Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY ĐỢT 1 NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 21/08/2018 20:58 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; chủ đề: Lễ Hội Xuân hồng năm 2018
- Đợn vị tham gia hiến máu ... đơn vị
- Số người hiến máu ...... đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có ..... người;
  + Hiến 350ml có ..... người.
  - Kết quả cụ thể:

STT HỌ TÊN GT NS MS NN ĐC Q/H ĐT CMND SỐ LẦN NHM TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 MAI TRỌNG BÀO NAM 1973 CD18-001549 GV TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918946041   8 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
2 PHAN THÁI ĐIỀN NAM 1980 CD18-002407 CB UBND XÃ TAM GIANG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949849450   2 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
3 VÕ HOÀI ANH NAM 1993 CD18-001586   BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0888755989   3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
4 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NAM 1977 CD18-002405 CB HIỆP TÙNG- NĂM CĂN- CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917530303     # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
5 NGUYỄN VĂN THÁI NAM 1989 CD18-002428 CB UBND TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949678758   5 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
6 NGUYỄN THÀNH ĐẠT NAM 1997 CD18-003373 CB UBND XÃ HÀNG VỊNH BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942113229   2 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
7 TRẦN HOÀNG LẸ NAM 1986 CD18-003413 GV TRUNG TÂM GDNN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949165185   6 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
8 NGUYỄN ĐỨC ĐẢM NAM 1986 CD18-001583 GV TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM- ĐẤT MỚI- NĂM CĂN- CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0972737637   2 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
9 TRƯƠNG MINH QUÂN NAM 1993 CD18-003415   382 NGUYỄN TẤT THÀNH- CÁI NAI- NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913467224   2 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
10 HUỲNH MINH CHÚC NAM 1988 CD18-001547 GV TRƯỜNG THCS XÃ HÀNG VỊNH BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0932133535   7 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
11 NGUYỄN THÀNH PHÚC NAM 1973 CD18-001577 CB TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913070913   15 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
12 TRẦN HOÀNG TUẤN NAM 1984 CD18-001580 CB TÒA ÁN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913933166   8 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 NGUYỄN HỮU TÀI NAM 1983 CD18-001585 GV TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM- ĐẤT MỚI- NĂM CĂN- CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01254555628   1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
14 VÕ QUỐC TOÀN NAM 1983 CD18-001588   UBND TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945545359   6 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
15 TRƯƠNG HOÀI PHONG NAM 1985 CD18-001590 BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948947749   6 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
16 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CD18-001568 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0912969429   7 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
17 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 CD18-001553 GV TRUNG TÂM GDNN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917248394   9 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
18 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 CD18-001554 GV TRUNG TÂM GDNN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946893449   13 # 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
19 QUÁCH VĂN KHẢ NAM 1995 CD18-001564   ĐỒN BIÊN PHÒNG CCK NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948470474     # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
20 VÕ MINH DUY NAM 1985 CD18-001584   BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0932932707   8 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
21 HỒ SỶ QUY NAM 1989 CD18-001582 GV TRƯỜNG TH 2 HIỆP TÙNG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0988671199   5 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
22 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CD18-001560 CB UBND XÃ ĐẤT MỚI BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945036127   14 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
23 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 CD18-002414 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀNG VỊNH BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919164448   11 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
24 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1989 CD18-002426   BÙI MẮC- ĐẤT MỚI- NĂM CĂN - CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0939180879   10 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
25 CAO VĂN CƯỜNG NAM 1982 CD18-002413 GV TH LÂM HẢI, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0982934748   3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 VÕ VĂN TOÀN NAM 1993 CD18-002432 ND PHÒNG HỘ, ĐẤT MỚI, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01279308859   6 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
27 NGÔ CHÍ LÂM NAM 1995 CD18-001550 CA CA H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944146243   4 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
28 DƯƠNG THANH TRỌNG NAM 1991 CD18-002418 H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
29 LÂM AN KHƯƠNG NAM 1985 CD18-001561 CB CA H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944525237   10 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
30 MINH VĂN MẠNH NAM 1996 CD18-001571   LÂM HẢI, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942735635   1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
31 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 CD18-001579 GV THCS PHAN NGỌC HIỂN, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0978877839   21 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
32 HỒ QUỐC ANH NAM 1996 CD18-001559 CA CA H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01666072248   2 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 NGUYỄN VŨ LÂM NAM 1990 CD18-003422 KT HÀM RỒNG, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943335123   1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
34 MAI THẾ MINH NAM 1993 CD18-001557 CB HÀM VỊNH, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942546970   8 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
35 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CD18-001558 CA K7 H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918755686   10 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
36 HUỲNH KIM ANH NỮ 1991 CD18-001569 CB K6 H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944144911   15 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
37 CHÂU PHƯỚC THIỆN NAM 1993 CD18-001572 CA CA H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948221289   8 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
38 ĐOÀN VĂN THẮNG NAM 1978 CD18-001555 GV THCS HÀNG VỊNH, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01636884456   7 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
39 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 CD18-001576 BCHQS H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0983244028   11 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
40 NGUYỄN HUỲNH ĐÔ NAM 1997 CD18-001565 C ĐỒN BIÊN PHÒNG CCK NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0914621090   1 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
41 TRẦN NHỰT TÂN NAM 1996 CD18-001567 CA CA H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919941504   5 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
42 TRỊNH THÚC MẬU NAM 1969 CD18-001604 GV THCS HÀM RỒNG, H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0989619297   7 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
43 TRẦN CHÍ HIẾU NAM 1987 CD18-001605 CB BCHQS H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919704211   3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
44 HỒ BẢO KHI NAM 1989 CD18-002409 GV K4 H NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943805693   2 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
 
Từ khóa:

chủ đề, xuân hồng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11489
  • Tổng lượt truy cập: 2345230