Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 16/06/2015 04:28 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả công tác chăm sóc sức khỏe 6 tháng đầu năm 2015
       Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2015; Kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe năm 2015. Hội Chữ thập đỏ huyện đã triển khai thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe  6 tháng đầu năm 2015 như sau:
        I. Bối cảnh
       1. Tình hình thời tiết có nhiều biến động: Nắng, hạn kéo dài, nhiệt độ tăng cao, mưa cục bộ khác thường làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người; dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và có diễn biến phức tạp, khó lường.
       2. Hội Chữ thập đỏ với vai trò làm tham mưu, tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; vận động nguồn lực, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
        II. Kết quả hoạt động
       1. Lĩnh vực khám chữa bệnh nhân đạo và hoạt động hỗ trợ nhân đạo.
       1.1. Công tác chỉ đạo của Hội
       - Triển khai Kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng gắn Kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2015 của huyện đến các Hội cơ sở; tiếp tục thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, triển khai Chương trình “Trái tim nhân ái” và “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” năm 2015.
       - Xây dựng Kế hoạch, trực tiếp phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Hội Đông y vận động nguồn lực, nhân lực tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam hưởng ứng Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động khám bệnh nhân đạo cho một triệu lượt người/ năm.
       1.2. Kết quả hoạt động cụ thể
        - Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội Đông y huyện, xã và các Tổ chẩn trị tổ chức khám bệnh, xem mạch cho 9677 lượt người, châm cứu cho 2536 lượt người, hốt 11093 thang thuốc nam miễn phí trị giá 90,903 triệu đồng.
       - Phối hợp với Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số vận động nguồn lực, hỗ trợ y, bác sĩ tổ chức 5 đợt khám bệnh (siêu âm, xét nghiệm đường huyết, điện tim, thử đàm) cho 1628 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 99,838 triệu đồng.
        - Tiếp nhận, lập hồ sơ 4 đối tượng đề nghị phẫu thuật tim của Chương trình “Trái tim nhân ái” gửi về Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; cấp 25 chiếc xe lăn đối tượng bệnh tai biến và khuyết tật vận động.
        Tổng trị giá hoạt động khám chữa bệnh 190,139 triệu đồng.
        2. Tuyên truyền giáo dục, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
        2.1. Tình hình dịch bệnh tại địa phương chủ yếu là sốt xuất huyết, tay – chân – miệng; chưa có diễn biến xảy ra thành dịch.
        2.2. Công tác chỉ đạo, phối hợp và tham gia của Hội
        - Huyện hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng triển khai đến Hội cơ sở; phối hợp với các cơ quan đơn vị là thành viên Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện triển khai công tác  phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
         - Chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với đơn vị thành viên Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tham gia phòng chống dịch bệnh tại điạ phương trên cơ sở kế hoạch của Huyện hội.
         2.3. Kết quả hoạt động cụ thể
         - Qua triển khai trong tổ chức Hội, tuyên truyền công tác phòng chống dịch trong nhân dân, đã nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng chống dịch.
         - Lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ tại địa phương tham gia chiến dịch diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm.
        3. Lĩnh vực sơ cấp cứu và an toàn giao thông
        3.1 Sơ cấp cứu
        - Huyện Hội chỉ đạo các Hội cơ sở xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ sơ cấp cứu đã được tập huấn những năm trước.
        - Kết quả hoạt động cụ thể
        + Duy trì Tổ tình nguyện viên sơ cấp cứu của 8/8 Hội cơ sở xã, thị trấn.
        + Công tác huấn luyện, đào tạo sơ cấp cứu đã tập huấn những năm trước.
        + Tổ chức sơ cấp cứu tại cộng đồng (trong 6 tháng không có nhu cầu).
       3.2. An toàn giao thông
       - Phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện chỉ đạo Hội cơ sở triển khai nội dung về an toàn giao thông đến thành viên Ban Chấp hành của Hội.
       - Hội cơ sở đã phối hợp với các nhà trường triển khai công tác an toàn giao thông trong các trường học.
       4. Nước sạch và vệ sinh môi trường
       - Chủ yếu truyên truyền về sử dụng nước sạch và thực hiện vệ sinh môi trường trong tổ chức Hội.
       - Hoạt động hỗ trợ các công trình, huấn luyện, đào tạo cán bộ truyền thông chưa thực hiện được.
       5. Các mô hình điển hình về chăm sóc sức khỏe tại địa phương
        - Phòng chuẩn trị thuộc Hội Đông y huyện Năm Căn.
        - Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Năm Căn
        - Số điện thoại: 0780 3 877 622
        III. Đánh giá chung
        1. Điểm mạnh
        - Tạo được sự phối hợp trong vận động nguồn lực, nhân lực tham gia chăm sóc sức khỏe thông qua các hoạt động nhân đạo.
        - Công tác khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cả lĩnh vực Đông y và Tây y triển khai thực hiện có hiệu quả đến đối tượng cần được trợ giúp.
        2. Khó khăn
        - Nơi đặt trạm sơ cấp cứu;
        - Nhân lực tham gia không tập trung, thường biến động;
        - Kinh phí hỗ trợ không có.
        3. Kiến nghị, đề xuất
        Địa phương có văn bản chỉ đạo để tạo điều kiện Hội cơ sở tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, vận động lực lượng tham gia, tập huấn nghiệp vụ sơ cấp cứu và an toàn giao thông.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe 6 tháng đầu năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
 
Nơi nhận                                                                                                                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH   
- Lưu VT.                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                       (đã ký)
 
                                                                                                                                                                                                            Trương Bích Thuận              
 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CSSK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
Kèm theo Báo cáo số 64/BC-HCTĐ ngày 15/6/2015 của Hội Chữ thập đỏ
 
TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I CÔNG TÁC TỔ CHỨC    
    1  Tổng số cán bộ CSSK (cấp tỉnh)  người  
   Ghi rõ trình độ cán bộ CSSK:    
     2  Tổng số tình nguyện viên CTĐ hoạt động trong lĩnh vực CSSK  Người  
 II  LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO    
    1  Số đội khám, chữa bệnh lưu động (tổng)  đội  
   Đội KCBLĐ của tỉnh    
   Đội KCBLĐ huyện    00
    2  Tổng số cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo  cơ sở  27
   a. Phòng khám    
   Đông y  cơ sở  09
   Tây y  cơ sở  00
   Đông-Tây y kết hợp  cơ sở  00
   b. Tổ chẩn trị  tổ  18
   c. Loại hình khác: (ghi rõ)    
    3  Khám bệnh, cấp thuốc     
   a. Khám tại các cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo (PK, BV..)    Đông y
   Số lượt người được khám bệnh nhân đạo  lượt người  9.677
   Trị giá (A)  ngàn đồng  90.903
   b. Các đợt khám tại cộng đồng    Tây y
   Tổng số đợt khám  đợt  5
   Số lượt người được khám bệnh nhân đạo  lượt người  1628
   Trị giá (B)  ngàn đồng  99.838
   4  Hỗ trợ nhân đạo khác (ghi rõ)    00
   a. Phẫu thuật mắt (đục thủy tinh thể, giác mạc….)    
   Số người được  phẫu thuật   người  
   Trị giá (C)  ngàn đồng  
   b. Phẫu thuật tim    
   Số  người được  phẫu thuật  lượt người  
   Trị giá (D)  ngàn đồng  
   c. Phẫu thuật phục hồi chức năng (khuyết tật)    
   Số  người được  phẫu thuật  lượt người  
   Trị giá ( E )  ngàn đồng  
   d. Khác (ghi rõ):…    
   Số  người được  hỗ trợ  lượt người  
   Trị giá (F)  ngàn đồng  
     5  Tổng trị giá khám chữa bệnh và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo (A+B+C+D+E+F)  ngàn đồng  190.741
 III  TUYÊN TRUYỀN GDSK, PC BỆNH DỊCH    
    1  Số lượt người được TT trực tiếp tại hộ  lượt người  1616
    2  Truyền thông nhóm  lượt người  
   Số buổi truyền thông  buổi  
   Số lượt người được TT    lượt người  
     3  Số lượt người được truyền thông qua hình thức khác: tổ chức sự kiện …  lượt người  
    4  Số tin/bài truyền thông GDSK, PC bệnh dịch  tin/bài  
     5  Số buổi TT trên phương tiện thông tin đại chúng (tivi, loa, đài phát thanh)  buổi  
   Tổng kinh phí tuyên truyền  ngàn đồng  
     6  Tập huấn nâng cao năng lực về tuyên truyền GDSK, PC bệnh dịch    
   Số khóa tập huấn  lớp  
   Số lượt người được tập huấn  lượt người  
   Trị giá  ngàn đồng  
 IV  LĨNH VỰC SƠ CẤP CỨU VÀ ATGT    
    1  Số trạm SCC  trạm  
    2  Số điểm SCC  điểm  
    3  Số Trung tâm huấn luyện SCC  trung tâm  
    4  Đào tạo, huấn luyện SCC     
4.1  Số lớp tập huấn cho Hướng dẫn viên  lớp  
   Số lượt người được tập huấn  lượt người  
   Trị giá (a)  ngàn đồng  
4.2  Số lớp tập huấn cho tình nguyện viên  lớp  
   Số lượt người được tập huấn  lượt người  
   Trị giá (b)  ngàn đồng  
4.3  Số lớp tập huấn cho người dân tại cộng đồng  lớp  
   Số lượt người được tập huấn  lượt người  
   Trị giá (c)  ngàn đồng  
   Tổng trị giá đào tạo huấn luyện SCC (A=a+b+c)  ngàn đồng  
    5  Số lượt người được sơ cứu ban đầu  người  
   Trị giá (B)    
   Trong đó số nạn nhân TNGT được sơ cứu  người  
   Trị giá   ngàn đồng  
    6  Số lượt người được truyền thông về an toàn giao thông  lượt người  
   Trị giá (C)  ngàn đồng  
    7  Tổng trị giá SCC (A+B+C)  ngàn đồng  
    8  Số phương tiện vận chuyển nạn nhân CTĐ     
   Ô tô  chiếc  
   Xuồng/ghe   chiếc  
   Xe máy  chiếc  
   Phương tiện khác (ghi rõ)  chiếc  
   Tổng    
 V  NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG    
    1  Công trình nước sạch     
   Bể nước  chiếc  
   Giếng khoan  chiếc  
   Công trình nước sạch khác (ghi rõ)  chiếc  
   Trị giá (A)  ngàn đồng  
    2  Công trình vệ sinh    
   Số công trình vệ sinh  chiếc  
   Trị giá (B)  ngàn đồng  
    3  Tổng trị giá nước sạch và VSMT (A+B)  ngàn đồng  
 VI MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH CSSK TẠI ĐỊA PHƯƠNG    
  Mô hình 1: Phòng chuẩn trị thuộc Hội Đông y huyện Năm Căn , địa chỉ Khóm 1, thị trấn Năm Căn, số điện thoại liên hệ 0780 3 877 622    
   Mô hình 2: ( tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại liên hệ)    
   TỔNG TRỊ GIÁ CHUNG  ngàn đồng 190.741 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11546
  • Tổng lượt truy cập: 2345287