Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 09/11/2016 21:20 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hiến máu tình nguyện năm 2016 và nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
     Số:109/BC-HCTĐ                                      Năm Căn, ngày 03 tháng 11 năm 2016
 
                                           BÁO CÁO
                        Kết quả hiến máu tình nguyện năm 2016 và
                 nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2017

 
   
         Thực hiện Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016 của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Năm Căn đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kết quả đạt được như sau:
           I. Kết quả hiến máu tình nguyện năm 2016
          1. Công tác tổ chức
          - 8/8 xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện;
          - Số Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện (Ngân hàng máu sống) là 02, có 156 thành viên (tại Bệnh viện đa khoa 76, Huyện đoàn 80).
          2. Công tác tuyên truyền vận động
          - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2016 đến các thành viên Ban Chỉ đạo, giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho các xã, thị trấn 0,6% dân số tham gia hiến máu.
          - Tổ chức tuyên truyền 10 cuộc, có 3280 người dự.
          - Tuyên truyền trực tiếp 04 cuộc (trong Ban Chỉ đạo huyện, mít tinh hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân Hồng”, Tháng ra quân Huấn luyện và hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; phát 680 tờ rơi, treo 6 băng rol tuyên truyền;
          - Tuyền truyền gián tiếp qua Đài Truyền thanh phát 6 lần, viết 6 tin và bài phát trên Đài và trên Websile của Huyện hội (hoichuthapdonamcan.org), Trang thông tin điện tử của UBND huyện Năm Căn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Và Mau.
          3. Kết quả hiến máu
          - Tổng số người tham gia hiến máu tình nguyện 577 người đạt 0,88% dân số tham gia hiến máu; chia ra:
          + Hiến máu tại míttinh “Lễ hội Xuân hồng” có 270 người;
          + Hiến máu Tháng ra quân Huấn luyện có 100 người;
          + Hiến máu tại míttinh “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” 157 người;
          + Hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn có 50 người
          - Số người hiến từ 02 lần trở lên 357 người;
          - Số đơn vị máu đã hiến 692 đơn vị/250ml (đã quy đổi) trong đó:
          + Hiến 250ml là 314 người;
          + Hiến 350ml là 263 người;
          4. Kinh phí
          - Huyện hỗ trợ: 4.300.000 đồng;
          - Tỉnh hỗ trợ: Không.
          5. Nhận xét đánh giá
          a) Thuận lợi
          - Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện, xã, thị trấn được kiện toàn kịp thời chỉ đạo công tác HMTN;
          - Kế hoạch HMTN tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực hưởng ứng tham gia.
          b) Khó khăn
          - Địa bàn rộng, công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng đến các đối tượng, còn tình trạng khoán trắng cho cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ;
          - Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về hiến máu tình nguyện chưa sâu nên chưa mạnh dạn tham gia.
          II. Nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2017
          1. Công tác tổ chức
          - Tiếp tục củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện và xã, thị trấn;
          - Phát triển thành viên Câu Lạc bộ “Hiến máu tình nguyện”, “Ngân hàng máu sống” tại Bệnh viên Đa khoa Năm Căn và Huyện đoàn.
          2. Công tác tuyên truyền vận động
          - Triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2017 đến thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành đoàn thể và các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của huyện.
          - Tổ chức tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện đến các thành viên Ban Chỉ đạo, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cơ sở và Chi hội ấp, khóm, trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
          - Viết bài, đăng tải thông tin về hiến máu tình nguyện trên Websile của Huyện hội, Trang thông tin điện tử của UBND huyện Năm Căn, Tỉnh hội và phát trên Đài Truyền thanh huyện; tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, mít tinh hiến máu tình nguyện.
          - Giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện đến các xã, thị trấn; vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên hội viên tham gia hiến máu phấn đấu đạt 1% dân số tham gia hiến máu.
          3. Tổ chức tiếp nhận máu
           - Đợt 1: Vào tháng 01/2017 tổ chức mít tinh hiến máu “Lễ hội Xuân hồng”;
           - Đợt 2: Vào tháng 3/2017 tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện nhân Tháng ra quân huấn luyện;
           - Đợt 3: Vào tháng 8/2017 tổ chức mít tinh hiến máu hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.

         Trên đây là báo cáo kết quả hiến máu tình nguyện năm 2016 và nhiệm vụ công tác hiến máu tình nguyện năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.

Nơi nhận:                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                    PHÓ CHỦ TỊCH                                    
- Uỷ ban nhân dân huyện;
- Ban Chỉ vận động HMTN xã, thị trấn;
- Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn, trường THPT;     (đã ký)                                                                  
- Lưu VT.                                                                                
 
                                                                           Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 177
  • Tháng hiện tại: 12417
  • Tổng lượt truy cập: 2346158