng Đào khóm 7 hỗ trợ 150 kg gao cho 215 lượt hộ (10 kg/hộ); trị giá 25,8 triệu đồng.
+ Tại xã Lâm Hải Cửa hàng xăng dầu Việt Khang và ông Chín Quang hỗ trợ 1.500 kg gạo cho 100 hộ (15kg/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng.
+ Tại xã Đất Mới vận động các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ 2.200 kg gạo cho 110 hộ (20 kg/hộ); trị giá 28,6 triệu đồng.
+ Tại xã Hàm Rồng vận động các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ 1.800 kg gạo cho 90 hộ (20 kg/hộ); trị giá 21,6 triệu đồng.
+ Tại xã Hàng Vịnh vận động các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, Hội Từ thiện – Từ Tâm hỗ trợ 5.200 kg gạo cho 520 lượt hộ (10 kg/hộ); trị giá 64,7 triệu đồng.
+ Tại xã Hiệp Tùng: Ông Phạm Quang Quyền, ấp 4, xã Hiệp Tùng hỗ trợ 500 kg gạo cho 25 hộ (20kg/hộ); trị giá 7,0 triệu đồng.
+ Tại xã Tam Giang Bà Nguyễn Hồng Nhiếp hỗ trợ 950 kg gạo, Ông Triệu Quang Lợi hỗ trợ 500 kg gạo cho 145 hộ (10 kg/hộ); trị giá 17,4  triệu đồng.
+ Tại xã Tam Giang Đông: Cty chế biến XNK Cảng cá Cà Mau hỗ trợ 1.000 kg gạo và 10 thùng mì cho 100 hộ (10 kg gạo và 01 thùng mì/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng.
2.3. Kết quả thực hiện các mô hình: Thu hồi vốn hỗ trợ sinh kế 01 hộ/10 triệu đồng.
2.4. Kết quả hỗ trợ khác Thị trấn Năm Căn vận động trao 19 chiếc cặp cho học sinh (60.000 đông/chiếc); trị giá 1,14 triệu đồng.
3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai
- Tiếp tục chỉ đạo thành lập Đội ứng phó thảm họa Chữ thập đỏ xã, thị trấn; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về công tác phòng, chống thiên tai và hỗ trợ di dời dân ứng phó với cơn bão số 16 năm 2017 (Bão Tembin).
- Tham gia tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các xã Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển) tỉnh Cà Mau theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau..
- Tham gia hoạt động Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện; triển khai công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018; tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo ứng phó với cơ bão số 16 năm 2017 (Bão Tembin).
4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 189,096 triệu đồng
- Ngày 23&24/01/2018, Viện Mắt Trung ương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Năm Căn khám sàng lọc bệnh mắt cho 200 bệnh nhân nghèo (31.000 đồng/ca); mổ đục thủy tinh thể miễn phí  80 ca, trị giá 28,0 triệu đồng (3,5 triệu đồng/ca); tổng trị giá 34,2 triệu đồng.
- Ngày 02/02/2018, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại xã Tam Giang Đông cho 308 người:Xét nghiệm đường huyết 152 ca, điện tim 78 ca, siêu âm 60 ca, thử đàm 28 ca và cấp thuốc miễn phí trị giá 48,855 triệu đồng.
- Hội Đông y và Tổ chẩn trị đã khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 2.074 lượt người, trong đó không dùng thuốc 1.406 lượt, hốt 3.951 thang thuốc miễn phí; trị giá 58,565 triệu đồng.
- Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn và Tổ Từ thiện thị trấn hỗ trợ 8.798 suất cháo và 994 bình nước sôi cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; trị giá 47,476 triệu đồng.
5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 69,65 triệu đồng
- Tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2017; triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 cho các xã, thị trấn; tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng 2018 và hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.
- Ngày 10/01/2018, tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng – 2018 có 181 người tham gia (250ml/79 người, 350ml/102 người) hiến 221,8 đơn vị máu/250ml; trị giá 63,35 triệu đồng.
-  Vân động tình nguyện viên Câu Lạc bộ hiến máu dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tham gia hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, kết quả đã tiếp nhận 18 đơn vị máu/250ml; trị giá 6,30 triệu đồng.
6. Công tác tuyên truyền, huấn luyện
- Ttriển khai thực hiện phong trào tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo gắn với thực hiện Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện và ghi nhân tấm lòng vàng của các đối tác tham gia trợ giúp nhân đạo.
- Đăng 06 bài về hoạt động: Tổng kết công tác Hội năm 2017, hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, hoạt động của Câu Lac bộ nấu cháo từ thiện, trao quà Tết; giới thiệu 06 địa chỉ nhân đạo (Đất Mới, Tam Giang Đông, Hàng Vịnh) trên Web: hoichuthapdonamcan.org nâng tổng số lên 24 địa chỉ được giới thiệu,
7. Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 149,0 triệu đồng
- Vận động đắp 4.220m lộ đất đen, 4900m bờ ngăn tràn vuông tôm của bà con nhân dân trên địa bàn xã Hàm Rồng; trị giá 45,0 triệu đồng.
- Vận động xây dựng 01 cây cầu tại ấp Cái Nai xã Hàm Rồng; trị giá 104,0 triệu đồng (tổ chức từ thiện CANAĐA thông qua Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 64,0 triệu đồng và nhân dân đóng góp 40,0 triệu đồng).
8. Kết quả vận động trị giá 1.811,586 triệu đồng; trong đó Hội vận động 1.603,486 triệu đồng, đạt 40,08% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; chia ra:
- Xã hội nhân đạo vận động trị giá 1.195,74 triệu đồng.
- Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 189,096 triệu đồng;
- Hiến máu tình nguyện trị giá 69,65 triệu đồng;
- Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 149,0 triệu đồng.
9. Một số công tác trọng tâm của Hội trong quý II năm 2018
9.1. Tiếp tục rà soát hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ gắn với củng cố kiện toàn tổ chức Hội, các Câu Lạc bộ, các Đội ứng phó thảm họa thiên tai.
9.2. Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội và các Câu Lạc bộ trên thông tin đại chúng, Website của Hội.
9.3. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, rà soát, giới thiệu địa chỉ nhân đạo và vận động đối tác tham gia trợ giúp.
9.4. Tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tư vấn sức khỏe, khám bệnh nhân đạo, hiến máu tình nguyện.
9.5. Nghiên cứu triển khai, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ cơ sở gắn với công tác dân vận khéo.
Trên đây là kết quả hoạt động Quý I năm 2018 và công tác trọng tâm Quý II năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;      B/c
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;                                                                          
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT. PNH;
- Ủy viên BCH Huyện hôi;
- Lưu .                                                                                      Nguyễn Quang Sơn
                                                                                                                                                     
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 269
  • Tháng hiện tại: 12509
  • Tổng lượt truy cập: 2346250