Banner

BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/09/2018 09:29 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả Hội vận động 4.770,03/4.000 triệu đồng, đạt 119,25% kế hoạch năm 2018
 HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
      Số: 87/BC-HCTĐ                                                              Năm Căn, ngày 05 tháng 9  năm 2018
      BÁO CÁO
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng năm 2018
       
       Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; Thường trực Huyện hội chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2018 như sau:
        I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
       1. Xây dựng tổ chức Hội
       - Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
       - Thành viên Ban Chấp hành 179 (Hội cơ sở 154, giảm 1; Huyện hội 25, tăng 3)
       - Cán bộ chuyên trách công tác hội 12 người (Huyện hội 4, Hội cơ sở 8);
       - Chi hội trực thuộc Hội cơ sở 102 (giảm 3); Ban Chấp hành Chi hội 309 (giảm 7);
       - Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (2,085 triệu đồng người/tháng);
       - Hội viên 1.935 hội viên (giảm 114), Tình nguyện viên 314/13 đội, TTN.CTĐ 323.
      - Tiếp tục chỉ đạo rà soát hội viên và củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở: hiệp y nhân sự, chỉ đạo bầu bổ sung; công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông đối với ông Trương Thanh Mộng.
     - Tiếp nhận, phân công 02 viên chức được điều động đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan Thường trực Huyện hội; trình xin chủ trương bầu bổ sung 03 Ủy viên BCH, 01 Ủy viên BTV và chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.
      - Bầu bổ sung 03 Ủy viên BCH, 01 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau công nhận tại Quyết định số: 22/QĐ-HCTĐ, ngày 07/8/2018.
       2. Công tác xã hội nhân đạo trị giá 2.431,29 triệu đồng, trong đó Hội vận động 2.223,19 triệu đồng.
     2.1. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vận động trị giá 1.030,05 triệu đồng/2.756 suất (Hội trực tiếp vận động trị giá 821,95 triệu đồng 2016 suất).
      a) Công tác triển khai thực hiện phong trào
      - Hội Chữ thập đỏ huyện xây dựng Kế hoạch số: 116/KH-HCTĐ, ngày 27/11/2017 triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – 2018.
     - Tổ chức triển khai Kế hoạch số: 116/KH-HCTĐ đến thành viên Ban Chấp hành, Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
      - Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đối tác tham gia hỗ trợ; giới thiệu địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp; tổ chức tiếp nhận và trao trực tiếp đến đối tượng cần trợ giúp.
       b) Kết quả vận động, tiếp nhận trao 2.756 suất quà, trị giá 1030,05 triệu đồng; chia ra:
       - Hai cấp Hội trực tiếp vận động 2.016 suất quà, trị giá 821,95 triệu đồng:
    + Tại thị trấn Năm Căn: Chùa Cẩm Phong trao 131 suất quà/39,3 triệu đồng; Trường Tiểu học Thành Công trao 10 suất quà/10,0 triệu đồng; Báo tuổi trẻ trao 229 suất quà/114,5 triệu đồng; Ngân hàng DVDI trao 40 suất quà/20,0 triệu đồng; Cảnh sát biển trao 5 suất quà/2,5 triệu đồng; Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/15,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cửa hàng điện máy Giang Sơn trao 10 suất quà/2,5 triệu đồng. Tổng cộng trao 505 suất quà, trị giá 212,8 triệu đồng.
      + Tại xã Lâm Hải: Đài Tiếng nói Tp.HCM trao 100 suất quà/90,0 triệu đồng; Báo Tuổi trẻ hỗ trợ 276 suất/138,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 376 suất quà, trị giá 228,0 triệu đồng.
      + Tại xã Đất Mới: Họ đạo trao 65 suất quà/16,25 triệu đồng; Xã đoàn vận động trao 60 suất quà/12,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 125 suất quà, trị giá 28,25 triệu đồng.
      + Tại xã Hàm Rồng: Ông Dương Văn Mến trao 30 suất quà,/9,0 triệu đồng; ông Nguyễn Hồng Thắm trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; tổ chức Công giáo trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng; Cty sản xuất Tôm giống Sú chân đỏ trao 30 suất quà/9,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 190 suất quà, trị giá 57,0 triệu đồng.
       + Tại xã Hàng Vịnh: Họ đạo trao 40 suất quà/11,2 triệu đồng, Cty CPXNKTS Năm Căn trao 50 suất quà/10,0 triệu đồng. Tổng cộng trao 90 suất quà, trị giá 21,2 triệu đồng.
      + Tại xã Hiệp Tùng: Hội Bếp ăn từ thiện tỉnh Bình Dương trao 40 suất quà/12,0 triệu đồng; Ông Phạm Quang Quyền trao 1,2 tấn gạo/60 suất/14,4 triệu đồng. Tổng cộng trao 100 suất quà, trị giá 26,4 triệu đồng
     + Tại xã Tam Giang: Đài Phát thanh Tp HCM trao 96 suất quà/86,4 triệu đồng; xã vận động 5,8 tấn gạo/290 suất/75,4 triệu đồng; Ông Võ Quốc Tín trao 19 suất quà/5,7 triệu đồng. Tổng cộng trao 405 suất quà, trị giá 167,5 triệu đồng
      + Tại xã Tam Giang Đông: Cty CPXNKTS Năm Căn trao 30 suất quà/7,8 triệu đồng; Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà/30,0 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 suất quà/25,0 triệu đồng). Tổng cộng trao 180 suất quà, trị giá 62,8 triệu đồng.
      + Trường THPT Phan Ngọc Hiển vận động trong cán bộ, giáo viên, hội viên trao 15 suất quà/4,5 triệu đồng cho hộ khó khăn tại Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn.
      + Huyện hội vận động trao 10 suất quà/3,0 triệu đồng cho trẻ em đặc biệt khó khăn, trao 5 suất quà/1,5 triệu đồng tặng cán bộ Huyện hội nguyên là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đã nghỉ chính sách; tiếp nhận 15 suất quà/9,0 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao cho 15 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng cộng 30 suất, trị giá 13,5 triệu đồng.
       - Huyện hội phối hợp vận động trao 740 suất quà; trị giá 208,1 triệu đồng.
     + Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động trao 186 suất quà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam; trị giá 47,31 triệu đồng.
      + Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi vận động trao 390 suất quà cho đối tượng người tàn tật và trẻ mồ côi; trị giá 117,0 triệu đồng.
     + Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH vận động trao 64 suất quà cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ; trị giá 13,8 triệu đồng.
    + Phối hợp với Huyện đoàn vận động trao 100 suất quà cho đối tượng thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập; trị giá 30.0 triệu đồng.
      2.2. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trị giá 869,10 triệu đồng.
     a) Hỗ trợ thường xuyên: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Năm Căn hỗ trợ 03 gia đình (01 hộ tại xã Đất Mới 20kg gạo/tháng và 02 hộ tại xã Lâm Hải 500.000đồng/tháng) nâng tổng số hộ được hỗ trợ thường xuyên 278 hộ/387 hộ, chiếm 71,83% số hộ được điều tra, rà soát; trị giá 502,65 triệu đồng, chia ra:
      - 256 hộ được hỗ trợ 200.000đ/tháng (10 kg gạo, 4 bình nước và tiền);
      - 05 hộ được hỗ trợ 250.000 đ/tháng (10 kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm);
      - 14 hộ được hỗ trợ 150.000đ/tháng (10 kg gạo/tháng).
      - 01 hộ được hỗ trợ 300.000đ/tháng (20 kg gạo/tháng).
      - 02 hộ được hỗ trợ 500.000đ/tháng (tiền mặt).
      b) Hỗ trợ đột xuất 615 suất quà, 17.220 kg gạo, 215 thùng mì, 7 triệu tiền mặt; trị giá 366,45 triệu đồng/2.148 lượt hộ;
      - Thi trấn Năm Căn vận động hỗ trợ 2150 kg gạo, 170 suất quà, trị giá 67,3 triệu đồng:
     + Cửa hàng Thức ăn thủy sản Kiên Cường hỗ trợ 2.000 kg gạo, Bà Hồng Đào khóm 7 hỗ trợ 150 kg gạo cho 215 lượt hộ (10 kg/hộ), trị giá 25,8 triệu đồng.
     + Chi hội Chữ thập đỏ Khóm 6, thị trấn Năm Căn vận động trao 50 suất quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho hộ khó khăn tại khóm 6; trị giá 17,50 triệu đồng (350.000 đồng/suất).
     + Chi hội Chữ thập đỏ Khóm 1, thị trấn Năm Căn vận động trao 120 suất quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho hộ khó khăn tại khóm 1; trị giá 24,0 triệu đồng (200.000 đồng/suất).
       - Tại xã Lâm Hải vận động hỗ trợ 2500 kg gạo, 100 suất quà; trị giá 70,0 triệu đồng
      + Cửa hàng xăng dầu Việt Khang và ông Chín Quang hỗ trợ 1.500 kg gạo cho 100 hộ (15kg/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng
      + Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 1.000kg gạo cho 66 hộ (64 hộ/15kg và 02 hộ/20kg), trị giá 13,0 triệu đồng;
     + Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế) trao 100 suất quà (375.000 đồng/suất); trị giá 37,5 triệu đồng.
      - Tại xã Đất Mới vận động hỗ trợ 2.620 kg gạo cho 131 hộ; trị giá 33,85 triệu đồng
     + Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 2200 kg gạo cho 110 hộ (20 kg/hộ); trị giá 28,6 triệu đồng.
     + Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 420 kg gạo cho 21 hộ (20kg/hộ) có hoàn cảnh khó khăn; trị giá 5,25 triệu đồng;
      - Tại xã Hàm Rồng vận động hỗ trợ 1.800 kg gạo cho 90 hộ; trị giá 21,6 triệu đồng.
      - Tại xã Hàng Vịnh vận động hỗ trợ 5200 kg gạo, 200 suất quà, trị giá 76,7 triệu đồng
    + Các nhà Hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, Hội Từ thiện – Từ Tâm hỗ trợ 5.200 kg gạo cho 520 lượt hộ (10 kg/hộ), trị giá 64,7 triệu đồng
     + Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau và Hội LHTN Việt Nam huyện vận động trao 200 suất quà (đường, sữa, trà) cho đối tượng được khám bệnh, trị giá 12,0 triệu đồng.
      - Tại xã Hiệp Tùng vận động hỗ trợ 500 kg gạo, 50 suất quà; trị giá 12,0 triệu đồng.
     + Ông Phạm Quang Quyền hỗ trợ 500 kg gạo/25 hộ (20kg/hộ), trị giá 7,0 triệu đồng.
     + Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ 50 suất quà (100.000 đ/suất), trị giá 5,0 triệu đồng.
      - Tại xã Tam Giang vận động hỗ trợ 1.450 kg gạo, 135 suất quà; trị giá 47,0 triệu đồng.
     + Bà Nguyễn Hồng Nhiếp hỗ trợ 950 kg gạo, Ông Triệu Quang Lợi hỗ trợ 500 kg gạo cho 145 hộ (10 kg/hộ); trị giá 17,4  triệu đồng.
   + Đoàn khám bệnh từ thiện (Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế và mạnh thường quân) trao 115 suất/240.000 đồng và 20 suất/100.000 đồng cho hộ nghèo; trị giá 29,6 triệu đồng.
      - Tại xã Tam Giang Đông vận động hỗ trợ 1.000 kg gạo, 100 thùng mì, 50 suất quà; trị giá 31,0 triệu đồng
    + Cty chế biến XNK Cảng cá Cà Mau hỗ trợ 1.000 kg gạo và 100 thùng mì cho 100 hộ (10 kg gạo và 01 thùng mì/hộ); trị giá 19,5 triệu đồng.
      + Hội Chữ thập đỏ xã Tam Giang Đông vận động trao 50 suất quà (gạo, nhu yếu phẩm) cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Vinh Hoa và ấp Mai Hoa; trị giá 11,5 triệu đồng.
     - Hội Chữ thập đỏ Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển vận động hỗ trợ thầy Trần Quang Vân trị bệnh; trị giá 7,0 triệu đồng.
      2.3. Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 452,00 triệu đồng:
      - Mô hình “nuôi cua” cua mê và cua thịt tại xã Đất Mới đang trong giai đoạn thu hồi vốn được 30,00 triệu đồng (để hoàn vốn lại cho Tỉnh hội là 50,0 triệu đồng).
      - Mô hình xây dựng Nhà Chữ thập đỏ được 05 căn nhà, trị giá 217,00 triệu đồng:
     + Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho bà Võ Thị Đẹt, ấp Chống Mỹ A, xã Hàm Rồng; trị giá 32,0 triệu đồng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ hỗ trợ 32 triệu);
      + Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho ông Lê Văn Em, ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 45,00 triệu đồng (Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ 32 triệu đồng, thân nhân hỗ trợ 13 triệu đồng).
      + Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho hộ ông Tiêu Văn Vui, ấp 4 xã Hiệp Tùng; trị giá 40,0 triệu đồng (BCĐ Tây Nam Bộ hỗ trợ 32,0 triệu đồng và thân nhân hỗ trợ 8,0 triệu đồng).
      + Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho hộ bà Huỳnh Thị Thu Thủy, ấp 5, xã Hiệp Tùng; trị giá 40,0 triệu đồng (BCĐ Tây Nam Bộ hỗ trợ 32,0 triệu đồng, thân nhân hỗ trợ 8,0 triệu đồng).
      + Hỗ trợ xây dựng căn nhà cho hộ bà Võ Thị Gấm, ấp Nhà Hội, xã Tam Giang; trị giá 60,0 triệu đồng (CT Khát vọng sống hỗ trợ 20 triệu đồng, địa phương 40 triệu đồng).
       - Chương trình nước sạch, vận động khoan 41 giếng nước ngọt, trị giá 205 triệu đồng:
      + Hỗ trợ khoan 21 giếng nước ngọt cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn nơi chưa có nguồn nước máy tại xã Hàm Rồng do Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau tài trợ; trị giá 105,00 triệu đồng.
      + Hỗ trợ khoan 20 giếng nước ngọt cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn nơi chưa có nguồn nước máy tại xã Hiệp Tùng do Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau tài trợ; trị giá 100,0 triệu đồng.
       2.4. Kết quả hỗ trợ khác trị giá 80,14 triệu đồng
      - Vận động trao 19 chiếc cặp cho 19 học sinh Tiểu học trên địa bàn thị trấn Năm Căn; trị giá 1,14 triệu đồng.
      - Vận động hỗ trợ 01 áo quan và mai táng phí cho ông La Văn Muội, ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng; trị giá 6,5 triệu đồng;
      - Vận động hỗ trợ 01 phần đất an táng cho ông Phùng Phước Mao, ấp Một, xã Hàng Vịnh; trị giá 6,0 triệu đồng.
    - Đoàn thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau tặng 40 áo phao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Giang; trị giá 3,0 triệu đồng.
     - Hội Danh nhân họ Trần tại Tp.HCM trao 20 chiếc xe đạp và 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Phan Ngọc Hiển; trị giá 45,0 triệu đồng;
      - Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Y tế huyện, mạnh thường quân tặng 100 cuốn tập cho 20 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Giang; trị giá 1,0 triệu đồng.
      - Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Y tế huyện, mạnh thường quân vận động 35 thùng quần áo tặng cho nghười nghèo trong buổi khám bệnh, tặng quà tại xã (Tam Giang Đông 8 thùng, Tam Giang 17 thùng, Lâm Hải 10 thùng); trị giá 17,5 triệu đồng.
      3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trị giá 15,2 triệu đồng
     - Tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 23/KH-HCTĐ, ngày 22/3/2018 của Hội về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, thảm họa năm 2018 đến Hội cơ sở; chuẩn bị tham gia tập huấn, huấn luyện thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Kế hoạch số 40/KH-BCĐ, ngày 22/5/2018 của huyện.
     - Tham gia tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các xã Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển) tỉnh Cà Mau và hỗ trợ tư vấn diễn tập phòng, chống thiên tai tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau từ ngày 26-27/3/2018.
     - Tham dự tập huấn giới thiệu Quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình cứu trợ tiền mặt cho thành viên Đội ứng phó nhanh cấp tỉnh tại thành phố Cần Thơ từ ngày 03 – 06/01/2018.
      - Tham gia hoạt động Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện; triển khai công tác phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2018; tổng kết rút kinh nghiệm chỉ đạo ứng phó với cơ bão số 16 năm 2017 (Bão Tembin);.
       - Tham gia Ban Thực hành diễn tập kiểm tra, khảo sát địa điểm diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN huyện năm 2018 đối với 8/8 xã, thị trấn Năm Căn và diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Tam Giang.
      - Hỗ trợ 26 hộ dân di dời (2 hộ bị sập nhà sau và 24 hộ bị ảnh hưởng) do sạt lở ven sông Kênh Tắc thuộc khóm 8, thị trấn Năm Căn.
       - Hỗ trợ 03 hộ dân do sạt lở ven sông Kênh 5 thuộc ấp 5, xã Hiệp Tùng di dời và sửa chữa lại nhà; trị giá 9,3 triệu đồng.
       - Sửa chữa 470 m lộ bê tông bị sạt lở (380m tại ấp Xóm Mới xã Đất Mới và 90m tại ấp 5 xã Hiệp Tùng); trị giá 5,9 triệu đồng
       4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 940,598 triệu đồng
      - Thông tin đến 18 bệnh nhân mắc bệnh tim liên hệ Trung tâm Y tế đăng ký, khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau theo Chương trình Nhịp tim Việt Nam của Quỹ tài trợ VinaCapital và Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM; giới thiệu 01 hồ sơ bệnh nhân đề nghị phẫu thuật tim về Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup.
       - Chỉ đạo điều tra, rà soát đối tượng người cụt chân thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhu cầu hỗ trợ chân giả theo chương trình phối hợp ba bên giữa Bộ Lao động - TBXH, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ICRC-MOVEABILITI.
       - Tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh Tây y trị giá 631,905 triệu đồng
      + Viện Mắt Trung ương phối hợp Bệnh viện Đa khoa Năm Căn khám sàng lọc bệnh mắt cho 200 bệnh nhân nghèo; mổ đục thủy tinh thể miễn phí 80 ca, trị giá 280,0 triệu đồng.
       + Bệnh viện Mắt Tp.HCM phối hợp BVĐK Năm Căn khám sàng lọc cho 253 người, mổ đục thủy tinh thể 126 ca (Năm Căn 65 ca), cấp thuốc miễn phí; trị giá 172,95 triệu đồng.
      + Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại xã Tam Giang Đông cho 308 người: Xét nghiệm đường huyết 152ca, điện tim 78 ca, siêu âm 60 ca, thử đàm 28 ca và cấp thuốc miễn phí trị giá 48,855 triệu đồng.
      + Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh tại xã Lâm Hải cho 284 người: Xét nghiệm đường huyết 120 ca, điện tim 50 ca, siêu âm 36 ca, thử đàm 16 ca và cấp thuốc miễn phí trị giá 28,2 triệu đồng.
      + Đoàn Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau tổ chức tư vân sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Giang; trị giá 40,0 triệu đồng;
        + Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc tây y miễn phí cho 181 người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hàng Vịnh; trị giá 30,43 triệu đồng;
       + Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh cho 293 người (có 70 trẻ em) tại xã Tam Giang: Xét nghiệm đường huyết 147 ca, điện tim 90 ca, siêu âm 62 ca, thử đàm 7 ca và cấp thuốc miễn phí trị giá 31,47 triệu đồng.
        - Hội Đông y và Tổ chẩn trị đã khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 5.473 lượt người, trong đó không dùng thuốc 2.945 lượt (châm cứu, xoa bóp và bấm huyệt), hốt 10.161 thang thuốc (Nam – Bắc) miễn phí; trị giá 171,535 triệu đồng.
       - Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn và Tổ Từ thiện thị trấn hỗ trợ 25.632 suất cháo và 3.741 bình nước sôi cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; trị giá 137,158 triệu đồng.
       5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 208,7 triệu đồng
      - Triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động HMTN năm 2018 cho các xã, thị trấn; tuyên truyền HMTN nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng, Ngày toàn dân HMTN, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam”, xét chọn 01 tình nguyện viên dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu toàn quốc, tham gia các hoạt động tại Hành trình đỏ năm 2018; trị giá công tác tuyên truyền 25,1 triệu đồng.
       - Kết quả vận động 502 người tham gia hiến 612đv/250ml (quy đổi), đạt 114,82% (612/533) kế hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh giao năm 2018, trị giá 183,6 triệu đồng; trong đó:
      + Mít tinh HMTN hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng-2018 có 181 người tham gia (250ml/79 người, 350ml/102 người) hiến 221,8 đơn vị máu/250ml; trị giá 66,54 triệu đồng.
      + Hưởng ứng "Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế" có 136 người tham gian (250ml/49 người, 350ml/87 người) hiến 170,8 đv máu/250ml; trị giá 51,24 triệu đồng.
      + Tham dự Hành trình đỏ 2018-Giọt Hồng Đất Mũi tại Tp.Cà Mau có 13 người tham gia (250ml/3 người, 350ml/10 người) hiến 17 đơn vị máu/250ml; trị giá 5,1 triệu đồng.
     + Hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” có 116 người tham gia (250ml/40 người, 350ml/76 người) hiến 146,4 đơn vị máu/250ml; trị giá 43,92 triệu đồng.
      + Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện tham gia hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, kết quả đã tiếp nhận 56 đơn vị máu/250ml; trị giá 16,80 triệu đồng.
       6. Công tác tuyên truyền, huấn luyện
      - Triển khai thực hiện phong trào tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, gắn với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018, hiến máu tình nguyện.
    - Tuyên truyền các giá trị nhân đạo gắn với thực hiện Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện, vận động hiến máu tình nguyện và ghi nhận tấm lòng vàng của các đối tác tham gia trợ giúp nhân đạo.
    - Đăng 19 bài về hoạt động: Sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng, Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam”, tư vấn sức khỏe, khám bệnh nhân đạo, trao quà, hoạt động của Câu Lạc bộ nấu cháo từ thiện.
      - Khảo sát, giới thiệu 27 địa chỉ nhân đạo thuộc 8/8 xã, thị trấn Năm Căn đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org nâng tổng số có 45 địa chỉ được giới thiệu vân động trợ giúp.
     - Tham gia Ban Thực hành diễn tập kiểm tra, khảo sát địa điểm diễn tập phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2018 đối với  8/8 xã, thị trấn Năm Căn và hướng dẫn thực hành diễn tập phòng chống thiên tai và TKCN tại xã Tam Giang.
      7. Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.282,5 triệu đồng
      -  Vận động xây dựng lộ nông thôn trị giá 78,5 triệu đồng
     + San lấp 600m lộ đất đen tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 6,0 triệu đồng;
     + Sửa chữa 50m lộ bê tông tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới; trị giá 7,50 triệu đồng;
    + Đắp 4.220m lộ đất đen, 4900m bờ ngăn tràn vuông tôm của bà con nhân dân trên địa bàn xã Hàm Rồng; trị giá 45,0 triệu đồng.
      + Làm mới 70m lộ bê tông tại ấp Một, xã Hàng Vịnh; trị giá 20,0 triệu đồng.
      - Vận động xây dựng 7 cây cầu; trị giá 1.204,0 triệu đồng:
      + Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mơi; trị giá 150,00 triệu đồng (Nhà Thờ Kênh Nước Lên hỗ trợ 120 triệu đồng và nhân dân đóng góp 30 triệu đồng).
       + Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Cái Nai xã Hàm Rồng; trị giá 104,0 triệu đồng ( Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 64,0 triệu đồng và nhân dân đóng góp 40,0 triệu đồng).
      + Xây dựng 01 cây cầu tại Kinh Ba Cột, ấp Chống Mỹ B - Chống Mỹ, xã Hàm Rồng; trị giá 150,0 triệu đồng (Thầy Nhật An, Chùa Phước Tùng, Quận 9, Tp. HCM tài trợ 120,0 triệu đồng và nhân dân đóng góp 30 triệu đồng).
        + Xây dựng 01 cây cầu tại Kinh Rạch Dược, ấp7B, xã Hiệp Tùng; trị giá 200 triệu đồng ( Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hỗ trợ 140 triệu đồng và nhân dân đóng góp 60 triệu đồng);
        + Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Bến Dựa, xã Tam Giang; trị giá 300,0 triệu đồng (Bệnh viện Chương Dương Tp. Hồ Chí Minh hỗ trợ).
         + Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang Đông; trị giá 150,0 triệu đồng (Chùa Phật Tổ phường 4, Tp. Cà Mau hỗ trợ).
          + Xây dựng 01 cây cầu tại ấp Mai Hoa xã Tam Giang Đông; trị giá 150,0 triệu đồng (Chùa Phật Tổ phường 4, Tp. Cà Mau hỗ trợ).
          II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
          1. Kết quả đạt được
          - Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng hoạt động được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp hơn; ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động và làm công tác nhân đạo.
          - Kết quả Hội vận động 4.770,03/4.000 triệu đồng, đạt 119,25% kế hoạch năm 2018:
         + Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 2.223,19 triệu đồng;
         + Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trị giá 15,2 triệu đồng;
         + Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 940,598 triệu đồng;
         + Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 208,7 triệu đồng;
         + Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.282,5 triệu đồng;
         + Vân động quỹ của Huyện hội 35,427 triệu đồng; nâng tổng sô 99,842 triệu đồng
         2. Hạn chế
        - Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tổ chức Hội chưa sâu rộng; năng lưc đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội ở cơ sở chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo nhất là việc lập hồ sơ quản lý của tổ chức Hội.
      - Công tác tuyên truyền, sự phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo của Hội ở cơ sở chưa đồng bộ, chưa đi vào chiều sâu, chưa làm rõ hình ảnh của Hội và thực sự là cầu nối trong hoạt động nhân đạo.
       3. Nguyên nhân
       - Nguyên nhân đạt được: Chỉ đạo, điều hành cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, trong đó chú trọng 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xu hướng xã hội ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện..
      - Nguyên nhân của hạn chế: Cán bộ Hội biến động, chậm dược bổ sung; tình trạng kiêm nhiệm kéo dài, chế độ chính sách còn nhiều bất câp, thiếu quan tâm nên chưa được thu hút, động viên được người tham gia làm công tác hội.
       III. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018
      1. Tiếp tục rà soát hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ gắn với củng cố kiện toàn tổ chức Hội, Câu Lạc bộ hiến máu tình nguyện và Đội ứng phó thảm họa thiên tai Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn Năm Căn.
      2. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, tổ chức Hội, các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện của Hội và các Câu Lạc bộ trên thông tin đại chúng, Website của Hội Chữ thập đỏ.
     3. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, rà soát, giới thiệu địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ và vận động đối tác tham gia trợ giúp.
     4. Tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019 và tham gia xây dựng tổ chức Hội.
      5. Kiểm tra đối với các Hội cơ sở về công tác tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác, thực hiện các nhiệm vụ của Hội, việc chấp hành Điều lệ Hội và sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tổ chức hoạt động nhân đạo.
      6. Nghiên cứu triển khai, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ cơ sở gắn với công tác dân vận khéo và thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 05-6-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      7. Xét thi đua, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
        Trên đây là kết quả hoạt động 9 tháng và một số công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.

BẢNG TỔNG HỢP HỖ TRỢ THƯỜNG XUYÊN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Kết quả thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" 
(Kèm theo báo cáo số: 87/BC-HCTĐ ngày 05/9/2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
   
             
Stt Đơn vị Số người được lập hồ sơ Số người được trợ giúp Tổng giá trị trợ giúp  (triệu đồng) Tỷ lệ người được trợ giúp/Tổng hồ sơ 
Hội Chữ thập đỏ trợ giúp Các tổ chức, cá nhân khác trợ giúp
1 2 3 4 5 6 7=(4+5)/3
1 Thị trấn Năm Căn 139   136 243,615 97,84
2 Xã Lâm Hải 39   7 20,250 17,95
3 Xã Đất Mới 44   42 76,140 95,45
4 Xã Hàm Rồng 33   30 54,000 90,91
5 Xã Hàng Vịnh 48   45 81,000 93,75
6 Xã Hiệp Tùng 15   2 3,600 13,33
7 Xã Tam Giang 32   2 3,600 6,25
8 Xã Tam Giang Đông 34   14 20,445 41,18
9 Trường THPT Phan Ngọc Hiển          
Tổng cộng 387 0 278 502,650 71,83%

            BIỂU SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN MÔ HÌNH  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
 
(Kèm theo báo cáo số: 87/BC-HCTĐ ngày 05/9/2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
       
Stt Mô hình,
Đơn vị
Số lượng                                            Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
Tự vận động Hỗ trợ từ Tỉnh Hội, địa phương bạn Địa phương đối ứng Thân nhân, gia đình góp thêm Nguồn khác  Tổng          kinh phí
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nhà ở 5 căn 188,0     29,0   217,0
  Hàm Rông 1 căn 32,0         32,0
  Đất Mới 1 căn 32,0     13,0   45,0
  Hiệp Tùng 2 căn 64,0     16,0   80,0
  Tam Giang 1 căn 60,0         60,0
2 Cầu 7 cây 1.044,0       160,0 1.204,0
  Hàm Rông 2 cây 184,0       70,0 254,0
  Đất Mới 1 cây 120,0       30,0 150,0
  Hiệp Tùng 1 cây 140,0       60,0 200,0
  Tam Giang 1 cây 300,0         300,0
  Tam Giang Đông 2 cây 300,0         300,0
3 Lộ GT 4.220m 78,5         78,5
  Hàm Rồng Đất đen 4.220m, 4900m bờ bao 45,0         45,0
  Đất Mới Sửa 50m lộ bê tông 600m lộ đất đen 13,5         13,5
  Hàng Vịnh Làm mới 70m lộ bê tông 20,0         20,0
4 Nước sạch 41 giếng 205,0         205,0
  Hàm Rồng 21 giếng 105,0         105,0
  Hiệp Tùng 20 giếng 100,0         100,0
  Cộng   1.509,5     29,0 160,0 1.704,5

              BIỂU SỐ 03
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
"TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM" NĂM 2018
(Kèm theo báo cáo số: 87/BC-HCTĐ ngày 05/9/2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
       
Stt Tên đơn vị                                                         KẾT QUẢ
Tổng số suất quà tặng Tổng giá trị (triệu đồng)
Hộ nghèo Hộ nạn nhân CĐDC Đối tượng khác Tổng cộng Địa phương vận động Tỉnh Hội, tổ chức, cá nhân khác ủng hộ Tổng cộng
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9=7+8
1 Thị trấn Năm căn 505 (66)   505 212,80   212,80
2 Xã Lâm Hải 376 (19)   376 228,00   228,00
3 Xã Đất Mới 125 (26)   125 28,25   28,25
4 Xã Hàm Rồng 190 (19)   190 57,00   57,00
5 Xã Hàng Vịnh 90 (13)   90 21,20   21,20
6 Xã Hiệp Tùng 100 (20)   100 26,40   26,40
7 Xã Tam Giang 405 (19)   405 167,50   167,50
8 Xã Tam Giang Đông 180 (4)   180 62,80   62,80
9 Trường THPT Phan Ngọc Hiển  15     15 4,50   4,50
10 * Huyện hội vận động 30     30 13,50   13,5
* Phối hợp vận động:   186 554 740   208,10 208,10
-Hội NNCĐDC   186   186   47,31 47,31
-Hội BTNTT&TMC     390 390   117,00 117,00
-Phòng LĐTB&XH     64 64   13,80 13,80
-Huyện đoàn     100 100   30,00 30,00
Tổng cộng 2.016 186 554 2.756 821,95 208,1 1.030,05

                            BIỂU SỐ 04
                      BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỖ TRỢ KHÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
(Kèm theo báo cáo số: 87/BC-HCTĐ ngày 05/9/2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
             
 
                 
                          Đơn vị tính: triệu đồng
STT Tên đơn vị                                                                        KẾT QUẢ THỰC HIỆN Tổng trị giá
Quần áo  Chăn/màn Sổ tiết kiệm (tiền mặt) Nhà Chữ thập đỏ Khám, cấp thuốc Con heo vàng (...) Hoạt động khác (xe lăn, cháo, mai táng, ...)
Số lượng (bao) Trị giá Số lượng (bộ) Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng (hộ) Trị giá Số lượng Trị giá
1 Thị trấn Năm Căn                          19 cái cặp  1,140 1,140
2 Lâm Hải (10) (5,0) (150) 10,5                 284 28,200         28,200
3 Đất Mới             1 45,0             45,000
4 Hàm Rồng             1 32,0          1 áo quan + mai táng  6,500 38,500
5 Hàng Vịnh                         181 30,430      1 phần đất + mai táng  6,000 36,430
6 Hiệp Tùng             2 80,0             80,000
7 Tam Giang (17) (8,5) (100) 7,0 1  50,0  1 60,0         493 71,470      40 áo phao, 100 tập  4,000 165,470
8 Tam Giang Đông (8) (4,0) (150) 10,5         308 48,855         48,855
9 Trường THPT.PNH         1  7,0               25 xe đạp, 20 học bỏng  45,000 52,000
10 Bếp cháo Từ thiện                          25.632 suất, 3.741 bình  137,158 137,158
11 Huyện Hội             35 17,5 400 28,0         5.926 624,485         669,985
Tổng             35 17,5 400 28,0 1  57,0  5 217,0 6.739 803,440      25.838  199,798 1.322,738

                              BIỂU SỐ 05
                                   
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  
(Kèm theo Báo cáo số: 87/BC-HCTĐ ngày 05/9/2018 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)  
             
 
   
 
             
Tên đơn vị Số liệu về tổ chức Hội Số người được trợ giúp và trị giá hoạt động (đã thực hiện) Kinh phí Nhà nước cấp cho 2 cấp Hội Tổng trị giá hoạt động / kinh phí NN cấp cho 2 cấp Hội
(15/17= số lần)
Tổng số Hội cơ sở Tổng số cán bộ Hội (Chuyên trách) Tổng số hội viên Tổng số tình nguyện viên Tổng số thanh thiếu niên  Công tác xã hội Phòng ngừa và ứng phó thảm họa  Chăm sóc sức khỏe Hiến máu nhân đạo (số đơn vị máu đã tiếp nhận)  Tổng số người được trợ giúp
(7+9+11)
Tổng trị giá (8+10+12)   (triệu đồng)
số người được trợ giúp Trị giá    (triệu đồng) số người được trợ giúp Trị giá    (triệu đồng) số người được trợ giúp Trị giá     (triệu đồng) Do Hội địa phương thực hiện Hỗ trợ từ TƯ, tỉnh đơn vị khác, dự án, phối hợp…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Thị trấn Năm Căn 1 1 646 24 20 1.045 523,715 26       77 1.071 523,715   18,225  
Lâm Hải  1   1   198  24 25 649 323,250             284 28,200          12 933 351,450   18,225  
Đất Mới  1   1   211  24 32 298 213,240   4,8              45 298 218,040   18,225  
Xã Hàm Rồng  1   1   73  24 25 311 276,100                  23 311 276,100   18,225  
Hàng Vịnh 1 1 129 24  39  856 172,900             181 30,430 48 1.037 203,330   18,225  
Hiệp Tùng 1 1 56 24  36  177 222,000 3 10,4     20 180 232,400   18,225  
Tam Giang 1 1 195 24  27  592 273,655             493 71,470 15 1.085 345,125   18,225  
Tam Giang Đông 1 1 342 24  26  296 118,245     308 48,855 27 604 167,100   18,225  
Trường THPTPNH 1   85    93  61 56,500         7 61 56,500      
Bếp cháo Từ thiện       10           25.632 137,158   25.632 137,158      
Huyện Hội   4   112   770 251,685     5.926 624,485 338 6.696 876,170 208,1 240,469  
Tổng 9 12 1,935 314 323 5.055 2.431,29 29 15,2 32,824 940,598 612 37,908 3.387,088 208,1 386,269  


Nơi nhận:                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;     
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;              B/c                                                           (Đã ký)  
- Ban Dân vận Huyện ủy;                                                                                   
- Ủy ban MTTQ VN huyện;                                                                           
- Hội CTĐ xã, thị trấn, THPT. PNH;
- Ủy viên BCH Huyện hội;                                                                 Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Nguyễn Quang Sơn
Từ khóa:

kết quả, kế hoạch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 437
  • Tháng hiện tại: 114538
  • Tổng lượt truy cập: 2221938