Banner

BÁO BÁO SỐ: 130/BC-HCTĐ, NGÀY 20-12-2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/07/2018 04:57 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2017
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
    
Số: 130/BC-HCTĐ                                          Năm Căn, ngày 20 tháng 12 năm 2017
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác kiểm tra năm 2017
 
            Căn cứ Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017; Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả công tác kiểm tra năm 2017 như sau:
I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA
1. Huyện hội
- Ban Kiểm tra gồm 05 đ/c;
- Trưởng Ban Kiểm tra là ông Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện hội;
- Phó Ban Kiểm tra là ông Bùi Phúc Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện hội;
- Ủy viên Ban Kiểm tra:
+ Ông Nguyễn Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện hội;
+ Ông Đoàn Văn Khảng, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng;
+ Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra Hội CTĐ đỏ thị trấn Năm Căn.
2. Hội cơ sở
- Tổng số Hội cơ sở là 9;
-  9/9 Hội cơ sở đều có Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên
+ Trưởng ban là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
+ Phó ban là Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
+ Ủy viên là hội viên thuộc Chi hội.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA
1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo
- Tiếp tục quán triệt thực hiện: Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX) xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, ký cam kết “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ”, rà soát cung cấp thông tin tình nguyện viên phục vụ quản lý của Hội.
- Triển khai Kế hoạch 155/KH-HCTĐ, ngày 09/12/2015 thực Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về xây dựng Hội cơ sở vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũnăm 2017.
2. Việc xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác
- Ban Chấp hành xây dựng, ban hành Quy chế làm việc số 106/QC-BCH ngày 28/10/2016; triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đến Hội cơ sở và các thành viên trong Ban Chấp hành
- Huyện hội xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa cơ quan, Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và đã quán triệt thực hiện trong tổ chức Hội.
- Thường trực Huyện hội xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, tổ chức phong trào thi đua năm 2018, phong trào Tết vì người nghèo gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Ban Kiểm tra của Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra tập trung vào thực hiện 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xã hội nhân đạo ở địa phương.
3. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ
3.1. Công tác xã hội nhân đạo trị giá 3.270,99 triệu đồng; trong đó 2 cấp Hội trực tiếp vận động 2.649,14 triệu đồng, Hội phối hợp vận động 621,85 triệu đồng
- Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động được 1558 suất quà (Hội 730 suất, phối hợ 828 suất) trao cho 1558 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (có 261 đối tượng nạn nhân chất độc da cam) và 15,0 tấn gạo hỗ trợ cho 1283 hộ; tổng trị giá 725,5 triệu đồng; trong đó hai cấp Hội trực tiếp vận động 485,7 triệu đồng:
- Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã rà soát lập hồ sơ 387 hộ (18 hộ đăng trên Web của Hội); kết quả: 277 hộ/387 hộ được hỗ trợ thường xuyên (tỷ lệ 71,58%), hỗ trợ đột xuất 2158 lượt hộ và tập, vở, dụng cụ học tập, quần áo, sách giáo khoa, xe đạp, học bổng cho học sinh; tổng trị trị giá 1.322,54 triệu đồng.
3.2. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai trị giá 253,239 triệu đồng
- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cơ sở chủ động phương án, kế hoạch phòng tránh ảnh hưởng của triều cường, dông, lốc soáy và có nguy cơ sạt lở đất; phối hợp với Trung tâm Y tế tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; tập huấn nghiệp vụ cho tình nguyện viên 70 điểm sơ cấp cứu tại tổ Y tế.
- Hướng dẫn 10 ngư dân xã Tam Giang Đông được trang bị bộ thông tin liên lạc ICOM 718 hoàn thành đăng ký giấy phép hoạt động; trang bị dụng cụ cho điểm sơ cấp cứu; hỗ trợ hộ.dân khôi phục 01căn nhà bị cháy, 01 căn nhà bị sập và di dời 11 hộ; vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ, bão (quần áo và tiền trị giá 137,772 triệu đồng).
3.3. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 607,879 triệu đồng
- Triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; các chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật, chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” và “Một triệu người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong năm”.và ra quân chiến dịch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Kết quả: Tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo (319,077 triệu đồng); Câu Lạc bộ Bếp cháo từ thiện hỗ trọ 45.697 suất cháo và 4.724 bình nước sôi cho bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh (249,202 triệu đồng);.cấp 03 chiếc xe lăn (8,1 triệu đồng) cho người khuyết tật và 450 cái mùng (31,5 triệu đồng) cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
3.4. Công tác hiến máu tình nguyện trị giá 205,12 triệu đồng
- Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; triển khai kế hoạch HMTN năm 2017 đến thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho Ban Chỉ đạo xã, thị trấn 0,7% dân số và 1,0% dân số tham gia hiến máu đối với huyện.
- Tổ chức HMTN hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng”; "Ngày Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế" - 8/5, Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 và hiến máu phục vụ ca cấp cứu tại BVĐK Năm Căn đã thu hút 476 người tham gia hiến 604,4đv/250ml (181,32 triệu đồng) đạt 134,61% kế hoạch tỉnh giao (604,4/449), vượt chỉ tiêu 34,61%.
3.5. Công tác tuyên truyền, huấn luyện
- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị liên quan tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, cuộc vận động, phong trào của Hội; đưa tin về hoạt động của Hội trên Website (hoichuthapdonamcan.org) đã thu hút được 233.206 lượt người truy cập và cộng tác viết bài đăng trên trang Website Tỉnh hội, Trang thông tin điện tử huyện Năm Căn.
- Tham gia tập huấn cho Đội ứng phó PCTT-TKCN xã Tam Giang Tây và Viên An huyện Ngọc Hiển do Hội LHPN tỉnh Cà Mau tổ chức; tập huấn nhắc lại hoạt động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa (CADRE) cho 08 Đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp xã của tỉnh Cà Mau.: Huyện Trần Văn Thời (03), huyện U Minh (03), huyện Ngọc Hiển 02)..
3.6. Xây dựng tổ chức Hội
- Tổng số Hội cơ sở là 9 (Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn là 8; Hội trường học 01)
- Thành viên Ban Chấp hành:
+, Huyện hội 23; giảm 04 thành viên (Hội cơ sở 02, Huyện hội 02).
+ Hội cơ sở 154, giảm 02 thành viên đã bầu bổ sung 01 thành viên.
- Cán bộ chuyên trách công tác hội 10 người (Huyện hội 2, Hội cơ sở 8).
- Phụ cấp cán bộ Hội cơ sở hưởng hệ số 1,50:
+ Từ tháng 01-6/2017 hưởng 1,815 triệu đồng người/tháng;
+ Từ tháng 7/2017 hưởng 1,950 triệu đồng người/tháng.
- Tổng số hội viên 2.049 hội viên, Tình nguyện viên Đội phản ứng nhanh 192/8 đội, Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 1.556.
- Xây dựng, ký kết, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Năm Căn và Trung tâm Y tế huyện Năm Căn về tổ chức các hoạt động nhân đạo; thành lập 70 điểm sơ cấp cứu ban đầu gắn với Tổ Y tế ấp, khóm trên địa bàn huyện.
- Giái quyết thôi việc đối với 04 cán bộ Hội:
+ 02 viên chức ở cơ quan Thường trực Huyện hội (01 Phó Chủ tịch, 01 viên chức hỗ trợ phục vụ) theo quyết định của UBND huyện;
+ 02 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cơ sở (xã Hàm Rồng và thị trấn Năm Căn), đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung.
- Vận động Quỹ dự trữ của hai cấp Hội 176,26 triệu đồng; trong đó Huyện hội 67,365 triệu đồng và Hội cơ sở 108,895 triệu đồng; thu hội phí 4.917.600 đồng (20% trên tổng số thu của hội viên), đăng nộp về Tỉnh hội 2.458.000 đồng (10% trên tổng số thu theo quy định).
- Tổ chức kiểm tra đối với 8/9 Hội cơ sở Hội Chữ thập đỏ 7 xã và trường THPT Phan Ngọc Hiển về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 (Hội Chữ thập đỏ thị trấn không kiểm tra)
4. Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại
- Huyện hội tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đối với cơ quan Thường trực và kiểm tra đối với 8/9 Hội cơ sở các xã và Trường THPT Phan Ngọc Hiển từ ngày 09-13/10/2017 theo Kế hoạch số 84/KH-HCTĐ, ngày 02/10/2017 của Huyện hội.
- Kết quả qua kiểm tra đánh giá thực hiện các nhiêm vụ như đã nêu ở mục 3.
- Công tác thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong năm 2017: Không.
- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Không
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện bốn nhiệm vụ ưu tiên chiến lược và công tác xây dựng tổ chức Hội theo Nghị quyết 28/NQ-TƯHCTĐ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được chỉ đạo thực hiện đồng bộ.
- Sự đồng thuận và phối hợp có hiệu quả giữa Hội với các cơ quan, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động và hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện.
- Hoạt động của Hội đã bám sát 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội; hiệu quả hoạt động: Vận động nguồn lực đạt 130,12% (5.205,638/4.000) kế hoạch, vượt chỉ tiêu 30,12%, tăng 13,09% (5.205,638/4.603,172) so với năm 2016, tỷ xuất hoạt động. đạt 8,50 lần (5.205,638/611,887).
2. Hạn chế
- Tổ chức bộ máy của Hội biến động (Huyện hội 2/4, Hôi cơ sở 2/9 Chủ tịch); Chủ tịch Hội cơ sở kiêm nhiệm chiếm tới 1/3 (3/9); cơ chế chính sách chưa thu hút được người tham gia làm công tác Hội Chữ thập đỏ; một số thiếu an tâm trong công tác.
- Việc điều tra, rà soát địa chỉ nhân đạo chưa đi vào chiều sâu dẫn đến triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và  phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” ở cơ sở chưa đồng bộ.
- Thường trực của tổ chức Hội cơ sở chưa chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhân đạo ở cơ sở; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất chậm trễ, không đầy đủ thông tin.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1 Đối với Tỉnh hội: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của Hội.
2. Đối với Hội cơ sở: Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ theo định kỳ.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
Nơi nhận:                                                                                                TM. BAN KIỂM TRA
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;                                                                                       TRƯỞNG BAN          
- Hội Chữ thập đỏ cơ sở;
- Thành viên Ban Kiểm tra;                                                             
- Lưu VT.                                                
                                                                                                                       
         Lâm Kỳ Hẹn
Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Lâm Kỳ Hẹn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 228
  • Tháng hiện tại: 12468
  • Tổng lượt truy cập: 2346209