Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 10/01/2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/04/2017 03:44 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, chủ đề: Hưởng ứng "Lễ hội Xuân Hồng" 2017
- Đợn vị tham gia hiến máu 30/ 415 người đăng ký 
- Số người hiến máu 184/222,8 đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có 89 người;
  + Hiến 350ml có 93 người;
  + Hiến 450ml có 02 người.
 - Kết quả cụ thể:

STT HỌ TÊN GT NS NN ĐC ĐT CMND SL TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 NGUYỄN CHÁNH EM NAM 1987 CBVC HiỆP TÙNG  0941763100 381367269 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
2 LÂM NHẬT TRƯỜNG NAM 1997 BT Đ Ấp BỎ HƯ- TG Đ 0917120137 381716774 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
3 TRỊNH TRƯỜNG GIANG NAM 1980 QS BCHQS ĐẤT MỚI- 0946114616 381504615 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
4 QUANG NGỌC TRONG NAM 1981 CNV CC THỐNG KÊ  0932828622 381116559 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
5 LỮ THỊ THI NỮ 1991 GV TH LÂM HẢI 0125819289 381635038 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
6 NGUYỄN NHƯ QuỲNH NỮ 1982 CBVC ĐÀI TRUYỀN THANH 0916444832 381149253 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
7 PHẠM DUYÊN HÀ NAM 1987 KT KV 1- KHÓM 4- TT  0947756899 151802323 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
8 TRẦN HẰNG NY NỮ 1997   KHÓM 9 - NĂM CĂN 0917049754 381851799 1   250      O     ÂM      ÂM     ÂM     ÂM
9 NGUYỄN DiỄM XOAN NỮ 1990 NVYT BV NĂM CĂN 0942887407 381472590 5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
10 ĐỖ THỊ YẾN NGỌC NỮ 1993 NVYT NĂM CĂN  012295177772 381661972 4 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
11 VÕ THỊ HỒNG NI NỮ 1989 GV HÀM RỒNG  0915416316 381546405 4 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
12 LÊ CHÍ HiẾU NAM 1995 CA CÔNG AN TT  01232367659 381702445   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 ĐÕ ANH TẺN NAM 1991 CBVC UBND HiỆP TÙNG  0914730085 381679021 4 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
14 TRƯƠNG BÍCH THUẬN NỮ 1975 CBVC HỘI CHỦ THẬP ĐỎ  0945114727 380756963 12 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
15 LÊ HỮU QUANG NAM 1990 CBVC HẠT KL - NĂM CĂN 0949154481 173471176 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
16 TRƯƠNG VĂN HƯỞNG NAM 1993 BT Đ NÀNG KÈO- HT 0946794756 381703221 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
17 PHẠM VĂN CƯỜNG NAM 1985   Ấp 2 HÀNG VỊNH- 0919909122 381455192 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
18 HuỲNH PHƯƠNG TRANG NAM 1979   KHÓM 1 - TT 0915091907 362090319 10 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
19 NGUYỄN THÀNH CÔNG NAM 1991 CBVC UBND TGĐ 0919113352 381484496 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
20 TRỊNH CHÍ BẢO NAM 1998 HSSV KHÓM CÁI NAI- TT 0947868317 381813360 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
21 NGUYỄN VĂN KHIÊM NAM 1992 ND UBND ĐẤT MỚI    381749078 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
22 VÕ THÀNH TRUNG NHÂN NAM 1998 HSSV NĂM CĂN - CÀ MAU 01245610710 381813467 1 250 O        
23 VÕ XUẤT SẮC NAM 1996 QS UBND ĐẤT MỚI      2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
24 NGUYỄN VĂN TRÍ NAM 1997 QS UBND ĐẤT MỚI  0915068863   2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
25 LÊ VĂN TÚ NAM 1983 GV THCS TT  0945407881 172326587 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 PHẠM VĂN TOÀN NAM 1989 CBVC UBND TGĐ 0919111200 381411430 5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
27 NGUYỄN HOÀNG SONG NAM 1991 CNV AGRIBANK 0946840140 381617915   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
28 NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN NAM 1998 HSSV TẮC BiỂN- VAĐ 01255591453 381903008 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
29 LÊ ĐĂNG HOÀNG NAM 1993 CNV HẠT KiỂM LÂM 01247023023 381686906 2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
30 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1980   HiỆP TÙNG    351999369 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
31 PHAN NGUYỄN TOÁN NAM 1999 HSSV THPT PNH 0947916906 381890593 1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
32 NGÔ VŨ LÂM NAM 1984 CNV HẠT KiỂM LÂM  0939196457 385228145 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
33 TRẦN THANH VINH NAM 1994   CHÀ LÀ- LÂM HẢI 0948070010 381703270 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
34 TẠ QUANG TÙNG NAM 1985 KT CHỐNG MỸ- HR 097111178 381314304 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
35 NGUYỄN VĂN CHUYÊN NAM 1989 ND PHÒNG HỘ- ĐM 0942612083 381455361 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 HuỲNH VĂN HÙNG NAM 1969 GV TH LÊ VĂN TÁM 01277319771 380756385 1 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
37 TẠ DƯƠNG KHANG NAM 1998   CÁI NAI- TT  01277905181   1 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
38 TRẦN VĂN ĐÔNG NAM 1987 GV VĨNH HOA - TGĐ 0944921135 381493496 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
39 PHÙ TRƯỜNG KHƯƠNG NAM 1987 CNV UBND XÃ ĐẤT MỚI  0948548154 381314002 1 250 B        
40 ĐỖ NGỌC GIÀU NAM 1990 GV TH KIM ĐỒNG 0946142214 381472210 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
41 HuỲNH DiỆU LINH NỮ 1991 GV TRƯỜNG TH 1- TT  01246577302 381683161 5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
42 THÁI NGỌC NỮ NỮ 1988 CBVC UBND HÀNG VỊNH 01277134912 381411107 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
43 ĐOÀN THẢO TRANG NỮ 1994 GV TH HÀM RỒNG 0948424659 381746553   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
44 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 GV HÀNG VỊNH  0919164448 381469329 10 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 TRẦN THỊ TRÚC HÀ NỮ 1985 GV TH HÀNG VỊNH 0989821124 381278358 7 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
46 ĐỖ THANH TIỀN NỮ 1988 CA UBND ĐẤT MỚI  0947131708   4 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
47 TRẦN VĂN CĂN NAM 1994 CA CÔNG AN HUYỆN   01298404200   3 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
48 VÕ THỊ LINH NỮ 1993 GV TRƯỜNG MN TT  01257678959 381596904 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
49 TRẦN KỸ THUẬT NAM 1981 CBVC TT VH-TT  0919132332 381116565 9 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
50 HuỲNH MINH NHẬT NAM 1996 CBVC CÔNG AN HUYỆN  0946135746 381769220 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
51 TRẦN VĂN MƠ NAM 1990 CBVC LÂM HẢI- NĂM CĂN 0913528849 381576788 4 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
52 NGUYỄN SĨ ĐANG NAM 1992 CBVC CÔNG AN HUYỆN   0942927297 381531047 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
53 NGÔ TRƯỜNG VŨ NAM 1986 QS KHÓM 2- TT 0987889727 381588613 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
54 NGUYỄN T MAI PHƯƠNG NỮ 1993   HÀNG VỊNH  0947094852 381661371 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
55 LÊ HUYỀN HẠNH NGHĨA NỮ 1985   UBND HÀNG VỊNH 0915180008 381181112 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
56 BÙI THỊ HẰNG NỮ 1987 GV TRẠI LƯỚI B- LH 01684296567 172807669 5 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
57 TRƯƠNG THỊ TRÚC LY NỮ 1988 GV TRẠI LƯỚI B- LH 0915486771 381547032 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
58 LỮ HỒNG PHÚC NỮ 1986 CBVC HÀNG VỊNH 0918991043 381324792 2 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
59 LÊ ANH TuÂN NAM 1992 CA CÔNG AN HUYỆN  0948661007 381671487 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
60 PHÙNG THỊ XUÂN NỮ 1979 GV THCS HÀNG VỊNH  07803501442   2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
61 ĐỖ MẠNH HÙNG NAM 1991 GV  Ấp 3- HÀNG VỊNH 0907279791 381608421 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
62 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI NỮ 1985 GV  KINH 17- TAM GIANG- 0943228899 38178810 2 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
63 NGUYỄN ANH CHUNG NAM 1982 GV THCS PNH 0919350013 381176206 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
64 TRỊNH NGỌC SƠN NAM 1984 GV THCS HÀNG VỊNH 0915674501 172514014 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
65 NGUYỄN THÀNH PHÚC NAM 1973 CBVC THCS PNH 0913070913 381091123 14 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
66 NGUYỄN PHẠM TH HiẾU NAM 1989 GV TT GIÁO DỤC NN 0917261621 381455954 8 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
67 NGUYỄN HỒNG NHIẾP NỮ 1978 CBVC HĐND 0918647287 381299930 5 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
68 LÊ KIM HẬU NỮ 1983 CBVC ĐÀI TRUYỀN THANH  0919091579 381256184 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
69 TRẦN THỊ CHUYỂN EM NỮ 1983 CNV K1- TT NĂM CĂN 0983441171 381941126 22 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
70 ĐOÀN VĂN THẮNG NAM 1978 GV THCS HÀNG VỊNH 0911512450 381827152 8 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
71 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM 1990 CBVC UBND ĐẤT MỚI- 0941382033 381484586 5 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
72 DANH NGỌC SƯƠNG NAM 1985 GV TT GIÁO DỤC NN 0919476736 381427201 2 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
73 LÂM CHÍ LINH NAM 1983   UBND ĐẤT MỚI - 0918801550 381210424 7 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
74 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NỮ 1964 GV THPT PNH 0915787648 381611384 1 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
75 PHAN THỊ DiỆU NỮ 1978 GV KHÓM 4, TT 01283754455 381927321 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
76 MAI TRỌNG BÀO NAM 1973 GV Ấp 2 HÀNG VỊNH 0168228787 381546651 8 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
77 NGUYỄN VĂN TÙNG NAM 1970 BV Ấp 2, HÀNG VỊNH , 0918661353 380727483 3 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
78 NGUYỄN HỒ NGHIỆM NAM 1995 CBVC  CÔNG AN HUYỆN  0917600622 381739293 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
79 NGUYỄN VĂN NĂNG NAM 1989 NV  TT NĂM CĂN 0944187380 381586529 1 250 O        
80 PHẠM THỊ CẨM TÚ NỮ 1985 NV CÁI NAI- TT 0918355537 381257714 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
81 NGUYỄN T LAN PHƯƠNG NỮ 1996 ĐV Ấp 1, HÀNG VỊNH, 0944076700 381703787 5 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
82 TÔ CẨM TIÊN NỮ 1998 HSSV PHÚ TÂN 0913183850     250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
83 TRƯƠNG TẤN LỰC NAM 1995 ĐỒN BPCK CẢNG  01238755679 381750186 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
84 LÂM GIA HUY NAM 1997  ĐẦM DƠI 0913392907 381809260 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
85 LƯU THỊ BÍCH NGỌC NỮ 1979 GV TH TT NC 01248274699 381246320 4 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
86 NGUYỄN QuỐC DƯƠNG NAM 1997 ĐBP CKK  0123116973 381875762 1 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
87 TÔ TUẤN AN NAM 1993 CBVC CÔNG AN  0914625700 382640793 3 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
88 LÊ VĂN NHI NAM 1997   ĐẤT MỚI, 01254777656 381910357 3 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
89 HUỲNH VĂN TRIỂN NAM 1994 CBVC ÔNG CHỪNG, ĐM  01299933944 381587218 3 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
90 CAO VĂN CƯỜNG NAM 1982 GV TiỂU HỌC LÂM HẢI 0982934748   2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
91 NGÔ LÊ DUY KHANH NAM 1988 CBVC  K8, TT  01293661266 381432018 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
92 TÔ QUỐC DIỆP NAM 1970 BV CÁI NAI, TT  0944076711 381044472 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 HỨA HOÀNG KHANG NAM 1998 HSSV KV1, K4, TTNC 0123947976 381851394 1 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
94 TRƯƠNG THANH MỘNG NAM 1983 CBVC VĨNH HOA, TGĐ 01234040604   6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
95 LÊ CHÍ TRUNG NAM 1990 CBVC UBND TGĐ 0918444824 381564973 7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
96 HUỲNH V KHÁNH TÙNG NAM 1989 NV NH NĂM CĂN 0916371237 381344593   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
97 PHẠM ĐỨC HIỂN NAM 1990 VC AGRIBANK 0974476787 381503868   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
98 TRẦN TRUNG BÌNH NAM 1957 CBVC UBND TT  0913722745   6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
99 QUANG TẤN NGUYÊN NAM 1988   ĐẤT MỚI 0946225440 381587717 5 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
100 HỒ NGỌC MINH NAM 1994 NVYT  TH KIM ĐỒNG 01247002424   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
101 NGUYỄN MINH HiẾU NAM 1983 CBVC UBND HiỆP TÙNG 0917505837 381298479 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
102 LÊ THỊ LiỄU NAM 1966   Ấp 5, HiỆP TÙNG     6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
103 NGUYỄN TRUNG TÍN NAM 1988 CBVC TGĐ 0946101123   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
104 LÊ HOÀNG ĐỆ NAM 1985 CBVC TT BDCT HUYỆN  0949229118 381454625 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
105 NGUYỄN MINH PHÚC NAM 1995 LR TẮC 5, CĂN A, ĐM 0944748974 381671773 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
106 PHẠM TIẾN DUẪN NAM 1987 GV VINH HOA, TGĐ 0939315479 351885854 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
107 ĐINH CHÍ NGUYỆN NAM 1990 CBVC TGĐ 0918794872 381613671 2 350 AB        
108 NGUYỄN PHƯƠNG ANH NAM 1986   HiỆP TÙNG   381587135 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
109 NGUYỄN CHÍ NGUYỄN NAM 1986 TPHT Ấp 5, HiỆP TÙNG 0917531537   2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
110 NGUYỄN CHÍ TOÀN NAM 1985 GV THCS HiỆP TÙNG 0963555674 381357114 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
111 NGUYỄN ĐỨC MẠNH NAM 1994 GV ÔNG CHỪNG, ĐM 09683645666 381746278 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
112 LÊ HỒNG LỈNH NAM 1993 NVYT VINH HOA, TGĐ  0912897312 381688226 8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
113 NGUYỄN H DUY TÂN NAM 1988 CBĐC Ấp 5, HiỆP TÙNG 0944334844 381455708   350 O        
114 HUỲNH THANH PHONG NAM 1979 CB K1, TT  0912048148     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
115 NGUYỄN QUỐC HUY NAM 1987 CA CA HUYỆN  0919233144 381316662 2 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
116 PHẠM THANH THIÊN NAM 1987 BS TRẠM Y TẾ TT 0939555341 385393648 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
117 LÂM NGỌC LY  NAM 1993 THỚI BÌNH 0916549083 381655034 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
118 PHẠM LÊ HỒNG NHANH NAM 1976 GV LÂM HẢI 0252918913 381257789   350 A        
119 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1989   BÙI MẮC, ĐẤT MỚI 0939180879 381683646 9 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
120 VÕ QUỐC TOÀN NAM 1983 CBVC BAN CHQS TT 0945545359 381618666   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
121 TRẦN THỊ TRANG NỮ 1985 VC TT BDCT HUYỆN 0907872977 381257776 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
122 NGUYỄN HOÀNG ĐẬM NAM 1980 CB KHÓM 6, TT  0973484777 381106177 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
123 LÊ MINH CƯỜNG NAM 1968 CB BV ĐA KHOA  0947080963 380862017 30 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
124 HUỲNH VĂN GÌN NAM 1984 GV THPT PNH 0943521199 381164128 1 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
125 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1992   K CÁI NAI, TT  0945545507 381683132 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
126 HUYNH KHÁNH LINH NAM 1994 CB TAM GIANG 0949057350 381820946 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
127 VÕ MINH DUY NAM 1985 CB K3, TT  0932932707 381382678 5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
128 MAI THẾ MINH NAM 1993 CNV ẤP 3, HÀNG VỊNH 0942546970 381703282 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
129 TẠ NGỌC KHƯƠNG NAM 1990 GV CÁI NAI- TT 01245602468 381484122 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
130 PHAN THANH TOÁN NAM 1996 CBVC XÃ TAM GIANG 0947339735 381769929 4 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
131 HOÀNG HỮU HẢI NAM 1977 GV TH  HÀM RỒNG   381564967 4 350 O        
132 NGUYỄN P TRUNG HiẾU NAM 1981 GV NĂM CĂN  0983 989717 381149194 2 350 B        
133 NGUYỄN DANH LAM NAM 1994 LR XẺO SAO, LÂM HẢI 0947616787 381703184 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
134 HUỲNH BA PHIÊN NAM 1986 CB UBND TAM GIANG, 0944445154   8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
135 LÂM HOÀNG VŨ NAM 1990 GV  THCS TT  01673018123 381601567 2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
136 LÊ VŨ HẢI NAM 1995   NÀ CHIM, LÂM HẢI 0949778610 381661632 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
137 DƯƠNG QUANG HỈ NAM 1980 CNV Ấp 1, HÀNG VỊNH,  0947877188 381032762 1 350 O        
138 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM 1987 CB KHÓM 2, TT  0919333672 381331696 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
139 NGUYỄN ANH KIỆT NAM 1995 CB XÃ TAM GIANG 0948101023   7 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
140 LÊ THỊ HƯƠNG NỮ 1967 GV TiỂU HỌC TTNC 0916161705 381214401 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
141 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 BAN CHQS TT  0983244028 380862601 8 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
142 NGUYỄN MINH ĐẲNG NAM 1982 CVC UBND ĐẤT MỚI   0916417625 381265045 29 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
143 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 GV KV2, K5, TT  0917248394 381276032 8 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
144 TRẦN HOÀNG LỆ NAM 1986 GV TT GDNN  0949165185 381307081 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
145 NGUYỄN VĂN KHÁNH NAM 1982 KV1, K3, TT  0918422294 381301712 3 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
146 TRƯƠNG HOÀI PHONG NAM 1985 BAN CHQS TT 0948947749 381281008 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
147 HỒ THANH NGOAN NAM 1970 GV TH HÀM RỒNG 0916778531 381437380 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
148 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 GV TT GIÁO DỤC NN 0946893449 381093812 10 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
149 TRƯƠNG VŨ TRƯỜNG NAM 1980 LR KV 2, K9, TT  0988010002 381503869 8 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
150 NGUYỄN DUY TÂN NAM 1987 CNVC VPUBND HUYỆN  0917535857   4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
151 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CB CÔNG AN NC 0912969429 381746531 3 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
152 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1975 NV  MẦN NON TT NC 0948792755   5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
153 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NAM 1977 CNV ẤP 4, HIỆP TÙNG 0917530303 381020061 7 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
154 VÕ QUỐC CẤM NAM 1983 GV TT GDNN NĂM CĂN 0947670794 381115354 9 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
155 TRẦN MINH HIẾU NAM 1987 CBVC UBND XÃ ĐẤT MỚI 0948785908 381490371 4 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
156 HUỲNH THANH GIÀU NAM 1986 CB KHÓM 5, TT   385327783 6 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
157 LÂM AN KHƯƠNG NAM 1985 CB CA HUYỆN  0944525237 381291660 20 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
158 PHAN TRỌNG VĨNH NAM 1990 ĐỒN BPCK CNC 0945968045 385506717 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
159 TRẦN HOÀNG TUẤN NAM 1984 CB TÒA ÁN HUYỆN 0913933166 381203576 7 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
160 HUỲNH MINH CHÚC NAM 1988 GV THCS HÀNG VINH 0932133535 381461996 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
161 LÊ VĂN HOẠT NAM 1984 GV  THCS  HÀNG VỊNH 0969633484   5 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
162 ĐOÀN TRUNG HIẾU NAM 1994 ĐỒN BPCK CNC 01259555636 381829220 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
163 NGUYỄN TÀI NGUYÊN NAM 1981 CB MTTQ HUYỆN  0919166773 381091978   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
164 HỒ THỊ ÚT LÙNG NỮ 1980 CB HỘI ND HUYỆN  0913987176 381097529 10 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
165 NGUYỄN MINH SANG NAM 1984 GV TT GD NGHỀ NGHIỆP 0947262252 381201508 10 450 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
166 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CA KHÓM 6, TT  0918755686 381422395 7 450 B ÂM ÂM ÂM ÂM
167 NGUYỄN TƯỜNG LÂM NAM 1998 CB UB  TGĐ 01232013915 381881853   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
168 LÊ VĂN ĐÔNG NAM 1986 GV Ấp 5, HiỆP TÙNG 0913092483 172804261 2 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
169 TRẦN CÔNG ĐỈNH NAM 1982 GV TH LÂM HẢI 01665327288 381311160 1 350 B        
170 DƯƠNG XUÂN LINH NAM 1991 GV TiỂU HỌC LÂM HẢI 0912067122 183771766 2 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
171 NGUYỄN HẢI NAM NAM 1989 CBVC TGĐ 0948762765 381587591 4 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
172 PHAN ViỆT ĐiỀU NAM 1986 CBVC UBND TGĐ 0913734457 381503364 5 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
173 NINH HỒNG MINH NAM 1984 CBVC 124/12 K4 - TTNC 0946655800 381153485 2 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
174 TRẦN SĨ HƯNG NAM 1989    ĐẤT MỚI 0907578333 365700515 6 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
175 NGUYỄN MINH TRÍ NAM 1991 ND BÙI MẮC, ĐẤT MỚI 0942249297 381564646 8 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
176 QUÁCH HÙNG CƯỜNG NAM 1958 CNV  Ấp 5, HiỆP TÙNG 0978642316 173111268 2 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
177 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CBVC CÔNG AN TT  0994375348 381340244 7 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
178 NGÔ VĂN HUY NAM 1998 LĐTD CÁI NAI- TT  01292888561   1 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
179 ĐÀO TẤN PHÁT NAM 1995 CBVC CÔNG AN TT  0949755847     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
180 TRẦN VĂN TUẤN NAM 1986 CBVC UBND LÂM HẢI 0947991517 381683251 3 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
181 NGUYỄN ViẾT THÔNG NAM 1990 CBVC TTNC 09454633500 381476558 4 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
182 HÀN VĂN TUYẾN NAM 1986 GV TH HÀM RÒNG 01686988233 381679287 2 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
183 TRỊNH KiỀU MƠ NỮ 1980 CBVC NHÀ THIÊU NHI  0947091315 381102211 19 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
184 VÕ TUẤN KiỆT NAM 1980 CBVC XÃ ĐẤT MỚIT 0932861669 381167688 6 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM


Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11573
  • Tổng lượt truy cập: 2345314