Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 06/8/2015

Đăng lúc: Thứ năm - 27/04/2017 16:25 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn; chủ đề: Hưởng ứng "Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC" 2015
- Đợn vị tham gia hiến máu 34 đơn vị
- Số người hiến máu 160/201,4 đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có  59 người;
  + Hiến 350ml có 99 người;
 + Hiến 450ml có 02 người.
  - Kết quả cụ thể:
STT HỌ TÊN GT NS NN ĐC ĐT CMND SL ABO HIV HBV HCV RPR
1 PHAN HỮU HÀO NAM 1989 CNVC BQLR PHÒNG HỘ  0946143383 381490436 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
2 ĐẶNG HOÀNG GIANG NAM 1989 CA CÔNG AN TT NC 094414718 381336251 8 A ÂM ÂM ÂM ÂM
3 VĂN HOÀNG LEM NAM 1980 BCHQS HUYỆN  0913046664 381168270 6 A ÂM ÂM ÂM ÂM
4 LÊ ĐÌNH THẮNG NAM 1983 GV THCS HÀM RỒNG- 0945252254 172331242 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
5 VÕ QUANG PHONG NAM 1987 CB KHÓM 6- TT  0913553859 381437203 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
6 NGUYỄN THANH SANG NAM 1985 CB CÔNG AN TT 0915128050 381273676 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
7 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CA CÔNG AN TT 0994375348 381340244 8 A ÂM ÂM ÂM ÂM
8 NGUYỄN MINH TRÍ NAM 1991 LR BÙI MẮC- ĐẤT MỚI 0942249297 381564636 6 B ÂM ÂM ÂM ÂM
9 NGUYỄN HỮU TRÍ NAM 1984 CB CÔNG AN TT  0949998113 381318204 4 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
10 LÊ THÀNH CÔNG NAM 1962   TRẠI LƯỚI B- LH 0917770907 381106633 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
11 VÕ PHONG THÁI NAM 1962 BB TRẠI LƯỚI B- LH 0913656627 381120736 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
12 DƯƠNG HẢI ĐĂNG NAM 1990 YS P1- CÀ MAU 01256786007 381450461 7 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 TRẦN ĐỨC HƯƠNG NAM 1969 GV THCS HÀNG VỊNH 0907607525 381622114 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
14 PHẠM QUỐC XỊNH NAM 1991 CB LÂM HẢI 01292272114 381651029 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
15 PHAN THANH VŨ NAM 1988 CNV ĐÀI TRUYỀN HÌNH  0915610266 381455873 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
16 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 GV THCS HÀNG VỊNH 0978877839 164173087 15 O ÂM ÂM ÂM ÂM
17 NGÔ VĂN NA NAM 1980 KHÁC TRẠI LƯỚI B- LH 0947381228 381587436 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
18 VÕ THÚY LIÊN NỮ 1968 CNVC  ĐKKV NĂN CĂN 0977765177 380834089 15 O ÂM ÂM ÂM ÂM
19 TRẦN HUỲNH NHÃ NAM 1989    ĐKKV NĂN CĂN 0949213168 381337898 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
20 ĐẶNG ĐÌNH CHƯƠNG NAM 1987 GV TH HÀM RỒNG 0947777510 381824272 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
21 NGUYỄN ANH VIỆT NAM 1990 CNVC TAM GIANG 0948101023   4 A ÂM ÂM ÂM ÂM
22 NINH HỒNG MINH NAM 1984   CC THỐNG KÊ 0946655800 381153485 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
23 NGUYỄN HỮU THÀNH NAM 1984 GV THHÀNG VỊNH   381176762   O ÂM ÂM ÂM ÂM
24 NGUYỄN DANH LAM NAM 1994 CB XẺO SAO- LÂM HẢI 0947616787 381703184 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
25 ĐOÀN VĂN THẮNG NAM 1978 GV  THCS XÃ HV 01636884456 381827152 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 NGUYỄN MINH VƯƠNG NAM 1989 CB UBND LÂM HẢI 0917272430 381546745 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
27 THÁI HOÀNG  EM NAM 1987 CB HÀNG VỊNH 0947094540 381302240 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
28 MAI TRỌNG BÀO NAM 1973 GV THCS HÀNG VỊNH 01678228787 381546651 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
29 HUỲNH MINH CHÚC NAM 1988 GV HÀNG VỊNH 0932133535 381461996 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
30 THÁI ĐÔ NIN NAM 1988 CB KHÓM 7- TT  0942220771 381489325 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
31 HỒ THỊ ÚT LÙNG NỮ 1980 CB VP HĐND- UBND  0913987176 381097529 7 B ÂM ÂM ÂM ÂM
32 NGUYỄN VĂN CHIẾN NAM 1989 CB TAM GIANG 01299515797   4 A ÂM ÂM ÂM ÂM
33 NGUYỄN CHÍ NGUYỄN NAM 1986 CB UBND HIỆP TÙNG 0917531537 381365409 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
34 HỒ VŨ HẢO NAM 1994 CB CATT NĂN CĂN 0919166455   1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
35 LÊ HOÀNG NHỚ NAM 1990 CB CÔNG AN TT  0912740407 381510567 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 NGUYỄN TRUNG TÍN NAM 1988 CB TAM GIANG   381436205 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
37 TÔ THÁI HÒA NAM 1991 LR ĐẤT MỚI 0947882296   5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
38 NINH VĂN PHỤNG NAM 1996 LR ĐẤT MỚI 0912592014   2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
39 NGUYỄN THÀNH PHÁT NAM 1993 LR ĐẤT MỚI 0918508295   4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
40 LÊ HỒNG LỈNH NAM 1993 NV MN BÌNH MINH- TGĐ 0912897312 381688226 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
41 VÕ MINH DUY NAM 1985 QS KHÓM 3- TT  0932952707 381382678 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
42 NGUYỄN MINH HIẾU NAM 1983 CB UBNDHIỆP TÙNG 01248561245 381298479 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
43 TRẦN TRUNG BÌNH NAM 1957 CB UBND TT  0913722745 380151718 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
44 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NAM 1977 CB XÃ HIỆP TÙNG 0917530303 381020061 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
45 LÊ VŨ HẢI NAM 1995   LÂM HẢI 0949778610 381661632 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
46 PHẠM VĂN TOÀN NAM 1989 CB UBND XÃ TGĐ 0919111200 381411430 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
47 PAHN VIỆT ĐIỀU NAM 1986 CB XÃ TGĐ 0913734457 381503364 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
48 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG NAM 1991 CB XÃ TGĐ 0947996737 381611296 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
49 LÊ HOÀNG THÂN NAM 1990   XÃ TGĐ 0947991387 381478699 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
50 TRẦN HOÀNG ANH NAM 1986 CB UBND HIỆP TÙNG 0916344818 381324468 2 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
51 HUỲNH THANH GIÀU NAM 1986 CB BHXH NĂM CĂN 0914904749 385327783 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
52 VÕ HOÀNG ÁI NAM 1992 CB XÃ HIỆP TÙNG 01299452329 381716459 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
53 QUANG LA THÀNH NAM 1984 CNVC CHỐNG MỸ- HR 0984377977 381225621 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
54 LÊ CHÍ TRUNG NAM 1990 CB UBND XÃ TGĐ 0918444823 381564973 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
55 LÊ VĂN ÚT NAM 1983 GV THCS PNH 0939817709 381267898 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
56 NGUYỄN ANH CHUNG NAM 1982 GV THCS PNH 0919350013 381176206 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
57 LÝ THỊ THÚY VI NỮ 1993   KINH TẮC- HR 0943550885   3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
58 NGUYỄN CHÍ TOÀN NAM 1985 GV THCS HIỆP TÙNG 0963555674 381357114 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
59 NGUYỄN VŨ HẢO NAM 1992 BV UBND HIỆP TÙNG 01239942842 381592155 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
60 HUỲNH VĂN TÀI NAM 1982 CB ĐKKV NĂN CĂN 0919025009 381110377 15 A ÂM ÂM ÂM ÂM
61 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 NV UBND TT  0945036127 385459390 9 B ÂM ÂM ÂM ÂM
62 NGUYỄN VĂN TẠO NAM 1982 CB TÒA ÁN HUYỆN 0945142148 381071194 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
63 NGÔ MINH SANG NAM 1990 CA CÔNG AN TT  0944142444 381484029 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
64 LÊ HOÀNG DIỄM NỮ 1973 CB PHÒNG NỘI VỤ  0913986979 381054441 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
65 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 BCHQS HUYỆN 0983244028 380862601 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
66 VŨ VĂN NGUYÊN NAM 1989 CNVC  ĐKKV NC 0943322362 381390703 3 A ÂM ÂM ÂM ÂM
67 NGUYỄN HỮU DỤNG NAM 1992 CA CÔNG AN TT  0942411165 381665075 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
68 HUỲNH THANH PHONG NAM 1979 CB BAN QL XÂY DỰNG 0912048148 025897676 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
69 LÂM AN KHƯƠNG NAM 1985 CB CÔNG AN TT  0944525237 381291660 7 A ÂM ÂM ÂM ÂM
70 NGUYỄN T HUYỀN TRINH NỮ 1985   TT NĂM CĂN 0939009910 381290820 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
71 ĐỖ CA SIL NAM 1986 CB KHÓM 7- TT  0916091832 381211849 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
72 CAO HỮU TÀI NAM 1987   NHCSXH HUYỆN  0919930185 381527486 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
73 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 GV TTGD NGHỀ NGHIỆP  0917248394 381276032 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
74 NGUYỄN VĂN DỂ NAM 1988 CN CTY CPXNKTS 0916034212 381484701 8 B ÂM ÂM ÂM ÂM
75 PHẠM QUỐC NGHỊ NAM 1988 CN CTY CPXNKTS  0948629955 381523194 8 A ÂM ÂM ÂM ÂM
76 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 GV TTGD NGHỀ NGHIỆP  0946893449 381093812 6 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
77 NGUYỄN VIẾT THÔNG NAM 1990 CB BHXH NĂM CĂN 0918786389 381476558 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
78 TRƯƠNG HOÀI PHONG NAM 1985 BCHQS HUYỆN  0938947749 381281008 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
79 BÙI THANH VỦ NAM 1977 CB BHXH NĂM CĂN 01253375555 380955979 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
80 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CA KHÓM 7- TT  0918755686 381422395 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
81 TRẦN VIỆT THANH NAM 1955 CB HỘI BTNTT 0983970980 380667414 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
82 NGUYỄN MINH SANG NAM 1984 GV TT GD NN 0947262252 381201508 6 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
83 TRƯƠNG MINH TRÍ NAM 1990 YS TRẠM Y TẾ TT  0944330365   2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
84 PHẠM TUẤN ANH NAM 1994 GV THCS XÃ LH 0947395113 381611070 5 A ÂM ÂM ÂM ÂM
85 NGUYỄN HỮU TRANG NAM 1990 YS TRẠM Y TẾ TT  0917681582 381625621 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
86 ĐINH QUỐC KHẢI NAM 1987 CB KHÓM 6- TT  0917740420 381333040 8 O ÂM ÂM ÂM ÂM
87 LÊ MINH CƯỜNG NAM 1968 CNVC  ĐKKV  0947080963 380862017 24 A ÂM ÂM ÂM ÂM
88 NGÔ VĂN GIANG NAM 1988 CB CÔNG AN TT    381484636 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
89 TRẦN KHÁNH DUY NAM 1995 HÀNG VỊNH 0947572166   1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
90 HOÀNG THẾ THÀNH NAM 1987 ĐBPCK CẢNG NC 0987357441 031533182 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
91 HỮU TRỌNG NAM 1994 HÀNG VỊNH 01243999535 381655617 2 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
92 LƯ HOÀNG NGOAN NAM 1985 HÀNG VỊNH 0943789730   1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
93 NGUYỄN VĂN TÈO NAM 1988 CB UBND TT  0915081810 381416497 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
94 LÝ CHÂU TÂN NAM 1985 CN CTY CPXNKTS  0939383692   9 O ÂM ÂM ÂM ÂM
95 ĐẦY PHƯƠNG ĐÔNG NAM 1990 GV  TH TG 0915510172 381495278 4 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
96 TRẦN TẤN ĐỦ NAM 1984 CA TAM GIANG 0917711504 381126767 6 A ÂM ÂM ÂM ÂM
97 NGUYỄN BÉ TÈO NAM 1986 CB CÔNG AN TT  0944285062 381324785 6 A ÂM ÂM ÂM ÂM
98 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1989 LR BÙI MẮC- ĐM 0939180879 381683646 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
99 NGÔ SƠN TINH NAM 1991 LR BCHQS XÃ LÂM HẢI 0975284852 381661797 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
100 NGUYỄN THÀNH PHÚC NAM 1973 CB THPT PNH 0913070913 381091123 10 O ÂM ÂM ÂM ÂM
101 TRẦN NHẬT TRƯỜNG NAM 1983 NV CTY CPXNKTS  0974611313 381149548 15 B ÂM ÂM ÂM ÂM
102 ĐẶNG TƯỜNG VI NỮ 1997 HS KV2- K7- TT  0947063599   2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
103 NGUYỄN VĂN NHÂN NAM 1993 CB VP HĐND- UBND  0913886762 381613366 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
104 NGUYỄN P THANH HIẾU NAM 1989 GV TT GD NGHỀ NGHIỆP  0917261621 381455954 6 A ÂM ÂM ÂM ÂM
105 LÊ HOÀNG ĐỆ NAM 1985 KT CÁI NAI- TT 0904844464 381454625 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
106 TRẦN THỊ TRANG NỮ 1985 CNVC TT BDCT NC 0907872977 381257776 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
107 LÊ VĂN KHÁNH NAM 1977 CC KT VÀ HẠ TẦNG  0902633605 381235865 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
108 NGUYỄN VĂN THẬT NAM 1974 CB VP HUYỆN ỦY  01686449669   2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
109 TRƯƠNG CHÍ NGUYỆN NAM 1986   THANH TRA 0946891454 381430308 1 A ÂM ÂM ÂM ÂM
110 LÊ QUANG ĐẦY NAM 1987 CB BCHQS TT  0973589971 381472922 3 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
111 CHÂU KHA LY NAM 1985 CB CÔNG AN TT  0919196961 381251550 7 O ÂM ÂM ÂM ÂM
112 NGUYỄN DIỄM XOAN NỮ 1990 CNVC HÀNG VỊNH- 0947877661 381472590 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
113 LÊ THỊ THƠ NỮ 1988 CNVC ĐKKV 0943446668 381455573 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
114 LÊ KIM ĐIỀU NỮ 1979 GV THCS TT  0948554366 3811226485 3 B ÂM ÂM ÂM ÂM
115 DANH P T HỒNG DIỄM NỮ 1987 YS TYT TGĐ 0918581080 381275424 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
116 TRỊNH THÚC MẬU NAM 1969 GV  THCS HÀM RỒNG 0989619297 381756726 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
117 MAI THỊ TRÂM NỮ 1975 CB KHO BẠC NN 098647118 381149122 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
118 ĐINH THỊ QUẾ NỮ 1984 CB NĂM CĂN 0984272352   5 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
119 ĐINH THỊ THÙY LINH NỮ 1988 CB TÒA ÁN HUYỆN  0917949798 381314168 8 A ÂM ÂM ÂM ÂM
120 NGUYỄN THỊ VIÊN NỮ 1991 CB XÃ ĐẤT MỚI 01295464499 381564825 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
121 NGUYỄN HUYNH ĐỆ NAM 1986 GV TT GD NGHỀ NGHIỆP  0971552839 381385919 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
122 HUỲNH TRƯỜNG HẬN NAM 1984 CB CÔNG AN TT  0915454363 381281301 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
123 MAI CHÍ THOẠI NAM 1995 ĐBPCKC NĂM CĂN 01277615078 381778573 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
124 PAHN TRỌNG VĨNH NAM 1990 ĐBP CKC NĂM CĂN 0945968045 385506717 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
125 TRỊNH QUỐC HỘI NAM 1996 ĐBPCKC NĂM CĂN 0947645525 381846446 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
126 NGUYỄN QUỐC ẨN NAM 1988 CB VKS NĂM CĂN 01274798484 351919306 2 A ÂM ÂM ÂM ÂM
127 ĐOÀN THỊ XUÂN NỮ 1988 GV VINH HOA- TGĐ 01676162877 381737240 3 A ÂM ÂM ÂM ÂM
128 LÊ THỊ NHÂN NỮ 1981 GV TH HÀNG VỊNH 0964467770 381333456 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
129 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM 1990 LR ĐẤT MỚI 0969450133 381484596 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
130 HUỲNH VĂN QUI NAM 1990 CB TAM GIANG 0914440014   4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
131 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 GV TH HÀNG VỊNH 0919164448 381469329 7 B ÂM ÂM ÂM ÂM
132 NGUYỄN HOÀNG ĐẾ NAM 1987 CB CÔNG AN TT 0914414148 381348416 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
133 NGUYỄN KHA HAI NAM 1987   TAM GIANG 0917677661   5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
134 LÂM CHÍ LINH NAM 1983 LR ĐẤT MỚI 0918801550 381210424 6 B ÂM ÂM ÂM ÂM
135 NGÔ VŨ LÂM NAM 1984 CNVC HẠT KK HUYỆN  09391964357 385228145 1 B ÂM ÂM ÂM ÂM
136 NGUYỄN NHƯ QUỲNH NỮ 1982 CNV ĐÀI TRUYỀN TRANH 0916444832 381149253 3 O ÂM ÂM ÂM ÂM
137 NGUYỄN THỊ NƠI NỮ 1989 YS HỘI ĐÔNG Y 0918059029 381393654 5 B ÂM ÂM ÂM ÂM
138 TRẦN MỸ NHUNG NỮ 1993 NV THCSHÀNG VỊNH   381661557 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
139 TRƯƠNG MINH HẬU NAM 1987 CB UBND XÃ HV 0932926774 381278347 4 O ÂM ÂM ÂM ÂM
140 PHẠM THẾ DUÂN NAM 1967 CB KHÓM 6- TT  01232270789   2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
141 QUANG NGỌC TRONG NAM 1981 CNV CC THỐNG KÊ 0932818622 381116559 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
142 BÙI HỊ HẰNG NỮ 1987 GV MG XÃ LÂM HẢI 01684296567 172807669 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
143 NGUYỄN T LAN PHƯƠNG NỮ 1996 SV HÀNG VỊNH 0944076700 381703787 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
144 HUỲNH KHAM LINH NAM 1992 LR XÓM LỚN TRỌNG, HV 0945509795 381525432 5 O ÂM ÂM ÂM ÂM
145 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 1981 GV THCS HÀNG VỊNH 0942099203 381527849 6 O ÂM ÂM ÂM ÂM
146 TẠ TRƯỜNG GIANG NAM 1982 CB CÁI NAI- TT  0939667997   4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
147 PHAN THỊ DUYÊN AN NỮ 1985   CÁI NAI- TT 01212667997 381278937 2 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
148 ĐỖ ANH TẺN NAM 1991 CB UBND HIỆP TÙNG 01677308799 381679021 3 A ÂM ÂM ÂM ÂM
149 TRỊNH VŨ LINH NAM 1989 CB XẺO SAO- LH   381546225 1 O        
150 HUỲNH THANH MỘNG NAM 1983 CB HÀNG VỊNH 0944633245 381071047 4 A ÂM ÂM ÂM ÂM
151 NGUYỄN THANH ĐOÀN NAM 1991 GV THCS XÃ TG 0907422896 381650127 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
152 LÊ THỊ LIỄU NỮ 1966 BB HIỆP TÙNG     4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
153 NGUYỄN CHÁNH EM NAM 1987 CB HIỆP TÙNG 0932888424 381367269 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
154 LÝ THỊ HƯƠNG LAN NỮ 1989   HÀM RỒNG 0918882809 381564094 7 B ÂM ÂM ÂM ÂM
155 NGUYỄN T HUYỀN TRANG NỮ 1989 GV HIỆP TÙNG 01295717131 381432566 4 B ÂM ÂM ÂM ÂM
156 NGUYỄN TUẤN THANH NAM 1985 LR HÀNG VỊNH 0932966906 381225861 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM
157 HUỲNH CẨM TÚ NỮ 1986 CB HIỆP TÙNG 0916474428 381424853 1 O ÂM ÂM ÂM ÂM
158 QUÁCH VĂN GIÀU NAM 1986 BV KHÓM 4- TT  0917789073 381225694 2 B ÂM ÂM ÂM ÂM
159 VÕ HỒNG ĐÀO NỮ 1986 CB NGỌC CHÁNH- ĐD 0913710998 381405725 2 O ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 499
  • Tháng hiện tại: 114600
  • Tổng lượt truy cập: 2222000