Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 04/3/2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/04/2017 03:39 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn; chủ đề: Hưởng ứng "Tháng ra quân huấn luyện" năm 2016
- Đợn vị tham gia hiến máu 9 đơn vị
- Số người hiến máu 100/119,2 đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có 52 người;
  + Hiến 350ml có 48 người.
  - Kết quả cụ thể:
STT HỌ TÊN GT NS ĐC ĐT CMND SỐ LẦN TT ABO
1 NGUYỄN CHÍ THẢO NAM 1981 KV1- K7- TT NĂM CĂN-CM 0945171008     250 B
2 DƯ VĂN NƠI NAM 1994 KHÓM 1- TT NĂM CĂN- CM 0945199860     250 A
3 LA MINH NHÍ NAM 1998 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 0918350102     250 B
4 ĐẶNG CHÍ KHƯƠNG NAM 1995 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN       250 A
5 TRẦN TUẤN LỮNG NAM 1989 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01233819801   2 250 B
6 HUỲNH THANH LUẬN NAM 1993 HIỆP TÙNG- NĂM CĂN- CM       250 O
7 NGÔ VŨ LUÂN NAM 1998 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01296219268     250 B
8 VỦ HẢI ĐĂNG NAM 1998 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01252999616 381827823 1 250 AB
9 VÕ VĂN NHÍ NAM 1998 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01248132251     250 A
10 LÊ TRUNG NAM NAM 1996 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN     1 250 O
11 CHUNG MINH LUÂN NAM 1995 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01279966445   1 250 O
12 TRƯƠNG VĂN ĐỊNH NAM 1992 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 0945612711 381611968 1 250 B
13 TRƯƠNG VĂN HỔ NAM 1993 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01233229120   1 250 B
14 NGUYỄN MINH XA NAM 1986 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM 0914317129   1 250 O
15 THẠCH HUY NAM 1998 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN     ` 250 B
16 LÊ VĂN ĐƯƠNG NAM 1991 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 01232342026     250 O
17 DƯƠNG PHƯƠNG BẮC NAM 1979 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 0917714794   1 250 B
18 NGUYỄN PHƯỚC TRƯỜNG NAM 1992 HIỆP TÙNG- NĂM CĂN- CM     2 250 B
19 PHAN QUỐC NAM NAM 1994 HIỆP TÙNG- NĂM CĂN- CM 0916216332   2 250 O
20 NGUYỄN MINH KHA NAM 1998 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN     1 250 A
21 NGUYỄN THANH GẦN NAM 1992 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM 0914414744   1 250 O
22 CHÂU VĂN TÈO NAM 1990 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM     1 250 O
23 DƯƠNG QUỐC TOÀN NAM 1998 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM 01232920537     250 AB
24 VÕ MINH NHẬT NAM 1988 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM   381438791 1 250 O
25 NGUYỄN VŨ LINH NAM 1992 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM     1 250 B
26 NGUYỄN HOÀNG HÔN NAM 1982 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 0943639793   1 250 B
27 NGUYỄN CAO QUỐC THẢO NAM 1995 BCHQS XÃ HÀNG VỊNH 0945953956 381703703 1 250 O
28 TRẦN VĂN LÀNH NAM 1992 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0943157881     250 A
29 NGÔ MINH DƯƠNG NAM 1980 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0901025463   1 250 O
30 LÊ TRƯỜNG THỊNH NAM 1994 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM       250 O
31 NGÔ MINH BIL NAM 1989 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM     1 250 A
32 LÂM THANH HỒNG NAM 1976 TAM GIANG ĐÔNG- NĂM CĂN 0943228917     250 B
33 VÕ MINH CẢNH NAM 1991 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM   381546747 1 250 O
34 CHÂU HOÀNG THANH NAM 1979 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 01234590780   1 250 AB
35 TRẦN HỮU TRANG NAM 1991 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM 01248210003     250 B
36 NINH VĂN MẠNH NAM 1996 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM 0942725635   1 250 O
37 HUỲNH CÔNG QUY NAM 1998 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM     1 250 O
38 CHÂU CHÍ CƯƠNG NAM 1995 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0942615044 381746109 1 250 B
39 LÊ HOÀNG BẮC NAM 1993 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM     2 250 A
40 HÀ MẪN ĐẠT NAM 1992 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0942744585 381691293 1 250 B
41 HUỲNH HỮU PHI NAM 1994 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM     1 250 B
42 ĐỖ PHÚC HẬU NAM 1995 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM     1 250 A
43 HUỲNH KHAM LINH NAM 1992 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0932981189 381525432 6 250 O
44 TRƯƠNG VĂN PHÚ NAM 1976 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 01232660962   1 250 AB
45 NGUYỄN VĂN MINH NAM 1983 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0913048214     250 O
46 TRẦN CÔNG HẬU NAM 1993 KHÓM 5- TT NĂM CĂN- CM 01237002136 381716716 1 250 O
47 PHẠM VĂN BÉ NAM 1990 KHÓM 5- TT NĂM CĂN- CM 0918732523     250 B
48 NGUYỄN NHÂN ÁI NAM 1975 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM 01242833790   1 250 B
49 TRẦN TẤN TÀI NAM 1990 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0942923792 381592122 2 250 O
50 LÊ MINH PHÚC NAM 1993 KHÓM 5- TT NĂM CĂN- CM 01234040611   1 250 B
51 NGUYỄN VIỆT KHẢI NAM 1987 KHÓM 5- TT NĂM CĂN- CM 0948818617     250 O
52 NGUYỄN VĂN THÁI NAM 1989 KHÓM 7- TT NĂM CĂN 0949678758 385529767 3 250 O
53 NGUYỄN MINH THẬN NAM 1989 TAM GIANG ĐÔNG-  0919626867     350 O
54 LÊ ĐÌNH HƯNG NAM 1976 TAM GIANG ĐÔNG 0949678579     350 O
55 PHẠM HOÀI HIL NAM 1992 TAM GIANG ĐÔNG-  0948535107   1 350 O
56 LÊ ĐĂNG HUY NAM 1991 TAM GIANG ĐÔNG- 0912883554 381756807 4 350 A
57 NGUYỄN VŨ LINH NAM 1994 TT NĂM CĂN- CM 0968424761   1 350 O
58 VŨ VĂN THÀNH NAM 1983 BV NĂM CĂN- CM 0945710945 381274330   350 A
59 NGUYỄN THANH PHONG NAM 1982 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM 0987788257 381365701 2 350 O
60 Ô TRUNG KHÁNH NAM 1990 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0946012314   1 350 O
61 NGUYỄN HOÀNG GIANG NAM 1987 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM     1 350 B
62 TRƯƠNG HOÀNG HIẾU NAM 1983 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM   381091960 4 350 B
63 LÊ KHẮC HUY NAM 1992 LÂM HẢI- NĂM CĂN- CM     1 350 B
64 HỒ MINH THI NAM 1982 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM     1 350 B
65 NGUYỄN TƯỜNG VI NAM 1995 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM     1 350 A
66 TRẦN VĂN ÚT NAM 1980 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM     1 350 O
67 NGUYỄN HÙNG EM NAM 1992 KHÓM 8- TT NĂM CĂN 0964357173     350 AB
68 HOÀNG PHÚ THÂN NAM 1992 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0945572769 381503544 1 350 B
69 HỒ HOÀNG Ý NAM 1980 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0913744638   1 350 O
70 TRIỆU DUY PHƯƠNG NAM 1994 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0123981218   2 350 A
71 NGUYỄN VĂN LIÊM NAM 1981 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0941721255 381333722   350 B
72 TRƯƠNG VĂN TÍNH NAM 1993 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0946606004   1 350 B
73 NGUYỄN TUẤN THANH NAM 1990 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM       350 A
74 LÊ THANH PHONG NAM 1991 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM   381525319 4 350 A
75 CAO VĂN MINH NAM 1980 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0945919455 381126612   350 O
76 HỎA NGỌC HẢI NAM 1981 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM     1 350 B
77 TRƯƠNG THANH PHONG NAM 1982 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 0918848693 381102078   350 B
78 MÃ ĐỨC DANH NAM 1993 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM   381671060 1 350 O
79 NGUYỄN VĂN NỞ NAM 1980 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0914240013   1 350 A
80 TẠ THANH NHÃ NAM 1979 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0939304896   1 350 O
81 NGUYỄN VĂN TÚ NAM 1992 BCHQS XÃ HÀNG VỊNH 0916302340   3 350 A
82 NGUYỄN THANH HOA NAM 1978 HUYỆN ĐỘI NĂM CĂN 0917770995   1 350 O
83 NGÔ XUÂN HẢI NAM 1987 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM     1 350 B
84 NGUYỄN NHỰT TUẤN NAM 1992 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM   381683522 2 350 A
85 HUỲNH VĂN TÙNG NAM 1987 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN     1 350 O
86 HUỲNH TRƯỜNG NHÍ NAM 1985 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM 01669769006   3 350 B
87 NGUYỄN VĂN ÚT NAM 1991 HÀM RỒNG- NĂM CĂN- CM     1 350 B
88 ĐỖ HOÀNG LONG NAM 1997 BCHQS XÃ HÀNG VỊNH 0945407330   1 350 AB
89 DU VĂN CHỊN NAM 1995 ĐẤT MỚI- NĂM CĂN 01296633344 381716211 1 350 B
90 DƯƠNG MINH CHIỀU NAM 1978 KHÓM CÁI NAI- TT NĂM CĂN 0949968486     350 O
91 LAÂM THANH TÙNG NAM 1985 HIỆP TÙNG- NĂM CĂN- CM 01278160061 381278513 1 350 B
92 PHAN HẢI HỒ NAM 1971 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0944483146   1 350 A
93 LÊ HỮU THUẬN NAM 1980 KHÓM 6- TT NĂM CĂN 0164878708     350 B
94 NGUYỄN THÀNH TRUNG NAM 1982 KHÓM 4- TT NĂM CĂN 0967088167 381035326 1 350 A
95 BÙI HOÀNG LIỆT NAM 1981 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0914636440   1 350 O
96 VŨ VĂN NGUYÊN NAM 1989 BV NĂM CĂN- CM 0943322362 381390703 5 350 A
97 NGUYỄN MINH LUÂN NAM 1989 TT NĂM CĂN- CM 0949818699 381503461 1 350 O
98 TRẦN VŨ LINH NAM 1994 HIỆP TÙNG- NĂM CĂN- CM 01298802803 381671849 3 350 B
99 TRƯƠNG LÊ DƯƠNG NAM 1993 HÀNG VỊNH- NĂM CĂN- CM 0945480485   2 350 B
100 VÕ MINH DUY NAM 1985 KHÓM 3- TT NĂM CĂN- CM 0932932707 381382678 3 350 O

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 175
  • Tháng hiện tại: 12415
  • Tổng lượt truy cập: 2346156