Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 23/8/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/04/2017 03:41 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; chủ đề: Hưởng ứng "Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC" 2016
- Đợn vị tham gia hiến máu 26 đơn vị
- Số người hiến máu 157/195 đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có 62 người;
  + Hiến 350ml có 95 người.
  - Kết quả cụ thể:
STT HỌ TÊN GT NS Q/H ĐT SỐ LẦN TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 PHAN THỊ DUYÊN AN NỮ 1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
2 VÕ MINH TÍ NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944498652 4 250 B   ÂM ÂM ÂM
3 LƯƠNG THỊ THẢO LY NỮ 1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
4 LÊ THANH VŨ NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
5 NGUYỄN THỊ HUỲNH CHÂU NỮ 1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01238008061 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
6 NGUYỄN VĂN THÁI NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949678758 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
7 VÕ KIM PHƯƠNG NỮ 1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0914140045 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
8 VÕ THỊ HỒNG NI NỮ 1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946761752 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
9 HỒ THỊNH HƯNG NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0941437402 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
10 NGUYỄN HOÀNG EM NAM  1987 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
11 TRẦN HỒNG ĐỈNH NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0916577960 5 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
12 NGUYỄN VĂN TÙNG NAM  1970 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918661353 1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
13 MAI TRẦN NAM  NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946188066 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
14 NGUYỄN HỒNG NGHIỆM NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01233447471 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
15 HUỲNH MINH NHẬT NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946135746 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
16 BÙI PHI HỔ NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01239617545 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
17 NGUYỄN THÀNH TÂM NAM  1987 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0914474144 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
18 PHẠM THỊ CẨM TÚ NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918355537 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
19 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG NỮ 1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944076700 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
20 ĐINH VĂN RIÊM NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
21 PHẠM HỒNG Ý NỮ 1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0985364900 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
22 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG NỮ 1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
23 DU VĂN CHỊN NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944526652 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
24 HUỲNH KHAM LINH NAM  1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945509795 8 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
25 NGUYỄN DIỄM XOAN NỮ 1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 TÔ TUẤN AN NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
27 NGUYỄN CHÍ TÂM NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0911580144 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
28 TRẦN THANH VINH NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
29 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
30 VÕ XUẤT SẮC NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01298822388 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
31 HUỲNH PHƯƠNG TRANG NỮ 1979 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   9 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
32 PHẠM LAN NHI NỮ 1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 NGUYỄN VĂN CHUYÊN NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
34 LÊ QUANG ĐẦY NAM  1987 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0973589971 1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
35 TRẦN THỊ TRANG NỮ 1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0907872977 5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 NGUYỄN THỊ MƠ NỮ 1987 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01679749929 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
37 NGUYỄN THÀNH MẾN NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01236756960 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
38 PHẠM TRUNG CHÁNH NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946615785 1 250 B        
39 ĐOÀN TUYẾT MINH NAM  1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0972108777 10 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
40 THÁI THỊ TRINH NỮ 1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
41 NGUYỄN THỊ TIẾT NỮ 1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
42 PHẠM THỊ HƯỜNG NỮ 1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
43 PHẠM VĂN CƯỜNG NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
44 LÊ HỮU QUANG NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949154481 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 VŨ THỊ THƠM NỮ 1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
46 LÊ ĐĂNG HOÀNG NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01247023023 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
47 TRẦN THỊ CHUYỂN EM NỮ 1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
48 LÊ THỊ PHƯƠNG NỮ 1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
49 VÕ THỊ THẮM NỮ 1972 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919162606 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
50 LƯU THỊ BÍCH NGỌC NỮ 1979 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
51 TRẦN VĂN SƠN NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
52 QUANG NGỌC TRONG NAM  1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
53 TRẦN THỊ HIỀN NỮ 1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
54 NGUYỄN TẤT THẮNG NAM  1975 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919631601 3 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
55 NGUYỄN ÁNH TUYẾT NỮ 1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
56 NGUYỄN TUẤN THANH NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
57  ĐẶNG VĂN TOÀN NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
58 BÙI TẤN LỰC NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 250 B        
59 HUỲNH THANH MỘNG NAM  1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
60 HUỲNH VĂN TRIỂN NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
61 TRẦN MỸ NHUNG NỮ 1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
62 LÝ THỊ HƯƠNG LAN NỮ 1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
63 PHẠM VĂN TOÀN NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919111200 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
64 VƯƠNG HOÀNG KIỆT NAM  1970 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919354490 5 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
65 MAI THẾ MINH NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
66  ĐỖ HOÀNG LỘC NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
67 HUỲNH VŨ LINH NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
68 TRẦN QUỐC THI NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
69 LÊ VŨ KHA  NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   7 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
70 TRẦN HOÀNG LẸ NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
71 HUỲNH DIỆU LINH NỮ 1991 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
72 TRẦN HOÀNG LĨNH NAM  1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
73 NGUYỄN MINH PHÚC NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
74 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0939180879 8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
75 NGÔ VĂN GIANG NAM  1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
76 NGUYỄN MINH ĐẲNG NAM  1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   28 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
77 ĐOÀN VĂN THẮNG NAM  1978 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0911512450 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
78 TRẦN VĂN TUẤN NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
79 PHAN THANH TOÀN NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01248999606 4 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
80 CAO VĂN CƯỜNG NAM  1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
81 NGUYỄN HỮU THÀNH NAM  1984 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
82 HUỲNH THANH PHONG NAM  1979 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0912048148 6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
83 TRẦN TẤN ĐỦ NAM  1984 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
84 PHAN VĂN LIỀN NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
85 NGUYỄN DANH LAM NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
86 HUỲNH BA PHIÊN NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
87 NGUYỄN ANH KIỆT NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948101023 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
88 LÊ HOÀNG NAM NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919943552 3 350 O        
89 TRƯƠNG MINH TRÍ NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
90 TRỊNH KIỀU MƠ NỮ 1980 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   18 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
91 VÕ QUỐC CẤM NAM  1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
92 LÊ HỒNG LĨNH NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 TÔ VĂN NHUẬN NAM  1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
94 LÂM KÌ HẸN NAM  1979 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   15 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
95 TRẦN TRUNG BÌNH NAM  1957 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
96 TẠ TRƯỜNG GIANG NAM  1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   7 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
97 ĐẶNG HOÀNG GIANG NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   10 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
98 TRẦN VĂN LỚN NAM  1980 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
99 VŨ VĂN QUANG NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
100 HUỲNH MINH CHÚC NAM  1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0932133535 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
101 NGUYỄN THU THỦY NỮ 1972 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
102 HUỲNH NGỌC TRÍ THANH NAM  1979 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01204855835 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
103 NGUYỄN VĂN KHÁNH NAM  1982 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
104 PHAN TRỌNG VĨNH NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
105 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM  1987 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919333672 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
106 NGUYỄN TÀI NGUYÊN NAM  1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919166773 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
107 HỒ VŨ HẢO NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919166455 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
108 PHAN VĂN KHÁNG NAM  1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
109 TÔN NỮ HƯƠNG GIANG NAM  1974 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918828555 1 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
110 NGUYỄN BÉ TÈO NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   9 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
111 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM  1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   10 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
112 TRẦN THANH NGHI NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   9 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
113 TRẦN TRỌNG QUÍ NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
114 HUỲNH KIM ANH NỮ 1991 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   17 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
115 PHAN HỮU HÀO NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
116 PHẠM TRUNG TÍNH NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   12 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
117 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1975 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948792755 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
118 ĐOÀN TRUNG HIẾU NAM  1994 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
119 LÊ VĂN HOẠT NAM  1984 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0969633484 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
120 HỒ THANH NGOAN NAM  1970 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
121 VÕ MINH DUY NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
122 HỒ HOÀNG ANH NAM  1996 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
123 LÊ VŨ HẢI NAM  1995 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
124 TRẦN SĨ HƯNG NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
125 LÊ MINH CƯỜNG NAM  1968 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   27 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
126 MAI ĐỈNH NAM NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
127 NGUYỄN TẤN ĐẠT NAM  1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
128 PHẠM DUY ĐỘ NAM  1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   16 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
129 LÊ TRỌNG TÍNH NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
130 LÊ CHÍ TRUNG NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
131 NGUYỄN VĂN TÈO NAM  1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
132 DIỆP TUẤN EM NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
133 NGUYỄN HẢI NAM NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
134 NGUYỄN HỮU TRANG NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
135 VÕ TUẤN KIỆT NAM  1980 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
136 LÊ VĂN ÚT NAM  1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
137 LÊ HOÀNG ĐỆ NAM  1985 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
138 VŨ CÔNG KIỆM NAM  1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
139 TRƯƠNG THANH MỘNG NAM  1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
140 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM  1981 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
141 NGUYỄN MINH TRỰC NAM  1983 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
142 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM  1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   7 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
143 NGUYỄN KA HAI NAM  1987 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
144 NGUYỄN MINH SANG NAM  1984 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   8 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
145 TRẦN TUẤN SANG NAM  1988 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
146 LÊ HỮU TÀI NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
148 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM  1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
149  ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   7 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
150 VŨ THÀNH LONG NAM  1993 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
151 HÀ MẪN ĐẠT NAM  1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
152 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NỮ 1989 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
153 PHẠM  ĐỨC HIỂN NAM  1990 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   5 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
154 NGUYỄN HỮU AN NAM  1992 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
155 MAI THỊ NGUYÊN NỮ 1991 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   3 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
156 NGUYỄN HUYNH ĐỆ NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   4 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
157 NGUYỄN VĂN ĐẠT NAM  1986 BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11577
  • Tổng lượt truy cập: 2345318