Banner

BÁO CÁO SỐ 111/BC-HCTĐ, NGÀY 24-11-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 16/07/2018 03:11 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂN CĂN                                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
       
   
 

     Số: 111/BC-HCTĐ                                             Năm căn, ngày 24 tháng 11 năm 2017
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
 
 
 
Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2017; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 như sau:
I. Tình hình thiên tai năm 2017
-  Triều cường xuất hiện dâng cao 02 đợt (tháng 02/2017 và tháng 11/2017) duy trì liên tiếp nhiều ngày làm bể nhiều đoạn bờ bao với chiều dài 42m và tràn bờ bao vuông nuôi tôm tại các xã: Hiệp Tùng, Lâm Hải, Đất Mới, Hàng Vịnh, Tam Giang Đông.
- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ lốc xoáy (ngày 02/10/2017) tại xã Tam Giang và Hàm Rồng làm hư hỏng 13 căn nhà và 01 trại sản xuất tôm giống; thiệt hại tài sản khoảng 203,2 triệu đồng.
- Sạt lở đất xảy ra 23 điểm tại các xã: Tam Giang Đông, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang và thị trấn Năm Căn;  tổng chiều dài 943m; làm ảnh hưởng 42 căn nhà, 326 ha vuông tôm, hư hỏng 182m lộ GTNT; thiệt hại khoảng 2.657 triệu đồng.
II. Kết quả thực hiện
1. Công tác chỉ đạo
            - Xây dựng, triển khai kế hoạch tham gia phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai cuối năm 2016 và đầu năm 2017 theo kế hoạch PCTT&TKCN của huyện và chỉ đạo thực hiện hàng quý gắn với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017.
             - Chỉ đạo Hội cơ sở tham mưu UBND xã, thị trấn thành lập, củng cố, kiện toàn, hỗ trợ kinh phí tập huấn Đội ứng phó nhanh, Đội ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ; riêng các đơn vị Tam Giang, Tam Giang Đông và thi trấn Năm Căn tiếp tục củng cố và vận hành cơ chế.
            2. Các hoạt động triển khai  
- Nghị quyết số 224/NQ-TƯHCTĐ ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt nam trong tình hình mới” gắn với kế hoạch tham gia phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
            - Tuyên truyền về công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai đến người dân tập trung vào những nơi có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sạt lở đất gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động hiến máu tình nguyện, phòng chống bệnh dịch trên địa bàn;
            - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho Đội ứng phó nhanh, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng tránh thiên tai, thương tích cho tình nguyện viên, Thanh niên Chữ thập đỏ; vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động tham gia ứng phó, trợ giúp khi có tình huống xảy ra.
            3. Kết quả hoạt động
            - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2017; chỉ đạo thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ 5 xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng và Đội ứng phó thảm họa Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn.
- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã nằm trong vùng trọng yếu, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa dông, lốc soáy, nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời phòng tránh theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của huyện và tổ chức các hoạt động trợ giúp:
+ Hướng dẫn 10 ngư dân xã Tam Giang Đông được trang bị bộ thông tin liên lạc ICOM 718 hoàn thành đăng ký giấy phép hoạt động theo Công văn số 106/HCTĐ-VP, ngày 26/12/2016 của Tỉnh hội; hỗ trợ  trị giá 0,5 triệu đồng  (50.000 đồng/máy).
+ Hỗ trợ 01 hộ dân (thị trấn Năm Căn) khôi phuc nhà bị cháy 3,8 triệu đồng, 01 hộ dân (Tam Giang Đông) khôi phục nhà bị sập do sạt lở đát 3,0 triệu đồng và trợ giúp 11 hộ dân (thị trấn Năm Căn) di dời do sụp lở đất.
+ Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ gồm 143 bao quần áo, trọng lượng 2.262 kg và 24,672 triệu đồng tiền mặt; tổng trị giá 137,772 triệu đồng.
+ Tham gia tập huấn cho đội ứng phó phòng chống thiên tai – tim kiếm cứu nạn xã Tam Giang Tây và xã Viên An thuộc huyện Ngọc Hiển do Hội Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức.
+ Tham gia tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tại 8 xã của huyện Ngọc Hiển (02), huyện Trần Văn Thời (03), huyện U Minh 03) từ  09/11 - 09/12/2017 theo triệu tập của Tỉnh hội.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm và nguyên nhân
            - Hội cơ sở các xã, thị trấn đều có Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ với 24 người/Đội,
- Các thành viên tích cực tham gia, ứng phó, hỗ trợ kịp thời khi có tình huống xảy ra.
2. Hạn chế và nguyên nhân
- Kinh phí tập huấn nhắc lại cho các Đội ứng phó nhanh không đáp ứng được, do ngân sách địa phương khó khăn nên chỉ tập huấn nhác lại cho một số thành viên của đội.
            - Vận động quỹ dự trữ để phục vụ các hoạt động khi có thiên tai xảy ra còn gặp khó khăn do Hội cơ sở không quản lý trực tiếp,  chủ yếu là vận động hỗ trợ trực tiếp.
3. Bài học kinh nghiệm
Một là: Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của Hội về công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai để xây dựng kế hoạch công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai.
Hai là: Củng cố, kiện toàn Đội ứng phó nhanh, xây dựng lực lượng tình nguyện Chữ thập đỏ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Ba là: Công tác tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó thiên tai phải được tiến hành thường xuyên để tạo ý thức chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
IV. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh hội
- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo huyện, xã hỗ trợ kinh phí tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho các Đội phản ứng nhanh và lực lượng tình nguyện viên.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Đội phản ứng nhanh Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn theo định kỳ và tập huấn nhắc lại.
            Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm căn.
 Nơi nhận:                                                                               TM. BAN THƯỜNG TRỰC
-Hội Chữ thập đỏ tỉnh cà mau;                                                   ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
-Uỷ ban nhân dân huyện;
-Hội cơ sở;                                                                                            (Đã ký)
-Lưu VT.                                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                    Lâm Kỳ Hẹn
Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Lâm Kỳ Hẹn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11456
  • Tổng lượt truy cập: 2345197