Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 20/01/2016

Đăng lúc: Thứ năm - 27/04/2017 05:31 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn; chủ đề: Hưởng ứng "Lễ hội Xuân Hồng" 2016
- Đợn vị tham gia hiến máu 37 đơn vị
- Số người hiến máu 280/328 đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có 160 người;
  + Hiến 350ml có 120 người.
  - Kết quả cụ thể:
STT HỌ TÊN GT NS NN ĐC ĐT CMND SỐ LẦN TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 LÊ CHƯƠNG DƯƠNG NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 01244877101   2 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
2 HUỲNH TUẤN ANH NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0946554031 381279532 1 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
3 THÁI ĐÔ NIN NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0942220771 381489325 3 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
4 TÔ TRUNG TOÁN NAM 1994 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0943128992 381695763 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
5 TRỊNH NGỌC SƠN NAM 1984 GV BVĐK NĂM CĂN 0915674501 175214014 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
6 HUỲNH NGỌC TRÍ THANH NAM 1979 GV BVĐK NĂM CĂN 01204855835 380987484 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
7 NGUYỄN VĂN TẠO NAM 1982 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0945142148 381071194 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
8 LÊ MINH CƯỜNG NAM 1967 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0947080963 380682017   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
9 NGUYỄN VĂN DỄ NAM 1988 NV BVĐK NĂM CĂN 0916034212 381484701 9 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
10 NGUYỄN KHẮC HUYNH NAM 1997 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0911253960   1 350 A        
11 NGUYỄN TÀI NGUYÊN NAM 1981 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919166773 381091978 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
12 HUỲNH MINH CHÚC NAM 1988 GV BVĐK NĂM CĂN 0932133535 381461996 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 NGUYỄN DUY TÂN NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917535857 381333854 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
14 NGUYỄN MINH TRÍ NAM 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381564636   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
15 PHẠM QUỐC NGHỊ NAM 1988 NV BVĐK NĂM CĂN 0948629955 381523194 9 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
16 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN     7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
17 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 1981 GV BVĐK NĂM CĂN 0942099203   7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
18 NGUYỄN MINH HIẾU NAM 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01248561245 381298479 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
19 VÕ QUỐC TOÀN NAM 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0945545359 381618666 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
20 CAO HỮU TÀI NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919930185 381527486 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
21 HUỲNH THANH GIÀU NAM 1986 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0914904749 385327783 5 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
22 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 BVĐK NĂM CĂN 0983244028 380862601 7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
23 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 GV BVĐK NĂM CĂN 0946893449 381093812 7 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
24 TRƯƠNG HOÀI PHONG NAM 1985 BVĐK NĂM CĂN 0948947749 381281008 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
25 LÊ THÀNH CÔNG NAM 1962   BVĐK NĂM CĂN 0917770907   6 350 B        
26 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0994375348 381340224 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
27 TRẦN NHẬT TRƯỜNG NAM 1983 NV BVĐK NĂM CĂN 0974611313 381149548 16 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
28 TRẦN MINH HIẾU NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0948785908 381490371 3 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
29 TIÊU HỮU NGHĨA NAM 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917112121 381542160   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
30 NGUYỄN TRỌNG TÍNH NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN     1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
31 DƯƠNG XUÂN LINH NAM 1991 GV BVĐK NĂM CĂN 0976596747 183771766 1 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
32 PHAN TRỌNG VĨNH NAM 1989 BVĐK NĂM CĂN 0945968045 385506717 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 VŨ VĂN QUANG NAM 1993 BVĐK NĂM CĂN   164489634 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
34 MAI TRẦN NAM NAM 1994 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0946188066   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
35 TRƯƠNG VĂN XUYÊN NAM 1990 BVĐK NĂM CĂN 0942126008 381612045 7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 NGÔ VĂN GIANG NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381484636 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
37 TRẦN CHÍ HIẾU NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919704211 381385972 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
38 NGUYỄN TẤN LỘC NAM 1982 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917832545   4 350 O        
39 ĐOÀN NGUYỄN HOÀI NAM 1991 BVĐK NĂM CĂN 01683833722   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
40 LÊ DUY ĐỨC NAM 1985 BVĐK NĂM CĂN 0976151111 31403487 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
41 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NAM 1977 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917530303 381020061 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
42 LÊ VĂN CƯƠNG NAM 1972 GV BVĐK NĂM CĂN 0949026063 381881017 2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
43 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH NỮ 1985 TD BVĐK NĂM CĂN 0939009910 381290820 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
44 TRẦN HOÀNG LẸ NAM 1986 GV BVĐK NĂM CĂN 0949165185 381307081 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 HỒ VŨ HẢO NAM 1994 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919166455 381683142 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
46 NGUYỄN THÀNH PHÚC NAM 1973 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913070913 381091123 11 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
47 NGUYỄN MINH SANG NAM 1984 GV BVĐK NĂM CĂN 0947262252 381201508 7 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
48 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01654146525 381746531 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
49 NGUYỄN THẾ DƯƠNG NAM 1994 BVĐK NĂM CĂN 01697632114 101193576 1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
50 NGUYỄN MINH ĐẲNG NAM 1982 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0916917625 381265045 25 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
51 VƯƠNG HOÀNG KIỆT NAM 1970 CNVC BVĐK NĂM CĂN   380831765 4 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
52 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1975 NV BVĐK NĂM CĂN     3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
53 KIỀU CHÍ PHÚ NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01635575773     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
54 TRƯƠNG VŨ TRƯỜNG NAM 1980 TD BVĐK NĂM CĂN 0988010002 381503869 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
55 NGUYỄN MINH TRỰC NAM 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01234040566 381243823 7 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
56 HUỲNH TẤN HIẾU NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01259664667 381790613 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
57 DƯƠNG HẢI ĐĂNG NAM 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01256786007 381450461 8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
58 VÕ QUỐC CẤM NAM 1983 GV BVĐK NĂM CĂN 01252151294 381115354 8 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
59 LÊ THỊ LIỄU NỮ 1966 TD BVĐK NĂM CĂN     5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
60 PHAN THANH VŨ NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0915610266 381455873 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
61 CHU ĐỨC TUẤN NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0949013283 381411996 7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
62 PHAN MINH CHÂU NAM 1975 GV BVĐK NĂM CĂN 0918920539 381333793 9 350 A        
63 TRẦN TOẠI NGUYỆN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0913966536   1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
64 NGUYỄN VĂN NHÂN NAM 1993 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913886762   5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
65 NGUYỄN QUỐC HUY NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919233144 381316662 1 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
66 NGUYỄN THU THỦY NỮ 1972 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913987720   6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
67 NGUYỄN DANH LAM NAM 1994 TD BVĐK NĂM CĂN 0947616787 381703184 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
68 NGÔ SƠN TINH NAM 1991 TD BVĐK NĂM CĂN 0975284852 381661797 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
69 LÊ THANH PHONG NAM 1991   BVĐK NĂM CĂN   381525319 2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
70 PHẠM VĂN TOÀN NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919111200 381411430 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
71 NGUYỄN HỒNG PHƯỜNG NAM 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0947996737 381611296 6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
72 MAI THỊ NGUYÊN NỮ 1991 TD BVĐK NĂM CĂN 01279366930   2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
73 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0945036127 385459390 10 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
74 NGUYỄN HOÀNG EM NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 09432622736     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
75 NGUYỄN VĂN CHIẾN NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01299545797 381661076 5 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
76 LÊ CHÍ TRUNG NAM 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0918444823 381564975 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
77 ĐINH THỊ THÙY LINH NỮ 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917949798 381314168 9 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
78 NGUYỄN HỮU TRANG NAM 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917681582 381625621 8 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
79 HOÀNG ANH TUẤN NAM 1977 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913310292 381020171 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
80 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 GV BVĐK NĂM CĂN 0919164448 381469329 8 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
81 LÊ HỒNG LĨNH NAM 1993 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0912897312 381688226 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
82 NGUYỄN BÉ TÈO NAM 1986 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0944285062 381324785 8 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
83 HUỲNH KIM ANH NỮ 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01239144911 381484331 15 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
84 PHẠM TRẦN THẤT BẢN NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN   381183743 1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
85 NGUYỄN TRUNG TÍN NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0946010123 381436205 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
86 LÊ HOÀNG ĐIỂM NAM 1973 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913986979 381054441 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
87 HỒ MINH CHÍNH NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN     4 350 O        
88 NGUYỄN VĂN CHINH NAM 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0943431763   3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
89 PHAN VĂN MẾN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01255075789 381910040 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
90 NGUYỄN NHỰT ANH NAM 1998 HS BVĐK NĂM CĂN 0964178623 381881295 1 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
91 NGUYỄN ANH KIỆT NAM 1995 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0948101023   5 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
92 NGUYỄN HẢI NAM NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381587591 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
93 VÕ QUỐC HIỂN NAM 1966 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0914262242 380741551 20 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
94 NGUYỄN KA HAI NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917677661   6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
95 TRẦN HOÀNG ANH NAM 1986 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0912344818 381324468 3 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
96 LÂM KỲ HẸN NAM 1979 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01238950667 381168553 14 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
97 TRẦN TẤN ĐỦ NAM 1984 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0917711504 381126767 7 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
98 PHẠM PHONG PHÚ NAM 1980 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0946957887   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
99 LÊ HOÀNG ĐỆ NAM 1985 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0949229118 381454625 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
100 VÕ TUẤN KIỆT NAM 1980 NV BVĐK NĂM CĂN 0919346646 381161688 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
101 NGUYỄN TUẤN TOÀN NAM 1981 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381228816 4 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
102 TRẦN SĨ HƯNG NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0907578333 365700515 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
103 TRẦN HOÀNG LĨNH NAM 1981 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0945423234 385325701 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
104 TRƯƠNG THANH MỘNG NAM 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01234040604 381071268 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
105 TẠ TRƯỜNG GIANG NAM 1982 NV BVĐK NĂM CĂN 0939667997 381257043 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
106 NGUYỄN THANH PHONG NAM 1991 TD BVĐK NĂM CĂN 0942634634 381611060 1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
107 NINH VĂN PHỤNG NAM 1996 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381746683 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
108 VÕ NGỌC TRÒN NAM 1988 GV BVĐK NĂM CĂN 01248582391 381468317 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
109 HUỲNH KHÁNH LINH NAM 1996 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0949057350 381820946 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
110 PHAN VIỆT ĐIỀU NAM 1986 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913734457 381503364 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
111 TRẦN TRUNG BÌNH NAM 1957 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913722745 380151718 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
112 NGUYỄN LÊ HÒA NAM 1990   BVĐK NĂM CĂN   381472155 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
113 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919333672 381331696 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
114 NGÔ TRƯỜNG VŨ NAM 1986 BVĐK NĂM CĂN 0987889727 381588613 1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
115 ĐINH VƯƠNG ANH NAM 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0945955455   3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
116 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 GV BVĐK NĂM CĂN 0917248394 381276032 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
117 PHẠM ĐỨC HIỂU NAM 1990 NV BVĐK NĂM CĂN 0974476787 381563868 7 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
118 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 GV BVĐK NĂM CĂN 0978877839 164173087 16 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
119 ĐẶNG HOÀNG GIANG NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0944141718 381336251 9 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
120 PHẠM TUẤN ANH NAM 1994 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0947395113 381611070 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
121 TÔ TUẤN AN NAM 1993 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0914625700 381640793 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
122 NGUYỄN QUỐC TRIỆU NAM 1996 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0943779772   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
123 NGUYỄN THỊ TIẾT NỮ 1982 GV BVĐK NĂM CĂN 016261030737 381281918 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
124 LÊ VĂN HOẠT NAM 1984 GV BVĐK NĂM CĂN 0969633484   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
125 PHẠM THỊ HƯỜNG NỮ 1982 GV BVĐK NĂM CĂN 0916562670 381525019 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
126 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG NỮ 1996   BVĐK NĂM CĂN 0944076700 381703787 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
127 PHẠM LAN NHI NỮ 1992 GV BVĐK NĂM CĂN 01288313989 381735787 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
128 VƯƠNG KIỀU DIỄM NỮ 1988 HS BVĐK NĂM CĂN 0942456909   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
129 HUỲNH PHƯƠNG TRANG NỮ 1979 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0915091907   8 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
130 TRẦN PHƯƠNG THẢO NỮ 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913456485   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
131 NGUYỄN VĂN TÙNG NAM 1970 NV BVĐK NĂM CĂN     1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
132 PHẠM THỊ LỘC NỮ 1988 GV BVĐK NĂM CĂN 0919921677   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
133 TRẦN MINH QUÂN NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913685548 381460546 3 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
134 NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG NỮ 1986 GV BVĐK NĂM CĂN 01688184181 381236729 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
135 LÊ THI NGÂN HÀ NỮ 1990 GV BVĐK NĂM CĂN 0949877118 381525725 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
136 TRỊNH TRƯỜNG GIANG NAM 1980 CNVC BVĐK NĂM CĂN     2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
137 Thái thanh tuyền NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01255505521   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
138 PHẠM HỒNG Ý NỮ 1982 GV BVĐK NĂM CĂN 0985364900   3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
139 TẠ THỊ PHƯƠNG THẢO NỮ 1992 GV BVĐK NĂM CĂN     1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
140 TRƯƠNG TRIỀU ĐẠT NAM 1995 HS BVĐK NĂM CĂN 0945245085 381827650 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
141 VÕ HOÀNG KHÔN NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0949484409 381422041 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
142 VÕ MINH TẶNG NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0914830897 381516789 9 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
143 HỒ NGỌC SƠN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01244695215   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
144 NGUYỄN THỊ HẠNH NỮ 1975 TD BVĐK NĂM CĂN     1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
145 TRẦN VĂN HẬN NAM 1985 GV BVĐK NĂM CĂN 0932886161 381222207 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
146 TRẦN MỸ NHUNG NỮ 1993 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0942232308 381661557 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
147 ĐOÀN VĂN THẮNG NAM 1978 GV BVĐK NĂM CĂN     4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
148 CHÂU NHƯ Ý NỮ 1998 HS BVĐK NĂM CĂN 0942997971 381827009 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
149 NGUYỄN HOÀNG KHA NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0947597774 381906040 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
150 MAI TRỌNG BÀO NAM 1973 GV BVĐK NĂM CĂN 01687228787   6 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
151 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN     3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
152 NGUYỄN CHÍ THỜI NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01249568705 381770948 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
153 MAI THỊ TRÂM NỮ 1975 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0986471118 381149122 5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
154 NGUYỄN VĂN THẮNG NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01887060306 381802001 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
155 LÂM HOÀNG VŨ NAM 1990 GV BVĐK NĂM CĂN 01673018123     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
156 PHAN BẢO KHANH NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0915164029 381827680 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
157 LÊ YẾN THƯ NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 31255208602   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
158 HUỲNH LÊ CHÍ CƯỜNG NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0942972575 381706200 1 250 B        
159 PHẠM THỊ GIANG NỮ 1986 GV BVĐK NĂM CĂN 01694936613 172806883 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
160 LÊ QUANG ĐẦY NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0973589971 381472922 4 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
161 LƯƠNG THỊ THẢO LY NỮ 1982 NV BVĐK NĂM CĂN 0962171663 381214406 2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
162 NGUYỄN VĂN HẸN NAM 1995 HS BVĐK NĂM CĂN     1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
163 NGUYỄN KIM CHI NỮ 1989 GV BVĐK NĂM CĂN 0943829811 381593010 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
164 NGUYỄN CHÁNH EM NAM 1987 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0932888424 381367269 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
165 TĂNG THỊ NGỌC ÁNH NỮ 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0945228760 381872358 1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
166 NGUYỄN TRỌNG SƠN NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 01626987305 381837669 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
167 QUANG LA THÀNH NAM 1984 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0984377977   10 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
168 TRƯƠNG VĂN HẢO NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0945095146 381890986 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
169 TRƯƠNG BÍCH THUẬN NỮ 1975 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01677711727 380756963 11 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
170 PHÙNG THỊ XUÂN NỮ 1979 GV BVĐK NĂM CĂN 0939469958   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
171 NGUYỄN THỊ TÂM NỮ 1998 HS BVĐK NĂM CĂN 01239846640 381872062 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
172 TRỊNH KIỀU MƠ NỮ 1980 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0947091315 381102291 17 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
173 ĐẶNG LIỀN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0919943563 381910118 1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
174 LÝ CHÍ BẰNG NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0942390373 381881151 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
175 GIANG PHÚ THỊNH NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0913551749 381827987 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
176 DU NGỌC BÍCH NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN   381851818   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
177 LÊ THỊ LAN VI NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN   381881927 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
178 NGÔ CHÍ THẢO NAM 1992 TD BVĐK NĂM CĂN 0948062668 381661764 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
179 TRẦN TRUNG KIÊN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN   381827444 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
180 LỮ DƯƠNG LINH NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN   381851961 1 250 O        
181 NGUYỄN THỊ HUỲNH CHÂU NỮ 1994   BVĐK NĂM CĂN 01219676128 381769094 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
182 NGUYỄN ANH DUY NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN   381813746 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
183 PHAN THỊ DUYÊN AN NỮ 1985   BVĐK NĂM CĂN 01212667997 381278937 3 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
184 NGUYỄN PHƯƠNG ANH NAM 1986 TD BVĐK NĂM CĂN 0919098766 381587135 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
185 TRẦN BẢO NGỌC NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0919662733   1 250 A        
186 TRẦN THÁI LÂM NAM 1994 GV BVĐK NĂM CĂN 0948762448 381664249 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
187 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1980   BVĐK NĂM CĂN   381999369 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
188 ĐOÀN NGỌC KHẢNG NAM 1974 GV BVĐK NĂM CĂN 0917944339 162030440 1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
189 TRƯƠNG TIẾN NGHIỆP NAM 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0987177670 381546906 3 250 Ơ        
190 TRẦN MỸ LINH NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0917666408     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
191 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01232225200 381872132 1 250 A        
192 TẠ TUYẾT NGHI NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN     1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
193 TRẦN THỊ MỸ DÂN NỮ 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 01298961323 381851144 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
194 LÊ VĂN NHI NAM 1997   BVĐK NĂM CĂN     2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
195 NGUYỄN TẤN TÀI NAM 1994 TD BVĐK NĂM CĂN 0916030212 381611591 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
196 PHẠM THÀNH CÔNG NAM 1992 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0918331121 381611136 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
197 TRẦN VĂN KHẢI NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0944545430 381610147 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
198 TRẦN KHẢI DUY NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0948050767 381721689 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
199 NGUYỄN VIỆT NHÂN NAM 1995 BVĐK NĂM CĂN 0965265753   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
200 NGÔ MINH TRƯỜNG NAM 1996 BVĐK NĂM CĂN 01247470505   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
201 TRỊNH HOÀNG HUYNH NAM 1997 BVĐK NĂM CĂN     1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
202 NGUYỄN THANH PHƯỚC NAM 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0948185685 381525999 3 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
203 TRẦN CHÍ CƯỜNG NAM 1996 BVĐK NĂM CĂN   371770701 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
204 TRẦN QUỐC CHÍ NAM 1982 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381161968 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
205 LÂM HOÀI THƯƠNG NAM 1996 BVĐK NĂM CĂN 0947967396   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
206 TRẦN THỊ KIM NGÂN NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01296566577 381792121 1 250 O        
207 PHẠM TUYẾT LOAN NỮ 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0948427942   6 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
208 QUÁCH THÁI AN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0942771220 381790654 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
209 NGUYỄN LÂM CHIẾN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0944393272 381872075 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
210 PHAN THỊ VI PHƯƠNG NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0919459741 215430223 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
211 NGUYỄN CÔNG HẬU NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01248600909 381356412 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
212 LÊ TRUNG TÍN NAM 1998 HS BVĐK NĂM CĂN 1234877197 381813954 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
213 TRẦN PHƯƠNG THẾ NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0917536160 381743209   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
214 LÊ TRƯƠNG NGUYÊN NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01274020959 381652832 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
215 ĐINH VĂN THÀNH NAM 1985 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381426803 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
216 TRẦN VĂN SƠN NAM 1989 TD BVĐK NĂM CĂN 0948644642 381385797 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
217 NGUYỄN HUY HÙNG NAM 1980 GV BVĐK NĂM CĂN     2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
218 ĐINH THỊ HUYỀN CHÂN NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01273997928   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
219 MAI THẾ NHINH NAM 1993   BVĐK NĂM CĂN 0942546970 381703282 6 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
220 LÊ KIM ĐIỀU NỮ 1979 GV BVĐK NĂM CĂN 0948554366 381126485 4 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
221 NGUYỄN TUẤN KIỆT NAM 1976 CNVC BVĐK NĂM CĂN     2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
222 NGUYỄN VĂN THÀNH BẢO NAM 1989 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0944462471 381422978 5 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
223 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG NỮ 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0918673711 382576009 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
224 PHẠM THỊ CẨM TÚ NỮ 1985 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0918355537 381257714 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
225 ĐINH HOÀNG TRÍ NAM 1997 BVĐK NĂM CĂN 01678030639 281121185 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
226 TRƯƠNG THÙY TRANG NỮ 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0945563364 381852531 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
227 NGUYỄN HOÀNG THẢO NAM 1989   BVĐK NĂM CĂN     1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
228 TRẦN TUẤN ANH NAM 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0919317435   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
229 NGUYỄN VĂN THÔNG NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0979296227   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
230 TRẦN THỊ HIỀN NỮ 1990 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0943329319 381436961 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
231 LÂM CHÍ LINH NAM 1983 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0918801550   7 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
232 PHẠM QUỐC VIỆT NAM 1996 BVĐK NĂM CĂN 01866799141   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
233 TÔ NHƯ Ý NỮ 1991 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0949274727   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
234 TRƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN NỮ 1995   BVĐK NĂM CĂN 0912550897   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
235 NGUYỄN TUẤN THANH NAM 1985   BVĐK NĂM CĂN 0932966909 381225161 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
236 LÊ THÚY LIÊN NỮ 1968 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0977765177   14 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
237 TRƯƠNG HOÀNG BỬU NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01234638559 381781795 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
238 NGUYỄN HUỲNH LÂM NAM 1993 BVĐK NĂM CĂN 0943759525   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
239 NGUYỄN TRẦN NGUYỄN NAM 1998 HS BVĐK NĂM CĂN 0944123040 381881765 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
240 HỒNG ÚT MỔ NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 0947227048 381863249 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
241 TRẦN HỮU HOÀNG NHẬT NAM 1997 BVĐK NĂM CĂN 0929530030 281139161 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
242 LÊ CÔNG THẮNG NAM 1994 BVĐK NĂM CĂN 01663592994     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
243 DANH THÂN NAM 1991 BVĐK NĂM CĂN 0919247431   1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
244 CAO VĂN RI NA NAM 1994 BVĐK NĂM CĂN 0943188728 381585924 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
245 HUỲNH QUỐC THIỆN NAM 1994 BVĐK NĂM CĂN 0944595962   1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
246 LÊ HUYỀN HẠNH NGHĨA NỮ 1985 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0915180008 381181112 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
247 THÁI NGỌC NỮ NỮ 1988 CNVC BVĐK NĂM CĂN   381114207 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
248 NGUYỄN TRUNG HẬU NAM 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0942727064 381790975 2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
249 NGUYỄN PHẠM THANH HIẾU NAM 1989 GV BVĐK NĂM CĂN 0917261621 381455954 7 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
250 HỒ THỊ ÚT LÙNG NỮ 1980 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0913987176 381097529 9 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
251 TRẦN THỊ TRANG NỮ 1985 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0907872977 381257776 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
252 TRỊNH QUỐC HỘI NAM 1996 BVĐK NĂM CĂN 0947645525 381846446 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
253 ĐOÀN VŨ PHONG NAM 1997 HS BVĐK NĂM CĂN 01239559982   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
254 NGUYỄN HỒ NGHIỆM NAM 1995 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01233447471 381739293 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
255 VÕ MINH TÍ NAM 1993 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0944498652   2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
256 PHAN NGỌC DUYÊN NỮ 1996 HS BVĐK NĂM CĂN 0918618616 381881765 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
257 TRẦN THỊ THU NỮ 1991 GV BVĐK NĂM CĂN 0948845864 164390497 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
258 VĂN TRUNG TOÀN NAM 1995 HS BVĐK NĂM CĂN 0915362537   1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
259 TRƯƠNG HOÀNG HIẾU NAM 1983 TD BVĐK NĂM CĂN     2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
260 HỒ THỊNH HƯNG NAM 1996   BVĐK NĂM CĂN     1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
261 HUỲNH DIỆU LINH NỮ 1991 GV BVĐK NĂM CĂN 01246577302 381683161 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
262 VÕ PHƯƠNG TÍNH NAM 1992 BVĐK NĂM CĂN 0913508452 381571890 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
263 LÊ VŨ KHA NAM 1989 GV BVĐK NĂM CĂN 01277567878 381306285 5 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
264 HUỲNH MINH NHẬT NAM 1996 CNVC BVĐK NĂM CĂN 0946135746 381769220 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
265 NGUYỄN VĂN CHINH NAM 1993 BVĐK NĂM CĂN 0987401214   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
266 DƯƠNG MỸ LINH NỮ 1980 GV BVĐK NĂM CĂN 0917807886 381149277 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
267 LÊ VĂN KIỆT NAM 1988 TD BVĐK NĂM CĂN 01275826747 381592469 5 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
268 HUỲNH VĂN TRIỂN NAM 1994 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01299933944 381587248 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
269 NGUYỄN SĨ ĐANG NAM 1992 CNVC BVĐK NĂM CĂN 01293611616 381531047 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
270 PHAN HOÀNG MINH NAM 1993 HS BVĐK NĂM CĂN 0969712781 381680566 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 241
  • Tháng hiện tại: 12481
  • Tổng lượt truy cập: 2346222