Banner

BÁO CÁO SỐ: 102/BC-HCTĐ, NGÀY 13-11-2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/07/2018 04:48 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NĂM CĂN                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
 
 

     Số:102/BC-HCTĐ                                                  Năm Căn, ngày 13  tháng 11 năm 2017
                                                           
                                                                                                                    BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
       
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội Chũ thập đỏ năm 2017; Thường trực Huyện hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
1. Xây dựng tổ chức Hội
- Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01)
- Thành viên Ban Chấp hành:
+, Huyện hội 23; giảm 04 thành viên (Hội cơ sở 02, Huyện hội 02).
+ Hội cơ sở 154, giảm 02 thành viên đã bầu bổ sung 01 thành viên.
- Cán bộ chuyên trách công tác hội 10 người (Huyện hội 2, Hội cơ sở 8).
- Chi hội trực thuộc Hội cơ sở là 105; Ban Chấp hành Chi hội 315.
- Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50:
+ Từ tháng 01-6/2017 hưởng 1,815 triệu đồng người/tháng;
+ Từ tháng 7/2017 hưởng 1,950 triệu đồng người/tháng.
- Tổng số hội viên 2.049 hội viên, Tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh 192/8 đội, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 1.556.
- Tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016, triển khai Phương hướng nhiệm vụ công tác và phát động thi đua trong tổ chức Hội năm 2017; sơ kết công tác Hộị quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2017; củng cố, kiện toàn, bầu bổ sung 02 Chủ tịch Hội cơ sở.
- Xây dựng, ký kết, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Năm Căn và Trung tâm Y tế huyện Năm Căn về tổ chức các hoạt động nhân đạo; thành lập 70 điểm sơ cấp cứu ban đầu gắn với Tổ Y tế ấp, khóm trên địa bàn huyện.
- Giái quyết thôi việc đối với 04 cán bộ Hội:
+ 02 viên chức ở cơ quan Thường trực Huyện hội (01 Phó Chủ tịch, 01 viên chức hỗ trợ phục vụ) theo quyết định của UBND huyện;
+ 02 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cơ sở (xã Hàm Rồng và thị trấn Năm Căn), đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung..
- Vận động Quỹ dự trữ của hai cấp Hội 176,26 triệu đồng; trong đó Huyện hội 67,365 triệu đồng và Hội cơ sở 108,895 triệu đồng; thu hội phí 4.917.600 đồng (20% trên tổng số thu của hội viên), đăng nộp về Tỉnh hội 2.458.000 đồng (10% trên tổng số thu theo quy định).
- Tổ chức kiểm tra đối với 8/9 Hội cơ sở Hội Chữ thập đỏ 7 xã và trường THPT Phan Ngọc Hiển) về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017
2. Công tác xã hội nhân đạo trị giá 3.270,99 triệu đồng; trong đó 2 cấp Hội trực tiếp vận động 2.649,14 triệu đồng, Hội phối hợp vận động 621,85 triệu đồng
a) Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trị giá 725,55 triệu đồng; trong đó hai cấp Hội trực tiếp vận động 485,7 triệu đồng:
- Huyện hội xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất đôc da cam” năm 2017, trình Ủy ban nhân dân huyện xin chủ trương thực hiện; giao chỉ tiêu vận động cho các Hội cơ sở và phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội triển khai thực hiện trên toàn huyện.
- Kết quả đã vận động được 1558 suất quà (Hội vận động 730 suất, phối hợp vận động 828 suất) trao cho 1558 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có 261 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam) và 15,0 tấn gạo hỗ trợ cho 1283 hộ; tổng trị giá 725,5 triệu đồng; trong đó Hội trực tiếp vận động 485,7 triệu đồng (có bảng tổng hợp kèm theo).
b) Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trị giá 1.322,54 triệu đồng, trong đó:
- Hỗ trợ thường xuyên cho 277 hộ/387 hộ được điều tra, rà soát, chiếm tỷ lệ 71,58%; trị giá 654,6 triệu đồng (có bảng tổng hợp kèm theo) chia ra:
+ 256 hộ được hỗ trợ 200.000đ/tháng (10 kg gạo, 4 bình nước và tiền);
+ 05 hộ được hỗ trợ 250.000 đ/tháng (10 kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm);
+ 14 hộ được hỗ trợ 150.000đ/tháng (10 kg gạo/tháng).
- Vận động hỗ trợ đột xuất cho hộ thuộc đối tượng khó khăn trị giá 667,94 triệu đồng
+ 1.621 suất quà (gạo, mì, dầu ăn, nước tương, bột nêm) trị giá 344,2 triệu đồng:
* Thị trấn 386 suất/250.000đ/suất và 100 suất/350.000đ/suất;
* Đất mới 50 suất/200.000đ/suất, 100 suất/180.000đ/suất và 30 suất/500.000đ/suất;
* Lâm Hải 200suất/200.000đ/suất, 100 suất/240.000đ/suất và 100 suất/150.000 đ;
* Tam Giang 105 suất/180.000đ/suất và 1 bộ dụng cụ sinh hoạt gia đình 6,6 triệu đồng;
* Tam Giang Đông 60 suất/180.000đ/suất;
* Hàm Rồng 370 suất/100.000đ/suất
+ 8,88 tấn gạo/483 lượt hộ, trị giá 115,44 triệu đồng, trong đó:
* Thị trấn 1,78 tấn/87 hộ;
* Lâm Hải 1,0 tấn/50 hộ;         
* Đất Mới 0,15 tấn/15 hộ;
* Hàng Vịnh 2,45 tấn/121 hộ;
* Hàm Rồng 2,7 tấn/140 hộ;
* Tam Giang Đông 0,7 tấn/70 hộ;
+ Hỗ trợ tiền mặt 208,3 triệu đồng, trong đó:
* Chương trình Sống yêu thương Tp.Cà Mau và Hội Sống khỏe huyện Phú Tân hỗ trợ 55 triệu đồng cho bà Lê Thị Thiện tại khóm 1, thị trấn Năm Căn trị bệnh và trang trải cuộc sống.
* Tam Giang Đông vận động hỗ trợ 3 hộ tại ấp Hố Gùi 8,5 triệu đồng: Hộ bà Trần Thị Huệ 3,5 triệu đồng, hộ ông Trần Văn Vinh 2,0 triệu đồng, hộ bà Nguyễn Thị Ba 3,0 triệu đồng.
* Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn vận động hỗ trợ 1,9 triệu đồng cho hộ ông Đoàn Điện Biển khóm 7, thị trấn Năm Căn trị bệnh và trang trải cuộc sống.
* Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Tùng vận động hỗ trợ 1,0 triệu đồng cho cháu Đinh Huỳnh Như  hỗ trợ đi lại điều trị bệnh tim tại Tp. Hồ Chí Minh.
* Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vinh vận động hỗ trợ 27,0 triệu đồng cho cháu Trần Phú Thịnh, sinh năm 2016  chi phí mổ, thông, đặt hậu môn và hỗ trợ ông Hồ Thành Lợi, ấp Xóm Lớn Ngoài 10,4 triệu đồng do bị tai nạn giao thông; tổng trị giá 37,4 triệu đồng.
* Chương trình Khát vọng sống hỗ trợ trực tiếp cho hộ bà Võ Thị Gấm tại ấp Nhà Hội, xã Tam Giang có hoàn cảnh khó khăn về đời sống và điều trị bệnh tổng trị giá 104,5 triệu đồng.
c)  Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 570,2 triệu đồng
- Mô hình “nuôi cua” cua mê và cua thịt tại xã Đất Mới hỗ trợ 8 lượt hộ với 80,0 triệu đồng (10,0 triệu đồng/hộ) và vốn đối ứng của gia đình 99,0 triệu đồng; tổng trị giá 179,0 triệu đồng đã phát huy hiệu quả góp phần tháo gỡ khó khăn của gia đình.
- Mô hình xây dựng Nhà Chữ thập đỏ được 04 căn nhà, trị giá 215 triệu đồng:
+ Căn nhà hộ ông Lê Văn Sơn, khóm 1, thị trấn Năm Căn; trị giá 80 triệu đồng (Doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ 25 triệu đồng, gia đình và người thân 55 triệu đồng);
+ Căn nhà hộ bà Hồ Thu Thủy, khóm 1, thị trấn Năm Căn; trị giá 50 triệu đồng (Chương trình Sống yêu thương Tp. Cà Mau và Hội Sống khỏe huyện Phú Tân hỗ trợ).
+ Căn nhà hộ bà Phạm Thị Lý, ấp Hiệp Tùng, xã Hiệp Tùng; trị giá 40 triệu đồng do cán bộ hội viên Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động hỗ trợ.
+ Căn nhà hộ ông Trần Văn Việt, ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng; trị giá 45,0 triệu đồng do ông Võ Phước Hợi vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và nhân dân hỗ trợ.
- Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Hải vận động khoan 32 giếng nước ngọt cho hộ hoàn cảnh khó khăn nơi chưa có nguồn nước máy, trị giá 176,2 triệu đồng.
d) Kết quả hoạt động phối hợp vận động trị giá 621,85 triệu đồng
+ Phối hợp Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi vận động trao 390 suất quà /117,0 triệu đồng và xây dựng 01 căn nhà/170 triệu đồng cho đối tượng người tàn tật; tổng trị giá 287,0 triệu đồng.
+ Phối hợp Hội Nạn nhân CĐDC vận động trao 188 suất quà/56,35 triệu đồng và xây dựng 06 căn nhà /212,0 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam; trị giá 268,35 triệu đồng.
+ Phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em (Phòng LĐ –TB&XH) vận động trao 80 suất quà cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, người già cô đơn; trị giá 24,0 triệu đồng;
+ Phối hợp với Huyện đoàn vận động trao 170 suất quà tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trị giá 42,5 triệu đồng.
e) Hoạt động hỗ trợ khác trị giá 270,7 triệu đồng
- Vận động hỗ trợ học sinh dịp khai giảng gồm 11.000 cuốn tập, 60 cái cặp, 50 bộ đồng phục, 7 xe đạp, 20 bộ dụng cụ học tập, 10 bộ SGK, 48 suất học bổng...; trị giá 158,9 triệu đồng:
+ Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng vận động 1.600 cuốn tập, 10 cặp (130.000đ/cái), 05 xe đạp (1.500.000đ/1chiếc), và 20 suất học bổng (1.000.000đ/suất); trị giá 40,7 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Đất Mới vận động trao cho học sinh 2500 cuốn tập (6000đ/cuốn), 02 xe đạp (1.500.000đ/chiếc), 10 cặp phao (450.000đ/cái); trị giá 22,5 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang vận động 3.500 cuốn tập, 20 cặp phao (450.000đ/cái), 3 suất học bổng (500.000đ/suất), 10 bộ sách giáo khoa; trị giá 36,2 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh vận động 1.000 cuốn tập; trị giá 6,0 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Hải vận động 900 cuốn tập; trị giá 6,3 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông vận động 20 suất quà (500.000đ/suất: quần áo, cặp, dụng cụ học tập), 900 cuốn tập, 30 bộ đồng phục, 5,0 triệu đồng; trị giá 24,6 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động 1.000 cuốn tập và 15 suất học bỏng (7 suất,  800.000đ/suất và 8 suất,  1.000.000đ/suất); trị giá 22,6 triệu đồng.
- Vân động hỗ trợ 14 áo quan, mai táng 15 đám tang, 2 phần đất; trị giá 111,8 triệu đồng.:
+ Hôi Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn vận động hỗ trợ 07 áo quan và mai táng phí 08 đám tang của thân nhân gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trị giá 25,4 triệu đồng.
+ Hôi Chữ thập đỏ xã Hiệp Tùng vận động hỗ trợ 02 áo quan và mai táng phí đám tang bà Đỗ Thị Dùng tại ấp Hiệp Tùng, bà Lê Thanh Quãng ấp 5;  trị giá 34,5 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông vận động hỗ trợ 03 áo quan và mai táng phí đám tang bà Trần Thị Huệ, ông Trần Văn Vinh, bà Trần Thị Như ấp Hố Gùi; trị giá 25,5 triệu đồng.
+ Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh vận động hỗ trợ 02 áo quan, 02 phần đất chôn cất và mai táng phí đám tang bà Lê Thị Thủy ấp Tư Là, bà Đỗ Thị Thọ ấp Ba; trị giá 26,4 triệu đồng.
3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trị giá 253,239 triệu đồng
- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã nằm trong vùng trọng yếu, chịu nhiều ảnh hưởng của triều cường, dông, lốc soáy và nơi có nguy cơ sạt lở chủ động phương án, kế hoạch phòng tránh kịp thời khi có tình huống xảy ra.
 - Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; tập huấn nghiệp vụ, trang bị dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu tại Tổ Y tế khóm, ấp trị giá 108,167 triệu đồng.
 - Chỉ đạo, hướng dẫn 10 ngư dân xã Tam Giang Đông được trang bị bộ thông tin liên lạc ICOM 718 hoàn thành đăng ký giấy phép hoạt động theo Công văn số 106/HCTĐ-VP, ngày 26/12/2016 của Tỉnh hội; kinh phi đăng ký 50.000 đồng/máy.
 - Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn hỗ trợ hộ ông Trần Hoàng Sơn, khóm 7 khôi phục căn nhà bị cháy (tiền và ngày công), trị giá 3,8 triệu đồng; tham gia hỗ trợ 11 hộ dân ven sông Kênh Tắc thuộc khóm 8 di dời do sụp lở đất đảm bảo an toàn về người và tài sản.
 - Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục mưa lũ lịch sử và bão số 10 gồm 143 bao quần áo, trọng lượng 2.262 kg và 24,672 triệu tiền mặt; tổng trị giá 137,772 triệu đồng.
- Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông vận động hỗ trợ 3,0 triệu đồng tiền mặt cho hộ ông Trần Văn Chiến bị sập nhà do sạt lở đất..
4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 607,879 triệu đồng
- Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng gắn với kế hoach Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2017; Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” và “Một triệu người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong năm”.
- Phối hợp với các đơn vị Y tế ra quân chiến dịch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, trị giá 319,077 triệu đồng; cụ thể như sau:
+ Tổ chức 04 đợt khám bệnh tại các xã Tam Giang Đông, Tam Giang, Đất Mới và Lâm Hải cho 960 người (nhi 181); trong đó: (Xét nghiệm đường huyết 254 ca, siêu âm 190 ca, điện tim 224 ca, thử đàm 32 ca) và cấp thuốc miễn phí trị giá 115,86 triệu đồng
+ Khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 4.900 lượt người; trong đó không dùng thuốc 1.935 lượt người, hốt 13.209 thang thuốc Nam – Bắc miễn phí; trị giá miễn phí 148,417 triệu đồng.
+ Tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho 646 người, trị giá 54,8 triệu đồng;.trong đó: Bệnh viện Gia Định Tp. HCM khám cho 276 người, chỉ định mổ 36ca (20 trẻ em), trị giá 17,8 triệu đồng và Viện Tim Tp. HCM khám, cấp thuốc miễn phí cho 370 người, trị giá 37,0 triệu đồng.
- Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn vận động, tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm (tiền và gạo) nấu cháo phát cho bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh 45.697 suất cháo và 4.724 bình nước sôi; trị giá 249,202 triệu đồng.
- Cấp 03 chiếc xe lăn (trị giá 8,1 triệu đồng) cho người bị tai biến, khó khăn vận động và 450 cái mùng (trị giá 31,5 triệu đồng) cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Giang Đông, Tam Giang, Đất Mới và Lâm Hải; tổng  trị giá 39,6 triệu đồng.
5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 205,12 triệu đồng
- Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; triển khai kế hoạch HMTN năm 2017 đến thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho Ban Chỉ đạo xã, thị trấn 0,7% dân số và 1,0% dân số tham gia hiến máu đối với huyện.
- Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức HMTN hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng”; "Ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế" - 8/5, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 và hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn đã thu hút 476 người tham gia hiến máu; trị giá công tác tuyên truyền đạt 23,8 triệu đồng.
- Kết quả vận động hiến 604,4đv/250ml, đạt 134,61% kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh giao (604,4/449), vượt 34,61% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; trị giá 181,32 triệu đồng; trong đó:
+ Ngày 10/01/2017, hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” có 184 người tham gia hiến máu (250ml/89 người, 350ml/93 người, 450ml/2 người).
+ Ngày 10/5/2017, hưởng ứng "Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế" - 8/5 có 119 người tham gia hiến máu (250ml/35 người, 350ml/84 người.
+ Ngày 29/8/2017, hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 có 119 người tham gia hiến máu (250ml/29 người, 350ml/90 người).
+ Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống và người thân bệnh nhân hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn tiếp nhận 54 người tham gia hiến 54 đơn vị máu/250ml.
6. Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.314,0 triệu đồng
- Xây dựng, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, trị giá 930,0 triệu đồng; trong đó:
+ Đất Mới làm 3 tuyến lộ bêtông, chiều dài 4000m, rộng 1-1,5m và sửa 150m lộ bê tông ấp Xóm Mới; trị giá 845 triệu đồng;
+ Hàm Rồng vận động đắp đập, sửa 380 lộ bê tông trên địa bàn xã; trị giá 80 triệu đồng;
+ Hiệp Tùng vận động sửa lộ bê tông tại ấp 5, trị giá 5,0 triệu đồng.
- Xây dựng 03 cây cầu; trị giá 384,0 triệu đồng:
+ Đất Mới vận động làm 02 cây cầu, trị giá 374 triệu: Cầu ấp Xóm Mới 250 triệu đồng; cầu Vàm Bùi Mắc, ấp Lô Ráng 124 triệu đồng.
+ Hàm Rồng vận đông làm 01 cây cầu sắt tại ấp Chống Mỹ B, trị giá 10 triệu đồng.
7. Công tác tuyên truyền, huấn luyện
- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị liên quan tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, cuộc vận động, phong trào của Hội; đưa tin về hoạt động của Hội trên Website (hoichuthapdonamcan.org) đã thu hút được 233.206 lượt người truy cập và cộng tác viết bài đăng trên trang Website Tỉnh hội, Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; rà soát đối tượng có hoàn cảnh khó khăn lập hồ sơ 18 địa chỉ nhân đạo đăng trên Website mục “Chia sẻ yêu thương” của Hội Chữ thập đỏ Năm Căn để giới thiệu và vận động đối tác tham gia hỗ trợ, đã có 18 địa chỉ được hỗ trợ..
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; mít tinh HMTN hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng”, Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, “Hành trình đỏ” xuyên Việt, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam”.
- Tham gia tập huấn cho Đội ứng phó PCTT-TKCN xã Tam Giang Tây và Viên An huyện Ngọc Hiển do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức; tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời), Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Thuận (huyện U Minh), Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển) tỉnh Cà Mau
8. Kết quả vận động trị giá 5.827,488 triệu đồng
a) Xây dựng nguồn lực trong đó:
- Hội trực tiếp vận động 5.205,638 triệu đồng, đạt 130,12% kế hoạch năm 2017; chia ra:
+ Công tác xã hội nhân đạo trị giá 2.649,14 triệu đồng;
+ Công tác phòng ngừa, ứng  phó thiên tai trị giá 253,239 triệu đồng;
+ Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 607,879 triệu đồng,
+ Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 205,12 triệu đồng,
+ Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.314,0 triệu đồng;
+ Vận động Quỹ dự phòng hai cấp Hội được 176,26 triệu đồng (Huyện hội 67,365 triệu đồng và Hội cơ sở 108,895 triệu đồng).
 - Phối hợp vận động là 621,85 triệu đồng
b) Ngân sách Nhà nước cấp năm 2017 là 665,954 triệu đồng, trong đó:
- Huyện hội 463,634 triệu đồng (kể cả kinh phí 02 viên chức thôi việc 54,067 triệu đồng);
- Hội cơ sở xã, thị trấn 202,32 triệu đồng; trong đó:
+ Phụ cấp 1,21 triệu đồng/tháng X 6 tháng X 8 người = 87,120 triệu đồng.
+ Phụ cấp 1,3 triệu đồng/tháng X 6 tháng X 8 người = 93,6 triệu đồng
+ Hoạt động phí 0,2 triệu đồng/tháng X 12 tháng X 9 người = 21,6 triệu đồng.
c) Hiệu quả hoạt động đạt 8,50 lần (5.205,638/611,887).
- Vận động nguồn lực đạt 130,12% (5.205,638/4.000) kế hoạch năm 2017.
-  Vượt 30,12% kế hoạch, tăng 13,09% (5.205,638/4.603,172)  so với năm 2016.
- Tỷ suất hoạt động đạt 8,50 lần ((5.205,638/611,887).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm; chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội; kỹ năng hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn.
- Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ngày càng có sức lan tỏa, thu hút được nhiều đối tác tham gia; điều tra, rà soát địa chỉ nhân đạo để gới thiệu trợ giúp thiết thực hơn.
- Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cơ sở trong chỉ đạo đã tạo được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn giữa Hội Chữ thập đỏ với cơ quan, đơn vị, ngành đoàn thể trong hoạt động nhân đạo.
2. Hạn chế
- Tổ chức bộ máy của Hội biến động (Huyện hội 2/4, Hôi cơ sở 2/9 Chủ tịch); Chủ tịch Hội cơ sở kiêm nhiệm chiếm tới 1/3 (3/9); cơ chế chính sách chưa thu hút được người tham gia làm công tác Hội Chữ thập đỏ; một số thiếu an tâm trong công tác.
- Việc điều tra, rà soát địa chỉ nhân đạo chưa đi vào chiều sâu dẫn đến triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và  phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” ở cơ sở chưa đồng bộ.
- Thường trực của tổ chức Hội cơ sở chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân đạo ở cơ sở; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất chậm trễ, không đầy đủ thông tin.
3. Nguyên nhân
- Nguyên nhân của ưu điểm: Công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Thường trực Hội từ huyện đến cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức Hội.
- Nguyên nhân của hạn chế: Năng lực của một số cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế nhất là trên lĩnh vực công nghệ thông tin nên chậm tiếp cận chủ trương, chưa nhiệt tình công tác.
Trên đây là kết quả hoạt động Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận                                                                                              CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                                    
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;                                                                                    
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ huyện;                                                                             
- Hội cơ sở xã, thị trấn;                                                                            
- Ông Lê Văn Đức – CT Danh dự;                                                         
- UV BCH Huyện hội;                                                                             
- Lưu VT.                                                                                                Nguyễn Quang Sơn       
               
 
PHỤ LỤC
Thống kê kết quả đề nghị tôn vinh, khen thưởng năm 2017
 
 
 

I. Khen thưởng tổng kết năm 2017
1. Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn tăng Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2017:
- Tập thể 27 đơn vị;
- Cá nhân 10 người.
2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017:
-  Tập thể 02 đơn vị;
-  Cá nhân 04 người.
3. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017:
-  Tập thể 04 đơn vị;
- Cá nhân 04 người.
4. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 01cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2017.
II. Tôn vinh, khen thưởng hiến máu tình nguyện
1. Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 50 cá nhân có thành tích về hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.
2. Ban Chỉ đạo vân động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tặng  
- Bộ Ly thủy tinh màu đồng cho 30 cá nhân;
- Bộ Ly thủy tinh màu bạc cho 06 cá nhân;
- Cúp thủy tinh màu đồng cho 01 gia đình;
- Cúp thủy tinh màu vàng cho 02 gia đình;
3. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 gia đình và 02 cá nhân;
4. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 cá nhân;
5. Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tặng:
- Đĩa màu bạc cho 01 tập thể;
- Phù hiệu 20 lần hiến máu cho 01 gia đình và 02 cá nhân;
- Phù hiệu 30 lần hiến máu cho 02 cá nhân.
                                                          
       
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11575
  • Tổng lượt truy cập: 2345316