Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 20/09/2016 21:53 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NĂM CĂN                                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    Số: 89/BC-HCTĐ                                   Năm Căn, ngày 07  tháng 9  năm 2016
 
                                            BÁO CÁO
             Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng
                  và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016
 
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2016; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng và đề ra Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2016 như sau:
            I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
            1. Xây dựng tổ chức Hội
           - Huyện hội đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp hành chính, tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Hội từ huyện đến cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
           - Tình hình tổ chức Hội:
           + Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01);
           + Thành viên Ban Chấp hành 182 (Hội cơ sở 155, Huyện hội 27);
           + Cán bộ chuyên trách công tác hội 13 người (Huyện hội 5, Hội cơ sở 8);
           + Chi hội trực thuộc là 105; Ban Chấp hành Chí hội 315;
            + Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (1,725 triệu đồng người/tháng);
            + Tổng số hội viên 2.049 hội viên, Tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh 192/8 đội, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 436;
           + Tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở ( 105 Chi hội ấp, khóm, trường học, trạm Y tế và 9 Hội Chữ thập đỏ xã , thị trấn Năm Căn, trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 30/8/2016.
             + Triển khai thực hiện quy định “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ” đã có 6/9 đơn vị với 923 hội viên ký cam kết.
            + Vận động Quỹ dự phòng hai cấp Hội được 175 triệu đồng; thu hội phí 1,41 triệu đồng; vận động ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo do Trung ương Hội phát động đã thiếp nhận 0,45 triệu đồng của Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Hiển.
             - Chỉ đạo rà soát hội viên, tình nguyện viên, đối tượng hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của Chữ thập đỏ, lập sổ bộ thống nhất quản lý.
             2. Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 2.216,786 triệu đồng, trong đó 2 cấp Hội vận động 1.940,946 triệu đồng
             a) Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016  tổng trị giá 617,328 triệu đồng, trong đó Hội vận động 341,488 triệu đồng
              - Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016, giao chỉ tiêu vận động cho các Hội cơ sở; đồng thời, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội triển khai thực hiện cuộc vận động trên phạm vi toàn huyện.
               - Kết quả vận động được 1.753 suất quà, trị giá 617,328 triệu đồng, hỗ trợ cho 1753 lượt hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam (207 hộ), người tàn tật (18 hộ), trong đó: Hai cấp hội đã vận động trực tiếp được 1.179 suất quà, trị giá 341,488 triệu đồng; phối hợp vận động 574 suất; trị giá 275,84 triệu đồng.
               b) Kết quả thực hiện cuộc vận  động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trị giá 1.038,588 triệu đồng.
             - Điều tra, rà soát, lập danh sách 853 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp thường xuyên; kết quả đã vận động được 16 tổ chức, 34 cá nhân tham gia hỗ trợ thường xuyên cho 274 hộ chiếm 32,12% (274/853); trị giá 447,385 triệu đồng.
               - Vận động 22.845 kg gạo và 635 suất quà, hỗ trợ cho 2.034 lượt hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trị giá 591,203 triệu đồng.
               - Tiếp nhận từ Tỉnh hội 20 suất quà của Trung ương Hội trị giá 11,413 triệu đồng, trao cho 10 ngư dân xã Tam Giang Đông và 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Năm Căn.
              c) Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 411,8 triệu đồng:
             - Mô hình “Nuôi cua” tại xã Đất Mới từ nguồn vốn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng (10 triệu đồng/1 hộ) và vốn đối ứng của gia đình 68 triệu đồng; tổng giá trị 118 triệu đồng;
            - Vận đông Ngân hàng Viettinbank và các mạnh thường quân xây dựng mới 02 căn nhà cho 2 hộ (ông Lê Văn Tài ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới trị giá 40 triệu đồng và ôngTrần Ngọc Thái Bình khóm 1, thị trấn Năm Căn trị giá 20 triệu đồng).
             - Thực hiện cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”:
             + Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng đã tuyên truyền, vận động nguồn lực làm 150m2 lộ bê tông (dài 60m x rộng 2,5m) trị giá 60,0 triệu đồng;
             + Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Hải vận động xây dựng đưa vào sử dựng cầu tại ấp Xẻo Sao xã Lâm Hải tổng trị giá 173,8 triệu đồng.
             d) Kết quả hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động trao 574 suất quà cho nạn nhân CĐDC, người khuyết tật; tổng trị giá 275,84 triệu đồng:
              - Hội Nạn nhân chất độc da cam trao 134 suất quà trị giá 66,84 triệu đồng;
              - Hội Bảo trợ người khuyết tật &TMC trao 120 suất quà trị giá 59,0 triệu đồng;
               - Huyện đoàn trao 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng;
               e) Kết quả công tác tuyên truyền
              - Sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin tuyên truyền tạo được chuyển biến về nhận thức trong hoạt động nhân đạo, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, các hoạt động bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường.
              -  Công tác tìm kiếm tin tức thân nhân, tuyên truyền trong Hội cơ sở, hội viên và lồng ghép vào các cuộc họp của các ngành, đoàn thể có liên quan; kết quả không có đối tượng đề nghị tư vấn tìm kiếm thân nhân thất lạc.
               f) Kết quả các hoạt động khác trị giá 149,07 triệu đồng
               - Vận động 4.900 cuốn tập, 15 chiếc cặp, 30 cặp phao, 50 bộ sách giáo khoa, 100 bộ quần áo, 20 nón và 10 xe đạp (1 triệu đồng/chiếc trao cho 615 học sinh trong dịp khai giảng năm học 2016 – 2017; trị giá 66,8 triệu đồng.
               - Vận động hỗ trợ 08 áo quan và mai táng phí 08 đám tang cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 82,27 triệu đồng (8 áo quan và 53,44 triệu đồng tiền mặt).
              3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trị giá 146,0 triệu đồng
              - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2016 tập trung vào: Phòng ngừa lốc xoáy, sạt lở đất, triều cường và vận động thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ 5 xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng.
              - Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, UBND xã Tam Giang Đông và Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng cấp phát và hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 từ Chiến dịch “Kết nối Biển Đông” cho 10 tàu thuyền đánh bắt trên biển của ngư dân xã Tam Giang Đông, trị giá 146,0 triệu đồng.
               - Lực lượng Đội ứng phó nhanh thị trấn Năm Căn tham gia hỗ trợ 5 hộ dân khôi phục lại nhà bị sập nhà, tốc mái do mưa dông và lốc xoáy gây ra.
             - Tham gia thẩm định cứu trợ hạn hán do ảnh hưởng của ELL NINO tại 6 xã: Khánh Tiến, Nguyễn Phích, Khánh Hội (huyện U Minh) và Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) theo Lệnh triệu tập huy động thành viên PDRT của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau từ ngày 11/7 - 16/7/2016.
              - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tại 3 xã: Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển); Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời) theo Lệnh triệu tập Tập huấn viên lớp CADDRE của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau từ ngày 20/8 – 01/9/2016.
              - Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã nằm trong vùng trọng yếu, chịu ảnh hưởng của triều cường, mưa dông, lốc soáy và nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời phòng tránh theo kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của huyện.
              4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 590,746 triệu đồng
             - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng của Hội năm 2016 gắn với Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2016 của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” và Chương trình một triệu lượt người được khám bệnh miễn phí.
             - Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viên Đa khoa Khu vực Năm Căn, Hội Đông y và Huyện đoàn về tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí hưởng ứng Chương trình khám bệnh nhân đạo cho một triệu người do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; kết quả:
            + Tổ chức 07 lượt khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, điện tim, thử đàm, cấp thuốc miễn phí cho 1.191 người tại các xã Đất Mới, Lâm Hải (2 lượt), Tam Giang Đông (2 lượt), Tam Giang và Trường THPT Phan Ngọc Hiển trị giá 94,143 triệu đồng; cấp miễn phí 637 cái mùng, trị giá 44,59 triệu đồng; tổng trị giá 138,733 triệu đồng.
              + Khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 8.664 lượt người, hốt 10.193 thang thuốc nam miễn phí; trị giá điều trị miễn phí 148,156 triệu đồng;
              + Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện ĐKKV Năm Căn, Bệnh viện Nguyễn Trãi Tp.HCM tổ chức khám sàng lọc cho 250 người, mổ đục thủy tinh thể 92cas, cắt mộng thịt 15cas  thuộc đối tượng bệnh nhân nghèo miễn phí trị giá 140,0 triệu đồng.
               - Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn gồm 16 thành viên tham gia, tổ chức vận động, quyên góp, tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gồm tiền và gạo tổ chức nấu cháo phát cho bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn nuôi bệnh tại Bệnh viện 100 suất/ngày đã hỗ trợ 27.899 suất cháo và 2.726 bình nước sôi, trị giá 144,957 triệu đồng.
                 - Cấp 07 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động và bị tai biến khó khăn vận động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 18,9 triệu đồng.
                5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 236,36 triệu đồng
               - Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016 của Ban Chỉ đạo huyện đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, xã, thị trấn; giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến các xã, thị trấn 0,6% dân số tham gia hiến máu và 0,9% dân số tham gia HMTN đối với huyện.
                - Công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện được tổ chức thông qua Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh xã, hội họp, tổ chức mít tinh đã vận động được 574 người tham gia hiến máu;  trị giá công tác tuyên truyền đạt 28,7 triệu đồng.   
                 - Kết quả vận động hiến 692,2đv/250ml, trị giá 207,66 triệu đồng trong đó:
                + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” vào ngày 20/01/2016 có 280 người tham hiến 328 đv máu/250ml (hiến 250ml là 160 người, hiến 350ml là 120 người), trị giá 98,40 triệu đồng;
               + Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện” vào ngày 04/3/2016 có 100 người tham gia hiến 119,2 đv máu/250m (hiến 250ml là 52 người, hiến 350ml là 48 người), trị giá 35,76 triệu đồng.
                + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì Nạn nhân chất độc da cam” vào ngày 23/8/2016 có 157 người tham hiến 195đv máu/250ml (hiến 250ml 62 người, hiến 350ml 95 người), trị giá 58,5 triệu đồng.
                  + Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống hiến phục vụ các cas cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn tiếp nhận 50 người tham gia hiến 50đv/250ml, trị giá 15 triệu đồng;
                  6. Công tác tuyên truyền và huấn luyện
                 - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, các cuộc vận động, các phong trào của Hội; thường xuyên đưa tin về hoạt động của Hội trên Website (hoichuthapdonamcan.org) của Hội đã thu hút 107.730 lượt người truy cập; cộng tác viết bài đăng trên Website của Tỉnh hội và Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
                   - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016, cuộc vận động “Mỗi tổ chức,  mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện - 07/4”, “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Quốc tế - 08/5”, Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam 2016, hỗ trợ xây dựng công trình nhân đạo.
                  - Tham dự khóa đào tạo tập huấn viên Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ tổ chức tổ chức tại thành phố Cà Mau từ ngày 19 - 28/12/2015.
                 - Tham gia tập huấn Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng - Thích ứng với biến đổi khí hậu cho xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc huyện Trần Văn Thời và xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
                   - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa thị trấn Gành Hào và xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải) tỉnh Bạc Liêu; xã Đất Mũi, Tân Ân (huyện Ngọc Hiển); và xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời) tỉnh Cà Mau.
                   7.  Kết quả vận động nguồn lực trị giá 3.366,752 triệu đồng
                   -  Xã hội nhân đạo 2.216,786 triệu đồng (Hội vận động 1.940,946 triệu đồng);
                   -  Phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai (tiếp nhận) 146,0 triệu đồng;
                   -  Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng 590,746 triệu đồng;
                   -  Vận động hiến máu tình nguyện 236,36 triệu đồng;
                   -  Vận động quỹ dự phòng của Hội 175,0 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng công trình nhân đạo của Hội 0,45 triệu đồng; thu hội phí 1,41 triệu đồng.
                   8. Hiệu  quả hoạt động
                   a) Xây dựng nguồn lực Hội trực tiếp vận động là 3.090,912 triệu đồng;
                   b) Ngân sách Nhà nước cấp 9 tháng đầu năm là 434,1175 triệu đồng, trong đó:
                   - Huyện hội 303,3175 triệu đồng.
                   - Hội cơ sở  145,8 triệu đồng.
                   c) Hiệu quả hoạt động đạt 7,12 lần (3.090,912/434,1175)
                   9. Nhận xét, đánh giá
                   a) Thuận lợi
                   - Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện được 2 cấp hội quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong tổ chức Hội.
                   -  Sự đồng thuận và phối hợp có hiệu quả giữa Hội với các cơ quan, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào, cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo.
                   b) Hạn chế, khó khăn
                   - Tổ chức Đại hội các cấp tiến hành chậm so với dự kiến, nền nếp hành chính của hội cơ sở chậm đổi mới, cập nhật thông tin chưa kịp thời, báo cáo chậm trễ.
                   - Phương tiện, điều kiện làm việc của Hội từ huyện đến cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội chưa phù hợp.
                                             Phần thứ hai
                    PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
                  1. Tập trung triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động địa chỉ tham gia hỗ trợ, nắm đối tượng cần được trợ giúp thường xuyên, đột xuất, chuẩn bị cho Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017.
                  2. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn Đội ứng phó nhanh các xã, thị trấn; tập huấn nghiệp vụ cho đội ứng phó nhanh các xã (Lâm Hải, Hàm Rồng, Đất Mới, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng) đi đôi với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng  ngừa ứng phó với thảm họa, thiên tai.
                 3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, ATGT, vệ sinh môi trường và các chương trình Y tế quốc gia; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật.
               4. Đẩy mạnh các hoạt động vận động nguồn lực của Hội, xây dựng quỹ dự trữ của Hội từ huyện đến cơ sở, thu hội phí đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm; vận động đóng góp xây dựng công trình nhân đạo do trung ương Hội phát động; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất và xây dựng phát triển cộng đồng.
                5. Kiện toàn tổ chức Hội cơ sở; phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; cập nhật thông tin về tình nguyện viên; lập sổ bộ quản lý của tổ chức Hội; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sâu rộng đến cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và nhân dân trong toàn huyện.
                6. Kiểm tra đối với các Hội cơ sở về công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác, việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội và sự phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
              7. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, các hoạt động nhân đạo gắn với kỷ niệm các ngày lễ: Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngày Quốc phòng toàn dân, Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh; đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X.
                8. Tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017; xét thi đua, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016.
         
              Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 (Kèm theo 4 biểu mẫu thống kê) và Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.
 
Nơi nhận                                                           CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                                  
- Huyện ủy Năm Căn;
- UBND huyện Năm Căn;                               (đã ký)                                              
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ huyện;                                                                            
- Hội cơ sở xã, thị trấn;                              Nguyễn Quang Sơn                
- Ông Lê Văn Đức – CT Danh dự;                                                                    
- UV BCH huyện Hội;                                                                                         
- Lưu VT.                                                                                              
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 187
  • Tháng hiện tại: 12427
  • Tổng lượt truy cập: 2346168