Banner

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ NĂM 2018

BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018

Đăng lúc: 27-11-2018 03:40:18 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo
Đăng lúc: 06-11-2018 03:05:36 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo
Đăng lúc: 06-11-2018 03:05:35 AM | Đã xem: 39 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO CHĂM SÓC SỨC KHỎE NĂM 2018

Hoạt động khám, chữa bệnh, hỗ trợ nhân đạo trị giá 1.042,653 triệu đồng; tuyên truyền trị giá 3,8 triệu đồng; sơ cấp cứu và an toàn giao thông trị giá 57,35 triệu đồng.

Đăng lúc: 04-11-2018 09:08:13 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

TỔNG HỢP 10 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo giai đoạn 2008 - 2018

Đăng lúc: 28-10-2018 10:29:32 PM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kết quả Hội vận động 4.770,03/4.000 triệu đồng, đạt 119,25% kế hoạch năm 2018

Đăng lúc: 13-09-2018 10:29:41 PM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTg, NGÀY 09-7-2018

Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới

Đăng lúc: 07-08-2018 02:46:10 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của Nhà nước

BÁO CÁO SỐ: 49/BC-HCTĐ, NGÀY 31-5-2018

Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 02-08-2018 11:12:42 PM | Đã xem: 165 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

BÁO CÁO SỐ: 34/BC-HCTĐ, NGÀY 19-4-2018

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ

Đăng lúc: 02-08-2018 10:22:25 PM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Báo cáo

HƯỚNG DẪN SỐ 143/HD-TƯHCTĐ, NGÀY 11-6-2018

Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng lúc: 01-08-2018 04:36:18 AM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của Trung ương Hội
Đăng lúc: 24-07-2018 05:03:35 AM | Đã xem: 57 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của Bộ, Ngành, Tỉnh

ĐIỀU LỆ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM KHÓA X

Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 282/QĐ-TTg, ngày 08-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng lúc: 24-07-2018 04:38:58 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của Trung ương Hội

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ: 21/CTPH-HCTĐ-GDĐT-ĐTN, NGÀY 06-3-2018

Giữa Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Năm Căn về công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2017 - 2021

Đăng lúc: 24-07-2018 04:01:17 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

BÁO CÁO SỐ:18/CB-HCTĐ, NGÀY 02-03-2018

Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Quý I năm 2018

Đăng lúc: 24-07-2018 03:39:09 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO SỐ:13/CB-HCTĐ, NGÀY 27-02-2018

Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và NNCĐDC" giai đoạn 2009-2018

Đăng lúc: 24-07-2018 03:21:40 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO SỐ:12/CB-HCTĐ, NGÀY 21-02-2018

Kết quả thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân CDDC năm 2018

Đăng lúc: 24-07-2018 03:16:49 AM | Đã xem: 79 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

KẾ HOẠCH SỐ: 115/KH-HCTĐ, NGÀY 27-11-2017

Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018

Đăng lúc: 23-07-2018 04:52:18 AM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

KẾ HOẠCH SỐ: 117/KH-HCTĐ, NGÀY 27-11-2017

Tổ chức phong trào thi đua năm 2018

Đăng lúc: 23-07-2018 04:47:27 AM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản của huyện Hội , Kế hoạch

KẾ HOẠCH SỐ: 24/KH-HCTĐ, NGÀY 24-3-2017

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

Đăng lúc: 16-07-2018 09:51:48 PM | Đã xem: 63 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch

KẾ HOẠCH SỐ:10/KH-HCTĐ, NGÀY 13-02-2017

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 16-07-2018 09:49:50 PM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1715
  • Tháng hiện tại: 1811
  • Tổng lượt truy cập: 2270094