Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 09/11/2016 21:07 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

    Số: 113/BC-HCTĐ                                         Năm Căn, ngày 04 tháng 11  năm 2016
 
                                                BÁO CÁO
 Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016
                   Thực hiện Chương trình công tác năm 2016; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016 như sau:
                    I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
                   1. Xây dựng tổ chức Hội
                  - Huyện hội đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp hành chính, tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Hội từ huyện đến cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
                   - Tình hình tổ chức Hội:
                   + Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
                   + Thành viên Ban Chấp hành 182 (Hội cơ sở 155, Huyện hội 27);
                   + Cán bộ chuyên trách công tác hội 13 người (Huyện hội 5, Hội cơ sở 8);
                  + Chi hội trực thuộc là 105; Ban Chấp hành Chí hội 315;
                  + Phụ cấp Chủ tịch Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (1,815 triệu đồng người/tháng);
               + Tổng số hội viên 2.049 hội viên (tăng 330 hội viên so với đầu năm), Tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh 192/8 đội, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 1.556 (tăng 1.120 so với đầu năm);
                  + Tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở: 105 Chi hội ấp, khóm, trường học, Trạm Y tế; 9/9 Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn Năm Căn, trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
                + Triển khai thực hiện quy định “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ” đã có 9/9 đơn vị với 1.223 hội viên ký cam kết; rà soát cung cấp thông tin tình nguyện viên phục vụ quản lý của Hội.
                 + Vận động Quỹ dự phòng hai cấp Hội được 175 triệu đồng; thu hội phí 20,63 triệu đồng (đã nộp về Tỉnh hội 10% theo quy định là 2,063 triệu đồng); vận động ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo do Trung ương Hội phát động đã nộp về Tỉnh hội là 8,595 triệu đồng; đang triển khai vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2016.
                 2. Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 3.541,598 triệu đồng, trong đó 2 cấp Hội vận động 3.265,758 triệu đồng
                 a) Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016  tổng trị giá 617,328 triệu đồng, trong đó Hội vận động 341,488 triệu đồng
                 - Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016, giao chỉ tiêu vận động cho các
Hội cơ sở; đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội triển khai thực hiện cuộc vận động trên phạm vi toàn huyện.
                 - Kết quả vận động được 1.753 suất quà, trị giá 617,328 triệu đồng, hỗ trợ cho 1753 lượt hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam (207 hộ), người tàn tật (18 hộ), trong đó: Hai cấp hội đã vận động trực tiếp được 1.179 suất quà, trị giá 341,488 triệu đồng; phối hợp vận động 574 suất trị giá 275,84 triệu đồng.
                  b) Kết quả thực hiện cuộc vận  động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trị giá 1.208,771 triệu đồng.
                - Điều tra, rà soát, lập danh sách 853 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp thường xuyên; kết quả đã vận động được 16 tổ chức, 34 cá nhân tham gia hỗ trợ thường xuyên cho 274 hộ chiếm 32,12% (274/853); trị giá 554,022 triệu đồng.
                 - Vận động 23.845 kg gạo và 770 suất quà, hỗ trợ đột xuất cho 2.269 lượt hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trị giá 643,703 triệu đồng.
               - Tiếp nhận từ Tỉnh hội 20 suất quà của Trung ương Hội trị giá 11,413 triệu đồng, trao cho 10 ngư dân xã Tam Giang Đông và 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Năm Căn.
                c) Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 1.249,8 triệu đồng:
                - Mô hình “Nuôi cua” tại xã Đất Mới hỗ trợ 08 lượt người với 80 triệu đồng (10 triệu đồng/1 hộ) và vốn đối ứng của gia đình 99 triệu đồng; tổng giá trị 179 triệu đồng;
              - Mô hình “Xây dựng nhà” đã vận động xây dựng 05 căn nhà cho 05 hộ: ông Lê Văn Tài (Đất Mới), ông Trần Ngọc Thái Bình (thị trấn Năm Căn), ông Sơn Na (Tân Ân Tây), bà Nguyễn Thị Do và Nguyễn Thị Năm (Lâm Hải) trị giá 160,0 triệu đồng;
               - Thực hiện cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, trị giá 910,8 triệu đồng:
            + Hội Chữ thập đỏ các xã Hàm Rồng, Đất Mới và Hàng Vịnh vận động làm mới 2.020m lộ bê tông (Hàm Rồng 620mX2m, Đất Mới 1.250mX1m, Hàng Vịnh 150mX 1,3m), trị giá 617,0 triệu đồng và sửa 312m, trị giá 120,0 triệu đồng; Tổng trị giá 737,0 triệu đồng;
            + Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Hải vận động xây dựng đưa vào sử dựng cầu tại ấp Xẻo Sao trị giá 173,8 triệu đồng.
             d) Kết quả hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động trao 574 suất quà cho người khuyết tật, nạn nhân CĐDC; tổng trị giá 275,84 triệu đồng:
            - Hội Nạn nhân chất độc da cam trao 134 suất quà trị giá 66,84 triệu đồng;
            - Hội Bảo trợ người khuyết tật &TMC trao 120 suất quà trao cho người khuyết tật trên địa bàn huyện, trị giá 59,0 triệu đồng;
            - Huyện đoàn trao 300 suất quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 150,0 triệu đồng;
            e) Kết quả công tác tuyên truyền
           - Sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan chức năng, thông tin tuyên truyền tạo được chuyển biến về nhận thức trong hoạt động nhân đạo, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, các hoạt động bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường.
            -  Công tác tìm kiếm tin tức thân nhân, tuyên truyền trong Hội cơ sở, hội viên và lồng ghép vào các cuộc họp của các ngành, đoàn thể có liên quan; kết quả không có đối tượng đề nghị tư vấn tìm kiếm thân nhân thất lạc.
            - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động đối tác tham gia chuẩn bị cho tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017.
             f) Kết quả các hoạt động khác trị giá 465,699 triệu đồng
            - Vận động trao 21.320 cuốn tập, 65 chiếc cặp, 30 cặp phao, 70 bộ sách giáo khoa, 155 bộ quần áo, 20 nón và 48 xe đạp (1 triệu đồng/chiếc) trao 615 học sinh dịp khai giảng năm học 2016 – 2017 và 216 suất học bổng; trị giá 373,879 triệu đồng.
             - Vận động hỗ trợ 11 bộ áo quan và mai táng phí 11 đám tang cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 91,82 triệu đồng (11 bộ áo quan và 63,44 triệu đồng tiền mặt).
            3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trị giá 154,5 triệu đồng
           - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2016 tập trung vào: Phòng ngừa lốc xoáy, sạt lở đất, triều cường và thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ 5 xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng.
          - Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã nằm trong vùng trọng yếu, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa dông, lốc soáy, nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời phòng tránh theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của huyện. Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ thị trấn và xã Hàng Vịnh hỗ trợ 13 hộ dân khôi phục nhà sập, tốc mái do mưa dông, lốc soáy gây ra, trị giá 8,5 triệu đồng (tiền và ngày công lao động).
            - Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, UBND xã Tam Giang Đông và Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng cấp phát và hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 từ Chiến dịch “Kết nối Biển Đông” cho 10 tàu thuyền đánh bắt trên biển của ngư dân xã Tam Giang Đông, trị giá 146,0 triệu đồng.
            - Tham gia thẩm định cứu trợ hạn hán do ảnh hưởng của ELL NINO tại 6 xã: Khánh Tiến, Nguyễn Phích, Khánh Hội (huyện U Minh) và Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) theo Lệnh triệu tập huy động thành viên PDRT của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau từ ngày 11/7 - 16/7/2016.
             - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tại 10 xã (Bạc Liêu 02 xã và Cà Mau 08): thị trấn Gành Hào và xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải ); Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển); Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời), Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Thuận (huyện U Minh) 20/8 - 30/9/2016.
             4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 742,329 triệu đồng
            - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng của Hội năm 2016 gắn với Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2016 của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” và Chương trình một triệu lượt người được khám bệnh miễn phí.
            - Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viên Đa khoa Khu vực Năm Căn, Hội Đông y và Huyện đoàn về tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí hưởng ứng Chương trình khám bệnh nhân đạo cho một triệu người do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; kết quả:
             + Tổ chức 07 lượt tư vấn khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, điện tim, thử đàm, cấp thuốc miễn phí cho 1.191 người tại các xã Đất Mới, Lâm Hải (2 lượt), Tam Giang Đông (2 lượt), Tam Giang và Trường THPT Phan Ngọc Hiển, trị giá 94,143 triệu đồng; cấp miễn phí 637 cái mùng, trị giá 44,59 triệu đồng; tổng trị giá 138,733 triệu đồng.
           + Khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 10.388 lượt người, hốt 11.491 thang thuốc nam miễn phí; trị giá điều trị miễn phí 174,039 triệu đồng;
          + Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Bệnh viện Nguyễn Trãi Tp.HCM tổ chức khám sàng lọc cho 250 người, mổ đục thủy tinh thể 92cas, cắt mộng thịt 15cas  thuộc đối tượng bệnh nhân nghèo miễn phí trị giá 140,0 triệu đồng.
           - Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn gồm 16 thành viên tham gia vận động, quyên góp, tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gồm tiền và gạo nấu cháo phát cho bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn nuôi bệnh tại Bệnh viện đã hỗ trợ 35.999 suất cháo và 3.362 bình nước sôi, trị giá 188,157 triệu đồng.
           - Cấp 37 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động và bị tai biến khó khăn vận động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 101,4 triệu đồng (Hội Chữ thập đỏ cấp 7 xe trị giá 18,9 triệu đồng, Hội BTNTT&TMC cấp 30 xe trị giá 82,5 triệu đồng).
            5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 236,36 triệu đồng
          - Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016 của Ban Chỉ đạo huyện đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, xã, thị trấn; giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến các xã, thị trấn 0,6% dân số tham gia hiến máu và 0,9% dân số tham gia HMTN đối với huyện.
          - Công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện được tổ chức thông qua Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh xã, hội họp, tổ chức mít tinh, băng gol, phát tơ rơi, đăng trên Website của Huyện hội, trang thông tin điện tử huyện, Tỉnh hội đã vận động được 587 người tham gia hiến máu đạt tỷ lệ 0,88% dân số tham gia hiến máu; trị giá công tác tuyên truyền đạt 28,7 triệu đồng.   
           - Kết quả vận động hiến 692,2đv/250ml, trị giá 207,66 triệu đồng trong đó:
         + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” vào ngày 20/01/2016 có 280 người tham hiến 328 đv máu/250ml (hiến 250ml là 160 người, hiến 350ml là 120 người), trị giá 98,40 triệu đồng;
          + Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện” vào ngày 04/3/2016 có 100 người tham gia hiến 119,2 đv máu/250m (hiến 250ml là 52 người, hiến 350ml là 48 người), trị giá 35,76 triệu đồng.
         + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì Nạn nhân chất độc da cam” vào ngày 23/8/2016 có 157 người tham hiến 195đv máu/250ml (hiến 250ml 62 người, hiến 350ml 95 người), trị giá 58,5 triệu đồng.
           + Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống hiến phục vụ các cas cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn tiếp nhận 50 người tham gia hiến 50đv/250ml, trị giá 15 triệu đồng;
 
           6. Công tác tuyên truyền và huấn luyện
          - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, các cuộc vận động, các phong trào của Hội; thường xuyên đưa tin về hoạt động của Hội trên Website (hoichuthapdonamcan.org) của Hội đã thu hút 107.730 lượt người truy cập; cộng tác viết bài đăng trên Website của Tỉnh hội và Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
            - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016, cuộc vận động “Mỗi tổ chức,  mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngày toàn dân tham gia hiến máu
tình nguyện - 07/4”, “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Quốc tế - 08/5”, Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam 2016.
             - Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11/1946-23/11/2016 gắn với vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2016 và xây dựng công trình nhân đạo của Hội.
              - Tham dự khóa đào tạo tập huấn viên Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại thành phố Cà Mau từ ngày 19 - 28/12/2015.
              - Tham gia tập huấn Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng - Thích ứng với biến đổi khí hậu cho xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc huyện Trần Văn Thời và xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
            - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các xã, thị trấn: Gành Hào, xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) tỉnh Bạc Liêu; Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển), Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời), Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Thuận (huyện U Minh) tỉnh Cà Mau.
              7.  Kết quả vận động nguồn lực trị giá 4.879,012 triệu đồng
              a) Xây dựng nguồn lực trong đó:
              - Hội trực tiếp vận động là 4.603,172 triệu đồng
              - Phối hợp vận động là 275,84 triệu đồng
              - Chia ra:
             + Xã hội nhân đạo 3.265,758 triệu đồng;
             + Phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai 154,5 triệu đồng;
             + Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng 742,329 triệu đồng;
             + Vận động hiến máu tình nguyện 236,36 triệu đồng;
             + Vận động quỹ 204,225 triệu đồng, trong đó: Dự phòng của Hội 175,0 triệu đồng; thu hội phí 20,63 triệu đồng; xây dựng công trình nhân đạo 8,595 triệu đồng.
             b) Ngân sách Nhà nước cấp năm 2016 là 576,439 triệu đồng, trong đó:
              - Huyện hội 405,079 triệu đồng.
              - Hội cơ sở  171,36 triệu đồng.
              c) Hiệu quả hoạt động đạt 8,0 lần (4.603,172/576,439)
 
               II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
              1. Thuận lợi
            - Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện bốn nhiệm vụ chiến lược của Hội và công tác xây dựng tổ chức Hội theo Nghị quyết 28/NQ-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được chỉ đạo thực hiện đồng bộ.
           - Tổ chức bộ máy của Hội từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn gắn với Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.
            -  Sự đồng thuận và phối hợp có hiệu quả giữa Hội với các cơ quan, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào, cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện.
            2. Hạn chế, khó khăn
            - Trình độ của một số cán bộ Hội cơ sở còn hạng chế, nền nếp hành chính của hội cơ sở chậm đổi mới, cập nhật thông tin chưa kịp thời, báo cáo chậm trễ.
            - Phương tiện, điều kiện làm việc của Hội từ huyện đến cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội chưa phù hợp.
            - Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động nhân đạo trên địa bàn chưa kịp thời, thiếu sự chủ động.
      
             Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 (Kèm theo 4 biểu mẫu thống kê) của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.

Nơi nhận                                                                    CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                                  
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;                                           (Đã ký)
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ huyện;                                                                             
- Hội cơ sở xã, thị trấn;                                   Nguyễn Quang Sơn                
- Ông Lê Văn Đức – CT Danh dự;                                                                    
- UV BCH huyện Hội;                                                                                         
- Lưu VT.                                                                                              
Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11434
  • Tổng lượt truy cập: 2345175