Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2 NĂM 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 21/08/2018 21:01 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn; chủ đề:"Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế" - 8/5
- Đợn vị tham gia hiến máu ... đơn vị
- Số người hiến máu ...... đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có ..... người;
  + Hiến 350ml có ..... người.
  - Kết quả cụ thể:


STT HỌ TÊN GT NS MS NN ĐC Q/H ĐT CMND SỐ LẦN NHM TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 NGHIÊM THỊ MỸ YÊM NỮ 1989 CD18-047471 GV TRƯỜNG MG XÃ ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948277202 385433886 2 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
2 NGUYỄN KA HAI NAM 1987 CD18-047470 ND XÃ TAM GIANG , HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917677661 381426195 10 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
3 VŨ THỊ XUÂN NỮ 1981 CD18-047476 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀM RỒNG , NC , CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0984056045 381851546 2 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
4 LÊ HỮU TÀI NAM 1993 CD18-047485   154 HÙNG VƯƠNG KHÓM 4 , NC , CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0293877662 381592377   5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
5 TẠ THỊ THU HIỀN NỮ 1977 CD18-047473 VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN SAO MAI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0941939017 381161880 3 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
6 PHÙNG THỊ XUÂN NỮ 1979 CD18-047463 GV TRƯỜNG THCS HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943226736 381827397 4 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
7 VÕ THỊ ÚT NHI NỮ 1988 CD18-047483 GV ẤP KINH TẮC , XÃ HÀM RỒNG , NC , CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919001758 381462183 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
8 NGUYỄN HỒNG NHIẾP NỮ 1978 CD18-047482 CÁN BỘ KV 1 , K1 , TTNC , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918647287 381299930 6 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
9 TRỊNH THUÝ QUYÊN NỮ 1991 CD18-047487 Y SĨ ẤP VINH HOA , XÃ TAM GIANG ĐÔNG , HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0947059810 381496514 1 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
10 TRẦN VĂN ĐÔNG NAM 1987 CD18-047484 GV NGUYỄN HUÂN , ĐẦM DƠI , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944221135 381493496 4 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
11 TRẦN QUỐC HIẾU NAM 1991 CD18-047477 GV TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÀM RỒNG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917395035 381744235 3 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
12 LÊ MINH SANG NAM 1990 CD18-047481 GV ẤP KINH 17 , XÃ TAM GIANG , HUYỆN NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01298227189 362279818 2 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
13 NGUYỄN TRUNG TOÀN NAM  1999 CD18-047488   KHÓM HÀNG VINH , TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01254560213 381910449 1 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
14 NGUYỄN HỮU THÀNH NAM 1984 CD18-047480   ẤP 1 , HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0916333952 381127762 4 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
15 LƯU HẢI ÂU NỮ 1987 CD18-047489 GV TRƯỜNG MG XÃ HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01247404721 381320700 1 5/23/2018 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
16 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG NỮ 1989 CD18-047474 GV ÁP 5 , HIỆP TÙNG , NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01295717131 381432566 5 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
17 TRƯƠNG THỊ CUÔI NỮ 1990 CD18-047491 NỘI TRỢ ẤP XÍ NGHIỆP , XÃ TAM GANG ĐÔNG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01257476257 381409344 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
18 NGUYỄN DÂN AN NỮ 1989 CD18-047453 NV TOÀB ÁN HUYÊN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945600349 371396834   5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
19 TRƯƠNG MINH QUÂN NAM 1993 CD18-047486 PHÒNG NN - PTNT KHÓM CÁI NAI , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913467224 381716275 3 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
20 TRẦN THỊ TRÚC HÀ NỮ 1985 CD18-047456 GV ẤP 3 , HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0989821124 381278358 9 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
21 NGUYỄN VĂN NGON NAM 1993 CD18-047446   KV 2 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943733307 381592164 3 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
22 TRẦN VĂN BẰNG NAM 1990 CD18-047445 GV ÁP XÓM MỚI , ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918241336 381540754 1 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
23 NGUYỄN THỊ TRÚC LY NỮ 1986 CD18-047451 GV ẤP ÔNG CHỪNG - XÃ ĐÁT MỚI  BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0984979712 381302347 4 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
24 PHẠM BÍCH TRÂM NỮ 1995 CD18-047460 CÁN BỘ K6 TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949119189 381801539 1 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
25 TRẦN HẰNG NY NỮ 1997 CD18-047450   KHÓM 9 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917049754 381851799 3 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 HUỲNH VĂN TRIỂN NAM 1994 CD18-047458 ND XÃ ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01299933444 381587248 6 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
27 NGUYỄN HỮU LAI NAM  1977 CD18-047454 GV TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM , XÃ ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01652420589 381481415 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
28 NGUYỄN THỊ NHẸN NỮ 1980 CD18-047455 GV KV3 , K3 , TTNC BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0986940975 381324531 1 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
29 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM 1990 CD18-047457 CÁN BỘ ẤP BÙI MẮC , ĐẤT MƠI , NĂM CĂN , CÀ NAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0969450133 381484596 7 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
30 TRƯƠNG THỊ LẠC NỮ 1990 CD18-047464 GV KV2 , K5 , TTNC BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913138153 381525914 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
31 VÕ THỊ LINH  NỮ 1993 CD18-047452 GV TRƯỜNG MN THỊ TRẤN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01679928401 381596904 2 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
32 HÙYNH CẨM TÚ NỮ 1986 CD18-047468 CÁN BỘ ÁP 5 , HIỆP TÀNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0916474428 381424853 2 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 TRẦN THỊ THÀNH LÊ NỮ 1979 CD18-047459 GV KV 1 , K4 , TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949974601 381851031 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
34 PHẠM MINH ĐẠO NAM 1997 CD18-047461 CÁN BỘ KV3 , K3 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944254744 381881044 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
35 ĐỖ VĂN ĐIỀN NAM 1984 CD18-047469 CÁN BỌ ẤP 5 , XÃ HIỆP TÙNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0916916964 381306120 3 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
36 QUÁCH THỊ HƯƠNG NỮ 1992 CD18-047465 GV ẤP 1 , XÃ HÀNG VỊNH , H.NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943771767 381525731   5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
37 NGUYỄN SỈ ĐANG NAM 1992 CD18-047467 CSNV K6 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942927297 381531047 5 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
38 NGUYỄN THỊ HÙYNH CHÂU NỮ 1994 CD18-047449 THỢ MAY KV2 , K3 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01238003061 381769094 3 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
39 NGUYỄN THỊ HẠNH NỮ 1972 CD18-047478 GV KHÓM CÁI NAI , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913706458 381161601 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
40 TRƯƠNG MINH VƯƠNG NAM 1986 CD18-047466 CÁN BỘ UBND XÃ HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943262445 381354133 3 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
41 TẠ QUANG HÙNG NAM 1985 CD18-047479 KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS XÃ ĐẤT MỚI BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0976111178 381314304 2 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
42 NGUYỄN HỒ BẢO TRỌNG NAM 1993 CD18-047472 CSNV CÔNG AN HUYÊN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943445717 381760328 1 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
43 ĐOÀN THẢO TRANG NỮ 1994 CD18-047475 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀM RỒNG , NC , CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948424659 381746553 8 5/23/2018 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
44 NGUYỄN VĂN TÙNG NAM 1970 CD18-047492 NV ẤP 2 , HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918661353 380727483   5/23/2018 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
45 TRẦN HOÀNG TUẤN NAM 1984 CD18-047447 CÁN BỘ TOÀ ÁN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913933166 381203576   5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
46 ĐOÀN THỊ MY NỮ 1986 CD18-047448 GV KHU TẬP THỂ TRƯỜNG THCS HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CẦMU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01232247535 151554753 2 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
47 NGUYỄN THỊ THẢO NỮ 1992 CD18-047444 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01695324997 151967261 4 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
48 TRẦN HÙYNH NHƯ NỮ 1990 CD18-047442 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918644469 381426599 2 5/23/2018 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
49 THÁI VĂN TÂM NAM 1984 CD18-047493 LM ẤP XÍ NGHIỆP , XÃ TAM DAN TÔI BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01257476257 381126309 1 5/23/2018 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
50 NGUYỄN PHẠM THANH HIẾU NAM 1989 CD18-047600 GV TTGD NGHỀ NGHIỆP , HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917261621 381455954 13 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
51 HOÀNG NHẬT THỤY NAM 1990 CD18-047633 GV K4 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0973939225 381484068 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
52 NGUYỄN HÙYNH ĐÔ   1997 CD18-047629 BỘ ĐỘI ĐBPCK CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0914621090 381886348   5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
53 NGUYỄN BẢO NGỌC NAM 1989 CD18-047631 CÔNG AN K7 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918755686 381422395   5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
54 NGUYỄN TRẦN HÙYNH NAM 1998 CD18-047627 BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01634893713 381878155 2 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
55 TẠ VĂN HUÂY NAM 1980 CD18-047624 VIÊN CHỨC K4 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0983779973 381092974 4 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
56 ĐÀN VĂN THẮNG NAM 1978 CD18-047634 GV TRƯỜNG THCS HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01636884456 381827152 7 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
57 VŨ THÀNH LONG NAM 1993 CD18-047628 CÔNG AN K6 , TT NĂM CĂN  HUYỆN NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 09455434993 381661468 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
58 VÕ HOÀI ANH NAM 1993 CD18-047615   BAN CHQS TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0888755989 381587955 4 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
59 VÕ QUỐC TOÀN NAM 1983 CD18-047622 CÁN BỘ BAN CHQS TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945545359 381618666   5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
60 LÊ MINH MẪN NAM 1997 CD18-047619 BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919839493 381820085   5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
61 LƯ HOÀNG NGOAN NAM 1985 CD18-047621 BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943789730 381209094   5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
62 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CD18-047625 CẤN BỘ KHU TẬP THỂ CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0912969429 381746531 8 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
63 HÙYNH KIM ANH NỮ 1991 CD18-047603 CÁN BỘ K8 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944144911 381484331 17 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
64 NGUYỄN VĂN KHÁNH NAM  1982 CD18-047616 BỘ ĐỘI KV 1 , K3 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN ,CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918422294 381301712 6 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
65 ĐỖ HOÀNG LIỆT NAM 1980 CD18-047618 BỘ ĐỘI NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0902912330 381182005 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
66 ĐINH THỊ THUỲ LINH NỮ 1988 CD18-047608 CÁN BỘ TOÀ ÁN TOÀN ÁN ND HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 02902218677 381314168 11 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
67 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 CD18-047612 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0978877839 381941375 22 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
68 TRẦN CHÍ HIẾU NAM 1987 CD18-047613 CÁN BỘ BAN CHQS TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919704211 381385972 4 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
69 PHAN VĂN KHÁNG NAM 1981 CD18-047617 GV KHÓM CÁI NAI , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946893449 381093812 14 5/23/2018 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
70 VÕ NGỌC TRÒN NAM 1988 CD18-047610 GV TRƯỜNG TH2 ,TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01248572391 381468317 4 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
71 VÕ MINH DUY NAM 1985 CD18-047607 CÁN BỘ BAN CHQS TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0932952707 381382678 9 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
72 QUÁCH VĂN KHẢ NAM 1995 CD18-047609 BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948470474 381740387   5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
73 NGUYỄN THỊ THẮM NỮ 1975 CD18-047614 NV CẤP DƯỠNG TRƯỜNG MẦM NON TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948792755 381593735   5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
74 HÙYNH MINH CHÚC NAM 1988 CD18-047611 GV ẤP 2 , HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0932133535 381461996 9 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
75 TRẦN NHỰT TÂN NAM 1996 CD18-047606 CÁN BỘ KHU TẬP THỂ CÔNG AN HUYỆN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919941504 381827358 6 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
76 TRẦN THANH NGHỊ NAM 1985 CD18-047605 CÁN BỘ KHÓM CÁI NAI , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913986646 362030523 12 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
77 TRẦN VĂN LỚN NAM 1980 CD18-047604 BỘ ĐỘI BAN CHQS TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918202264 380862601   5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
78 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CD18-047658 CÔNG AN CATT NĂM CĂN , K4 ,TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918988362 381340244 10 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
79 ĐẶNG QUỐC KHẢI NAM 1993 CD18-047647 CÁN BỘ ẤP XẺO LỚN , LÂM HẢI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919398863 381716392 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
80 LÊ VĂN ÚT NAM 1983 CD18-047659 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919982183 381267898 4 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
81 NGUYỄN MINH TRÍ NAM 1991 CD18-047650 LÀM VUÔNG BÙI MẮC ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942249297 381564636 9 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
82 NGUYỄN BÉ TÈO NAM 1986 CD18-047652 CÁN BỘ K4 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944285062 381324785 8 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
83 NGÔ VĂN GIANG NAM 1988 CD18-047654 CÔNG AN K4 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918770535 381484636 7 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
84 HỒ TUẤN VŨ NAM 1992 CD18-047649 GV TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÀM RỒNG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0973740939 352120206 2 5/23/2018 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
85 TRỊNH VĂN NAM NAM 1973 CD18-047653 GV KHÓM CÁI NAI , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918437889 381161500 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
86 LÊ MINH HIẾU NAM 1989 CD18-047642   ẤP TRẠI CƯỚI A , ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0974567698 381385695 1 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
87 HÙYNH MINH DƯƠNG NAM 1989 CD18-047648 LÀM VUÔNG ẤP BÙI MẮC , ĐẤT MƠI , NĂM CĂN , CÀ NAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0939180879 381683646 11 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
88 ĐOÁI CÔNG BẰNG NAM 1984 CD18-047643 KẾ TOÁN TRƯỜNG THCS XÃ HÀM RỒNG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946393822 381385959 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
89 ĐOÀN CHÍ KHANG NAM 1990 CD18-047641 LÀM VUÔNG K9 , TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0947963973 381592547 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
90 NGUYỄN THÀNH ĐẠT NAM 1997 CD18-047646 CÁN BỘ ẤP 1 , HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942113229 381736449 3 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
91 QUANG TẤN NGUYÊN NAM 1988 CD18-047644 ĐOÀN VIÊN ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946225440 381587717 5 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
92 HÙYNH VĂN GÌN NAM 1984 CD18-047636 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0943521199 381164128 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 NGÔ CHÍ HÂN NAM 1995 CD18-047639 CÔNG AN CÔNG AN HUYÊN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944146243 381815958 4 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
94 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CD18-047632 CÁN BỘ UBND XÃ ĐẤT MỚI BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945036127 385459390 16 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
95 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG NAM 1977 CD18-047638 CÔNG AN ẤP 4 , XÃ HIỆP TÙNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917530303 381020061 10 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
96 VÕ TẤN LỢI NAM 1989 CD18-047623 GV ẤP XẺO SAO , LÂM HẢI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01675124792 321329816 1 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
97 VÕ MỸ DUNG NỮ 1981 CD18-047640 GV TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944075610 381422067 4 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
98 TRẦN ĐỨC ANH NAM 1993 CD18-047637 CÁN BỘ K3 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917101318 381564465   5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
99 NINH VĂN MẠNH NAM 1996 CD18-047630 BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942735635 381851847 4 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
100 TRỊNH HOÀNG THÁM NAM 1988 CD18-047635 GV ẤP 1 , HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919164448 381469329 12 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
101 HỒ VĂN PHONG NAM 1989 CD18-047626 BỘ ĐỘI HÀNG VỊNH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0914536452 371547398 3 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
102 HOÀNG VĂN NGUYÊN NAM 1994 CD18-047620 BỘ ĐỘI ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0969233401 230981590 3 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
103 NGUYỄN MINH ĐẲNG NAM 1982 CD18-047602 CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0916917625 381265045   5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
104 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 CD18-047601 GV 585 KV2 , K5, TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917248394 381276032 10 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
105 ĐỖ ANH TẺN NAM 1991 CD18-047662 CÁN BỘ XÃ HIỆP TÙNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0914730085 381679021 7 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
106 ĐẦY PHƯƠNG ĐÔNG NAM 1990 CD18-047663 GV TRƯỜNG THCS XÃ HIỆP TÙNG BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0915510172 381495278 6 5/23/2018 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
107 NGUYỄN VIẾT THÔNG NAM 1990 CD18-047683 CÁN BỘ K1 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945463500 381476558 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
108 TRẦN HOÀNG LẸ NAM 1986 CD18-047670 GV TRƯỜNG THCS XÃ ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949165185 381307081 6 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
109 HỒ VĂN CHƯƠNG NAM 1988 CD18-047672 GV TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0916613916 381293246 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
110 TRƯƠNG TRỌNG TÍNH NAM 1994 CD18-047673 CÁN BỘ THÚ Y ẤP CHỢ THỦ B , TAM GIANG TÂY , NH , CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0947321455 381662393 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
111 LÝ TRÙNG DƯƠNG NAM 1996 CD18-047661 CÁN BỘ ẤP 4 , XÃ HIỆP TÙNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0919585056 381746322 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
112 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM 1987 CD18-047651 CÁN BỘ K2 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 381331696 6 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
113 LÊ TRÍ TRUNG NAM 1990 CD18-047671 CÁN BỘ UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918444832 381564973 11 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
114 LÊ VŨ HẢI NAM 1995 CD18-047668 LÀM VUÔNG ẤP NÀ CHIM , LÂM HẢI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949778610 381661632 8 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
115 NGUYỄN HẢI NAM NAM 1989 CD18-047667 CÁN BỘ XÃ TAM GIANG ĐÔNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948762765 381587591 6 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
116 PHAN VIỆT ĐIỀU NAM 1986 CD18-047669 CÁN BỘ XÃ TAM GIANG ĐÔNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913734457 381503364 7 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
117 NGUYỄN VĂN TIẾN   1992 CD18-047674 CÁN BỘ UBND XÃ ĐẤT MỚI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0918727229 381592633 14 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
118 NGUYỄN ANH KIỆT NAM 1995 CD18-047656 CÁN BỘ XÃ TAM GIANG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948101023 381703599 10 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
119 LÊ HỒNG LỈNH NAM 1993 CD18-047660 NV Y TẾ ẤP VINH HOA , TAM GIANG ĐÔNG , NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0948635417 381688226 10 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
120 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 1981 CD18-047666 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HIỂN , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0942099203 381527849 12 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
121 TRƯƠNG THANH MỘNG NAM 1983 CD18-047664 CÁN BỘ ẤP VINH HOA , TAM GIANG ĐÔNG , NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01234040604 381071268 10 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
122 PHAN THÁI ĐIỀN NAM 1980 CD18-047657 CÁN BỘ UBND XÃ TAM GIANG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949849450 381120631 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
123 ĐẶNG HOÀNG GIANG NAM 1989 CD18-047665 CÔNG AN K4 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0944141718 381336251 12 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
124 NGUYỄN CHÍ NGUYỀN NAM 1997 CD18-047645 CSNV CÔNG AN HUYÊN NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0947161740 381782338 1 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
125 HÙYNH KHÁNH LINH NAM 1994 CD18-047655 ĐOÀN VIÊN TRẢNG LỚN , TAM GIANG , NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0949057350 381820946 6 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
126 LÂM CHÍ HƯỚNG NAM 1984 CD18-047678 GV TRƯỜNG THCS TAM GIANG ĐÔNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0945911271 381188883 4 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
127 VÕ TÁ DŨNG NAM 1994 CD18-047676 KIỂM LÂM 567 NGUYỄN TẤT THÀNH , K8 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01699148467 184078550 3 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
128 LÊ ĐĂNG HOÀNG NAM 1993 CD18-047679 KIỂM LÂM 567 NGUYỄN TẤT THÀNH , K8 , TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01247023023 381686806 4 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
129 HÀN VĂN TUYẾN NAM 1986 CD18-047677 GV TRƯỜNG TH XÃ HÀM RỒNG , NC , CM BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01686988233 381679287 5 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
130 NGUYỄN LÊ HOÀ NAM 1990 CD18-047675 PBT XÃ ĐOÀN XÃ HÀM RỒNG HÀM RỒNG , NĂM CĂN , CÀCMAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0946839835 381472155 6 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
131 TRẦN VĂN TUẤN NAM 1986 CD18-047680 CÁN BỘ UBND XÃ LÂM HẢI , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0947991517 381683251 3 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
132 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN NAM 1986 CD18-047684 CÁN BỘ UBND XÃ HIỆP TÙNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0917531537 381365409 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
133 TRỊNH KIỀU MƠ NỮ 1984 CD18-047682 CÁN BỘ KHÓM HÀNG VỊNH , TT NĂM CĂN BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0947091315 381102291 22 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
134 LÂM KỲ HẸN NAM 1979 CD18-047681 VIÊN CHỨC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ , H.NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 01238950667 381168553 19 5/23/2018 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
135 NGUYỄN MINH HIẾU NAM 1983 CD18-047686 CÁN BỘ UBND XÃ HIỆP TÙNG , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 0913542018 381298479 5 5/23/2018 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
136 TÔ VĂN NHUẬN   1988 CD18-047685 VIÊN CHỨC K4 , TT NĂM CĂN , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK H. NĂM CĂN, CÀ MAU 381481725 10 5/23/2018 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Ban Thường trực HMTN
Nguồn tin: Ban Thường trực HMTN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11449
  • Tổng lượt truy cập: 2345190