Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 01/06/2016 03:17 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    Số: 57/BC-HCTĐ                                            Năm Căn, ngày 31 tháng 5  năm 2016
                                                      
 BÁO CÁO
                    
 Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng
                     
và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2016
 
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2016; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng cuối năm 2016 như sau:
 
                                 Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ 6 THÁNG
 
    1. Xây dựng tổ chức Hội
     - Huyện hội đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp hành chính, tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Hội từ huyện đến cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
     - Tình hình tổ chức Hội:
     + Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn 8; Hội trường học 01);
     + Thành viên Ban Chấp hành 163 (Hội cơ sở 136, Huyện hội 27);
     + Cán bộ chuyên trách công tác hội 13 người (Huyện hội 5, Hội cơ sở 8);
     + Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở (Chủ tịch) hưởng hệ số 1,50 (1,725 triệu đồng/người/tháng), công tác phí khoán 300.000 đồng/hội/tháng;
     + Tổng số hội viên 1.719 hội viên, trong đó phát triển mới 103 hội viên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ 274, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 436.
     + Tập trung chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, đến nay đã có 4/9 Hội cơ sở (Thị trấn, Tam Giang Đông, Tam Giang và Trường THPT Phan Ngọc Hiển) đã tổ chức Đại hội.
     - Xây dựng kế hoạch, văn kiện, phương án nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
     - Tiếp tục rà soát cán bộ, hội viên, tình nguyện viên ký bản cam kết thực hiện quy định “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ”; cập nhật thông tin tình nguyện viên, đối tượng hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của Chữ thập đỏ, lập sổ bộ thống nhất quản lý.
     2. Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 1.269,268 triệu đồng, trong đó 2 cấp Hội vận động 993,428 triệu đồng
     a) Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016  tổng trị giá 617,328 triệu đồng, trong đó Hội vận động 341,488 triệu đồng
     - Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016, giao chỉ tiêu vận động cho các Hội cơ sở; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội triển khai thực hiện cuộc vận động trên phạm vi toàn huyện.
    - Kết quả vận động được 1.753 suất quà, trị giá 617,328 triệu đồng, hỗ trợ cho 1753 lượt hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam (207 hộ), người tàn tật (18 hộ), trong đó: Hai cấp hội đã vận động trực tiếp được 1.179 suất quà, trị giá 341,488 triệu đồng; phối hợp vận động 574 suất trị giá 275,84 triệu đồng.
    b) Kết quả thực hiện cuộc vận  động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trị giá 488,446 triệu đồng.
    - Điều tra, rà soát, lập danh sách 853 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp thường xuyên; kết quả đã vận động được 16 tổ chức, 34 cá nhân tham gia hỗ trợ thường xuyên cho 210 hộ chiếm 24,62% (210/853), trị giá 249,395 triệu đồng.
    - Vận động 12.445 kg gạo và 146 suất quà, hỗ trợ cho 748 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổng trị giá 273,053 triệu đồng.
    - Tiếp nhận từ Tỉnh hội 20 suất quà của Trung ương Hội trị giá 11,413 triệu đồng, trao cho 10 ngư dân và 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
    c) Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 118 triệu đồng:
    - Mô hình “Nuôi cua” tại xã Đất Mới từ nguồn vốn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng (10 triệu đồng/1 hộ) và vốn đối ứng của gia đình 68 triệu đồng;
    - Kết quả 3 hộ dèo cua mê và 2 hộ nuôi cua thịt đều đạt hiệu quả đã góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.
    d) Kết quả hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động trao 574 suất quà cho nạn nhân CĐDC, người khuyết tật; tổng trị giá 275,84 triệu đồng:
    - Hội Nạn nhân chất độc da cam trao 134 suất quà trị giá 66,84 triệu đồng;
    - Hội Bảo trợ người khuyết tật &TMC trao 120 suất quà trị giá 59,0 triệu đồng;
    - Huyện đoàn trao 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng;
    e) Kết quả công tác tuyên truyền
    - Sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin tuyên truyền tạo được chuyển biến về nhận thức trong hoạt động nhân đạo, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, các hoạt động bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường.
    -  Công tác tìm kiếm tin tức thân nhân, tuyên truyền trong Hội cơ sở, hội viên và lồng ghép vào các cuộc họp của các ngành, đoàn thể có liên quan; kết quả không có đối tượng đề nghị tư vấn tìm kiếm thân nhân thất lạc.
    f) Kết quả các hoạt động khác trị giá 79,72 triệu đồng
    - Vận động hỗ trợ 02 áo quan (0,5 triệu đồng/áo) và mai táng phí 02 đám tang cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 19,72 triệu đồng; trong đó: Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Hải hỗ trợ 01 áo quan (0,5 triệu đồng) và 5,72 triêu đồng tiền mặt; Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng hỗ trợ 01 áo quan (0,5 triệu đồng) và 13,0 triệu đồng tiền mặt.
    - Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng đã tuyên truyền, vận động nguồn lực làm 150m2 lộ bê tông (dài 60m x rộng 2,5m) trị giá 60,0 triệu đồng và đang thi công làm 01 cây cầu.
    3. Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trị giá 146,0 triệu đồng
    - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2016 tập trung vào: Phòng ngừa lốc xoáy, sạt lở đất, triều cường và vận động thành lập Đội phản ứng nhanh Chữ thập đỏ 5 xã: Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng.
    - Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, UBND xã Tam Giang Đông và Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Hải Đăng cấp phát và hướng dẫn sử dụng thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 từ Chiến dịch “Kết nối Biển Đông” cho 10 tàu thuyền đánh bắt trên biển của ngư dân xã Tam Giang Đông, trị giá 146,0 triệu đồng.
    4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 389,755 triệu đồng
    - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng của Hội năm 2016 gắn với Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2016 của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” và Chương trình 1 triệu lượt người được khám bệnh miễn phí.
    - Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viên Đa khoa Khu vực Năm Căn, Hội Đông y và Huyện đoàn về tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí hưởng ứng Chương trình khám bệnh nhân đạo cho một triệu người do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; kết quả:
    + Tổ chức 03 đợt khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, điện tim, thử đàm, cấp thuốc miễn phí cho 330 người tại các xã Đất Mới, Lâm Hải, Tam Giang Đông trị giá 33,72 triệu đồng; cấp miễn phí 237 cái mùng, trị giá 16,59 triệu đồng. Tổng trị giá 50,31 triệu đồng.
    + Khám chữa bệnh đông y và vật lý trị liệu miễn phí cho 5.692 lượt người, hốt 7.762 thang thuốc nam miễn phí; trị giá điều trị miễn phí 103,164 triệu đồng;
    + Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện ĐKKV Năm Căn, Bệnh viện Nguyễn Trãi Tp.HCM tổ chức khám sàng lọc cho 250 người, mổ đục thủy tinh thể 92cas, cắt mộng thịt 15cas  thuộc đối tượng bệnh nhân nghèo miễn phí trị giá 140,0 triệu đồng.
    - Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn gồm 16 thành viên tham gia, tổ chức vận động, quyên góp, tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, gồm tiền và gạo tổ chức nấu cháo phát cho bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn nuôi bệnh tại Bệnh viện 100 suất/ngày; trong 6 tháng đã hỗ trợ 15.999 suất cháo và 1.393 bình nước sôi, tổng trị giá 82,781 triệu đồng.
    - Cấp 05 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động và bị tai biến khó khăn vận động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 13,5 triệu đồng.
    5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 166,11 triệu đồng
    - Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2016 của Ban Chỉ đạo huyện đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, xã, thị trấn; giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến các xã, thị trấn 0,6% dân số tham gia hiến máu và 0,9% dân số tham gia HMTN đối với huyện.
    - Công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện được tổ chức thông qua Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh xã, hội họp, tổ chức mít tinh đã vận động được 417 người tham gia hiến máu;  trị giá công tác tuyên truyền đạt 20,85 triệu đồng.
   - Kết quả vận động hiến 484,2đv/250ml, tổng trị giá 145,26 triệu đồng trong đó:
   + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” vào ngày 20/01/2016 có 280 người tham hiến 328 đv máu/250ml (hiến 250ml là 160 người, hiến 350ml là 120 người), trị giá 98,40 triệu đồng;
    + Tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng ra quân huấn luyện” vào ngày 04/3/2016 có 100 người tham gia hiến 119,2 đv máu/250m (hiến 250ml là 52 người, hiến 350ml là 48 người), trị giá 35,76 triệu đồng.
   + Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn tiếp nhận 37 người tham gia hiến 37đv/250ml trị giá 11,1 triệu đồng;
   6. Công tác tuyên truyền và huấn luyện
   - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, các cuộc vận động, các phong trào của Hội; thường xuyên đưa tin về hoạt động của Hội trên Website (hoichuthapdonamcan.org) của Hội đã thu hút 107.730 lượt người truy cập; cộng tác viết bài đăng trên Website của Tỉnh hội và Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
    - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Bính Thân 2016, cuộc vận động “Mỗi tổ chức,  mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện - 07/4”, “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Quốc tế - 08/5”.
    - Tham dự khóa đào tạo tập huấn viên Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ tổ chức tổ chức tại thành phố Cà Mau từ ngày 19 - 28/12/2015.
    - Tham gia tập huấn Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng - Thích ứng với biến đổi khí hậu cho xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc huyện Trần Văn Thời và xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển theo triệu tập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
    - Tham gia tập huấn hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa thị trấn Gành Hào và xã Long Điền Đông huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu.
    7.  Kết quả vận động nguồn lực trị giá 2.115,153 triệu đồng
    -  Xã hội nhân đạo 1.269,268 triệu đồng (Hội vận động 993,428 triệu đồng);
    -  Phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai (tiếp nhận) 146,0 triệu đồng;
    -  Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng 389,755 triệu đồng;
    -  Vận động hiến máu tình nguyện 166,11 triệu đồng;
    -  Vận động quỹ dự phòng của Hội 143,0 triệu đồng;
    -  Thu hội phí 1,02 triệu đồng.
    8. Hiệu  quả hoạt động
    a) Xây dựng nguồn lực Hội trực tiếp vận động là 1.839,313 triệu đồng;
    b) Ngân sách Nhà nước cấp 6 tháng đầu năm là 282,745 triệu đồng, trong đó:
    - Huyện hội 185,545 triệu đồng.
    - Hội cơ sở  97,2 triệu đồng.
    c) Hiệu quả hoạt động đạt 6,51 lần (1.839,313/282,745)
 
     9. Nhận xét, đánh giá
     a) Thuận lợi
     - Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện được 2 cấp hội quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong tổ chức Hội.
     -  Sự đồng thuận và phối hợp có hiệu quả giữa Hội với các cơ quan, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào, cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo.
     b) Hạn chế, khó khăn
     - Tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến hành chậm, nền nếp hành chính của hội cơ sở chậm đổi mới, cập nhật thông tin chưa kịp thời, báo cáo chậm trễ.
     - Phương tiện, điều kiện làm việc của Hội từ huyện đến cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội chưa phù hợp.
                                   Phần thứ hai
     PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
     1. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, các hoạt động nhân đạo gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
     2. Tập trung triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động địa chỉ tham gia hỗ trợ, nắm đối tượng cần được trợ giúp thường xuyên, đột xuất, chuẩn bị cho Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017.
     3. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn Đội ứng phó nhanh các xã, thị trấn; tập huấn nghiệp vụ cho đội ứng phó nhanh các xã (Lâm Hải, Hàm Rồng, Đất Mới, Hàng Vịnh và Hiệp Tùng) đi đôi với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng  ngừa ứng phó với thảm họa thiên tai.
     4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, ATGT, vệ sinh môi trường và các chương trình Y tế quốc gia; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật.
     5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hiến máu tình nguyện; phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học Cần Thơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2016.
     6. Đẩy mạnh các hoạt động vận động nguồn lực của Hội, xây dựng quỹ dự trữ của Hội từ huyện đến cơ sở, thu hội phí đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất và đầu tư phát triển cộng đồng.
      7. Kiện toàn tổ chức Hội cơ sở; phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; cập nhật thông tin về tình nguyện viên; lập sổ bộ quản lý của tổ chức Hội ; tiếp tục chỉ đạo Đai hội cấp cơ sở  tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
       8. Kiểm tra đối với các Hội cơ sở về công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác, việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội và sự phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
       9. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội trên các lĩnh vực; đánh giá kết quả xây dụng tổ chức hội cơ sở vững mạnh; xét thi đua, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của huyện trong năm 2016.
   
       Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 (Kèm theo 4 biểu mẫu thống kê) và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn./.
 
Nơi nhận                                                         CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
- Thường trực Huyện ủy;    
- Thường trực UBND huyện;                           (đã ký)
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT.                                                   Nguyễn Quang Sơn.                                                                      
                                                                                
 
 
 
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-HCTĐ, ngày 31/5/2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 
 

Tên đơn vị
Số liệu về tổ chức Hội Số người
được trợ giúp và trị giá hoạt động (đã thực hiện)
Kinh
phí Nhà nước
cấp cho 2 cấp Hội
Tổng trị giá hoạt động / kinh phí NN cấp cho 2 cấp Hội
(15/17= số lần)
Tổng số Hội cơ sở Tổng
 số
cán
 bộ
Hội
(CT)
Tổng số
 hội viên
Tổng
số
tình nguyện viên
Tổng số thanh thiếu niên Công tác
xã hội
Phòng ngừa và ứng phóthảm họa Chăm sóc
sức khỏe
Hiến máu nhân đạo (số đơn vị máu đã tiếp nhận) Tổng
số người được trợ giúp
(7+9
+11)
Tổng trị giá (8+10+12)
(triệu đồng)
số người được trợ giúp Trị giá    (triệu đồng) số người được trợ giúp Trị giá     (triệu đồng) số người được trợ giúp Trị giá     (triệu đồng) Do Hội địa phương thực hiện Hỗ trợ từ TƯ, tỉnh đơn vị khác,
dự án
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Xã Hàm Rồng 1 1 81 32 20 166 139,900           166 41,150   12,15  
Xã Đất Mới 1 1 132 30 25 265 230,500     70 6,0   335 236,500   12,15  
Xã Lâm Hải 1   110 30 32 153 55,41     50 3,0   203 58,410   12,15  
TT. Năm Căn 1 1 555 30 78 674 302,600           674 302,600   12,15  
Xã Hàng Vịnh 1 1 137 43 39 303 94,900           303 94,900   12,15  
Xã Hiệp Tùng 1 1 56 17 36 95 33,575           95 33,575   12,15  
Xã Tam Giang 1 1 212 25 58 242 58,750           242 58,750   12,15  
Xã TG Đông 1 1 342 25 58 208 54,980 10 146,0 210 41,310   428 96,290 146,0 12,15  
Trường THPT PNH 1   94   90 10 4,500           10 4,500      
Bếp cháo Từ thiện                   15.999 82,781            
Huyện Hội   5       612 294,153     6.947 256,664 484,2 7.559 550,817 11,413 185,545  
Tổng 9 13 1.719 274 436 2.728 1.269,268 10 146,0 23.276 389,755 484,2 26.014 1.659,023 157,431 282,745  
 
 
   
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
“TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM” NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-HCTĐ, ngày 31/5/2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
S
T
 T
 
 
Tên đơn vị
KẾT QUẢ
Tổng số suất quà tặng Tổng giá trị (triệu đồng)
Hộ nghèo Hộ nạn nhân CĐDC Đối tượng khác Tổng cộng Địa phương vận động Tỉnh Hội, tổ chức, cá nhân khác ủng hộ Tổng cộng
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9=7+8
1 Xã Hàm Rồng 65 80   145 41,150   41,150
2 Xã Đất Mới 174 21   195 58,500   58,500
3 Xã Lâm Hải 144 6   150 45,000   45,000
4 Thị trấn Năm Căn 260 46   306 78,500   78,500
5 Xã Hàng Vịnh 27 13   40 14,000   14,000
6 Xã Hiệp Tùng 72 21   93 32,775   32,775
7 Xã Tam Giang 94 8   102 28,750   28,750
8 Xã TG Đông 98 2   100 20,000   20,000
9 Trường THPT. Phan Ngọc Hiển     10 10 4,500   4,500
10 Huyện hội 20 10 8 38 6,9 11,413 18,313
Tổng cộng 954 207 18 1,179 330,075 11,413 341,488

 
BẢNG TỔNG HỢP HỖ TRỢ THƯỜNG XUYÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-HCTĐ, ngày 31/5/2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
STT Đơn vị Số người (hộ) được lập hồ sơ Số người (hộ) được trợ giúp Tổng giá trị trợ giúp  (triệu đồng) Tỷ lệ (%) người (hộ) được trợ giúp/Tổng hồ sơ
Hội Chữ thập đỏ trợ giúp Các tổ chức, cá nhân khác trợ giúp
1 2 3 4 5 6 7=(4+5)/3
1 Xã Hàm Rồng   41   20 25,200 48,78
2 Xã Đất Mới  69   40 48,000 57,97
3 Xã Lâm Hải   192   2 4,140  1,04
4 Thị trấn Năm Căn   160   133 159,600 83,13
5 Xã Hàng Vịnh  62    4,050 4,84
6 Xã Hiệp Tùng 50 2     0,800 4,00
7 Xã Tam Giang 74        
8 Xã Tam Giang Đông 205    10  7,605 4,88
9 Trường THPT. Phan Ngọc Hiển          
10 Huyện hội          
  Tổng cộng 853 2 208 249,395  24,62
 
 
BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện mô hình nuôi cua mê và cua thịt 6 tháng đầu năm 2016
(Kèm theo Báo cáo số 57/BC-HCTĐ, ngày 31/5/2016 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
 

TT
 
Đơn vị
Số hộ nuôi Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
 
Cua mê
 
Cua thịt
Tự vận động Hỗ trợ từ Tỉnh hội, địa phương bạn Địa phương đối ứng Gia đình góp thêm  
Nguồn khác
Tổng kinh phí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Xã Đất Mới 3 2   50,0 68,0     118,0
                   
Tổng cộng 3 2   50,0 68,0     118,0
 
 
 
 
 
 
                                                                                           


 
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11500
  • Tổng lượt truy cập: 2345241