Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 09/11/2016 21:30 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     Số: 116/BC-HCTĐ                                      Năm Căn, ngày 08 tháng 11 năm 2016
 
                                                      BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2016
 
          Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016; Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả công tác kiểm tra năm 2016 như sau:
          I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA
         1. Huyện hội
          - Ban Kiểm tra gồm 05 đ/c;
          - Trưởng Ban Kiểm tra là ông Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện hội;
          - Phó Ban Kiểm tra là ông Bùi Phúc Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện hội;
          - Ủy viên Ban Kiểm tra:
           + Ông Nguyễn Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện hội;
           + Ông Đoàn Văn Khảng, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng;
            + Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra Hội CTĐ đỏ thị trấn Năm Căn.
         2. Hội cơ sở
         - Tổng số Hội cơ sở là 9;
         -  9/9 Hội cơ sở đều có Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên
          + Trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
          + Phó ban là Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
          + Ủy viên là hội viên thuộc Chi hội.
         II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA
         1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
          - Tiếp tục quán triệt thực hiện: Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau; Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016  và Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.
          - Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, ký cam kết “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ”, rà soát cung cấp thông tin tình nguyện viên phục vụ quản lý của Hội.
          - Triển khai Kế hoạch 155/KH-HCTĐ, ngày 09/12/2015 về thực Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về xây dựng Hội cơ sở vững mạnh gắn với chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2012.
          - Triển khai nhiện vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016 gắn với thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, vận động xây dựng công trình nhân đạo, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2016.
          2. Việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác
          - Ban Chấp hành xây dựng, ban hành Quy chế làm việc số 106/QC-BCH ngày 28/10/2016; triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đến Hội cơ sở và các thành viên trong Ban Chấp hành
           - Huyện hội xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đã quán triệt thực hiện trong tổ chức Hội.
           - Thường trực Huyện hội xây dựng Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, tổ chức phong trào thi đua thực hiện 4 nhiệm vụ chiến lược của Hội và công tác xây dựng tổ chức Hội gắn với tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.
           - Ban Kiểm tra của Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra tập trung vào thực hiện 4 nhiệm vụ chiến lược của Hội, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xã hội nhân đạo ở địa phương.
           3. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ
           a) Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 3.541,598 triệu đồng, trong đó 2 cấp Hội vận động 3.265,758 triệu đồng
            - Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016 đã vận động được 1.753 suất quà, trị giá 617,328 triệu đồng, hỗ trợ cho 1753 lượt hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam (207 hộ), người tàn tật (18 hộ). Trong đó: Hai cấp hội đã vận động trực tiếp được 1.179 suất quà, trị giá 341,488 triệu đồng; phối hợp vận động 574 suất trị giá 275,84 triệu đồng.
           - Thực hiện cuộc vận  động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động được 16 tổ chức, 34 cá nhân tham gia hỗ trợ thường xuyên cho 274 hộ chiếm 32,12% (274/853) trị giá 554,022 triệu đồng; vận động 23.845 kg gạo và 770 suất quà, hỗ trợ đột xuất cho 2.269 lượt hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 643,703 triệu đồng; tiếp nhận từ Tỉnh hội 20 suất quà của Trung ương Hội trị giá 11,413 triệu đồng, trao cho 10 ngư dân và 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổng trị giá 1.208,771 triệu đồng.
            - Mô hình: “Nuôi cua” tại xã Đất Mới hỗ trợ 80 triệu đồng/8 hộ (10 triệu đồng/1 hộ), vốn đối ứng của gia đình 99 triệu đồng, giá trị 179 triệu đồng; “Xây dựng nhà” được 05 căn cho 05 hộ tại xã Đất Mới, thị trấn Năm Căn, Lâm Hải và Tân Ân Tây (Ngọc Hiển) trị giá 160,0 triệu đồng; “Chung sức xây dựng nông thôn mới” xây dựng 1 cây cầu, làm mới 2.020m, sửa 312m lộ bê tông trị giá 910,8 triệu đồng: tổng trị giá 1.249,8 triệu đồng.
           - Hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động trao 574 suất quà cho người khuyết tật, nạn nhân CĐDC trẻ em lang thang cơ nhỡ tổng trị giá 275,84 triệu đồng, trong đó: Hội Nạn nhân chất độc da cam trao 134 suất quà, trị giá 66,84 triệu đồng; Hội Bảo trợ người khuyết tật &TMC trao 120 suất quà, trị giá 59,0 triệu đồng; Huyện đoàn trao 300 suất quà, trị giá 150,0 triệu đồng;
          - Hoạt động khác trị giá 465,699 triệu đồng, trong đó: Vận động trao 21.320 cuốn tập, 65 chiếc cặp, 30 cặp phao, 70 bộ sách giáo khoa, 155 bộ quần áo, 20 nón và 48 xe đạp và 216 suất học bổng, trị giá 373,879 triệu đồng; hỗ trợ 11 bộ áo quan và mai táng phí 11 đám tang cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 91,82 triệu đồng.
           b) Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trị giá 154,5 triệu đồng
            - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2016 tập trung vào: Phòng ngừa lốc xoáy, sạt lở đất, triều cường và thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ 5 xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng.
            - Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã nằm trong vùng trọng yếu, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa dông, lốc soáy, nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời phòng tránh. Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ thị trấn và xã Hàng Vịnh hỗ trợ 13 hộ dân khôi phục nhà sập, tốc mái do mưa dông, lốc soáy gây ra, trị giá 8,5 triệu đồng.
            - Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, UBND xã Tam Giang Đông và Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng cấp phát và hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 từ Chiến dịch “Kết nối Biển Đông” cho 10 tàu thuyền đánh bắt trên biển của ngư dân xã Tam Giang Đông, trị giá 146,0 triệu đồng.
            - Tham gia thẩm định cứu trợ hạn hán do ảnh hưởng của ELL NINO tại 6 xã của huyện U Minh, Trần Văn Thời theo Lệnh triệu tập huy động thành viên PDRT của Tỉnh hội và tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tại 10 xã của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.
            c) Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 742,329 triệu đồng
             - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng của Hội gắn với Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” và Chương trình một triệu lượt người được khám bệnh miễn phí.
             - Xây dựng Kế hoạch phối hợp với các đơn vị y tế, Huyện đoàn về tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho 83.794 lượt trị giá 452,772 triệu đồng; Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện đã hỗ trợ 35.999 suất cháo và 3.362 bình nước sôi, trị giá 188,157 triệu đồng; cấp 37 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động và bị tai biến khó khăn vận động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 101,4 triệu đồng.
              d) Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 236,36 triệu đồng
              - Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016 của Ban Chỉ đạo huyện đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, xã, thị trấn; giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến các xã, thị trấn 0,6% dân số tham gia hiến máu và 0,9% dân số tham gia HMTN đối với huyện.
              - Công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện được phát trên sóng Đài Truyền thanh, hội họp, tổ chức mít tinh, băng gol, phát tơ rơi, đăng trên Website của Huyện hội, Trang thông tin điện tử huyện, Tỉnh hội đã thu hút được 587 người tham gia hiến máu đạt tỷ lệ 0,88% dân số tham gia hiến máu; trị giá công tác tuyên truyền đạt 28,7 triệu đồng.  
              - Kết quả tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng”, “Tháng ra quân huấn luyện”, Tháng hành động “Vì Nạn nhân chất độc da cam” và hiến máu phục vụ các cas cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn được 692,2đv/250ml, trị giá 207,66 triệu đồng.
             đ) Công tác tuyên truyền và huấn luyện
             - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, cuộc vận động, phong trào của Hội; thường xuyên đưa tin về hoạt động của Hội trên Website (hoichuthapdonamcan.org) của Hội đã thu hút 107.730 lượt người truy cập; cộng tác viết bài đăng trên Website của Tỉnh hội và Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
             - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016, cuộc vận động “Mỗi tổ chức,  mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện - 07/4”, “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Quốc tế - 08/5”, Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam 2016.
             - Tuyên truyền về Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn,  kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946-23/11/2016 gắn với vận động đóng góp xây dựng công trình nhân đạo của Hội và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2016.
             - Tham dự khóa đào tạo tập huấn viên Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại thành phố Cà Mau từ ngày 19 - 28/12/2015.
              - Tham gia tập huấn Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng - Thích ứng với biến đổi khí hậu cho xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc huyện Trần Văn Thời và xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
              - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa 10 xã, thị trấn: Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu (02); huyện Ngọc Hiển (02), huyện Trần Văn Thời (03), huyện U Minh (03) thuộc tỉnh Cà Mau.
              e) Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên
              - Huyện hội đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp hành chính, tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Hội từ huyện đến cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
              - Tình hình tổ chức Hội:
              + Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
              + Thành viên Ban Chấp hành 182 (Hội cơ sở 155, Huyện hội 27);
              + Cán bộ chuyên trách công tác hội 13 người (Huyện hội 5, Hội cơ sở 8);
              + Chi hội trực thuộc là 105; Ban Chấp hành Chí hội 315;
              + Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (1,815 triệu đồng người/tháng);
              + Tổng số hội viên 2.049 (tăng 330 so với năm 2015), Tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh 192/8 đội, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 1.556 tăng 1120 so với năm 2015;
               + Tổ chức thành công Đại hội 105 Chi hội ấp, khóm, trường học; 9 Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn Năm Căn, trường THPT Phan Ngọc Hiển và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
               + Triển khai thực hiện quy định “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ” đã có 9/9 đơn vị với 1.223 hội viên ký cam kết; rà soát cung cấp thông tin tình nguyện viên phục vụ quản lý của Hội.
                + Vận động quỹ 204,225 triệu đồng, trong đó: Dự phòng của Hội 175,0 triệu đồng; thu hội phí 20,63 triệu đồng; xây dựng công trình nhân đạo 8,595 triệu đồng.
                4. Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại
                - Đối với Huyện hội tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị Thường trực.
                - Kiểm tra đối với 9/9 Hội cơ sở các xã, thị trấn và Trường THPT Phan Ngọc Hiển từ ngày 17-21/10/2016 theo Kế hoạch số 92/KH-HCTĐ, ngày 29/9/2016 của Huyện hội.
                - Kết quả qua kiểm tra đánh giá thực hiện các nhiêm vụ như đã nêu ở mục 3.
                - Công tác thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong năm 2016: Không.
                - Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Không
                III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
                1. Ưu điểm
                - Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện bốn nhiệm vụ chiến lược của Hội và công tác xây dựng tổ chức Hội theo Nghị quyết 28/NQ-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được chỉ đạo thực hiện đồng bộ.
                 - Tổ chức bộ máy của Hội từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn gắn với Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.
                 -  Sự đồng thuận và phối hợp có hiệu quả giữa Hội với các cơ quan, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động và hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện.
                 - Hoạt động của Hội đã bám sát 4 nhiệm vụ chiến lược và công tác xây dựng tổ chức Hội, hiệu quả hoạt động là 8,0 lần (4.603,172/576,439), đạt 115,08% (4.603,172/4.000) kế hoạch năm, tăng 12,92% so với năm 2015.  
                2. Hạn chế, khó khăn
               - Trình độ của một số cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế, nền nếp hành chính của hội cơ sở chậm đổi mới, cập nhật thông tin chưa kịp thời, báo cáo chậm trễ.
               - Phương tiện, điều kiện làm việc của Hội từ huyện đến cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội chưa phù hợp.
               - Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động nhân đạo trên địa bàn chưa kịp thời, thiếu sự chủ động.
               IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
              1 Đối với Tỉnh hội: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Hội.
               2. Đối với Hội cơ sở: Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ đối với tổ chức Hội.
             
              Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.

Nơi nhận                                                      TM. BAN KIỂM TRA
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                  TRƯỞNG BAN      
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;                                                              
- Lưu VT.                                                                 (Đã ký)
        
                                                                             Lâm Kỳ Hẹn
Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11497
  • Tổng lượt truy cập: 2345238