Banner

BÁO CÁO SỐ:13/CB-HCTĐ, NGÀY 27-02-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 24/07/2018 14:21 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và NNCĐDC" giai đoạn 2009-2018
 
 HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
 HUYỆN NĂM CĂN                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
      Số: 13/BC-HCTĐ                                                                  Năm Căn, ngày 27 tháng 02 năm 2018
                                                           
BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo
và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 - 2018
       
Mục tiêu: Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hàng năm nhằm giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dễ bị tổn thương cùng vui xuân đón tết, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng; thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Bối cảnh chung: Tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế có bước phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến việc định hướng thúc đẩy hoạt động nhân đạo; xu hướng xã hội ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, sự suy thoái của nền kinh tế, sự phát triển kinh tế chưa đồng bộ trên các lĩnh vực đã ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực.
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I. Tình hình triển khai
1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
- Hàng năm, Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xin chủ trương triển khai thực hiện.
- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào đến Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển và các thành viên Ban Chấp hành Huyện hội để phối hợp triển khai thực hiện phong trào.
- Sau khi tiếp nhận kế hoạch, chỉ tiêu giao, Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp xin ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện có sự phối hợp của các ngành, đoàn thể ở địa phương.
2. Công tác tuyên truyền
- Huyện hội chủ động phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, ngành đoàn thể tuyên truyền về phong trào theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
- Tạo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
- Khảo sát, lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp để giới thiệu, đưa tin các hoạt động nhân đạo hưởng ứng thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” và kết quả thực hiện phong trào hàng năm, đăng trên Website của Hội.
 
 
 
3. Huy động nguồn lực
- Hội Chữ thập đỏ với vai trò là cầu nối, giới thiệu địa chỉ đến các tổ chức, cá nhân về địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp.
- Nguồn lực được huy động hỗ trợ trao trực tiếp đến đối tượng do cơ sở vật chất của các cơ sở Hội còn khó khăn, không có nơi trữ hàng, quà.
II. Kết quả thực hiện
1. Công tác tuyên truyền, vận động
- Đã tạo sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Chữ thập đỏ với các ngành, đoàn thể tham gia hoạt động nhân đạo theo kế hoạch thực hiện phong trào.
- Thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện (kể cả nước ngoài) tham gia, chia sẻ với đối tượng khó khăn được vui xuân đón tết.
2. Kết quả vận động (có biểu tổng hợp kèm theo)
- Thu hút 451 tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia.
- Vận động, tiếp nhận, trao 15.652 suất quà, trị giá 5.673,524 triệu đồng.
3. Công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn
- Sự phối hợp vận động có trọng tâm, trong điểm; luôn liên hệ với địa chỉ tin cậy đã tham gia hoạt động nhân đạo trên địa bàn và vận động thu hút địa chỉ đỏ mới.
- Công tác triển khai thực hiện phong trào hàng năm được triển khai đồng bộ, tránh được sự chồng chéo, trùng lắp trong vận động, hỗ trợ.
4. Các mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả
- Hội chủ động điều tra, rà soát đối tượng để giới thiệu địa chỉ nhân đạo.
- Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào tiến hành đồng bộ.
- Đa dạng hóa vận động nguồn lực (tiền, hàng...) phù hợp với tình hình thực tế.
5. Những điểm mạnh, hạn chế chung của phong trào
- Điểm mạnh: Phong trào ngày một đi vào chiều sâu, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia; sự hỗ trợ thiết thực hơn, sát nhu cầu của đối tượng cần trợ giúp.
- Điểm yếu: Một số ít địa phương còn xem nhẹ; đối tượng còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại (nghèo có người lo, thậm chí còn hãnh diện khi có người lo).
6. Nguyên nhân và bài học
- Nguyên nhân thành công: Sự chủ động, sáng tạo, tâm huyết của những người làm công tác xã hội nhân đạo, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng.
- Nguyên nhân của hạn chế: Sự chồng chéo, ỷ lại của một số đối tượng không chí thú làm ăn để vươn lên, khó thuyết phục các mạnh thường, nhà hảo tâm.
- Bài học:
+ Nơi nào được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể ở địa phương đối với hoạt động nhân đạo thì nơi đó hình thành được phong trào.
+ Sự chủ động của Hội Chữ thập đỏ thực sự là cầu nối, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động giới thiệu thì phong trào sẽ đem lại hiệu quả cao.
III. Đánh giá chung
1. Từ phong trào đã có tác động tích cực, thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội giúp người nghèo có điều kiện vui xuân đón tết.
2. Qua phong trào khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ là cầu nối đến với người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
3. Phong trào ngày càng phát triển có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội, ngày càng thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Phần thứ hai
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO
VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM” GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
I. Những thuận lợi và thách thức mới
1. Thuận lợi
- Tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế có hướng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị trí nước ta trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.
- Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể đối với công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân đạo ngày càng đi vào chiều sâu.
- Xu hướng ngày càng có nhiều tổ chức, các nhân tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện đã trở thành nhu cầu của một bộ phận trong xã hội.
2. Khó khăn, thách thức
- Khó khăn: Hệ thống tổ chức Hội chưa ổn định, tổ chức bộ máy chưa được quan tâm đúng mức nên chưa thu hút, động viên được lực lượng tham gia làm công tác Hội.
- Thách thức: Cơ chế hoạt động của tổ chức Hội còn giàng buộc, chưa thực sự tự chủ; chế độ chính sách đối với người làm công tác Hội còn bất cập.
II. Những chỉ tiêu và giải pháp cơ bản
1. Chỉ tiêu
- Đảm bảo vận động hàng năm 1 suất quà/hộ thuộc đối tượng hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Trị giá mỗi xuất quà từ 300.000 đồng trở lên được trao vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm.
2. Giải pháp
- Hàng năm, Thường trực Hội Chữ thập đỏ (huyện và cơ sở) xây dựng kế hoạch xin chủ trương Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện phong trào.
- Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ và các ngành, đoàn thể trong vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào.
- Thực hiện đồng bộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hàng năm.
- Tiến hành đồng bộ việc khảo sát, lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo để vận động và thực hiện trợ giúp nhân đạo.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào.
- Kịp thời ghi nhận những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp với phong trào và động viên khích lệ đối với những địa chỉ nhân đạo phấn đấu vươn lên.
Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009 – 2018 và định hướng phát triển phong trào giai đoạn tiếp theo của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                  B/c
- Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN huyện;                                                                         
- UBND xã, thị trấn;                                                                                      
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT;
- Thành viên BCH Huyện hội;                                                           
- Lưu VT.                                                                                    Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 445
  • Tháng hiện tại: 114546
  • Tổng lượt truy cập: 2221946