Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 29/09/2015 03:40 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả 5 năm phối hợp giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN NĂM CĂN                                                                                                                                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
       

      Số: 105/BC-HCTĐ                                                                                                                                                 Năm Căn, ngày 24  tháng 9  năm 2015
  
BÁO CÁO
Kết quả 5 năm phối hợp giảng dạy Chuyên đề
 “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”
              Thực hiên Công văn số 80/CV-HCTĐ ngày 17/9/2015 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về việc báo cáo kết quả 5 năm phối hợp thực hiện giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” theo Công văn số 751/TƯHCTĐ – TTĐT ngày 10/9/2015 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả phối hợp thực hiện như sau:
 
               1. Kết quả triển khai và giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”
               - Số lớp đã mở tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Năm Căn 04 (bốn) lớp (huyện Năm Căn 03 lớp, huyện Ngọc Hiển 01 lớp).
               - Số cán bộ, công chức, viên chức tham dự 366 người học lớp Trung cấp chính trị - Quản lý nhà nước.
               - Nội dung giảng dạy “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”
              + Luật hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
              + Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX;
              + Thời gian giảng dạy 4 tiết/lớp.
 
              2. Thực trạng về công tác phối hợp giữa Huyện Hội và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trong giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”
              - Chưa có văn bản chỉ đạo sự phối hợp giữa Huyện hội với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trong việc giảng dạy chuyên đề này.
              - Nội dung Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” đưa vào giảng dạy ở các lớp Trung cấp Chính trị nên không thuộc phạm vi phối hợp.
 
              3. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai
              3.1. Thuận lợi
              - Quốc hội ban hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03/6/2008;
              - Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ;
              - Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Chữ thập đỏ Việt Nam;
              - Trung ương Hội hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
              - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.
               3.2. Khó khăn: Chưa có văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đến các cấp Hội trong việc phối hợp thực hiện giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.
               
              4. Phương hướng triển khai phối hợp giữa Huyện hội với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trong giảng dạy chuyên đề này ở những năm tiếp theo

               4.1. Tổ chức các lớp bồi bưỡng Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
               4.2. Tổ chức giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” cho đối tượng cán bộ, đảng viên dự các lớp sơ cấp lý luận chính trị.
 
                5. Kiến nghị, đề xuất
               5.1. Kiến nghị: Đối với Đảng, Chính phủ có văn bản chỉ đạo sự phối hợp giữa các cấp Hội với Ban Tuyên giáo, trường Chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị trong giảng dạy Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.
                5.2. Đề xuất: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành thống nhất chương trình, tài liệu bồi dưỡng Chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” cho các đối tượng.
 
              Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm phối hợp giảng dạy chuyên đề “Công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới” theo nội dung Công văn số 80/CV-HCTĐ ngày 17/9/2015 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
 
Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                                    
- Lưu VT.                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                      (đã ký)
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 350
  • Tháng hiện tại: 12590
  • Tổng lượt truy cập: 2346331