Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 29/8/2018

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 15:52 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; chủ đề: Tháng hành động " Vì nạn nhân chất độc da cam" - 10/8 - Đợn vị tham gia hiến máu ... đơn vị - Số người hiến máu ...... đơn vị máu/250ml, trong đó: + Hiến 250ml có ..... người; + Hiến 350ml có ..... người. - Kết quả cụ thể:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 29/08/2018 (SL 116)                
STT HỌ TÊN GT NS MS NN ĐC Q/H ĐT SỐ LẦN ABO HIV HBV HCV RPR
1 PHẠM VĨNH NHÂN NAM 1993 CD18-079570 KHÓM HÀNG VỊNH - TT NĂM CĂN - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01677860197 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
2 BÙI HOÀNG GIANG NAM 1994 CD18-079582 CS KHÓM HÀNG VỊNH - TT NĂM CĂN - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0968456469 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
3 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 CD18-079557 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0978877839 23 O ÂM ÂM ÂM ÂM
4 NGUYỄN VĂN AN NAM 1983 CD18-079558 CC KHÓM HÀNG VỊNH - TT NĂM CĂN - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944539567 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
5 PHẠM BÍCH TRÂM NỮ 1995 CD18-079561 CB KHÓM 6 - TT NĂM CĂN - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0949119189 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
6 NGUYỄN HỒNG THẮM NỮ 1968 CD18-079560 CB CÔNG AN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919765324 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
7 TRẦN BÁCH KHOA NAM 1993 CD18-079564 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0946035759 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
8 TRẦN XUÂN QUANG NAM 2000 CD18-079562 CS ĐỒN CKC NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01232255327 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
9 PHAN HỮU THỪA NAM 1995 CD18-079559 CS HUYỆN ĐỘI NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01257624560 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
10 TRẦN HOÀNG HIẾU NAM 2000 CD18-079563 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944557544 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
11 HUỲNH VĂN TRIỂN NAM 1994 CD18-079565   ẤP ÔNG CHỪNG - XÃ ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01299933944 7 B ÂM ÂM ÂM ÂM
12 TRẦN HẰNG NY NỮ 1997 CD18-079568   KHÓM 9 - TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 TRẦN MINH HIẾU NAM 1987 CD18-079569 CB ẤP ÔNG CHỪNG - XÃ ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948785908 6 A ÂM ÂM ÂM ÂM
14 HUỲNH DIỆU LINH NỮ 1991 CD18-079571 GV TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01246577302 8 O ÂM ÂM ÂM ÂM
15 NGUYỄN TRỌNG KHẢI NAM 1998 CD18-079573 SV K4 - TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0913516845   O ÂM ÂM ÂM ÂM
16 CAO XUÂN SƠN NAM 1994 CD18-079566 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0981872878 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
17 CHU MINH ĐỨC NAM 1995 CD18-079567 CS HẢI ĐỘI 402 - KHÓM HẰNG VỊNH - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01627088571 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
18 PHẠM THỊ CẨM TÚ NỮ 1985 CD18-079575 NVVP BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0918355537 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
19 TRẦN HỮU AN NAM 2000 CD18-079578 CB BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0917941713 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
20 LÊ THỊ TUYẾT NGOAN NỮ 1990 CD18-079580   ẤP MAI VỊNH - XÃ TAM GIANG ĐÔNG - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01238194527 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
21 TRẦN THỊ TRÚC HÀ NỮ 1985 CD18-079577 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀNG VỊNH BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0989821124 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
22 LÊ THỊ NHÂN NỮ 1988 CD18-079576 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀNG VỊNH BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0964467770 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
23 TRINH THÚY QUYỀN NỮ 1991 CD18-079581 NVYT ẤP VINH HOA - XÃ TAM GIANG ĐÔNG - NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0947059810 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
24 NGUYỄN DUY TÂN NAM 2000 CD18-079572 ẤP PHƯỚC THẠNH - MỸ PHƯỚC - HÒN ĐẤT - KG BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
25 TRẦN KỶ THUẬT NAM 1981 CD18-079583 VC TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO H. NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0913868607 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 NGÔ TẤN TÀI NAM 1999 CD18-079574 ẤP 7 - XÃ HÒA BÌNH - BÀ RỊA VŨNG TÀU BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
27 TRẦN VĂN ĐÔNG NAM 1987 CD18-079585 GV ẤP VÙNG ĐẦM - XÃ NGUYỄN HUÂN - ĐẦM DƠI - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944921135 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
28 HỎA XUÂN CƯỜNG NAM 1981 CD18-079595 NV ẤP 3 - HÀNG VỊNH - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0981477784 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
29 HOÀNG THỊ CẦM NỮ 1978 CD18-079596 BB 41 - ẤP CHỐNG MỸ - XÃ HÀM RỒNG - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948693965 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
30 LÊ ĐĂNG HOÀNG NAM 1993 CD18-080937 KL HẠT KIỂM LÂM HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
31 VÕ TÁ DŨNG NAM 1994 CD18-080936 KL HẠT KIỂM LÂM HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0942786594 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
32 HUỲNH BA PHIÊN NAM 1986 CD18-080930 CB UBND XÃ TAM GIANG BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944445154 9 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 NGUYỄN HẢI NAM NAM 1989 CD18-080944 CB UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948762715 6 B ÂM ÂM ÂM ÂM
34 NGUYỄN ANH KIỆT NAM 1995 CD18-080933 CB UBND XÃ TAM GIANG BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948101023 12 A ÂM ÂM ÂM ÂM
35 NGUYỄN TRUYỀN THANH NAM 1972 CD18-080940 GV K6 - TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919000307 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 TRẦN HOÀNG LĨNH NAM 1981 CD18-080942 CC UBND XÃ TAM GIANG BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0965423234 9 O ÂM ÂM ÂM ÂM
37 NGUYỄN TẤN TÀI NAM 1993 CD18-080941 NA XÓM MỚI - ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 09160302212 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
38 NGUYỄN THÀNH PHÁT NAM 1993 CD18-080935 ĐV XÃ ĐẤT MỚI BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0918508295 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
39 ĐOÀN CHÍ KHANG NAM 1990 CD18-080945 LV KHÓM 9 - TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0947963973 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
40 LÂM KỲ HẸN NAM 1981 CD18-080947 VC HCTĐ HUYÊN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01238950668 20 B ÂM ÂM ÂM ÂM
41 TRẦN CHÍ HIẾU NAM 1987 CD18-080948 CB BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919704211 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
42 PHẠM ĐỨC HIỂN NAM 1990 CD18-080950 NVVP AGRIBANK NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0974476787   A ÂM ÂM ÂM ÂM
43 NGUYỄN VIẾT THÔNG NAM 1990 CD18-080951   BHXH HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0945463500 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
44 TRỊNH PHÚC MẬU NAM 1969 CD18-080939 GV TRƯỜNG THCS HÀM RỒNG - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0989619297 6 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 PHẠM THÀNH CÔNG NAM 1992 CD18-080952 CC TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0918331121 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
46 LÊ THỊ TRANG NỮ 1972 CD18-079587 NVVTEL VIETTEL NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0868620721   B ÂM ÂM ÂM ÂM
47 TÔ VĂN ĐIỀN NAM 1999 CD18-079579 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0947776569 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
48 TRẦN VĂN VŨ NAM 1990 CD18-079586 CB UBND TAM GIANG ĐÔNG BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01227895513 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
49 VÕ VĂN ĐỒNG NAM 1998 CD18-079584 CS HẢI ĐỘI 402 - KHÓM HẰNG VỊNH - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 1 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
50 NGUYỄN THỊ TOAN NỮ 1973 CD18-079588 GV KV1 - K3 - TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0976185050 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
51 LÊ KIM HẬU NỮ 1983 CD18-079590 VC ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919091579 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
52 ĐINH THỊ DUYÊN NỮ 1976 CD18-079589 NV TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0932028496 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
53 TRƯƠNG BÍCH THUẬN NỮ 1975 CD18-079592 NT KHÓM 1 - TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0945114727 14 A ÂM ÂM ÂM ÂM
54 NGUYỄN DIỄM XOAN NỮ 1990 CD18-079593 NVYT BV HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0942887407 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
55 NGUYỄN MAI DINH NỮ 1974 CD18-079594 GV TRƯỜNG MẦM NON  XÃ ĐẤT MỚI BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0916723899 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
56 NGUYỄN THỊ CẨM NỮ 1985 CD18-079591   ẤP NĂM CĂN - ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948703499 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
57 MAI THẾ MINH NAM 1993 CD18-080892 BTĐ ẤP 3 - HÀNG VỊNH - TT NĂM CĂN - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0942546970 9 A ÂM ÂM ÂM ÂM
58 HỒ BẢO KHI NAM 1989 CD18-080897 GV K4 - TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0943805693 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
59 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CD18-080901 CA K6 - TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0918755686 11 B ÂM ÂM ÂM ÂM
60 NGUYỄN VĂN TIẾN NAM 1992 CD18-080880 CC UBND XÃ ĐẤT MỚI BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0918727229 16 B ÂM ÂM ÂM ÂM
61 LÊ MINH MẪN NAM 1997 CD18-080884 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919839493 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
62 NG. PHẠM THANH HIẾU NAM 1989 CD18-080881 GV TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0917261621 14 A ÂM ÂM ÂM ÂM
63 QUÁCH VĂN KHẢ NAM 1995 CD18-080882 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948470474 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
64 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 CD18-080885 GV TRUNG TÂM GDNN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0917248394 10 A ÂM ÂM ÂM ÂM
65 TRẦN THANH NGHỊ NAM 1985 CD18-080894 CC HUYỆN ĐOÀN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0913986646 14 O ÂM ÂM ÂM ÂM
66 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CD18-080883 CC UBND XÃ ĐẤT MỚI - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0943036127 17 B ÂM ÂM ÂM ÂM
67 VÕ NGỌC TRÒN NAM 1988 CD18-080896 GV TH2 TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01248572391 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
68 NINH VĂN MẠNH NAM 1996 CD18-080891 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0942735635 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
69 NGUYỄN TRẦN HUYNH NAM 1998 CD18-080889 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01634893713 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
70 NGUYỄN HUỲNH ĐÔ NAM 1997 CD18-080888 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0914621090 4 A ÂM ÂM ÂM ÂM
71 HUỲNH VĂN NGUYÊN NAM 1994 CD18-080890 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0969233401 4 A ÂM ÂM ÂM ÂM
72 SỬ LÂM TẠO NAM 1998 CD18-080887 THẠNH PHÚ - CÁI NƯỚC - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919534135 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
73 NGUYỄN HẢI ĐĂNG NAM 1997 CD18-080886 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0917525326 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
74 TRƯƠNG CÔNG DUẨN NAM 1990 CD18-080898 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0976084990 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
75 VŨ VĂN QUANG NAM 1993 CD18-080893 ĐỒN BP CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0987309283 6 B ÂM ÂM ÂM ÂM
76 VƯƠNG HOÀNG KIỆT NAM 1970 CD18-080902   ẤP CÂY CHỪNG - XÃ ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919354490 8 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
77 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 CD18-080895 GV KHÓM CÁI NAI - TT NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0946893449 16 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
78 CHU ĐỨC TUẤN NAM 1988 CD18-080905 CB CÔNG AN TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0949013283 8 O ÂM ÂM ÂM ÂM
79 NGUYỄN VĂN LINH NAM 1993 CD18-080899 DQTT BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0913136901 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
80 TRẦN VĂN TUẤN NAM 1986 CD18-080904 CB ẤP XẺO SAO - LÂM HẢI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0947991517 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
81 MAI VĂN LUÂN NAM 1988 CD18-080913 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0912878890 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
82 ĐĂNG PHÁT TÀI NAM 1993 CD18-080906   KHÓM 3 - TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0949528550 4 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
83 HUỲNH KIM ANH NỮ 1991 CD18-080903 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944144911 18 A ÂM ÂM ÂM ÂM
84 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CD18-080907 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0912969429 9 O ÂM ÂM ÂM ÂM
85 CHÂU PHƯỚC THIỆN NAM 1993 CD18-080900 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948221289 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
86 VĂN HOÀNG LEM NAM 1980 CD18-080910 BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0913046664 6 A ÂM ÂM ÂM ÂM
87 VÕ MINH DUY NAM 1985 CD18-080909 CB BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0932932707 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
88 NGUYỄN TRỌNG THẮNG NAM 1996 CD18-080908 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944929536 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
89 ĐẶNG HOÀNG GIANG NAM 1989 CD18-080921 CA CÔNG AN TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944141718 13 A ÂM ÂM ÂM ÂM
90 NGUYỄN VĂN CHUYÊN NAM 1989 CD18-080911   ẤP PHÒNG HỘ - XÃ ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0942612083 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
91 HỒ THỊ ÚT LÙNG NỮ 1980 CD18-080916 CB HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0913987176 10 B ÂM ÂM ÂM ÂM
92 PHAN THANH VŨ NAM 1988 CD18-080920 PV ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0915610266 7 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 LÊ VŨ KHA NAM 1989 CD18-080922 GV TRƯỜNG TH 1 TT NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01277567878 11 B ÂM ÂM ÂM ÂM
94 ĐỖ MINH HẢI NAM 1996 CD18-080912 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0982993504 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
95 NGUYỄN BÉ TÈO NAM 1986 CD18-080917 CB CÔNG AN TT NĂM CĂN - H. NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944285062   A ÂM ÂM ÂM ÂM
96 NGUYỄN THÀNH NAM NAM 1998 CD18-080919 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01697609402 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
97 LƯƠNG CÔNG BẰNG NAM 1985 CD18-080926 CS HẢI ĐỘI 402 - KHÓM HẰNG VỊNH - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0125522208 1 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
98 NGUYỄN ĐỨC ĐẢM NAM 1986 CD18-080923 GV TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 09727737637 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
99 QUANG TẤN NGUYÊN NAM 1988 CD18-080932   ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0946225440 7 A ÂM ÂM ÂM ÂM
100 LÊ THẾ VŨ NAM 1995 CD18-080914 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0965525653 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
101 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1989 CD18-080931   ẤP BÙI MẮC - XÃ ĐẤT MỚI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0939180879 13 O ÂM ÂM ÂM ÂM
102 TRỊNH KIỀU MƠ NỮ 1984 CD18-080918 CB NHÀ THIẾU NHI NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 23 O ÂM ÂM ÂM ÂM
103 DIỆP TUẤN EM NAM 1989 CD18-080925 CB UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG - NĂM CĂN - CÀ MAU BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0912079439 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
104 NGUYỄN DANH LAM NAM 1994 CD18-080929 NV ẤP XẺO SAO - LÂM HẢI - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0985528824 6 B ÂM ÂM ÂM ÂM
105 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 CD18-080924 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀNG VỊNH BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0917390508 13 B ÂM ÂM ÂM ÂM
106 PHẠM VĂN TRỌNG NAM 1988 CD18-080934 HẢI ĐỘI 402 - VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0989756267 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
107 LÊ VĂN ÚT NAM 1983 CD18-080938 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0919282183 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
108 LÂM TRỌNG THẮNG NAM 1990 CD18-080946 NV VIETTEL NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0969400373 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
109 LÊ VŨ HẢI NAM 1991 CD18-080928 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0981563359 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
110 LÊ HỒNG LỈNH NAM 1993 CD18-080927 NVYT ẤP VINH HOA - XÃ TAM GIANG ĐÔNG - NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0948635417 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
111 NGUYỄN MINH CHÍNH NAM 1984 CD18-080943 VC TRẠM Y TẾ - KINH 17 - TAM GIANG - NĂM CĂN - CM BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0943111812 11 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
112 NGÔ CHÍ LÂM NAM 1995 CD18-080915 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0944146243 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
113 TÔ VĂN NHUẬN NAM 1988 CD18-080953 VC CN TRUNG TÂM PTQĐ NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0917249886 11 A ÂM ÂM ÂM ÂM
114 NGUYỄN VŨ LÂM NAM 1990 CD18-080954 VC HÀM RỒNG - NĂM CĂN - CÀ MAU BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0943335123 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
115 NGUYỄN ĐÌNH PHÁO NAM 1991 CD18-080949 ĐD BV ĐA KHOA HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 0986287298 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
116 NGUYỄN MINH TRỰC NAM 1983 CD18-080955 CB BHXH HUYỆN NĂM CĂN BVĐK HUYỆN NĂM CĂN - CÀ MAU 01234040566 10 B ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Ban Thường trực HMTN
Nguồn tin: Ban Thường trực HMTN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 587
  • Tháng hiện tại: 114688
  • Tổng lượt truy cập: 2222088