Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 09/01/2015

Đăng lúc: Thứ năm - 27/04/2017 05:23 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn; chủ đề: Hưởng ứng "Lễ hội Xuân Hồng" 2015
- Đợn vị tham gia hiến máu 37 đơn vị
- Số người hiến máu 271/324,6 đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có 141 người;
  + Hiến 350ml có 126 người;
  + Hiến 450ml có 04 người.
  - Kết quả cụ thể:
STT HỌ TÊN GT NS NN ĐC ĐT CMND NHM TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 TẠ VĂN TIẾN NAM 1987 ND XÃ LÂM HẢI        250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
2 LÊ HOÀNG NAM NAM 1993   ẤP MAI VINH 094849191     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
3 HUỲNH CHÂU ÂU NAM 1991   K3 - TT NC 0946553401     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
4 HUỲNH PHONG NGHĨA NAM 1989   ĐOÀN ỦY TT 0164565903 381385962   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
5 TRẦN MỸ NHÂN NAM 1990 CB ĐOÀN ỦY TT 0966177588 381546751   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
6 VĂN TRUNG ĐIỀN NAM 1990 NV LĐTB XH  0949403789 381525322   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
7 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1981 LĐTD ẤP 5 - HIỆP TÙNG       250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
8 NGUYỄN MINH ÚT NAM 1997 HS TTGD TX H. 0913061643 381827573   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
9 NGUYỄN CHÁNH EM NAM 1987 CB XÃ HIỆP TÙNG 0939691439 381367269   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
10 THẠCH TÀI NAM 1996 HS TTGD TX  0944994654 381769081   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
11 NGUYỄN VŨ LINH NAM 1992 ND XÃ LÂM HẢI        250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
12 LÊ THỊ BÍCH TUYỀN NỮ 1996     0945425496     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 TRƯƠNG MINH HÂUNJ NAM 1987 CB UBND XÃ HV 0932926774 381278347   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
14 PHAN THỊ DUYÊN AN NỮ 1985    CÁI NAI, NC 01212667997     250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
15 NGUYỄN ÁI LANH NAM 1989 SV CĐ YTẾ CM 0943696924     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
16 TÔ HỒNG NHUNG NỮ 1992 CB XÃ LÂM HẢI 01699189898 381661779   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
17 LÊ HOÀNG THÂN NAM 1990 CB XÃ TGĐ 0947991387     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
18 DANH THỊ HỒNG DIỄM NỮ 1987 CB TYT XÃ TGĐ 0918581080 381275424   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
19 THÁI NGỌC NỮ NỮ 1988 CB UBND XÃ HV 0939739133     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
20 ĐOÀN THỊ XUÂN NỮ 1988 GV TH 1 TAM BẢO 01676162877 381737240   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
21 PHẠM CHÍ CƯỜNG NAM 1982 CB UBND XÃ HV 0919115020     250 B        
22 NGUYỄN DIỄM XOAN NỮ 1990   ẤP 1 HÀNG VỊNH 0957877661 381472590   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
23 PHẠM VIẾT LOAN NAM 1990 YT BVĐK NĂM CĂN 0948427942     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
24 NGÔ SƠN TỊNH NAM 1991 ND XÃ LÂM HẢI  0975284852 381661797   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
25 NGUYỄN HỒNG NHUNG NAM 1994   CĐ YTẾ CM 01234677610     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
26 PHẠM THỊ HÀ NỮ 1992 GV  TH XÃ HV 01649729315 163211390   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
27 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 GV  TH XÃ HV 0919164448 381469329   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
28 LÊ HOÀNG ĐÂY NAM 1987 CB BCH QS TT 0973589971 381472922   250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
29 VÕ THANH CƯỜNG NAM 1984 CB UBND XÃ HV 0946605906 381120045   250 B        
30 TRẦN VĂN TRÌNH NAM 1997 HS THPT PNH 0947512202     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
31 HUỲNH GIANG VINH NAM 1997 HS  THPT PNH 0945543363     250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
32 THÁI PHÚC Y NAM 1979   K3 - TT NC 0949449414 381577087   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 LƯƠNG THỊ THẢO LY NỮ 1982 GV TRƯỜNG THPT PNH 0962171663 381214406   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
34 NGÔ MỘNG TIỀN NỮ 1990   CHỐNG MỸ A - HR 0907809322 381472174   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
35 TRƯƠNG NHẬT MINH NAM 1997 HS THPT PNH 01275066065     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
36 CAO VĂN RI NA NAM 1994 CB CÔNG AN HUYỆN  0943188728 381585914   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
37 TRẦN MỸ THUẬT NAM 1981   TT VHTT 0919132332 3811116565   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
38 NGUYỄN P THANH HIẾU NỮ 1989 GV TTDẠY NGHỀ 0917261621 381455954   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
39 LÂM CHÍ LINH NAM 1983 CB UBND ĐẤT MỚI 0918801550 381210424   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
40 LÊ THỊ QUYÊN NỮ 1989 CB CÔNG AN HUYỆN 0934514422 381516304   250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
41 ĐẶNG TƯỜNG VI NỮ 1997 HS KV2 - K7 NĂM CĂN 01248558775     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
42 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ NỮ 1997 HS  THPT PNH 0943738709     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
43 LÊ THỊ KIỀU NAM 1997 HS  THPT PNH 0948485171     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
44 HỒ THÚY MY NỮ 1991 CB VP HĐND - UBND 0946603669 381578337   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG NAM 1989 CB CÔNG AN HUYỆN  0944688433 381484271   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
46 TRƯƠNG NGỌC DUYÊN NỮ 1997 HS KHÓM CÁI NAI 01219596369     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
47 NGUYỄN CHÚC LINH NAM 1997 HS THPT PNH 01867903538     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
48 DƯƠNG THỊ NGỌC TRUYỀN NỮ 1997 HS THPT PNH 0912981308     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
49 TRẦN MINH HIẾU NAM 1987 HS UBND XÃ ĐẮT MỚI 0948785908 381490371   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
50 PHẠM THỊ HẰNG NỮ 1981 CB VH VÀ THÔNG TIN 0939065700 381149966   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
51 NGUYỄN HỒNG NHIẾP NỮ 1978 CB UBMT TỔ QUỐC 0918647287 381299930   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
52 NGUYỄN VIẾT THÔNG NAM 1990 CB BH XH NĂM CĂN 0945463500 381476558   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
53 LÊ KHÁNH LINH NAM 1997 HS TRƯỜNG THPT PNH 01237370007     250 A        
54 TRANG ĐỨC NHẪN NAM 1992 CB CÔNG AN HUYỆN    381561256   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
55 NGUYỄN HỒNG NHIÊN NAM 1975 GV TT DẠY NGHỀ 0919137962 381601228   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
56 NGUYỄN THIỆN THANH NAM 1992 ĐBP CỬA KHẨU  0918533565     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
57 TRẦN BẢO NGỌC NAM 1997 HS ẤP KINH MỚI -HR 0919662733 381790002   250 A ÂM ÂM DƯƠNG ÂM
58 LÊ THANH VŨ NAM 1993 CB CÔNG AN HUYỆN  09151662013 381695349   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
59 HUỲNH KHAM LINH NAM 1992   HÀNG VỊNH - 0945509795 381525432   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
60 NGUYỄN VĂN QUỐC NAM 1983 CB CÔNG AN HUYỆN  0919458842     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
61 TRẦN QUỐC THI NAM 1990 CB   0916922234 381546696   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
62 LÊ THỊ NƯƠNG NỮ 1979 GV THCS HÀNG VỊNH 0975606494     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
63 LÊ VĂN KIỆT NAM 1988 ND ẤP KINH ĐÀO -LH 01275826747 381592469   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
64 LÊ HOÀNG BẮC NAM 1993 CB ẤP TLB LÂM HẢI 0943966574     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
65 NGUYỄN TRÚC LINH NAM 1997 HS THPT PNH 01233355414     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
66 CAO QUỐC KHÁNH NAM 1989 GV KHÓM 9 - TTNC 0947202404 381484016   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
67 LÊ VĂN KHÁNH NAM 1977 CB KT - HẠ TẦNG 0902633605 381235865   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
68 NGUYỄN VĂN TRẺ NAM 1987 KT KHO BẠC NN 0912791900 381411345   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
69 TRẦN TẤN TÀI NAM 1990 CB CÂY THỎ - ĐẤT MỚI 094292792 381592122   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
70 TRƯƠNG KHA LY NỮ 1994 CB CÔNG AN HUYỆN  0945445404 381741051   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
71 MAI THẾ MINH NAM 1993 CB ẤP 3 - HÀNG VỊNH  0942546970 381703282   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
72 TRẦN THỊ TRANG NỮ 1985 CB TTBDCT 0907872977 381257776   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
73 TĂNG THỊ NGỌC ÁNH NỮ 1997 HS THPT PNH 0945228760     250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
74 PHAN HOÀNG GIANG NAM 1997 HS THPT PNH 0944255833     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
75 NGUYỄN THIỊ LAN PHƯƠNG NỮ 1996 CB HÀNG VỊNH  0944076700 381703787   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
76 NGÔ MINH TÂM NAM 1996 CB ẤP 2 XÃ HÀNG VINH 0945972320     250 AB        
77 TẠ MAI HƯƠNG NỮ 1997 HS KV1 - K4 - TT NC 01248131383     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
78 HUỲNH DIỆU LINH NỮ 1991 GV TH 1TT NC 01246527302 381683161   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
79 LÊ THỊ HƯƠNG NỮ 1967 GV TH 1TT NC 0916161705 381214401   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
80 NGUYỄN TỐ LOAN NỮ 1983    NN - PTNT 0935663363 381150616   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
81 TẠ THỊ HUYỀN TRANG NỮ 1997 HS THPT PNH 0945012905 381769773   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
82 MAI THỊ TRÂM NỮ 1975 KT KB NN NC 098647118     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
83 ĐOÀN HỒNG PHÚC NAM 1987 CB CÔNG AN HUYỆN  0918741139 381373422   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
84 NGUYỄN NGỌC ĐỈNH NAM 1970 CB TÒA ÁN ND HUYỆN 0917481909     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
85 HUỲNH CÔNG DANH NAM 1989 SV TRƯỜNG CĐ YTẾ  0946411392     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
86 NGUYỄN ĐĂNG KHOA NAM 1997 HS ẤP KINH GIỮA CT 01296219247     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
87 LÊ HOÀNG ĐỆ NAM 1985 CB TT BDCT 0904844464 381454625   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
88 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN NỮ 1997 HS THPT PNH 0949378999     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
89 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG NỮ 1987 GV TH 2 TT NC 0913800292 381314528   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
90 CHÂU LÊ ANH HUYỀN NỮ 1997 HS THPT PNH 0948023602     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
91 LƯU THỊ BÍCH NGỌC NỮ 1979 GV TH1 TT NC 01248274699     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
92 TRẦN ĐỨC HƯƠNG NAM 1969 GV HÀNG VỊNH - NC 0907607525     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 NGUYỄN MINH SANG NAM 1984 GV TT DẠY NGHỀ 0947262252 381201508   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
94 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 GV TT DẠY NGHỀ 0946893449 381093812   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
95 TẠ VĂN HUÂY NAM 1980 GV THPT PNH 0983779973 381092974   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
96 LÝ LINH NAM 1989 CB CÔNG AN HUYỆN 0906858677 381537520   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
97 HUỲNH NGỌC TÍ THANH NAM 1979 GV THCS PNH 01204855835 380981484   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
98 NGUYỄN VĂN NHÂN NAM 1993 CB VP HĐND - UBND 0913886762     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
99 TÔ THÁI HÒA NAM 1991   Ấ LÔ SÁNG CM 0947882296     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
100 HỒ MINH CHÍNH NAM 1987   Ấ LÔ SÁNG CM 01275585567 381472462   350 O        
101 LÊ VŨ HẢI NAM 1995 HS ẤP NÁ CHIM CM 0949778610 381661632   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
102 NGUYỄN MINH TRỰC NAM 1983 CB BH XH NĂM CĂN 01234040566 381243823   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
103 LÊ HOÀNG NHIỆM NAM 1994 CB CÔNG AN HUYỆN 0949350835 381725074   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
104 TRẦN VĂN HANH NAM 1974 GV TH 1 TT NC 01272257225     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
105 KHOA TỨ HẢI NAM 1991   ĐBP CỬA KHẨU NC 0947610661 381602349   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
106 HOÀNG THẾ THÀNH NAM 1987 ĐBP CỬA KHẨU NC 0987357441 31533182   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
107 NGUYỄN NHẬT KHOA NAM 1994 ĐBPCỬA KHẨU NC 01244263949 381655868   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
108 HUỲNH THANH GIÀU NAM 1986 CB BH XH NĂM CĂN 098210908 385327783   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
109 TRẦN VIỆT THANH NAM 1955 CB HBTNTT HUYỆN 0983970980 380667414   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
110 VÕ QUỐC CẤM NAM 1983 GV TT DẠY NGHỀ 01252151294 381115354   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
111 NGUYỄN HOÀNG ĐẬM NAM 1980 CB CÔNG AN HUYỆN 0973484777 381106177   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
112 ĐINH VƯƠNG ANH NAM 1991 CB CÔNG AN HUYỆN  0945955455 381546041   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
113 VÕ VĂN TRÌ NAM 1986 CB CÔNG AN HUYỆN  0919270442 381374552   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
114 NGUYỄN TÀI NGUYÊN NAM 1981 CB MTTQ HUYỆN CM 0919166773 381091978   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
115 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CB UBND TT NĂM CĂN   385459396   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
116 VƯƠNG HOÀNG KIỆT NAM 1970 ND CÂY DƯỠNG, ĐM 0919354490 380381765   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
117 QUÁCH THANH TRE NAM 1990 ĐBPC KHẨU NC 01245834311 385532740   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
118 PHẠM TUYẾT LỆ NỮ 1976 CB HĐND HUYỆN 0915053733 380862422   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
119 LÂM AN KHƯƠNG NAM 1985 CB CÔNG AN HUYỆN  0944525237 381291660   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
120 PHAN HỒNG GIANG NAM 1989 CB CÔNG AN HUYỆN 0918585709 183631867   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
121 TRẦN NHẬT TRƯỜNG NAM 1983   CTY CPXNK TS NC 0974611313 381149548   450 B ÂM ÂM ÂM ÂM
122 PHẠM Y KHOA NAM 1985 CB PHÒNG KT - HT 0939411176 381504900   450 B ÂM ÂM ÂM ÂM
123 LÊ HỒNG LONG NAM 1987 CB BQL GT &HT 0945717918 381278722   450 B        
124 NGUYỄN THÀNH PHÚC NAM 1973 CB TRƯỜNG THPT PNH 0913070913 381091123   450 O ÂM ÂM ÂM ÂM
125 LÝ THỊ HƯƠNG LAN NỮ 1989   UBND XÃ HÀM RỒNG 0918882809     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
126 TRẦN ĐỨC ANH NAM 1986 GV THCS LÂM HẢI 0938933044     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
127 TRẦN VĂN MƠ NAM 1990 CB LÂM HẢI  0913528849 381576788   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
128 TRẦN HOÀNG LẸ NAM 1986 GV TT GDTX NC 0949165185 381307081   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
129 TRỊNH KIỀU MƠ NAM 1980 CB NHÀ THIẾU NHI 0974445646 831102291   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
130 LÂM KỲ HẸN NAM 1979 CB HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 01238950667 381168553   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
131 TRƯƠNG BÍCH THUẬN NAM 1975 CB HỘI CHỮ THẬP ĐỎ   380756963   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
132 NGUYỄN THỊ ĐAO NỮ 1969 CB TRẢNG LỚN, TG 0945478025 381205162   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
133 PHAN VĂN NHẬT NAM 1997 HS ẤP ÔNG DO XÃ ĐM 0913467441     250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
134 NGUYỄN NHƯ QUỲNH NỮ 1982 CB ĐÀI TRUYỀN THANH 0916444832 381149253   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
135 NGUYỄN KA HAI NAM 1987   TAM GIANG ĐÔNG 0917677661     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
136 PHẠM THỊ NGA NỮ 1990 YT KHÓM 7 TT NC 01658729696     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
137 ĐỔ ANH TẢN NAM 1991 CB UBND XÃ HIỆP TÙNG   381679019   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
138 TRƯƠNG TIẾN NGHIỆP NAM 1983 KT MG XÃ LÂM HẢI 0987177676     250 O        
139 NGÔ ANH VĂN NAM 1997 HS TTGD TX NC       250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
140 TRƯƠNG THỊ TRÚC LY NỮ 1988 GV MG XÃ LÂM HẢI 0917985308 381547032   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
141 LÂM THÀNH HUY NAM 1997 HS ẤP 1 HÀNG VỊNH 0945009181     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
142 NGUYỄN BÉ TƯ NỮ 1983 LĐTD K4 TTNC 01249371096     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
143 NGUYỄN TUẤN ANH NAM 1997 HS NĂM CĂN CM 01274075582     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
144 NGUYỄN VĂN NHIỆM NAM 1994   XÃ LÂM HẢI        250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
145 NGUYỄN VĂN NGỞI NAM 1983 ND ẤP TRẠI LƯỚI B   381661637   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
146 NGUYỄN THỊ CẨM NỮ 1985   ẤP TẮC NĂM 0982315592     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
147 ĐOÀN THỊ HIỀN NỮ 1990 GV THCS XÃ TG 01699708673 381592134   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
148 VÕ THANH THIÊN NAM 1996 HS TTGDTX HNC 094665646     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
149 BÙI THỊ HẰNG NỮ 1987 GV  MG XÃ LÂM HẢI 01684296567 172807669   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
150 ĐOÀN VĂN TÝ NAM 1988 LĐTD KHÓM CÁI NAI NC 0918732329     250 B        
151 TRỊNH TRƯỜNG GIANG NAM 1980 CB UBND XÃ ĐẮT MỚI 0982434116 381504615   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
152 ĐINH MINH THÀNH NAM 1994 HS TTGDTX HNC 0942263632     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
153 TRẦN QUY LỘC NAM 1997 HS TTGDTX HNC   381872721   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
154 LÊ MINH SANG NỮ 1990 GV TH 1 TAM GIANG 01298227189 362279818   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
155 LÊ VĂN NHI NAM 1996   XÃ ĐẤT MỚI       250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
156 NGUYỄN VĂN DÔ NAM 1987 ND ẤP 4 HÀNG VỊNH       250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
157 LÊ THỊ LIỂU NỮ 1966 LĐTD ẤP 5 - HIỆP TÙNG CM       250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
158 QUÁCH PHƯỚC ĐẢM NAM 1995 SV TRƯỜNG CĐ YTẾ CM 0942204042 381686316   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
159 NGUYỄN CHÍ LINH NAM 1994 HS XÃ HÀM RỒNG 0949346800 381661435   250 B        
160 NGUYỄN THÚY OANH NỮ 1980 ND XÃ HÀNG VỊNH NC       250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
161 LÊ THỊ THƠ NỮ 1988 CB BVĐK NĂM CĂN 0943446668 381455573   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
162 TRẦN HỒNG DIỆU NỮ 1990 YT BVĐK NĂM CĂN 0946556732 381546402   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
163 LŨ HỒNG PHÚC NAM 1986 CB UBND XÃ HÀNG VINH 0932991043 381324792   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
164 TRIỆU NGỌC HƯƠNG NỮ 1995 HS TTNC 0946656477     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
165 NGÔ VĂN TÈO NAM 1982 LĐTD ẤP TRẠI LƯỚI B 09421611116 381640083   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
166 TRƯƠNG PHÁT LUẬT NAM 1996 HS KV1 - K4 - TT NC 0946573592     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
167 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM 1990 LĐTD BÙI MẮC - ĐẮT MỚI 0969450133 381484596   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
168 NGÔ MẠNH HUYỀN NAM 1988   BAN CHQS TT NC 0919613485     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
169 NGUYỄN THÀNH TÂM NAM 1987 CB UBND XÃ HÀNG VINH 09144741444     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
170 DƯƠNG HỮU AN NAM 1991 CB UBND XÃ HÀNG VINH 0917677076 381455486   250 B        
171 TRƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN NỮ 1995 HS XÃ HÀM RỒNG 0912550897     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
172 LÊ HOÀNG NHÃ NAM 1992 HS CHỐNG MỸ XÃ HR   381525324   250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
173 ĐINH THỊ THÙY LINH NỮ 1988 CB TÒA ÁN ND HUYỆN 0917949798 381314168   250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
174 TRƯƠNG HOÀNG DUNG NAM 1995 HS THPT PHAN NGỌC HIỂN       250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
175 PHẠM THỊ HƯỜNG NỮ 1982 GV TH XÃ LH 0916562670 381525019   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
176 VÕ THỊ THƠM NỮ 1994   TRƯỜNG THCS TT NC       250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
177 TRẦN VĂN VŨ NAM 1995   QUÂN SỰ TT NĂM CĂN 0942790625     250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
178 BÙI HOÀNG NHƯ NAM 1995   XÃ TAM GIANG ĐÔNG 01273407217     250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
179 HUỲNH VĂN DANH NAM 1989 LĐTD ẤP BÓ HỦ XÃ TG 0916954400     250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
180 NGUYỄN TẤN TÀI NAM 1993 LĐTD SỚM MỚI - ĐẤT MỚI 091603022 381611391   250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
181 HUỲNH VĂN QUI NAM 1990   ẤP ĐỒN BIỆN XÃ TG 09144440014     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
182 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM 1987 CB QS TT NĂM CĂN   381311696   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
183 PHẠM TIẾN DUẨN NAM 1987 GV THCS TGĐ 0939315479 351885854   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
184 HUỲNH BA PHIÊN NAM 1986 CB UBND XÃ TAM GIANG 0944445154     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
185 TRẦN TẤN ĐỦ NAM 1984   ẤP HUNG ĐƯỚC - TG 0917711504     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
186 TẠ VĂN TRUNG NAM 1972   XÃ LÂM HẢI H. 5 CĂN       350 B        
187 LÊ CHÍ LINH NAM 1997 HS ẤP CÁI NAI - TT NC       350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
188 NGUYỄN TRUNG HUỆ NỮ 1983   BÔNG SÚNG - T GIANG 0912588281     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
189 NGUYỄN ANH KIỆT NAM 1995 CB UBND XÃ TAM GIANG 0948101023     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
190 NGUYỄN THÀNH CÔNG NAM 1991 CB TAM GIANG ĐÔNG 0919113352 381484496   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
191 VÕ MINH DUY NAM 1985 CB BAN CHQS TT NC 0939932707     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
192 NGUYỄN MINH ĐOÀN NỮ 1991 GV THCS XÃ TAM GIANG 01686747602 381650227   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
193 HUỲNH TRƯỜNG NHÍ NAM 1985 LĐTD XÃ HÀM RỒNG 01669769006 381503464   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
194 VĂN HOÀNG LEM NỮ 1980 HUYỆN ĐỘI NC 0913046664 381168270   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
195 HUỲNH THANH MỘNG NAM 1983   XÃ HÀM RỒNG 09440633245 381071047   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
196 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 BAN CHQS TT NC 0983244028 380862601   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
197 HUỲNH MINH HONG NAM 1996   ẤP KÍNH TẮC XÃ HR 0912496984     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
198 HỒNG VĂN MINH NAM 1987 CB BQS XÃ TAM GIANG 09747454745 381281122   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
199 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1992   QUÂN SỰ TT NĂM CĂN 0945545507     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
200 TRẦN VIỆT TÍNH NAM 1996 HS TRƯỜNG THPT PNH 01255411922     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
201 HỨA TRUNG NGUYỄN NAM 1986 CB BQCRPH TAM GIANG 0947383499 381249371   350 B        
202 LÊ MINH CƯỜNG NAM 1968 YT BVĐK NĂM CĂN 0947080963 380862017   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
203 NGUYỄN MINH PHÚC NAM 1995 LĐTD BÙI MẮC - ĐẮT MỚI 0944748974     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
204 PHẠM ĐÌNH NGHĨA NAM 1977 CB THỊ TRẤN NĂM CĂN 0913479627 381029405   350 B        
205 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 GV TTGDTX HNC 0917248394 381276032   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
206 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NỮ 1977 CB UBDN XÃ HIỆP TÙNG 0917530303 381020061   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
207 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG NAM 1997 HS THPT PHAN NGỌC HIỂN 0943327353     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
208 NGUYỄN BÉ TÈO NỮ 1986 CB CÔNG AN HUYỆN NC   381324785   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
209 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0994375348 381340244   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
210 HUỲNH MINH CHÚC NAM 1988 GV  THCS XÃ HÀNG VỊNH 0932133535 381461996   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
211 TRẦN THANH NGHỊ NAM 1985 CB HUYỆN ĐOÀN NC 0913986646 362030523   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
212 LÊ THANH PHONG NAM 1991   XÃ HÀM RỒNG 01254997969 381525319   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
213 PHẠM TUẤN ANH NAM 1994 GV THCS XÃ TAM GIANG 0947395113 381611070   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
214 HUỲNH PHƯƠNG TRANG NỮ 1979 CB PHÒNG LĐTB XH  0915091907 362090319   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
215 TÔ TRUNG TOÁN NAM 1994 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0943128992 381695763   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
216 NGUYỄN CHÍ THÀNH NAM 1990 ND HÀM RỒNG 0944709116     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
217 NGÔ CHÍ LẬP NAM 1997 HS THPT PHAN NGỌC HIỂN 0948932633 381830999   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
218 TẠ VĂN CÔNG NAM 1978   XÃ LÂM HẢI H. 5 CĂN       350 O        
219 NGUYỄN HẢI NAM NAM 1989 CB UBND XÃ TAM GIANG 0948762765 381587591   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
220 NGUYỄN HUỲNH TIẾN NAM 1995   TTGDTX HNC       350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
221 HUỲNH VĂN TÀI NAM 1982 YT BVĐK NĂM CĂN 0919025609 381110377   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
222 TRẦN VŨ LINH NAM 1994   TAM GIANG ĐÔNG 0919942730     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
223 HỨA TUẤN PHONG NAM 1993   XÃ ĐOÀN HÀNG VỊNH 0913763831 381640813   350 A        
224 NGUYỄN HỒNG PHƯỜNG NỮ 1991 CB XÃ TAM GIANG ĐÔNG 0947996737     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
225 PHẠM MINH RÓT NAM 1990 CB B QL R PH TAM GIANG 0913194082 381562308   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
226 CHÂU NHẬT THANH NAM 1990 GV TRƯỜNG THPT PNH       350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
227 TRẦN HOÀNG LĨNH NAM 1981 CB UBND XÃ TAM GIANG 0945423236 385325701   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
228 TRẦN TRUNG BÌNH NAM 1957 CB UBND TT NĂM CĂN 0913722745 380151718   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
229 THỊNH THỊ HỒNG DUYÊN NỮ 1980 GV TRƯỜNG THCS TT NC 0919940127     350 B        
230 LÊ VĂN NHỊU NAM 1982 CB XÃ TAM GIANG ĐÔNG 0919943552     350 O        
231 ĐẶNG HOÀNG GIANG NAM 1989 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0944141718 381336251   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
232 LÊ THÚY LIÊN NỮ 1968 CB BVĐK NĂM CĂN 0977765177 380834089   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
233 NGUYỄN HỮU TRÍ NAM 1995 SH TRƯỜNG CĐ YTẾ CM 0915634445 381781938   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
234 TRẦN HOÀNG ANH NAM 1968 ND ẤP 4 XÃ HIỆP TÙNG 0916344818 381324468   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
235 LÊ TRÍ TRUNG NAM 1990 CB UBND XÃ TAM GIANG 0918444823 381564973   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
236 NGUYỄN MINH TRÍ NAM 1991 ND BÙI MẮC - ĐẮT MỚI 0942249297     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
237 TRƯƠNG HOÀI PHONG NAM 1985 BAN CHQS TT NC   381281008   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
238 PHẠM BA NAM 1996 HS TTGDTX HNC 0948232848 381827695   350 B        
239 NINH VĂN PHỤNG NAM 1996   ẤP LÔ SÁNG NC 0912092014     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
240 NGUYỄN BẢO XUYÊN NỮ 1990   TAM GIANG ĐÔNG       350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
241 HỒ THỊ ÚT LÙNG NỮ 1980 CB VP HĐND  0913987176 381097529   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
242 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0918755686 381422395   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
243 CAO HỮU TÀI NAM 1987   NHCSXH HUYỆN NC 0919930185 381527486   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
244 LÊ HỒNG LỈNH NAM 1993 NV TRƯỜNG MN BÌNH MINH 0912897312 381688226   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
245 NGUYỄN VĂN BỀN NAM 1989   ẤP KINH ĐÀO -LÂM HẢI 0947047135     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
246 LÊ QUỐC SỰ NAM 1983 SV TRƯỜNG CĐ YTẾ CM 0945527569 381090898   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
247 MAI TRỌNG BÀO NAM 1973 GV THCS HÀNG VỊNH 01687228787 381546651   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
248 NGUYỄN HUỮ TRÍ NAM 1984 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0949998115 381318204   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
249 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG NAM 1996 HS THPT PHAN NGỌC HIỂN 01242755535     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
250 TRƯƠNG MINH TRÍ NỮ 1990 YT KV1 - K4 - TT NC 0944330365     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
251 NGUYỄN HOÀNG KHA NAM 1987 CB ĐẤT MỚI 0946144022     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
252 HUỲNH MINH PHONG NAM 1979 KS BAN QLDA XD 0912048148     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
253 PHAN THANH VŨ NAM 1988 CB ĐÀI TRUYỀN THANH 0915610266 381455873   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
254 QUANG TẤN NGUYỆN NAM 1988   ĐẤT MỚI - NC 0946225440 381587717   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
255 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1989 ND ẤP BÙI MẮC -ĐẤT MỚI 0939180879     350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
256 LÊ CHÍ CƯỜNG NAM 1986 ND ẤP CÂY THƠ NC 0916606323     350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
257 TRƯƠNG THANH TUẤN NAM 1974 ND ẤP XÓM LỚN NC       350 O        
258 NGUYỄN CHÍ CẦU NAM 1988 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0917662445 381348913   350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
259 TẠ TRƯỜNG GIANG NAM 1982   HỘI NÔNG DÂN TT 0939667997     350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
260 LÊ CHƯƠNG DƯƠNG NAM 1996 HS HÀM RỒNG       350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
261 PHẠM VĂN DIỆM NAM 1972 CB TT BỒI DƯỠNG CT 0947773642 381214282   350 O        
262 NGUYỄN HỮU TRẠNG NAM 1990 YT TRẠM Y TẾ NC 0917681582 381625621   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
263 LÊ HOÀNG ĐIỂM NAM 1973 CB PHÒNG NỘI VỤ NC 0913986979 381054441   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
264 NGUYỄN HUYNH ĐỆ NAM 1986 GV TRUNG TÂM DẠY NGHỀ 0978355919 381385919   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
265 ĐỖ TRUNG HIẾU NAM 1993   HÀM RỒNG 01274039555     350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
266 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH NỮ 1985   KHU 2 KHÓM 1 NC 09390009910 381290820   350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
267 CHU ĐỨC TUẤN NAM 1988 CB CÔNG AN HUYỆN NC 0949012283 381411996   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
268 MAI HOÀNG HẢI NAM 1995 SV CĐ SƯ PHẠM CM 01626058791 381813582   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
269 LÊ ĐĂNG HUY NAM 1991 CB BQL RPH TAM GIANG 1 0947074550 381756807   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
270 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 GV  THCS XÃ HÀNG VỊNH 0978877839 164173087   350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
271 HUỲNH KIM ANH NAM 1991 CB CÔNG AN HUYỆN NC 097285017 381484331   350 A ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11566
  • Tổng lượt truy cập: 2345307