Banner

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2 NĂM 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 21/08/2018 20:44 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀY 10/5/2017

- Đợn vị tham gia hiến máu ... đơn vị
- Số người hiến máu .... đơn vị máu/250ml, trong đó:
  + Hiến 250ml có .... người;
  + Hiến 350ml có .... người.
  - Kết quả cụ thể:

STT HỌ TÊN GT NS MS NN ĐC Q/H ĐT CMND SỐ LẦN NHM TT ABO HIV HBV HCV RPR
1 TRƯƠNG BÍCH THUẬN NỮ 1975 CD17-038825 CB HỘI CHỮ THẬP ĐỎ, HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945114727 380756963 13 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
2 NGUYỄN CHÁNH EM NAM 1987 CD17-038822 CB Ấp 5, HiỆP TÙNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381367269 5 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
3 THÁI THANH TUYỀN NỮ 1990 CD17-038819 GV XÓM LỚN NGOÀI, HÀNH VỊNH, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0943326367 381472691 1 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
4 TRẦN VĂN ĐÔNG NAM 1987 CD17-038817 GV TRƯỜNG TH 1 TAM GIANG ĐÂY, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0944921135 381493496 2 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
5 LÊ THỊ KiỀU NỮ 1997 CD17-038804 LV NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0988872876 381800919 2 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
6 ĐOÀN THẢO TRANG NỮ 1994 CD17-038811 GV TRƯỜNG TH HR, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381746553 6 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
7 LÊ CHÍ HiẾU  NAM 1995 CD17-038795 CA K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01232367659 381702445 2 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
8 NGUYỄN VĂN CHUYÊN NAM 1989 CD17-038788 LV PHÒNG HỘ, XÃ ĐẤT MỚI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0942612083 381455361 3 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
9 TÔN NỮ HƯƠNG GIANG NỮ 1974 CD17-038786 CB TT NĂM CĂN, NĂN CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0919091839 380935238   5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
10 PHẠM THỊ CẨM TÚ NỮ 1983 CD17-038787 NV 400, ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, CÁI NAI, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0918355537 381257714 4 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
11 VƯƠNG HỒNG KHANH NAM 1984 CD17-038762 GV TRƯỜNG TH 1, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0944918848 381825064 1 5/10/2017 250 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
12 LÊ VŨ KHA NAM 1980 CD17-038761 GV TRƯỜNG TH1 TT NĂM CĂN, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01277567878 381306285 8 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
13 NGUYỄN PHƯƠNG THỨC  NAM 1993 CD17-038782   TGĐ, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381640905 1 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
14 LÂM CẨM LINH NỮ 1980 CD17-038771 CB PHÒNG LAO ĐỘNG, TBXH NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913987280 381119074 4 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
15 NGUYỄN HOÀNG EM  NAM 1987 CD17-038783 LV ĐẤT MỚI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0943262726 381595265 3 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
16 LƯU THỊ BÍCH NGỌC NỮ 1979 CD17-038765 GV TRƯỜNG TH1 TT NĂM CĂN, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381246320 5 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
17 NGUYỄN TRIẾT DUY NAM 1990 CD17-038772 CB ĐẤT MỚI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0969450133 381484596 6 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
18 DANH PHẠM THỊ HỒNG DiỄM  NỮ 1987 CD17-038773 YS KINH BA, TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0918581080 381275424 6 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
19 TRƯƠNG CÔNG DUẪN NAM 1990 CD17-038760 HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0976084990 233143236 2 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
20 HUỲNH VĂN TRIỂN  NAM 1994 CD17-038774 CB ĐẤT MỚI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381587248 4 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
21 CAO DUY LINH NAM 1996 CD17-038764   K8, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0943877162 381790596 1 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
22 LÊ ĐĂNG HOÀNG NAM 1993 CD17-038741 VC 567, K8, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381686806 3 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
23 NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP NỮ 1965 CD17-038763 CC PHÒNG LĐTBXH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0919581023 380354427 1 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
24 NGÔ VŨ LÂM NAM 1984 CD17-038738 VC 567, K8, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0939196457 385228145 3 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
25 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG NỮ 1993 CD17-038767 CB HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0947094852 381661371 3 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
26 NGUYỄN THÀNH ĐẠT  NAM 1997 CD17-038766 CB HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0942113229 381736449 1 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
27 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG NỮ 1996 CD17-038737   HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0944076700 381703787 6 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
28 HUỲNH MINH NHẬT NAM 1996 CD17-038736 CB KHU TẬP THỂ CA, HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0946135746 381769220 4 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
29 ĐOÀN TUYẾT MINH NỮ 1981 CD17-038733 CB PHÒNG LAO ĐỘNG, TBXH NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0972108777 381201249 10 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
30 ĐINH TRUNG HẬU NAM 1994 CD17-038725 ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0944885006 381705390 1 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
31 NGUYỄN PHẠM THANH HiẾU  NAM 1989 CD17-038717 GV TT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0917261621 381455954 10 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
32 TRẦN THỊ THU NỮ 1991 CD17-038720 GV TRƯỜNG TH 3, TT NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0967266001 164380497 2 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
33 CAO KiỀU TIÊN NỮ 1991 CD17-038726 GV K7, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01278712612 381587351 2 5/10/2017 250 B ÂM ÂM ÂM ÂM
34 NGUYỄN TẤT THẮNG  NAM 1975 CD17-038833 CC K1, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0919631601 380801773 3 5/10/2017 250 A ÂM ÂM ÂM ÂM
35 QUANG NGỌC TRONG NAM 1981 CD17-038834 TK CHI CỤC THỐNG KÊ NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0932818622 381116559 4 5/10/2017 250 O ÂM ÂM ÂM ÂM
36 HUỲNH VĂN VƯƠNG NAM 1993 CD17-038832 GV LÊ NĂM, RẠCH CHÈO, PHÚ TÂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0942698852 381749641 4 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
37 HỒ VĂN CHƯƠNG NAM 1988 CD17-038831 GV TRƯỜNG TH VÕ THỊ SÁU, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0916613916 381293246 2 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
38 TẠ TRƯỜNG GIANG NAM 1982 CD17-038830   HỘI NÔNG DÂN TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0939663997 381257043   5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
39 TRẦN VĂN LỚN  NAM 1980 CD17-038718 CB BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0983244028 380862601 9 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
40 TRẦN TRỌNG QUÝ NAM 1995 CD17-038716 CB KHU TẬP THỂ CA, HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0912969429 381746531 5 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
41 HUỲNH KIM ANH NỮ 1991 CD17-038715 CB KHU TẬP THỂ CA, HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0944144911 381484331 17 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
42 NGUYỄN HỮU TRANG NAM 1990 CD17-038724 YS TT NĂM CĂN, NĂN CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0917681582 381625621   5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
43 LÂM NGỌC LY NAM 1993 CD17-038721 TÂN LỘC, THỚI BÌNH, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0916549083 381655034 2 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
44 VŨ VĂN QUANG NAM 1993 CD17-038719 ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0987309283 15038438 4 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
45 NGUYỄN THỊ THẮM  NỮ 1975 CD17-038727 NV TRƯỜNG MẦM NON, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0948792755 381593735   5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
46 PHẠM TRUNG TÍNH NAM 1989 CD17-038723 CB UBND TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945036127 385459390 13 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
47 VÕ MINH DUY NAM 1985 CD17-038734 QS QUÂN SỰ TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0932932701 381382678 7 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
48 TRẦN QUỐC KHAN NAM 1990 CD17-038743 CB K6, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945156525 381423249   5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
49 LÊ VŨ HẢI NAM 1995 CD17-038728 LV NÀ CHIM, LÂM HẢI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0949778610 381661632 6 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
50 MAI THẾ MINH NAM 1993 CD17-038732   HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0942546970 381703282 8 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
51 PHẠM DUY ĐỘ NAM 1983 CD17-038745 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HiỂN, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0978877839 381941375 18 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
52 NGUYỄN MINH VƯƠNG  NAM 1989 CD17-038735 CT UBND XÃ LÂM HẢI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0917272430 381540745 3 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
53 VŨ THÀNH LONG NAM 1993 CD17-038729 CA KV3, K3, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945534993 381661468   5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
54 NGUYỄN BẢO NGỌC  NAM 1989 CD17-038731 CA K6, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0918755686 381422395 8 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
55 HUỲNH BA PHIÊN NAM 1986 CD17-038744 CB UBND XÃ TAM GIANG BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0944445154 381411457 8 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
56 HUỲNH VĂN KHẮC NAM 1990 CD17-038730 CA CA HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0948086859 381472970 3 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
57 NGUYỄN CHÍ CÔNG NAM 1987 CD17-038746 CA K6, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0916994923 381314776 4 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
58 NGUYỄN MINH TRỰC NAM 1983 CD17-038755 CC BHXH NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01234040566 381243823 10 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
59 NGUYỄN VĂN KHÁNH NAM 1982 CD17-038748 K3, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0918422294 381301712 4 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
60 MAI THỊ NGUYÊN NỮ 1991 CD17-038739 NT HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381611196 6 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
61 NGUYỄN QUỐC KHÁNH NAM 1981 CD17-038749 GV TRƯỜNG THCS HÀNH VỊNH, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 09803879450 381527849 7 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
62 NGUYỄN THÀNH PHÚC  NAM 1973 CD17-038747 CB TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HiỂN, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913070913 381091123 14 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
63 ĐỖ HOÀNG LiỆT NAM 1980 CD17-038750 K3, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0902912330 381182005 3 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
64 HUỲNH VĂN GÌN NAM 1984 CD17-038752 GV TRƯỜNG THCS PHAN NGỌC HiỂN, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0943521199 381164128 2 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
65 PHAN VĂN KHÁNG  NAM 1981 CD17-038756 GV KHÓM CÁI NƯỚC, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0946893449 381093812 11 5/10/2017 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
66 NGÔ TRƯỜNG NGHĨA NAM 1987 CD17-038751 CB BAN CHQS HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0919333672 381331696 4 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
67 NGUYỄN VŨ HUYNH NAM 1987 CD17-038753 GV KHÓM CÁI NƯỚC, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0947200409 381419666 6 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
68 TRẦN HOÀNG LẸ NAM 1986 CD17-038757 GV TT GD NN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0949165185 381307081 5 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
69 NGÔ LÊ DUY KHANH NAM 1988 CD17-038722 VC 567, K8, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01293661266 381432018 2 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
70 NGUYỄN HỮU AN NAM 1992 CD17-038740 VC 567, K8, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0948828682 381642987 2 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
71 LÊ VĂN HOẠT NAM 1984 CD17-038770 GV TRƯỜNG THCS HÀNH VỊNH, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0969633484 381851126 6 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
73 HOÀNG NHẬT THỤY  NAM 1990 CD17-038759 GV K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0973939225 381484068 1 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
74 LÝ CHÂU TÂN NAM 1985 CD17-038768 CNV CTY CPXNK TS NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381201835   5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
75 DiỆP TUẤN EM NAM 1989 CD17-038779 CB UBND TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0912079439 38154194 2 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
76 VĂN HOÀNG LEM NAM 1980 CD17-038754 K3, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913046664 381168270 5 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
77 NGUYỄN THU THỦY NỮ 1972 CD17-038769   PHÒNG LĐTBXH , NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913987720 381020460 8 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
78 HUỲNH MINH DƯƠNG NAM 1990 CD17-038776   KHÓM CÁI NƯỚC, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945545507 381683132 8 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
79 LÊ CHÍ TRUNG NAM 1990 CD17-038781 CB UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0918444823 381564973 8 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
80 PHẠM THANH THIÊN NAM 1987 CD17-038785 BS KV2, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0939555341 385393648   5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
81 VƯƠNG HOÀNG KiỆT NAM 1970 CD17-038780   ÔNG CHƯỜNG, ĐẤT MỚI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0919354490 380831765   5/10/2017 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
82 NGUYỄN VĂN CHIẾN  NAM 1989 CD17-038777 CB UBND XÃ TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01299545757 381661076 5 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
83 NGUYỄN ANH KiỆT NAM 1995 CD17-038775 CB UBND XÃ TAM GIANG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0948101023 381703699 7 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
84 TRỊNH NGUYỄN TRÚC THANH NAM 1994 CD17-038778 GV TAM GIANG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0947023724 381671059   5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
85 TRỊNH THÚC MẬU NAM 1969 CD17-038789 GV THCS HÀM RỒNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0989619297 381756726 6 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
86 PHAN VĂN LiỀN NAM 1990 CD17-038798 GV TAM GIANG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 363663989 4 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
87 NGUYỄN NGỌC TRUYỀN NAM 1994 CD17-038792 CB HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381716206 1 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
88 TRẦN TRUNG BÌNH NAM 1957 CD17-038790 CB VÕ THỊ SÁU, K7, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913722745 380151718 6 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
89 PHAN THÁI ĐiỀN NAM 1980 CD17-038799 CB UBND XÃ TAM GIANG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0949844450 381120631 1 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
90 NGUYỄN BÉ TÈO NAM 1986 CD17-038791 CB K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381324785 6 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
91 NGUYỄN MINH CHÍNH NAM 1984 CD17-038802 VC TAM GIANG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0943111812 381298782 7 5/10/2017 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
92 NGUYỄN ViẾT THÔNG NAM 1990 CD17-038784 CB BHXH NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945463500 381476558 5 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
93 TRẦN HOÀNG LĨNH NAM 1981 CD17-038794 VC UBND TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945423234 385325701 8 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
94 TRƯƠNG HOÀI PHONG NAM 1985 CD17-038803 KV1, K2, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0948947748 381281008 6 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
95 LÊ HOÀNG ĐiỄM  NAM 1973 CD17-038808   K1, TT ĐẦM DƠI, HUYỆN ĐẦM DƠI, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913986979 381054441 6 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
96 NGUYỄN VĂN NHÂN NAM 1993 CD17-038806 CB VP HĐND-UBND HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0913886762 381613366 6 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
97 ĐOÀN CHÍ HƯỚNG NAM 1986 CD17-038797 CA K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0994375348 381340244 7 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
98 LÊ ĐÌNH THẮNG NAM 1983 CD17-038800 GV KINH TẮC, HÀM RỒNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0945252254 381941443 3 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
99 NGUYỄN DANH LAM NAM 1994 CD17-038809 LV XẺO SAO, LÂM HẢI, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0985528824 381703184 6 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
100 VÕ QUỐC CẤM  NAM 1983 CD17-038810 GV CÁI NAI, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0947670794 381115354   5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
101 NGUYỄN KA HAI NAM 1987 CD17-038807 CB UBND TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0917677661 381426135 8 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
102 PHAN THANH TOÁN NAM 1996 CD17-038801 CB UBND TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0947339735 381769929 5 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
103 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG NAM 1965 CD17-038815 CB UBND HUYỆN NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0932820105 381020456 5 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
104 NGUYỄN HOÀNG HÔN NAM 1982 CD17-038814 CB UBND TAM GIANG ĐÔNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0943639793 381281692 1 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
105 DƯƠNG HẢI ĐĂNG NAM 1990 CD17-038824 YS 279 NGÔ QUYỀN, K6, P1, TP CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01256786007 381450461 10 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
106 ĐÀO TẤN PHÁT  NAM 1995 CD17-038812 CB K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0949755847 381174555   5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
107 LÊ THỊ LiỂU NỮ 1965 CD17-038805 NT HiỆP TÙNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 09458485080 381716423 7 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
108 TRẦN THANH SANG NAM 1988 CD17-038793 GV TRƯỜNG TH 1, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0942664090 381503966 1 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
109 LÝ TRÙNG DƯƠNG NAM 1996 CD17-038813 CB Ấp 4, HiỆP TÙNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 01253479019 381746322 3 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
110 TÔ VĂN NHUẬN NAM 1988 CD17-038821 VC K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0917249886 381481725 7 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
111 ĐỖ ANH TẺN NAM 1991 CD17-038816 CB HiỆP TÙNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0914730085 381679021 5 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
112 HÀN VĂN TUYẾN  NAM 1986 CD17-038796 GV TRƯỜNG TH HÀM RỒNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381679287 3 5/10/2017 350 A ÂM ÂM ÂM ÂM
113 ĐẦY PHƯƠNG ĐÔNG NAM 1990 CD17-038818 GV THCS HiỆP TÙNG, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0915510172 381495278 5 5/10/2017 350 AB ÂM ÂM ÂM ÂM
114 LÊ ANH THÁI  NAM 1990 CD17-038827 YT HiỆP TÙNG, NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0918909548 385478670 1 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
115 LÂM KỲ HẸN NAM 1979 CD17-038828 VC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ, HUYỆN NĂM CĂN BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 381168553 16 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM
116 LÊ HOÀNG ĐỆ NAM 1985 CD17-038820 CB KHÓM CÁI NAI, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0949229118 381454625 6 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
117 TRỊNH KiỀU MƠ NỮ 1980 CD17-038826 CB HÀNG VỊNH, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0947091315 381102291 20 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
118 VŨ DUY VƯỜNG NAM 1989 CD17-038829 GV KV1,K4, TT NĂM CĂN , CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0973259701 151749525 1 5/10/2017 350 O ÂM ÂM ÂM ÂM
119 TRẦN PHAN THÚY ĐÔNG NỮ 1973 CD17-038823 GV 12 LÊ VĂN TÁM, K4, TT NĂM CĂN, CÀ MAU BVĐK KV NĂM CĂN, CÀ MAU 0984105286 381054607 2 5/10/2017 350 B ÂM ÂM ÂM ÂM

Tác giả bài viết: Ban Thường trực HMTN
Nguồn tin: Ban Thường trực HMTN
Từ khóa:

tình nguyện

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11560
  • Tổng lượt truy cập: 2345301