Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 09/09/2015 03:27 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng đầu năm 2015
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HUYỆN NĂM CĂN                                                                                                                                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      Số: 99/BC-HCTĐ                                                                                                                                                              Năm Căn, ngày 07 tháng 9  năm 2015
 
 
BÁO CÁO
Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng đầu năm 2015
 
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2015; Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 9 tháng đầu năm 2015 như sau:
         1. Xây dựng tổ chức Hội
          - Huyện hội đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh nền nếp hành chính, tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Hội từ huyện đến cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.
         - Tình hình tổ chức Hội:
         + Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn 8; Hội trường học 01);
         + Thành viên Ban Chấp hành 163 (Hội cơ sở 136, Huyện hội 27);
         + Cán bộ chuyên trách công tác hội 13 người (Huyện hội 5, Hội cơ sở 8);
         + Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50 (1,725 triệu đồng người/tháng), công tác phí khoán 300.000 đồng/hội/tháng;
         + Tổng số hội viên 1.616 hội viên, trong đó phát triển mới 20 hội viên (Tam Giang Đông), Tình nguyện viên 274, Thanh niên xung kích Chữ thập đỏ 300/10 đội, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 436.
         2. Công tác xã hội nhân đạo vận động trị giá 1.461,44 triệu đồng, trong đó 2 cấp Hội vận động 1.256,19 triệu đồng.
         a) Chỉ đạo thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”năm 2015  trị giá 530,1 triệu đồng
          - Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2015, giao chỉ tiêu vận động cho các Hội cơ sở; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội triển khai thực hiện cuộc vận động trên phạm vi toàn huyện.
          - Kết quả vận động được 1.900 suất quà, trị giá 530,1 triệu đồng, hỗ trợ cho 1.900 lượt hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam (155 hộ là NNCĐDC), người tàn tật, trong đó: Hai cấp hội đã vận động trực tiếp được 1.204 suất quà, trị giá 324,85 triệu đồng; phối hợp vận động 696 suất trị giá 205,25 triệu đồng (có 25 suất quà từ Tỉnh hội chuyển về trao cho 8 cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quân; 12 ngư dân và 5 hội viên nghèo trị giá 21,25 triệu đồng).
         b) Kết qủa thực hiện cuộc vận  động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trị giá 615,14  triệu đồng
         - Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hai cấp Hội đã rà soát lập danh sách có 853 hộ cần được trợ giúp; tuyên truyền, vận động được 18 tổ chức, 64 cá nhân tham gia hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật về đời sống, nhà ở, chữa bệnh, kết quả:
         + Vận động 11,37 tấn gạo, trị giá 145,71 triệu đồng hỗ trợ cho hộ 1.137 lượt hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015;
         + Vận động 6,52 tấn gạo và 310 suất quà trị giá 166,71 triệu đồng hỗ trợ đột xuất cho 490 hộ tại xã (Lâm Hải 2,75 tấn gạo; Hàm Rồng 1,1 tấn gạo; Hiệp Tùng 60 suất quà; Đất Mới 40 suất quà; thị trấn Năm Căn 2,46 tấn gạo và 210 suất quà).
         + Vận động 1.100 cuốn tập, 15 chiếc cặp, 20 nón trị giá 9,5 triệu đồng trao cho 85 học sinh trong dịp khai giảng năm học 2015 – 2016.
         + Thực hiện trợ giúp thường xuyên cho 101 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 16 nạn nhân CĐDC, 09 tàn tật, 76 nghèo giá trị 182,32 triệu đồng; tỷ lệ hộ được trợ giúp thường xuyên chiếm 11,84%.
         - Vận động hỗ trợ 10 áo quan (thị trấn Năm Căn 8, Hiệp Tùng 1, Tam Giang 1) và mai táng phí cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 38 triệu đồng.
         - Vận động trao 27 chiếc xe lăn trị giá 72,9 triệu đồng.
         c) Kết quả thực hiện các mô hình trị giá 215,8 triệu đồng:
         - Thực hiện mô hình “Con heo vàng” Huyện hội đầu tư tại xã Lâm Hải, Hiệp Tùng 54 con, kết quả thu đạt trị giá 100,8 triệu đồng, do hiệu quả thấp nên không thực hiện tái đàn.
         - Xây dựng mới 03 căn nhà Chữ thập đỏ (Thị trấn Năm Căn 02 căn, Hiệp Tùng 01 căn) trị giá 95 triệu, và hỗ trợ xây dựng 01 căn tại xã Tam Giang trị giá 20 triệu đồng, tổng trị giá 115 triệu đồng.
         - Triển khai Dự án sinh kế, mô hình “Nuôi cua” đối với 5 hộ tại xã Đất Mới từ nguồn vốn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
         d) Kết quả trợ giúp Nạn nhân CĐDC, người khuyết tật trị giá 100,4 triệu đồng:
         - Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam vận động trao 150 suất quà cho đối tượng nạn nhân và nghi nhiễm chất độc da cam trong dịp tết trị giá 59,2 triệu đồng.
         - Phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi vận động trao 105 suất quà cho đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi trong dịp tết trị giá 21,2 triệu đồng.
         - Phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi vận động hỗ trợ 20 triệu đồng cho ông Đỗ Văn Trung ấp Nhà Hội, xã Tam Giang xây dựng căn nhà, 65 triệu đồng.
         e) Tham gia tuyên truyền, vận động, biện pháp can thiệp về nước sạch và VSMT
          Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin tuyên truyền vận động nhân dân nhất là các trường học về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường và các hoạt động bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường.
         f) Công tác tìm kiếm tin tức thân nhân, tuyên truyền trong Hội cơ sở, hội viên và lồng ghép vào các cuộc họp của các ngành, đoàn thể có liên quan.
         3. Công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai 31 triệu đồng
         - Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; triển khai Kế hoạch về phòng ngừa và ứng phó thiên tai năm 2015 tập trung vào: Phòng ngừa lốc xoáy, sạt lở đất, triều cường và tập huấn cho Đội phản ứng nhanh, Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ 5 xã (Hàm Rồng, Đất Mới, Lâm Hải, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng).
         - Đăng ký tham gia giai đoạn II Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Thích ứng với biến đổi khí hậu” đối với 02 xã Tam Giang, Tam Giang Đông (Tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực phòng ngừa thảm họa; xây dựng tiểu công trình lộ giao thông nông thôn; xây dựng nhà trú bão; hỗ trợ sinh kế).
         - Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn tham gia xây dựng kế hoạch phòng chống  lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015 tại địa phương; tham gia với Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai – tìm kiếm cứu nạn huyện Năm Căn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại địa phương; tham gia tập huấn CADRE cho 2 tỉnh Bến và Tre Long An; dự tập huấn CBDRM tại tỉnh Bến Tre.
         - Vận động hỗ trợ 2 hộ cháy nhà ở xã Lâm Hải trị giá 10,0 triệu đồng; hỗ trợ, khắc phục, sửa chữa 416m lộ bê tông giao thông nông thôn bị sạt lở (ấp 4 xã Hiệp Tùng và ấp Xóm Mới xã Đất Mới), trị giá 20 triệu đồng; sửa nhà ông Ngô Bình Anh ấp 5 xã Hiệp tùng, trị giá 1 triệu đồng (gió lớn làm sập nhà)
         4. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 232,799 triệu đồng
         - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng của Hội năm 2015 gắn với Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2015 của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, triển khai Chương trình “Trái tim nhân ái” tiếp nhận 4 hồ sơ, đã chuyển về Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long và “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” năm 2015.
          - Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viên Đa khoa Khu vực Năm Căn, Hội Đông y và Huyện đoàn về tổ chức khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam hưởng ứng Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động khám bệnh nhân đạo cho một triệu người; kết quả:
          + Tổ chức 05 lượt khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, điện tim, thử đàm, cấp thuốc miễn phí cho 794 người ở bốn xã Tam Giang Đông, Đất Mới, Hàm Rồng, thị trấn Năm Căn và Hàng Vịnh, trị giá 64,743 triệu đồng;
          + Khám bệnh, xem mạch, châm cứu cho 14.164 lượt người, hốt 16.127 thang thuốc nam miễn phí, trị giá 132,961 triệu đồng.
          + Tổ chức Chiến dịch truyền thông dân số tại các xã Tam Giang, Tam Giang Đông, Hiệp Tùng, Hàm Rồng; khám bệnh cho 834 phụ nữ, cấp thuốc miễn phí trị giá 35,095 triệu đồng.
          5. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 194,71 triệu đồng
          - Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2015 của huyện đến các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện, xã, thị trấn; giao chỉ tiêu vận động hiến máu đến các xã, thị trấn đảm bảo đạt 0,5% dân số tham gia hiến máu và 1% dân số tham gia HMTN đối với huyện.
          - Kết quả vận động hiến được 593đv/250ml, trị giá 178,08 triệu đồng trong đó:
          + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” vào ngày 09/01/2015 có 271 người (hiến 250ml 141 người, hiến 350ml 126 người và hiến 450ml 4 người) tham gia hiến 324,6 đơn vị máu/250ml trị giá 97,38 triệu đồng;
          + Tham dự Lễ xuất quân hiến máu tình nguyện xuyên Việt “Hành trình đỏ” năm 2015 tại Tp Cà Mau có 8 người tham gia hiến 11,6đv/250ml, trị giá 3,48 triệu đồng;
          + Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2015 có 160 người (hiến 250ml 59  người, hiến 350ml 99 người và hiến 450ml 2 người) tham gia hiến 201,4đv/250ml, trị giá 60,42 triệu đồng;
          + Câu Lạc bộ Ngân hàng máu sống hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn tiếp nhận 56 người tham gia hiến 56đv/250ml trị giá 16,8 triệu đồng;
          - Công tác tuyên truyền vận động 487 lượt người tham gia hiến máu trị giá 16,63 triệu đồng (338 người x 35.000 đồng + 160 người x 30.000 đồng).
          6. Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.249 triệu đồng
          - Vận động làm 3.600m lộ bê tông tại xã Đất Mới, trị giá 741 triệu đồng;
          - Vận động xây dựng cầu Kinh Ba tại xã Hiệp Tùng trị  giá 152 triệu đồng, sửa chữa cầu Kinh Lò tại xã Hàm Rồng trị giá 6,0 triệu đồng;
          - Tiếp nhận hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Mai ở thành phố Hồ Chí Minh 200 triệu đồng làm lộ (bê tông) giao thông nông thôn tại xã Hiệp Tùng và 150 triệu đồng  của 2 nhà mạnh thường quân tại xã Hàm Rồng ủng hộ để xây dựng cầu Kinh 4 thuộc ấp Chống Mỹ xã Hàm Rồng.
           7. Kết quả thực hiện
            a) Xây dựng nguồn lực trị giá 3.306,729 triệu đồng trong đó Hội trực tiếp vận động là 3.101,479 triệu đồng đạt 77,54% kế hoạch năm 2015(3.101,479/4000,00) và đạt 71,92% so với cùng kỳ năm 2014 (3.101,479/4.312,388), chia ra:
           - Công tác xã hội nhân đạo 1.256,19 triệu đồng;
           - Công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa thiên tai 31,0 triệu đồng;
           - Chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng 232,799 triệu đồng;
           - Vận động hiến máu tình nguyện 194,71 triệu đồng;
           - Vận động nguồn lực phát triển cộng đồng trị giá 1.249 triệu đồng.
           - Quỹ dự phòng hai cấp Hội được 137,78 triệu đồng.
          b) NSNN cấp 2 cấp hội 9 tháng đầu năm 2015 là 425,919 triệu đồng, trong đó:
           - Huyện hội 278,319 triệu đồng;
           - Hội cơ sở  147,6 triệu đồng.
           c) Hiệu quả hoạt động đạt  7,28 lần (3.101,479/425,919)
           II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
           1. Ưu điểm
           - Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện được 2 cấp hội quan tâm thực hiện và tạo sự đồng thuận trong tổ chức Hội.
           - Tạo được sự phối hợp giữa tổ chức Hội với các cơ quan, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động và các hoạt động xã hội nhân đạo.
           2. Hạn chế   
           - Nền nếp hành chính của hội cơ sở chưa được quan tâm thực hiện;
           - Hồ sơ, sổ sách của Hội cơ sở chưa hoàn thành, báo cáo còn chậm trễ.
           3. Nguyên nhân của hạn chế
           - Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội cơ sở chưa bám sát Nghị quyết, mục tiêu hoạt động của Hội và công tác an sinh xã hội ở địa phương.
           - Chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội chuyên trách chưa được quan tâm thực hiện mặc dù đã có văn bản chỉ đạo của Trung ương.
           III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
           1. Triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động địa chỉ tham gia hỗ trợ, nắm đối tượng cần được trợ giúp, chuẩn bị cho Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016.
            2. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ứng phó nhanh các xã, thị trấn; tập huấn nghiệp vụ cho đội ứng phó nhanh các xã, thị trấn đi đôi với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng  ngừa ứng phó với thảm họa thiên tai.
           3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân, cơ quan thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, ATGT, vệ sinh môi trường và các chương trình Y tế quốc gia.
           4. Tổ chức tập huấn cho đội nũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ về: Công tác Hội, công tác hiến máu tình nguyện, công tác phòng ngừa thảm họa thiên tai và sơ cấp cứu ban đầu, công tác bảo vệ môi trường.
           5. Đẩy mạnh các hoạt động vận động nguồn lực của Hội, xây dựng quỹ Hội từ huyện đến cơ sở đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, đột xuất, đầu tư mô hình “Nuôi cua” và đầu tư phát triển cộng đồng.
           6. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, các hoạt động nhân đạo gắn với kỷ niệm các ngày lễ: Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngày Quốc phòng toàn dân, Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh.
           7. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở; tuyên truyền phát triển hội viên, thanh niên xung kích, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đạt chỉ tiêu giao theo Công văn số 43/CV-HCTĐ ngày 27/4/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện.
          8. Kiểm tra các Hội cơ sở về công tác tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác, việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện nhiệm vụ của Hội và sự phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động nhân đạo.
            Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện (Kèm theo 5 biểu thống kê)./.
 
Nơi nhận                                                                                                                                                                                                                         CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                          
- Huyện ủy Năm Căn;
- Ban Dân vận Huyện ủy;                                                                                                                                                                                                 (Đã ký)
- Ủy ban MTTQ huyện;
- UBND huyện Năm Căn;
- Phòng Nội vụ;                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Quang Sơn
- Hội cơ sở xã, thị trấn;                                                                           
- Ông Phan Thanh Phương – CT Danh dự;                                                                      
- UV BCH huyện Hội;                                                                               
- Lưu VT.                                                                                


 
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 99/BC-HCTĐ, ngày 07/9/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
Tên đơn vị Số liệu về tổ chức Hội Số người được trợ giúp và trị giá hoạt động (đã thực hiện) Kinh
 phí Nhà nước
cấp cho 2 cấp Hội
Tổng trị giá hoạt động / kinh phí NN cấp cho 2 cấp Hội
(15/17= số lần)
Tổng số Hội cơ sở Tổng số cán bộ Hội (CT) Tổng số hội viên Tổng số tình nguyện viên Tổng số thanh thiếu niên Công tác xã hội Phòng ngừa và ứng phó thảm họa Chăm sóc sức khỏe Hiến máu nhân đạo (số đơn vị máu đã tiếp nhận) Tổng
số người được trợ giúp
(7+9
+11)
Tổng trị giá (8+10+12) 
 (triệu đồng)
số người được trợ giúp Trị giá    (triệu đồng) số người được trợ giúp Trị giá    (triệu đồng) số người được trợ giúp Trị giá     (triệu đồng) Do Hội địa phương thực hiện Hỗ trợ từ TƯ, tỉnh đơn vị khác,
dự án
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Xã Hàm Rồng 1 1 81 32 20 153 41,40     70 5,25   403 36,0   18,45  
Xã Đất Mới  
1
 
1
 
103
30 25  
322
115,20 11 13 110 7,00   432 76,20  
39,00
 
18,45
 
Xã Lâm Hải  
1
 
1
110 30 32  
431
        84,17  9 10       440 34,17  
50,00
18,45  
TT. Năm Căn  
1
 
1
 
555
30 78  
682
174,70     180 13,41   862 121,10  
53,60
 
18,45
 
Xã Hàng Vịnh  
1
 
1
141 43 39 110 51,60      230 20,00   340 51,60   18,45  
Xã Hiệp Tùng  
1
 
1
53 17 36   132 90,38 6 8       333 77,58    
18,45
 
Xã Tam Giang  
1
 
1
137 25 58 102 75,13           321 4 3,15  
31,98
18,45  
Xã TG Đông  
1
 
1
342 25 58 122 34,60     204 19,0825   560 34,60    
18,45
 
Trường THPT PNH 1   94   90   10  
  5,00
          10  
5,00
     
Huyện Hội   5       635  
182,65
    4.387 168,056 593 3171  
110,529
101,65 278,319  
Tổng 9 13 1.616 274 436  
2.629
854,83 26 31 5.181 232,799 593 6.802 1118,629 276,23 425,919  
 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
“TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM” NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 99/BC-HCTĐ, ngày 07/9/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
Stt Tên đơn vị KẾT QUẢ
Tổng số suất quà tặng Tổng giá trị (triệu đồng)
Hộ nghèo,
Cận nghèo
Hộ nạn nhân CĐDC,
Người tàn tật
Tổng cộng Địa phương vận động (Hội) Tỉnh Hội, tổ chức, cá nhân khác ủng hộ Tổng cộng
1 2 3 5 6=3+4+5 7 8 9=7+8
1 Xã Hàm Rồng 136 14 150 36,00    36,00 
2 Xã Đất Mới 218 24 242 52,60   52,60
3 Xã Lâm Hải 214 16 230   9,00 50,00 59,00
4 Thị trấn Năm Căn 478 51 529 71,45 53,60 125,05
5 Xã Hàng Vịnh 101 09 110 26,40    26,40
6 Xã Hiệp Tùng   49 21  70  32,00     32,00
7 Xã Tam Giang   85 17 102 30,80    30,80
8 Xã Tam Giang Đông 119 03 122  34,60    34,60
9 Trường THPT. Phan Ngọc Hiển   10    10    5,00      5,00
10 Huyện hội   70 255  335  27,00 101,65 128,65
Tổng cộng 1.490 410 1.900 324,85 205,25 530,10

 
 
 
 
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỖ TRỢ KHÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(Kèm theo Báo cáo số 99/BC-HCTĐ, ngày 07/9/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
       
     
 

STT Tên đơn vị KẾT QUẢ THỰC HIỆN Tổng trị giá
Quần áo Chăn/màn Gạo Nhà Chữ thập đỏ Quà
(phối hợp)
Gạo
 (phối hợp)
Các hoạt động khác
 (áo quan)
Số lượng (bộ) Trị giá Số lượng (bộ) Trị giá Số lượng (tấn) Trị giá Số lượng (căn) Trị giá Số lượng (suất) Trị giá Số lượng (tấn) Trị giá Số lượng (chiếc) Trị giá
1 Xã Hàm Rồng          1,10  13,20                 13,20 
2 Xã Đất Mới                     3,00 39,00     39,00 
3 Xã Lâm Hải         2,75 33,75      200  50,00         83,75 
4 Thị trấn Năm Căn         3,46 40,06  03 95,0  216  53,60     08 32,7  221,36 
5 Xã Hàng Vịnh         2,10 25,20                 25,20 
6 Xã Hiệp Tùng         1,86 24,18  01 20,0             44,18
7 Xã Tam Giang         1,16 15,08         2,46  31,98  01 4,6  113,93 
8 Xã TG Đông                         01 0,7  0,70 
9 Trường THPT PNH                              
10 Huyện hội                  280 155,65          155,65 
  Tổng         12,43 151,47   115,0  696 259,25  5,46 70,98  10 38 634,70 
 
 
   
BẢNG TỔNG HỢP HỖ TRỢ THƯỜNG XUYÊN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Kết quả thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"
(Kèm theo Báo cáo số 99/BC-HCTĐ, ngày 07/9/5/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)


STT Đơn vị Số người được lập hồ sơ Số người (hộ) được trợ giúp Tổng giá trị trợ giúp  (triệu đồng) Tỷ lệ người được trợ giúp/Tổng hồ sơ
Hội Chữ thập đỏ trợ giúp Các tổ chức, cá nhân khác trợ giúp
1 2 3 4 5 6 7=(4+5)/3
1 Xã Hàm Rồng                 41   3  9,21 0,73%
2 Xã Đất Mới                 69   40 72,00 57,97%
3 Xã Lâm Hải               192    1   4,51  0,52%
4 Thị trấn Năm Căn               160   53 95,40 42,25%
5 Xã Hàng Vịnh  62        
6 Xã Hiệp Tùng 50 2     1,20 4,00%
7 Xã Tam Giang 74        
8 Xã TG Đông 205        
9 Trường THPT. Phan Ngọc Hiển          
10 Huyện hội          
  Tổng cộng 853 2 99 182,32  11,84%
 
 
 
 
BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thực hiện mô hình “Con heo vàng” năm 2015
(Kèm theo Báo cáo số 99/BC-HCTĐ, ngày 07/9/2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn)
 
Stt Đơn vị Số heo (con) Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
Tự vận động Hỗ trợ từ Tỉnh Hội, địa phương bạn Địa phương đối ứng Gia đình góp thêm Nguồn khác Tổng kinh phí
1 2   4 5 6 7 8 9
1 Xã  Lâm Hải 52 x     8   97,6
2 MTTQ xã Hiệp Tùng 2           3,2
                 
                 
                 
  Cộng 54       8   100,8
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11451
  • Tổng lượt truy cập: 2345192