Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 22/08/2018 07:50 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; chủ đề: Hưởng ứng "Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC" năm 2017
- Đợn vị tham gia hiến máu ... đơn vị
- Số người hiến máu ...... đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có ..... người;
  + Hiến 350ml có ..... người.
  - Kết quả cụ thể:

STT HỌ TÊN GT NS MS NN ĐC Q/H ĐT CMND SỐ LẦN NHM TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 HÀ THỊ THANH HẰNG NỮ 1997 CD17-075546   ẤP 1- HÀNG VỊNH BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949960020 381769720 1 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
2 TRẦN VĂN ĐÔNG NAM 1987 CD17-075562 GV TRƯỜNG TH XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 381493496 3 # 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
3 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1980 CD17-075563 BB ẤP 5- HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 351999369 4 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
4 LÊ THỊ NHÂN NỮ 1981 CD17-075559 GV TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÀNG VỊNH BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0964467770 381333456 3 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
5 VÕ QUỐC KHÁNH NAM 1984 CD17-075556 CB ẤP VINH HOA- X TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0942341372 381281438   # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
6 TRẦN QUỐC HIẾU NAM 1991 CD17-075543 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀM RỒNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917395035 381744235 1 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
7 LÊ HỮU QUANG NAM 1990 CD17-075553 NV HẠT KIỂM LÂM NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949154481 173471176 4 # 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
8 ĐOÀN THẢO TRANG NỮ 1994 CD17-075552 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀM RỒNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0948424659 381746553 7 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
9 PHAN KIỀU DIỄM NỮ 1990 CD17-075541 GV ẤP KINH 17- TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01664498882 381671093 1 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
10 LÊ VĂN ÚT NAM 1983 CD17-075520 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0919982183 381267898 3 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
11 DỊCH THỊ NỞ NỮ 1981 CD17-075522 GV TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0977950400 381927751   # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
12 LÊ THỊ PHƯƠNG NỮ 1985 CD17-075514 GV TRƯỜNG THCS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01238750111 172214075 2 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
13 NGUYỄN VĂN THÁI NAM 1989 CD17-075537 CB UBND TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949678752 385529767 5 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
14 PHẠM HỒNG Ý NỮ 1982 CD17-075533 GV TRƯỜNG MN TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01233068900 381255200 3 # 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
15 LÊ VŨ KHA NAM 1989 CD17-075508 GV TRƯỜNG TH 1 TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01277567878 381306285 9 # 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
16 NGUYỄN VĂN NGON NAM 1993 CD17-075504   K3- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 381592164   # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
17 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NỮ 1964 CD17-075507 GV TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0915787648 381611384 2 # 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
18 NGUYỄN THỊ TRÚC LY NỮ 1986 CD17-075529 GV TRƯỜNG THCS XÃ ĐẤT MỚI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0984979712 381302347 3 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
19 NGUYỄN NGỌC ĐÍNH NỮ 1970 CD17-075499 CB TÒ ÁN ND HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917481909 381020037 3 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
20 TRẦN HẰNG NY NỮ 1997 CD17-075497   K9- NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917049754 381851799 2 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
21 NGUYỄN SỈ ĐANG NAM 1992 CD17-075483   CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0942927297 381531047 3 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
22 NGÔ HOÀNG KHÔI NAM 1988 CD17-075484 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01274181919 381463471 7 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
23 TRẦN VĂN CĂN NAM 1994 CD17-075481 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0888803598 381720349 5 # 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
24 NINH VĂN HẠNH NAM 1996 CD17-075487 CS ẤP CHÀ LÀ- X LÂM HẢI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0942735635 381851847 2 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
25 LÝ NHẤT LINH NAM 1999 CD17-075461 ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01232373213 381922896 1 # 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
26 NGUYỄN THỊ ÁI NỮ 1959 CD17-075578   K6- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913638559 381158708 3 # 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
27 TRƯƠNG MINH QUÂN NAM 1993 CD17-075549   382 NGUYỄN TẤT THÀNH- K CÁI NAI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913467224 381716275 1 # 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
28 NGUYỄN CHÍ TOÀN NAM 1985 CD17-075565 GV ẤP 5- HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0963555674 381357114 5 # 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
29 PHẠM THỊ HÀ NỮ 1992 CD17-075570 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀNG VỊNH BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0916448527 163211390 2 # 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
30 NGUYỄN VĂN TIẾN NAM 1992 CD17-075547   K4- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0918727229 381592633 11 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
31 NGUYỄN VĂN CHIẾN NAM 1989 CD17-075561 CB ẤP VINH HOA- X TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01299545797 381661076 6 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
32 NGUYỄN THÀNH DỰ NAM 1994 CD17-075560 DQ BAN CHQS XÃ HÀM RỒNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917475762 381640690 3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 LÊ HỒNG LỈNH NAM 1993 CD17-075558 NV XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0918637816 381688226 8 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
34 PHẠM THANH THIÊN NAM 1987 CD17-075545 BS TYT TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0939555341 385393648   # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
35 TRƯƠNG TRỌNG TÍNH NAM 1994 CD17-075557 NV UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0947321455 381662393 1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 NGUYỄN HẢI NAM NAM 1989 CD17-075551   XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0948762765 381587591 5 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
37 PHẠM TIẾN DUẪN NAM 1987 CD17-075555 GV TRƯỜNG THCS XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0939315479 381941977 3 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
38 PHAN TUẤN KIỆT NAM 1997 CD17-075544   K9- NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0972292385 381827464 1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
39 TRƯƠNG THANH MỘNG NAM 1983 CD17-075554 CB ẤP VINH HOA- X TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01234040604 381071268 8 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
40 PHAN VĂN PHƯƠNG NAM 1971 CD17-075542 KT TRƯỜNG THCS XÃ HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01669536999 381149147 3 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
41 NGUYỄN HỮU AN NAM 1992 CD17-075523 NV HẠT KIỂM LÂM NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0948828682 381642987 3 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
42 DIỆP TUẤN EM NAM 1989 CD17-075528 CB UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0912079439 381584194 4 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
43 NGUYỄN ĐỨC MẠNH NAM 1994 CD17-075526 GV TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01683645666 381746278 4 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
44 TRỊNH THÚC MẬU NAM 1969 CD17-075527 GV TRƯỜNG THCS XÃ HÀM RỒNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0989619297 381756726 6 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 NGÔ VĂN GIANG NAM 1988 CD17-075525 CB K4- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0918770535 381484636   # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
46 NGUYỄN BÉ TÈO NAM 1986 CD17-075524 CB CA- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0944285062 381324785   # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
47 ĐINH VĂN TRUNG NAM 1989 CD17-075521 GV TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0987646022 381484434   # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
48 DANH NGỌC SƯƠNG NAM 1985 CD17-075519 GV TRUNG TÂM GDNN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0919476736 381427201 2 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
49 HUỲNH KHÁNH LINH NAM 1994 CD17-075539 CB  UBND XÃ TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949057350 381820946 4 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
50 PHAN THANH TOÁN NAM 1996 CD17-075518 CB  UBND XÃ TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01248999606 381769929 6 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
51 NGUYỄN ANH KIỆT NAM 1995 CD17-075516 CB  ẤP CHÀ LÀ- X TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0948101023 381703699 7 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
52 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1975 CD17-075540 NV TRƯỜNG MN TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0948792755 381593735   # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
53 NGUYỄN KA HAI NAM 1987 CD17-075517 CB  XÃ TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917677661 381428195 9 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
54 NGUYỄN VĂN ĐẠT NAM 1986 CD17-075515 GV TRƯỜNG THCS XÃ TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0979383424 172808372 5 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
55 LÊ THANH PHONG NAM 1991 CD17-075535   XÃ HÀM RỒNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01254997969 381525319 4 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
56 DƯƠNG THANH TRỌNG NAM 1991 CD17-075513 DQ BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0946578675 381564489 3 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
57 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1992 CD17-075534   KHÓM CÁI NAI- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0945545507 381683132 8 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
58 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NAM 1977 CD17-075536 CC ẤP 4- XÃ HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917530303 381020061 9 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
59 NGUYỄN DANH LAM NAM 1994 CD17-075538 ND ẤP XẺO SAO- LÂM HẢI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0985528824 381703184 7 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
60 CAO DUY LINH NAM 1996 CD17-075511 DQ BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0943877162 381790596 2 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
61 VÕ HOÀNG KHÔN NAM 1988 CD17-075512 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949849459 381422041 5 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
62 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 1981 CD17-075510 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0964176118 381278849 8 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
63 NGUYỄN VĂN KHÁNH NAM 1982 CD17-075532 BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0918422294 381301712 4 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
64 LÊ VŨ HẢI NAM 1995 CD17-075530   ẤP NÀ CHIM- X LÂM HẢI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949778861 381661632 7 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
65 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 CD17-075509 GV CHÂU VĂN ĐẶNG- K CÁI NAI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0946893449 381093812 11 # 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
66 ĐINH THỊ THÙY LINH NỮ 1988 CD17-075506 CB TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917949798 381314168 10 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
67 ĐỖ TRUNG HIẾU NAM 1993 CD17-075531 ND ẤP CHỐNG MỸ B- X HÀM RỒNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 381640700 6 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
68 VÕ MINH DUY NAM 1985 CD17-075502 DQ BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0932932707 381382678 7 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
69 NGUYỄN TRỌNG THẮNG NAM 1996 CD17-075505 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0944929536 174500580 3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
70 TÔN NỮ HƯƠNG GIANG NỮ 1974 CD17-075498 CB BAN DÂN VẬN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0918828555 380935238   # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
71 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG NAM 1966 CD17-075501   UBND HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0932820105 381020456 6 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
72 SỬ LÂM TẠO NAM 1998 CD17-075494 CS  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0919534135 381923874 1 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
73 ĐẶNG PHÁT TÀI NAM 1993 CD17-075503   K3- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0949528550 381640681 2 # 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
74 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 CD17-075496 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0978877839 381941375 19 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
75 QUÁCH VĂN KHẢ NAM 1995 CD17-075495  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0948470474 THẺ ĐTN 1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
76 NGUYỄN HUỲNH ĐÔ NAM 1997 CD17-075493 CS  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0914621090 THẺ ĐTN   # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
77 TẠ VĂN HUÂY NAM 1980 CD17-075500 GV TRƯỜNG THCS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0983779973 381092974 2 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
78 BÙI PHI HỔ NAM 1996 CD17-075488 BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01239617545 381824941 2 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
79 NGUYỄN CHÍ CẦU NAM 1988 CD17-075492 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 091762448 381348913 6 # 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
80 HỒ SỶ QUY NAM 1989 CD17-075490 GV TRƯỜNG TH 2 HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0988671199 285537709 3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
81 NGUYỄN HẢI ĐĂNG NAM 1997 CD17-075489  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917525326 381863298 1 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
82 TRẦN QUỐC KHAN NAM 1990 CD17-075491 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0945156595 381423249 2 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
83 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CD17-075479 CB CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0912969429 381746531 6 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
84 HUỲNH KIM ANH NỮ 1991 CD17-075480 CB K8- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0944144911 381484331 22 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
85 TRỊNH QUỐC THIỆN NAM 1997 CD17-075485 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0946214914 381813800 1 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
86 NGUYỄN MINH TRÍ NAM 1979 CD17-075486 GV TRƯỜNG TH 2 TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0973683296 381304791 3 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
87 ĐỖ CA SIL NAM 1986 CD17-075482 CB K7- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0916091832 381211489 4 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
88 NGUYỄN HẢI ĐĂNG NAM 1987 CD17-075477 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0919817781 381592145 7 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
89 HUỲNH DIỆU LINH NỮ 1991 CD17-075476 GV TRƯỜNG TH 1 TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01246577302 381683161 6 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
90 LÂM GIA HUY NAM 1997 CD17-075475 CS  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913392907 381809260 2 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
91 HOÀNG VĂN NGUYÊN NAM 1994 CD17-075469  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0969233401 230981590 2 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
92 VŨ THÀNH LONG NAM 1993 CD17-075474 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0945534993 381661468 3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CD17-075467 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0918755686 381422395 9 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
94 NGÔ CHÍ LÂM NAM 1995 CD17-075473 CA CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0944146243 381815958 3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
95 HỒ THỊ ÚT LÙNG NỮ 1980 CD17-075478 CB HỘI NÔNG DÂN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913987176 381097529   # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
96 BÙI HUỲNH MY NAM 1995 CD17-075471  ĐỒN BIÊN PHÒNG CKC NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01247085859 381801604 3 # 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
97 NGUYỄN MINH ĐẲNG NAM 1982 CD17-075472 CC UBND XÃ ĐẤT MỚI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0916917625 381265045 30 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
98 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CD17-075468 CB UBND TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0945036127 385459390 14 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
99 LÊ THỊ HƯƠNG NỮ 1967 CD17-075470 GV TRƯỜNG TH 1 TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0916161705 381214401 7 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
100 NGUYỄN MINH VƯƠNG NAM 1989 CD17-075466 CB UBND XÃ LÂM HẢI BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917272430 381546745 4 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
101 NGUYỄN PHẠM T. HIẾU NAM 1989 CD17-075464 GV TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917261621 381455954 10 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
102 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 CD17-075465 GV 585 KV2 K5- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917248394 381276032 8 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
103 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 CD17-075463 CB BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0983244028 380862601 10 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
104 TRẦN THANH NGHỊ NAM 1985 CD17-075462 CC HUYỆN ĐOÀN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913986646 362030523 10 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
105 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CD17-075577 CA  CÔNG AN TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0994375348 381340244 9 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
106 LÊ THÚY LIÊN NỮ 1968 CD17-075576 NV BV ĐK NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0977765177 380834089 10 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
107 NGUYỄN TUẤN KIỆT NAM 1974 CD17-075575 CB HÀNG VỊNH- NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0919008755 381029917 2 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
108 VŨ VĂN THÀNH NAM 1983 CD17-075574 NV BV ĐK NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0945710945 381274330   # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
109 TẠ NGỌC KHƯƠNG NAM 1990 CD17-075571 GV TRƯỜNG TH 2 TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 01245602468 381484122 2 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
110 LÊ QUỐC SÀNG NAM 1986 CD17-075572 CB ĐÀI TRUYỀN THANH NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0942940355 381281361 7 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
111 LÂM KỲ HẸN NAM 1981 CD17-075548   HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0123850667 381168553 17 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
112 TÔ VĂN NHUẬN NAM 1988 CD17-075550 VC K4- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917249886 381481725 8 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
113 HUỲNH THANH PHONG NAM 1979 CD17-075573 CB BQLDA- HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0912048148 025897678   # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
114 ĐỖ ANH TẺN NAM 1991 CD17-075568 CB UBND XÃ HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0914730085 381679021 6 # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
115 NGUYỄN CHÍ NGUYỄN NAM 1986 CD17-075567 CB UBND XÃ HIỆP TÙNG BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0917531537 381365409 3 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
116 LÊ HOÀNG ĐIỂM NAM 1973 CD17-075569 CB HUYỆN ỦY NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913986979 381054441 7 # 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
117 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM 1987 CD17-075566 CB BAN CHQS TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0919333672 381331696 6 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
118 PHẠM ĐỨC HIỂN NAM 1990 CD17-075564 VC AGRIBANK NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0974476787 381503868   # 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
119 TRẦN THỊ KIM LOAN NỮ 1968 CD17-075579   K6- TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂM, CÀ MAU 0913283064 381624871 1 # 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Ban Thường trực HMTN
Nguồn tin: Ban Thường trực HMTN
Từ khóa:

tình nguyện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 398
  • Tháng hiện tại: 114499
  • Tổng lượt truy cập: 2221899