Banner

BÁO CÁO SỐ:12/CB-HCTĐ, NGÀY 21-02-2018

Đăng lúc: Thứ ba - 24/07/2018 03:16 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân CDDC năm 2018
 HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
     Số: 12/BC-HCTĐ                                          Năm Căn, ngày 21 tháng 02 năm 2018
                                                           
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân CDDC năm 2018
       
Thực hiện Hướng dẫn số 297/HD-TƯHCTĐ, ngày 25/10/2017 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018 và Kế hoạch số 07/KH-HCTĐ, ngày 07/11/2017 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đã triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
- Hội Chữ thập đỏ huyện Xây dựng Kế hoạch số 116/KH-HCTĐ, ngày 27/11/2017 triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018;
- Tổ chức triển khai Kế hoạch số 116/KH-HCTĐ đến thành viên Ban Chấp hành, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện;
- Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đối tác tham gia hỗ trợ, giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp; tổ chức tiếp nhận và trao trực tiếp đến đối tượng cần trợ giúp.
2. Kết quả vận động 2756 suất quà, trị giá 1030,05 triệu đồng; trong đó:
a) Hai cấp Hội trực tiếp vận động 2016 suất quà, trị giá 821,95 triệu đồng:
- Tại thị trấn Năm Căn: Đoàn từ thiện Hoa Sen (Chùa Cẩm Phong) Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh trao 131 suất quà/39,3 triệu đồng; Trường Tiểu học Thành Công B, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội trao 10 suất (tiền mặt)/10,0 triệu đồng; Báo tuổi trẻ trao 229 suất (tiền măt)/114,5 triệu đồng; Ngân hàng DVDI trao 40 suất (tiền mặt)/20,0 triệu đồng; Cảnh sát biển trao 5 suất (tiền mặt)/2,5 triệu đồng; Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/15,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cửa hàng điện máy Giang Sơn trao 10 suất quà/2,5 triệu đồng. Tổng cộng 505 suất quà, trị giá 212,8 triệu đồng.
- Tại xã Lâm Hải: Đài Tiếng nói Tp HCM trao 100 suất (tiền, quà)/90,0 triệu đồng (900.000 đồng/suất: phần quà 600.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt); Báo Tuổi trẻ trao 276 suất quà (tiền mặt)/138,0 triệu đồng. Tổng cộng 376 suất quà, trị giá 228,0 triệu đồng.
- Tại xã Đất Mới: Họ đạo trao 65 suất quà/16,25 triệu đồng (250.000 đồng/suất); Xã đoàn vận động trao 60 suất quà/12,0 triệu đồng (200.000 đồng/suất). Tổng cộng 125 suất quà, trị giá 28,25 triệu đồng.
- Tại xã Hàm Rồng: Ông Dương Văn Mến (P9 Tp Cà Mau) trao 30 suất quà,/9,0 triệu đồng; ông Nguyễn Hồng Thắm (ấp Chống Mỹ B) trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; tổ chức Công giáo vân động trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ Hàm Rồng trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng. Tổng cộng 190 suất quà, trị giá 57,0 triệu đồng.
- Tại xã Hàng Vịnh: Họ đạo hỗ trợ 40 suất quà (280.000 đồng/suất)/11,2 triệu đồng, Cty CPXNKTS Năm Căn hỗ trợ 50 suất quà (200.000đồng/suất)/10,0 triệu đồng. Tổng cộng 90 suất quà, trị giá 21,2 triệu đồng.
- Tại xã Hiệp Tùng: Hội Bếp ăn từ thiện tỉnh Bình Dương trao 40 suất quà (300.000 đồng/suất)/12,0 triệu đồng; Ông Phạm Quang Quyền hỗ trợ 1,2 tấn gạo/60 suất/14,4 triệu đồng (mỗi suất 240.000 đồng/20 kg gạo). Tổng cộng 100 suất quà, trị giá 26,4 triệu đồng
- Tại xã Tam Giang: Đài Phát thanh Tp HCM trao 96 suất quà/86,4 triệu đồng (900.000 đồng/suất: Quà 600.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt); xã vận động 5,8 tấn gạo/290 suất/75,4 triệu đồng (260.000 đồng/20 kg/suất); Ông Võ Quốc Tín, Chánh VP HĐND tỉnh trao 19 suất quà/5,7 triệu đồng. Tổng cộng 405 suất quà, trị giá 167,5 triệu đồng
. - Tại xã Tam Giang Đông: Cty CPXNKTS Năm Căn hỗ trợ 30 suất quà (260.000 đồng/suất)/7,8 triệu đồng; Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà (300.000 đồng/suất)/30,0 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh trao trao 50 suất quà (tiền mặt)/25,0 triệu đồng). Tổng cộng 180 suất quà, trị giá 62,8 triệu đồng.
- Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động trong cán bộ, giáo viên, hội viên trao 15 suất quà/4,5 triệu đồng cho hộ khó khăn tại Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn.
- Huyện hội vận động trao 10 suất quà/3,0 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 5 suất quà/1,5 triệu đồng tặng cán bộ Huyện hội nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đã nghỉ chính sách; tiếp nhận 15 suất quà/9,0 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao cho 15 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng cộng 30 suất, trị giá 13,5 triệu đồng.
b) Huyện hội phối hợp vận động trao 740 suất quà; trị giá 208,1 triệu đồng.
- Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động trao 186 suất quà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam; trị giá 47,31 triệu đồng.
- Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi vận động trao 390 suất quà cho đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi; trị giá 117,0 triệu đồng.
- Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH vận động trao 64 suát quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ; trị giá 13,8 triệu đồng.
- Phối hợp với Huyện đoàn vận động trao 100 suất quà cho đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; trị giá 30,0 triệu đồng.
Trên đây là kết quả thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất - 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;      B/c
- UBND huyện Năm Căn;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ.VN huyện;                                        
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT;                                                           
- Lưu VT.                                                                                                                                                   
                                                                                      Nguyễn Quang Sơn


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỘI NĂM CĂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
             
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
"TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM" NĂM 2018
(Kèm theo Báo cáo số 12 ngày 21 tháng 02 năm 2018)
         
           
Stt Tên đơn vị KẾT QUẢ
Tổng số suất quà tặng Tổng giá trị (triệu đồng)
Hộ nghèo Hộ nạn nhân CĐDC Đối tượng khác Tổng cộng Địa phương vận động Tỉnh Hội, tổ chức, cá nhân khác ủng hộ Tổng cộng
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9=7+8
1 Thị trấn Năm căn 505 (66)   505 212,80   212,80
2 Xã Hàm Rồng 376 (19)   376 228,00   228,00
3 Xã Đất Mới 125 (26)   125 28,25   28,25
4 Xã Lâm Hải 190 (19)   190 57,00   57,00
5 Xã Hàng Vịnh 90 (13)   90 21,20   21,20
6 Xã Hiệp Tùng 100 (20)   100 26,40   26,40
7 Xã Tam Giang 405 (19)   405 167,50   167,50
8 Xã Tam Giang Đông 180 (4)   180 62,80   62,80
9 Trường THPT Phan Ngọc Hiển  15     15 4,50   4,50
10 Huyện hội trực tiếp vận động 30     30 4,50 9,0 13,5
Phối hợp vận động:
Hội NNCĐ DC
             
Hội NNCĐDC   186   186 47,31   47,31
Hội BTNTT&TMC     390 390 117,00   117,00
Phòng LĐ-TB&XH     64 64 13,80   13,80
Huyện đoàn     100 100 30,00   30,00
Tổng cộng 2.016 186 554 2.756 1.030,05 9,0 1.039,05
                 
            CHỦ TỊCH  
               
            (Đã ký)  
                 
                 
                 
            Nguyễn Quang Sơn  
                 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11510
  • Tổng lượt truy cập: 2345251