Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ năm - 10/11/2016 09:38 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂN CĂN                                       Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
       
   Số: 117/BC-HCTĐ                                     Năm căn, ngày 10 tháng 11 năm 2016
 
                                              BÁO CÁO
           Kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
 
   
        Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2016; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 như sau:
          1. Kết quả thực hiện
            a) Công tác chỉ đạo
            - Xây dựng, triển khai Kế hoạch số 155/KH-HCTĐ ngày 03/12/2015 tham gia phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai cuối năm 2015 và đầu năm 2016 thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn 2016
            - Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai của Hội Chữ thập đỏ hàng quý gắn với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016.
             - Chỉ đạo Hội cơ sở tham mưu UBND xã, thị trấn hỗ trợ kinh phí tập huấn Đội ứng phó nhanh Hội Chữ thập đỏ; riêng các đơn vị Tam Giang, Tam Giang Đông và thi trấn Năm Căn tiếp tục củng cố và vận hành cơ chế.
            b) Các hoạt động triển khai
            - Tổ chức triển khai đến Hội cơ sở:
            + Nghị quyết số 224/NQ-TƯHCTĐ ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Việt nam trong tình hình mới”.
             + Kế hoạch tham gia phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai cuối năm 2015 và đầu năm 2016 thực hiện Kế hoạch số 27/KH- BCH, ngày 09/5/2016 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn 2016
            - Tuyên truyền về công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai đến người dân tập trung vào những nơi có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sạt lở đất gắn với tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, phòng chống bệnh dịch trên địa bàn;
            - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho Đội ứng phó nhanh, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng tránh thiên tai, thương tích cho tình nguyện viên, Thanh niên Chữ thập đỏ để tham gia ứng phó khi có tình huống xảy ra.
            - Tổ chức các hoạt động trợ giúp gia đình bị ảnh thiệt hại do bị sạt lở đất, lốc xoáy gây ra, vận động nguồn lực phát triển cộng đồng, tiếp nhận sự hỗ trợ của tập thể,cá nhân ủng hộ người bị thiên tai.
            c) Kết quả hoạt động
            - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2016 và thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ 5 xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng.
           - Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã nằm trong vùng trọng yếu, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa dông, lốc soáy, nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời phòng tránh theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của huyện.
            - Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ thị trấn và xã Hàng Vịnh hỗ trợ 13 hộ dân khôi phục nhà sập, tốc mái do mưa dông, lốc soáy gây ra, trị giá 8,5 triệu đồng (tiền và ngày công lao động) và vận động hỗ trợ 20 triệu đồng cho 01 hộ xây dựng lại căn nhà bị sập.
            - Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, UBND xã Tam Giang Đông và Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng cấp và hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 cho 10 tàu thuyền của ngư dân, trị giá 146,0 triệu đồng.
              - Tham gia thẩm định cứu trợ hạn hán do ảnh hưởng của ELL NINO tại 6 xã của huyện U Minh (03) và huyện Trần Văn Thời (03) theo Lệnh triệu tập huy động thành viên PDRT của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau từ ngày 11/7 - 16/7/2016.
             - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tại 8 xã của huyện Ngọc Hiển (02), huyện Trần Văn Thời (03), huyện U Minh 03) từ 20/8 - 30/9/2016.
              2. Đánh giá chung
             a) Ưu điểm và nguyên nhân
            - Hội cơ sở các xã, thị trấn đều có Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ với 24 người/Đội, các thành viên tích cực tham gia khi có tình huống đã kịp thời hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
            - Vận động quỹ dự trữ để phục vụ các hoạt động khi có thiên tai xảy ra là 175 triệu đồng; hỗ trợ 13 hộ dân khôi phục nhà sập, tốc mái, trị giá 8,5 tiệu đồng và vận động hỗ trợ 20 triệu đồng cho 01 hộ xây dựng lại căn nhà bị sập
              b) Hạn chế và nguyên nhân
              - Kinh phí tập huấn nhắc lại cho các Đội ứng phó nhanh không đáp ứng được, do ngân sách địa phương khó khăn nên chỉ tập huấn được cho một số thành viên của đội.
             - Vận động quỹ dự trữ để phục vụ các hoạt động khi có thiên tai xảy ra còn gặp khó khăn do hội không quản lý trực tiếp,  chủ yếu là vận động hỗ trợ trực tiếp.
             3. Bài học kinh nghiệm
             Một là: Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của Hội về công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai để xây dựng kế hoạch công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai.
             Hai là: Củng cố, kiện toàn Đội ứng phó nhanh, xây dựng lực lượng tình nguyện Chữ thập đỏ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
             Ba là: Công tác tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó thiên tai phải được tiến hành thường xuyên để tạo ý thức chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.
             4. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh hội
             - Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo huyện, xã hỗ trợ kinh phí tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho các Đội phản ứng nhanh và lực lượng tình nguyện viên.
            - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Đội phản ứng nhanh Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn theo định kỳ và tập huấn nhắc lại.
           
            Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm căn.

 Nơi nhận                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC
-Hội Chữ thập đỏ tỉnh cà mau;         ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
-Uỷ ban nhân dân huyện;
-Hội cơ sở;
-Lưu VT.                                                          (Đã ký)
                                                                                                        
                                                                       Lâm Kỳ Hẹn
Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 415
  • Tháng hiện tại: 114516
  • Tổng lượt truy cập: 2221916