Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ năm - 12/11/2015 02:11 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2015
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN NĂM CĂN                                                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       

        Số: 128/BC-HCTĐ                                                     Năm Căn, ngày11 tháng 11 năm 2015
                                                                               
                                                                                      BÁO CÁO
                                                         
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2015
 
          Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015; Hội Chữ thập đỏ tổ chức triển khai thực hiện và đánh giá kết quả kiểm tra năm 2015 như sau:
         
          I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA

          1. Huyện hội
           - Ban Kiểm tra gồm 05 đ/c;
           - Trưởng Ban Kiểm tra là đ/c Phó Chủ tịch Huyện hội;
          - Thành viên Ban Kiểm tra 04 đ/c, trong đó có 03 đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành.
          2. Hội cơ sở
          - Tổng số Hội cơ sở là 9;
          - 9/9 Hội cơ sở đều cử 01 đ/c trong Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.
         
          II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA

          1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
           - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện: Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2011 – 2016.
            - Huyện hội và Hội cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh hội, của địa phương đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ,các hoat động xã hội nhân đạo trên địa bàn huyện.
           2. Việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác
           - Huyện hội xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đã triển khai quán triệt trong tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
           - Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, Thường trực Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm trên các lĩnh vực, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm và cụ thể hóa trong chỉ đạo thực hiện 6 tháng, quý, tháng.
           - Ban Kiểm tra của Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nhiệm vụ: Công tác xã hội nhân đạo; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; công tác hiến máu tình nguyện; công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai; công tác vận động các nguồn lực, tuyên truyền huấn luyện, xây dựng và phát triển tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
           3. Kết quả kiểm tra thực hiện một số nhiệm vụ
          a) Công tác xã hội nhân đạo trị giá 2.402,248 triệu đồng (Hội vận động 2.036,99)
          - Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã vận động được 1.900 suất quà, trị giá 530,1 triệu đồng, trong đó: Hai cấp hội trực tiếp vận động được 1.204 suất quà, trị giá 324,85 triệu đồng; phối hợp vận động 696 suất trị giá 205,25 triệu đồng (có 25 suất quà từ Tỉnh hội chuyển về trao cho 8 cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quân; 12 ngư dân và 5 hội viên nghèo trị giá 21,25 triệu đồng).
          - Cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã điều tra rà soát lập danh sách có 853 hộ cần được trợ giúp; tuyên truyền, vận động được 18 tổ chức, 64 cá nhân tham gia hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật về đời sống, nhà ở, chữa bệnh; kết quả vận động trị giá 1.297,448 triệu đồng.
           - Kết quả thực hiện  mô hình đầu tư 334,3 triệu đồng, trong đó: Xây dưng mới 05 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 175,5 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế đầu tư 50,0 triệu đồng cho 05 hộ nuôi cua tại xã Đất Mới (10 triệu/hộ), mô hình “Con heo vàng” đầu tư 54 con heo tại xã Lâm Hải trị giá 108,8 triệu đồng thu hoạch hiệu quả đạt thấp nên không thực hiện tái đàn.
           - Kết quả hoạt động trợ giúp Nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật được 240,4 triệu đồng, trong đó: Vận động trao 150 suất quà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam trị giá 59,2 triệu đồng, vận động trao 105 suất quà cho đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi trị giá 21,2 triệu đồng; phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi vận động xây dựng 4 căn, sửa chữa 1 căn nhà trị giá 200,0 triệu đồng, trong đó 2 Hội vận động 160,0 triệu đồng.
          b) Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 294,289 triệu đồng
          - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng của Hội năm 2015 của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, triển khai Chương trình “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật”, tiếp nhận 4 hồ sơ chuyển về Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.
          - Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viên Đa khoa Khu vực Năm Căn, Hội Đông y và Huyện đoàn tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam hưởng ứng Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động khám bệnh nhân đạo cho một triệu người; kết quả:
          + Tổ chức 08 đợt khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, điện tim, thử đàm, cấp thuốc miễn phí cho 1.347 người  tại các xã, thị trấn trị giá 97, 933 triệu đồng;
          + Khám bệnh, xem mạch, châm cứu cho 15.272 lượt người, hốt 19.707 thang thuốc nam miễn phí, trị giá 16,261 triệu đồng;
          + Tổ chức Chiến dịch truyền thông dân số tại xã Tam Giang, Tam Giang Đông, Hiệp Tùng, Hàm Rồng; khám bệnh cho 834 phụ nữ, cấp thuốc miễn phí trị giá 35,095 triệu đồng.
         c) Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 208,25 triệu đồng
          - Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2015 của huyện đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến các xã, thị trấn đảm bảo đạt 0,5% dân số tham gia hiến máu và 1% dân số tham gia HMTN đối với huyện.
          - Công tác tuyên truyền hiến máu tình nguyện được tổ chức thông qua truyền thanh trên Đài, hội họp, tổ chức mít tinh hiến máu, tập huấn đã vận động được 511 người tham gia hiến 609đv/250ml, tổng trị giá 208,25 triệu đồng, đạt 136,24% kế hoạch giao; trong đó:
          - Kết quả vận động hiến được trong đó:
         + Mít tinh hiến máu “Lễ hội xuân hồng” có 271 người tham gia hiến 324,6 đv/250 ml, + Tham dự “Hành trình đỏ” năm 2015  có 8 người tham gia hiến 11,6đv/250ml,
         + Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động có 160 người tham gia hiến 201,4đv/250 ml,
         + Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống hiến có 72 lượt người tham gia hiến 72đv/250ml
        d) Công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai
         - Đăng ký tham gia giai đoạn II Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Thích ứng với biến đổi khí hậu” đối với 02 xã Tam Giang, Tam Giang Đông: Tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực phòng ngừa thảm họa; xây dựng tiểu công trình lộ giao thông nông thôn; xây dựng nhà trú bão; hỗ trợ sinh kế.
         - Xây dựng kế hoạch tham gia phòng chống  lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các xã, thị trấn phương và tập huấn CADRE cho 3 tỉnh Bến Tre, Long An và Bạc Liêu do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Viêt Nam triêu tập; tập huấn công tác phòng ngừa thảm họa thiên tai và sơ cấp cứu ban đầu cho 63 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ xã, thị trấn, trường THPT.
          - Vận động hỗ trợ 4 hộ bị cháy nhà ở xã Lâm Hải, Hiệp Tùng trị giá 13,8 triệu đồng; sửa nhà cho ông Ngô Bình Anh ấp 5 xã Hiệp Tùng bị sập nhà, trị giá 1 triệu đồng; vận động  hỗ trợ, khắc phục, sửa chữa 416m lộ bê tông giao thông nông thôn bị sạt lở (ấp 4 xã Hiệp Tùng và ấp Xóm Mới xã Đất Mới), trị giá 29,2 triệu đồng.
         đ) Công tác vận động nguồn lực phát triển cộng đồng
          - Vận động làm 4105m lộ bê tông: xã Đất Mới 3805m, xã Hàm Rồng 300m; trị giá 834 triệu đồng;
          - Vận động xây dựng 3 cây cầu: cầu Kinh Ba 152 triệu đồng, cầu Xóm Lung 200 triệu tại xã Hiệp Tùng và cầu Kinh 4 xã Hàm Rồng trị giá 150 triệu đồng; sửa chữa cầu Kinh Lò tại xã Hàm Rồng trị giá 6,0 triệu đồng.
          e) Công tác vận động Quỹ và quản lý quỹ Hội
           - Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu vận động quỹ dự trữ đến các cấp Hội, mục tiêu đạt 200 triệu đồng/năm, kết quả đã vận động được 137,78 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch.
           - Thu hội phí (1.584/1.659) đạt 95%, đã đăng nộp về huyện Hội 20%, trong đó chuyển Tỉnh hội 10% theo quy định.
          f) Công tác tuyên truyền và phát triển hội
          - Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11,  Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Cà Mau 13/12.
          - Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin tuyên truyền vận động nhân dân nhất là các trường học về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường và các hoạt động bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường.
          - Phối hợp với các cơ quan thông tin, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Hội; thường xuyên đua tin về hoạt động của Hội trên Website của Hội (hoichuthapdonamcan.org) có trên 30 ngàn lượt người truy cập; cộng tác viết bài đăng trên Website của Tỉnh hội và Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
           - Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho 60 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, trị giá 5,15 triệu đồng ; tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện, phòng ngừa thảm họa, thiên tai và sơ cấp cứu ban đầu trị giá 7,7 triệu đồng.
           g) Xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên
            - Huyện hội đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp hành chính, tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Hội từ huyện đến cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.
            - Tình hình tổ chức Hội:
           + Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn 8; Hội trường học 01);
           + Thành viên Ban Chấp hành 163 (Hội cơ sở 136, Huyện hội 27);
           + Cán bộ chuyên trách công tác hội 13 người (Huyện hội 5, Hội cơ sở 8);
           + Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở (Chủ tịch) hưởng hệ số 1,50 (1,725 triệu đồng người/tháng), công tác phí khoán 300.000 đồng/hội/tháng;
           + Tổng số hội viên 1.719 hội viên, trong đó phát triển mới 103 hội viên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ 274, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 436.
           + Quỹ dự phòng hai cấp Hội được 138,0 triệu đồng.
           4. Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại
           - Đối với Huyện hội tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan Thường trực;
           - Huyện hội tổ chức kiểm tra đối với 9/9 Hội cơ sở các xã, thị trấn và Trường THPT Phan Ngọc Hiển từ ngày 14-22/9/2015 theo Kế hoạch kiểm tra về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2015 của Ban Kiểm tra Huyện hội.
           - Kết quả qua kiểm tra đánh giá thực hiện các nhiêm vụ như đã nêu ở mục 2.
           - Công tác thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong năm 2015: Không.
           - Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Không
         
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

           1. Ưu điểm
           - Công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Huyện hội xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
           - Qua kiểm tra, đánh giá các cơ sở Hội đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên các lĩnh vực; hiệu quả hoạt động đạt 7,18 lần (4.076,387/567,892 triệu đồng), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
          2. Hạn chế
          - Hội cơ sở xây dựng báo cáo chưa bám vào hướng dẫn của Huyện hội, tổng hợp số liệu trên các lĩnh vực hoạt động phục vụ cho kiểm tra chưa đầy đủ.
          - Công tác phát triển Hội viên, xây dựng quỹ dự trữ, các mô hình hỗ trợ sinh kế chưa đạt theo kế hoạch đề ra.
          - Công tác thông tin báo cáo của các Hội cơ sở chưa được quan tâm, nên tình trạng báo cáo chậm trễ gây khó khăn cho cơ quan Thường trực Huyện hội tổng hợp báo cáo.
         
          IV.
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TỈNH HỘI
          Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Hội.
         
         Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.

Nơi nhận                                                                                    KT. CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;                                                              
- Lưu VT.                                                                                         (đã ký)
 
                                   
                                                                                              Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11523
  • Tổng lượt truy cập: 2345264